donderdag 22 juli 2010

Highlights week 29

Volwassenen fictie
Willem Asman. Koninginnedag
Jack de Wolf brengt de hoofdpersoon, die communicatieadviseur is, in contact met Jan Peter Balkenende. Jack vertelt haar dat Balkenende niet van ja-knikkers houdt en dat de minister-president iemand nodig heeft om hem te coachen opdat zijn succes zal toenemen. Ze is een moedige vrouw, die deze moeilijke uitdaging wel aandurft. Tijdens een congres in Warschau, horen ze het bericht van de aanslag op Koninginnedag 2009. In allerijl vertrekken ze per vliegtuig naar Nederland. Intussen heeft de hoofdpersoon regelmatig contact met haar broer die in hun gesprekken zijn gal spuwt over alles wat niet deugt in onze maatschappij. De roman is geconstrueerd rond een drietal gesprekken van de coach met de minister-president. De voor ons zo bekende personen worden door de schrijver levensecht weergegeven. Actuele gebeurtenissen vormen de rode draad van het verhaal. Helaas wordt het nergens spannend. De auteur (1959) is een geëngageerd schrijver die eerder thrillers publiceerde die zeer lovend werden ontvangen. Hij werd genomineerd voor de Gouden Strop en de Diamanten Kogel. Paperback; kleine druk. 6 J. Madern-Luijk


Elia Barceló. Donker geheim
De beroemde filmregiseur Rita Montera keert in 2007 na 33 jaar terug naar haar geboorteplaats in Spanje en ontmoet daar vijf van haar oude middelbare schoolvriendinnen. Met zeven jonge vrouwen deden zij in 1974 eindexamen; zij vormden tot die tijd een hechte vriendinnengroep. Vlak na deze ontmoeting wordt een van hen vermoord. Langzamerhand komt naar voren waarom het schoolreisje naar Mallorca in 1974, waarbij een gehate klasgenote om het leven kwam, zoveel invloed op de rest van ieders leven heeft gehad. Het verhaal verspringt steeds in de tijd. 1974 en 2007 wisselen elkaar af, maar ook daarbinnen wisselen perspectief en tijd. Hierdoor leest het boek wat rommelig. Het verhaal komt vrij langzaam op gang, maar de ontknoping is bepaald verrassend. Langzaam wordt inzicht gegeven in de verschillende geheimen die de vrouwen al die jaren met zich meegedragen hebben. De auteur won belangrijke literaire prijzen in Spanje en doceert Spaanse literatuur en creative writing. Voor een vooral vrouwelijke lezersgroep. Paperback; vrij kleine druk. 8 W.M. Bruins-Jorna


Rolf Bauerdick. Hoe de Madonna op de maan belandde
Lijvige debuutroman van Rolf Bauerdick (1957), een Duitse journalist en fotograaf met grote interesse voor Oost- en Midden-Europa, en voor de daar woonachtige Roma (zigeuners). De roman vertelt in een mix van fictie en historie de grote lijn van de naoorlogse geschiedenis van Roemenië (van 1957-1989). Dat gebeurt aan de hand van het leven van een aantal dorpelingen van Baia Luna. Dit fictieve Karpaten-bergdorp ligt geïsoleerd, 'burgers' en zigeuners leven er vreedzaam samen en invloed van het communisme is er nauwelijks. Toch dringt ook daar het nieuws door van de lancering van de eerste Spoetnik, door de naïeve gelovige dorpelingen gezien als een poging om de tenhemelopneming van Maria (zij zou op de maan beland zijn) te ontkrachten. Mysterieuze gebeurtenissen (de moord op de dorpspastoor, verdwijning van een Madonnabeeld) en tragische liefdesgeschiedenissen (o.a. die van de dorpsonderwijzeres) voeden het verhaal. Bauerdick vertelt breedsprakig, soms irriteert de merkbare opzet om een Slavische kroniek te creëren, maar anekdotes en een spannende zoektocht redden het geheel. Gebonden, met leeslint; kleine druk. 6 Willem Nijssen


Birger Baug. Straf
Birger Baug is een nieuwkomer als Noorse thrillerauteur. Met zijn spannende debuut 'Straf' geeft hij meteen zijn visitekaartje af. Twee actuele maatschappelijke problemen spelen mee in dit verhaal: gepest worden op school en het combineren van werk en zorg door twee werkende ouders, in dit geval politie-inspecteur Halvor Heming en zijn vrouw Birgitte. Het 13-jarige jongetje Kris wordt in 1962 op school gepest door vijf jongens. In 1986 wordt Oslo opgeschrikt door een aantal moorden. Gaandeweg het onderzoek wordt duidelijk dat er een relatie tussen deze gebeurtenissen moet zijn, maar welke? De karakters van de hoofdrolspelers worden goed beschreven, zo ook de werkwijze van de het politieteam. In de laatste hoofdstukken lijkt het alsof de auteur haast krijgt om naar het slot toe te werken. In de beschrijving van de jacht op de dader door Halvor Heming spelen nogal wat toevalligheden een rol. Niettemin een knap debuut dat zeker voor diverse uurtjes spanning garant staat.


Carin Gerhardson. En dan was jij het kind
Tweede misdaadroman rond het team van commissaris Conny Sjöberg (vader van vijf kleine kinderen) en zijn team uit het politiedistrict Hammarby in Stockholm. Eerder verscheen 'Peperkoekenhuis'*. Rechercheur Petra Westman vindt in de duinen een onderkoelde baby, een eindje verderop het lijk van een jonge vrouw. Ondertussen wordt de driejarige Hannah wakker in een leeg huis, ze weet dat haar vader voor zijn werk in Japan is, maar waar zijn haar moeder en babybroertje? Het team wordt ondertussen ook nog geconfronteerd met een vermoord tienermeisje op een cruiseschip. Twee moeilijke onderzoeken: ze moeten de identiteit van de vrouw en de baby achterhalen -niemand schijnt ze te missen- en twee moordenaars vinden. Bovendien vermoeden ze dat het zusje van het vermoorde tienermeisje ook gevaar loopt. Daarnaast volgt de lezer de belevenissen van de kleine Hannah die zich zo goed als ze kan, probeert te redden in het lege afgesloten huis; niemand weet dat ze daar is. Goed geschreven, sfeervolle en spannende politieroman waarin ook het privéleven van het politieteam, dat niet altijd over rozen gaat, een belangrijke rol speelt. Kreeg vier sterren in VN's Detective en Thrillergids.


Karin Slaughter. Verbroken
Een doodgestoken schoolmeisje stelt de ingezette politievrouw voor een raadsel, dat groter wordt als ook een jongen wordt vermoord. Intussen heeft een jonge verdachte zelfmoord gepleegd en wordt het onderzoek verder geleid door een speciale agent op verzoek van de lijkschouwster. Tussen de beide vrouwen botert het niet en het onderzoek naar een motief blijft vruchteloos tot de dader opnieuw een aanslag pleegt. Een omvangrijke, in een Amerikaans milieu spelende misdaadroman die zowel het speurwerk uitvoerig behandelt alsook grote aandacht vraagt voor de daden en achtergronden van de hoofdrolspelers. De sterke focus op details gaat ten koste van de spanning en biedt de meedenkende lezer geen houvast. Het verhaal is onderhoudend geschreven, maar mist een bloedstollende spanning. Nieuwste boek van de populaire schrijfster.


Volwassenen non-fictie


Gieling, Ramón. Het ondankbare verleden van Santiago Herrero

Schrijfdebuut van deze filmer, maker van onder meer 'En Un Momento Dado' (over Johan Cruijff), 'De Tuin van de herinnering' over de terroristische aanslagen in Madrid in 2004 en de film 'Tramontana' openingsfilm van het Nederland Film Festival 2009. Het is het levensverhaal van Gielings vriend, de zigeunersmid Santiago Herrero (verfilmd door Gieling in 'De toekomst is over een uur' ). Gieling leert Herrero in 1981 in Amsterdam kennen, later, in Spanje, vertelt Herrero hem zijn levensverhaal, hoe hij opgroeide onder het Franco-regime en als 20-jarige in 1968 onterecht wordt opgepakt vanwege drugshandel. Als hij zes weken later vrijkomt, is zijn 17-jarige vrouw samen met hun babyzoontje verdwenen. Herrero begint een avontuurlijke zoektocht die hem in kunstenaarskringen in Zweden doet belanden. Twaalf jaar later keert hij terug naar Spanje waar hij in Sevilla een smederij begint die tevens ontmoetingsplaats wordt van flamencozangers en dansers en een rol speelt in Gielings film 'Duende'. Vlot geschreven, sfeervol, avontuurlijk en boeiend verhaal waarin ook Gielings persoonlijke leven, films en liefdes een belangrijke rol spelen. Met katern met zwart-witfoto's. http://ramongieling.com/. Paperback, normale druk.


Dullemen, Inez van. Vogelvlucht
De in 1925 geboren Inez van Dullemen, getrouwd met de toneelregisseur Erik Vos, vertelt over haar leven vanaf haar jongemeisjestijd tot in haar ouderdom. Korte schetsen over haar vader, moeder en grootmoeder en een ervaring uit de eerste oorlogsdagen van 1940. Veel verhalen zijn fragmenten uit haar dagboeken. Daarnaast zijn haar huis in Frankrijk, waar ze regelmatig verblijven en de verre reizen die Erik en zij gemaakt hebben, belangrijke thema's. Alle vertellingen zijn autobiografisch en reiken niet verder dan wat ze zelf meemaakt. Ouderdom en dood zijn vaak thema. Soms doet haar taal wat ouderwets aan. Het interessantst zijn haar reisverhalen over Mexico, Japan, Alaska. Naast wat sentimentele vertellingen, zijn er uiterst kritische passages over bekende figuren. Gebonden; normale druk.
Het boek zal de jeugd niet boeien,maar oudere mensen zullen het zeker met plezier lezen.


Driel, Mels van. Met de hand
Een populair-wetenschappelijk boek over zelfbevrediging, bestemd voor de geïnteresseerde lezer en wellicht als basis voor studenten die meer over dit onderwerp willen weten, waarnaar nauwelijks wetenschappelijk onderzoek gedaan is. Het is de weerslag van literatuuronderzoek waarbij de auteur onder meer te rade ging bij seksuologen, historici, artsen, theologen en schrijvers. Het boek bevat bijzonder veel ietwat lukraak geordende informatie, met humor weergegeven en hier en daar voorzien van versjes (van Adèle Bloemendaal en anderen) en verhalen (onder meer van Yvonne Kroonenberg). De negen niet genummerde hoofdstukken, zoals 'Hulpmiddelen', 'Dieren' en 'Dokters en andere geleerden', bevatten elk gemiddeld vijftien subhoofdstukken met titels als 'Zin in jezelf', 'De christelijke kerken' en 'Dali'. Verder zijn opgenomen een inleiding, slotbeschouwing, een dankwoord en negen pagina's bronnenopgave. Met enkele afbeeldingen in zwart-wit. Van Driel (1954) is als seksuoloog en uroloog verbonden aan het UMC Groningen. In 2008 verscheen zijn boek 'Geheime delen'* over de mannelijke geslachtsorganen. Een van de weinige serieuze boeken over zelfbevrediging.


Eyckenstein: op de grens van zand en veen
Deel vijf van een nieuwe reeks boeken over Nederlandse kastelen, uitgegeven door de Nederlandse Kastelenstichting. Dit deel gaat over Eyckenstein in Maartensdijk: oorspronkelijk een boerderij, later tot buitenplaats herschapen, behorend tot de grootste landgoederen in particulier bezit in het gebied tussen de Utrechtse heuvelrug en het Gooi. Het boekje beschrijft de geschiedenis van de buitenplaats, de voorgeschiedenis van het landschap ter plaatse, de vroegere en huidige bewoners, de architectuur van de villa en het ontwerp van tuin en park, alsmede de restauratie van de verschillende gebouwen. De bewogen bestaansgeschiedenis geeft niet alleen een prachtig beeld van de ontwikkeling van buitenplaatsen, maar ook een inkijkje in de sociale verhoudingen van de adellijke families die de Utrechtse buitenplaatsen bewoonden en de uitdagingen die het beheer van een dergelijk bezit met zich meebrengt. Bevat inleiding, vijf hoofdstukken en een verantwoording (noten, literatuur, subsidies) en colofon. Met vele fraaie kleurenfoto's en oud kaartmateriaal.
Samenwerkingscollectie


Vonk, Marcel Louis. Snaartheorie
Dit rijk geïllustreerde boek geeft een prima uitleg van de kwantummechanica en de relativiteitstheorie van Einstein. Beide theorieën uit de natuurkunde worden door de snaartheorie elegant aan elkaar gekoppeld. Aloude problemen uit de astronomie en de wiskunde kunnen aldus worden opgelost. Het informatieve werk bespreekt boeiende onderwerpen, zoals zwarte gaten, kwantummechanica, relativiteitstheorie en zwaartekracht, snaren en zwaartekracht, supersnaren en supersymmetrie, dimensies, snaartheorie en astronomie/wiskunde. In kaders met paars-rose steunkleuren wordt dieper ingegaan op de stof. Ofschoon veel vaktechnische woorden worden gebruikt, heeft het boek een helder taalgebruik. Het logisch opgebouwde werk heeft prima tabellen en duidelijke figuren in kleur. Achterin een bronvermelding van de illustraties, een internationale bibliografie, een verklarende woordenlijst en een register. Goede lay-out en behoorlijke bladspiegel. Het werk ligt op een veel hoger dan gemiddeld niveau; geschikt voor lezers op minimaal hbo-niveau.


Dort, K.W. van. Fotogids mossen
Deze uitgebreide KNNV-mossengids bespreekt aan de hand van kleurenfoto's meer dan 600 mossensoorten en variëteiten voorkomend in Nederland en/of België. Na een inleiding met beknopte aandacht voor de groepen (levermossen, hauwmossen en bladmossen), de noodzaak van een loep, het herbarium en een lijst van werkgroepen, volgen de besprekingen. De mossen zijn niet per groep ingedeeld, maar naar leefgebied (bv. de waterkant, bossen, op steen en gruis). Per gebied geven foto's van de soorten met een korte begeleidende tekst over de uiterlijke (veld)kenmerken, voortplanting, voorkomen e.d. informatie. Per pagina is er aandacht voor maximaal twee soorten. Het taalgebruik is eenvoudig, toch blijven begrippen als 'wimpers' of 'lamel' voor de leek wat vaag, is de indeling soms verwarrend en missen de close-up foto's iets aan omgeving. Een indrukwekkende professionele gids, zonder uitgebreide determinatiesleutels, met prachtige illustraties. Voor gevorderden een onmisbaar naslagwerk; voor de beginner, na enige veldondersteuning van een kenner, steeds toegankelijker. Met registers, zowel van Nederlandse en van Latijnse namen als van Nederlandse namen per biotoop.


Jeugd fictie

Kathleen Amant. Kiekeboe! Ben je nog wakker?
Vierkant, kartonnen prentenboek met twee afgeronde hoeken, waarin tekening en tekst dwars zijn gedrukt. Dit heeft de mogelijkheid gecreëerd om bij elke bladzijde een extra flap te maken, die als een gestippeld dekentje fungeert. Onder het dekentje steekt een erg klein stukje uit van de oren van dieren die daaronder zijn te vinden. De dieren staan dicht bij de belevingswereld van een jong kind: konijn, hond, muis, poes, kip. Op de linkerbladzijde staat telkens in grote letters de tekst: 'Kiekeboe, ben je nog wakker? Wie verstopt zich onder de deken?' Wanneer kinderen het dekentje openslaan, zien ze het dier, vergezeld van een repeterende tekst ('Het is konijn. Sst, konijn slaapt al. Welterusten, konijn'). Elk dier heeft zijn eigen kleur dekentje, dat sterkt contrasteert met de kleur van de onderliggende bladzijde. Onder het laatste dekentje is een kindje verborgen; in tegenstelling tot de dieren is het kindje nog wakker en wil het eerst een kusje. De vrij getekende figuurtjes hebben een kledingstuk aan dat qua kleur en uitvoering correspondeert met de uitvoering van hun dekentje. Vrolijk gekleurd, stevig gebonden boekje, dat vaak bekeken kan worden. De vrolijke kleuren en het grappige kiekeboe-effect maken het tot een favoriet voor het slapengaan. Vanaf ca. 1,5 jaar. - Conny Meijer


Tony Ross. Ik wil het zelf doen!
Prentenboek over de eigenwijze Kleine Prinses die haar koninklijke willetje duidelijk maakt door voortdurend 'Ik wil het zelf doen' te roepen. Als ze gaat kamperen, blijkt ze allerlei noodzakelijkheden te hebben vergeten. Stiekem helpen haar vrienden haar. Zo heeft ze bij terugkomst toch het gevoel het helemaal zelf te hebben geklaard. Op elke bladzijde staat een sfeervolle, kleurrijke aquareltekening in een grijze belijning. De expressieve tekeningen verrijken de korte teksten die eronder staan en zitten vol humoristische details. Het herkenbare thema zal niet alleen peuters/kleuters aanspreken, maar ook volwassenen. Onafhankelijk te lezen deel uit de uitgebreide serie over de Kleine Prinses, waar ook een gelijknamige televisie-animatieserie van is. Voorlezen vanaf ca. 4 jaar. - Marianne Schoonen


Gitte Spee. Op reis met Meneer Big
Verhalenbundel met vier verhalen over de gepersonifieerde meneer Big en zijn vrienden Schaap en Olifant; de verhalen zijn eerder los verschenen. Ze zijn aan elkaar gerelateerd door het gemeenschappelijke thema (avontuur), dezelfde logische opbouw en het terugkerende napraten bij een kopje thee. De statische karakters van de drie hoofdpersonen zijn voor jonge kinderen overzichtelijk. Het diepe verlangen van Big naar avontuur is mooi beschreven. Oudere kinderen zullen afwisseling en een complexere verhaallijn missen. De regels zijn kort en niet rechts uitgelijnd. Het lettertype is duidelijk en de bladspiegel oogt rustig. Dit zal kinderen aanmoedigen om zelf te lezen. De illustraties in wisselend formaat zijn magnifiek. Ook hier terugkerende elementen zoals de laarsjes van Big en Schaap. Het kleurgebruik maakt kunstwerken van de aquarellen. De auteur heeft vele kinderboeken geschreven en geïllustreerd, waarvan sommige in het buitenland zijn verschenen. Een aanrader, zowel wat betreft tekst als tekeningen. Voorlezen vanaf ca. 5 jaar, zelf lezen vanaf ca. 7 jaar. - drs. R. van der Meer


Robert Alberdingk Thijm. Jonge jaren
De Daltons, de broers Tim, Erik, Jelle en Daantje, wonen in de Daltonstraat. Tim heeft het niet altijd even makkelijk, omdat hij vaak niet met zijn grote broers mee mag spelen. Samen met zijn nieuwe buurjongen Gijs-Jan beleeft hij allerlei avonturen. Ze bouwen een eigen boomhut, gaan zwemmen en ze verzorgen een zwerfkatje, Tim roept in de hele buurt dat hij een zusje heeft, hij gaat op fluitles, samen met Gijs-Jan gaat hij wortels ruilen voor het goede doel en als Tim zeven jaar wordt, is hij hartstikke trots. Gebaseerd op de gelijknamige Villa Achterwerk-televisieserie van de VPRO. Humoristische, korte en makkelijk leesbare verhalen die los van elkaar te lezen zijn, maar wel als opeenvolgende hoofdstukken in het boek doorlopen. Diverse onderwerpen uit het dagelijks leven komen aan de orde. Vooral de ondeugendheid van de broers zal veel kinderen aanspreken. Ruime bladspiegel. Aantrekkelijk en herkenbaar foto-omslag afkomstig uit de televisieserie. Tegelijkertijd is het tweede deel verschenen: 'Jongensjaren'*. Vanaf ca. 8 jaar. - S. van Bruinisse


Robert Alberdingk Thijm. Jongensjaren
De 14-jarige Tim verhuist met zijn drie broers (18, 16, 7 jaar) en hun ouders naar een kleiner, minder comfortabel huis. Het is daar passen en meten, waarbij de nodige conflictsituaties ontstaan, zoals het dagelijkse gevecht bij de badkamer, dingen die zoekraken en het overleven van elkaars scheten. Vervolg op 'Jonge jaren'*, het eerste deel waarin de broers zeven jaar jonger zijn. De boeken over 'de Daltons' zijn gebaseerd op de Villa Achterwerk-serie van de VPRO. Het geeft een goed beeld van het opgroeien van tieners binnen een druk gezin; hun frustraties en overwinningen tijdens de zoektocht naar zichzelf worden onomwonden en op eenvoudige, heldere, inleefbare manier treffend verwoord. Aspecten als vandalisme, drugs, seksualiteit, zelfmoord, verliefdheid en uitvliegen zijn weergegeven met aandacht voor zintuiglijke waarnemingen en gevoel voor humor en relativering. Vlotte schrijfstijl. Vele identificatiemogelijkheden, vooral op seksueel gebied. Vooral geschikt voor jongens, vanaf ca. 12 jaar. - Gonny Smeulders-VeltmanJeugd non-fictie

Martina Gorgas. Paarden en pony’s
Paarden en ponyś staan in deze uitgave centraal. De informatie is verdeeld over vijf grotere hoofstukken, te weten: paarden vroeger en nu, het paard- en kuddedier, waarin verschillen paarden, het dagelijks leven en paardrijden en meer. Daarbinnen wordt steeds op twee naast elkaar liggende pagina's een bepaald thema behandeld. Elk thema bevat korte teksten in een vrij grote letter, weetjes, vragen om de kennis te toetsen, een korte strip en een verwijzing naar gerelateerde thema's. Veel kleurenfoto's en gedetailleerde kleurentekeningen vullen de tekst goed aan. Op enige moeilijke woorden en lange zinnen na zijn de zinsbouw en het woordgebruik redelijk goed aangepast aan de doelgroep. Het boek bevat een inhoudsopgave, een verklarende woordenlijst, een register en een fotoverantwoording. Maakt deel uit van de nu zevendelige serie 'Wauw!Wist je dat al?'*. Vanaf ca. 10 jaar. - Jos B.M. Spekman


Willeke Brouwer. Een tijger voor Lotte
Informatief 'prentenpraatboek' waarin de 7-jarige Lotte moet leven met astma en een allergie. Zo te leven is niet gemakkelijk. Je moet steeds goed opletten met eten en drinken. Je mag bijvoorbeeld geen poes hebben en van bloemen en kussengevechten krijg je jeuk. Toch beleeft ze veel plezier. Dat kun je lezen in haar kleine dagboekaantekeningen met leuke 'spellingsvautjes'. Gelukkig neemt opa haar mee naar de dierentuin, waar ze aan het eind van de dag toch nog een huisdier krijgt! Prentvertelling met een vrij omvangrijke tekst in een 14-puntsletter en vrolijk stemmende, expressieve en kleurrijke (dubbel)paginagrote illustraties in acryl- en pentechniek. Achterin staan zeven pagina's met informatie over (voedsel)allergie voor kinderen en volwassenen. Het geheel geeft op charmante wijze zeer heldere, relevante en eenvoudig te lezen informatie voor allergische 6-9-jarigen, hun vrienden en ouders. Bij dezelfde uitgever verscheen, voor een jongere doelgroep, 'Weekendpapa, een prentenpraatboek over een papa die ergens anders gaat wonen'* (2006). Vanaf ca. 6 jaar. - Jos Weinberg


Luisterboeken

C.S. Lewis. De reis van het drakenschip
2010-29-532 Integrale weergave van het gelijknamige boek*, voorgelezen door schrijver en zanger Job Schuring. Vijfde deel uit de boekenserie 'De Kronieken van Narnia'. Lucy, Edmund en hun neef Eustaas beleven spannende avonturen in Narnia als ze plotseling op het schip De Dageraad van hun vriend, koning Caspian terechtkomen. Samen met hem en zijn bemanning gaan ze op zoek naar zeven verdwenen vrienden van zijn vader. Kinderen zullen de christelijke symboliek in de tekst, de leeuw Aslan (Jezus) die telkens opduikt als er hulp nodig is, er nauwelijks uithalen; voor hen is het een sprookjesachtig verhaal. De schrijver is soms hinderlijk aanwezig. Voor de jeugd vanaf ca. 10 jaar die van sprookjesachtige verhalen houdt. * 2010-1451-11 (2010/22). Wordt niet opnieuw aangeboden. Release juli 2010 VOA O. Middelink


DVD speelfilms

Irene Huss
2010-29-556 Zes Zweedse televisiefilms uit 2007-2008, gebaseerd op boeken van Helene Tursten. Hoofdpersoon Irene Huss (Angela Kovács) is rechercheur bij de politie in Göteborg en houdt zich met haar team bezig met het oplossen van geweldsmisdrijven. Huss is net veertig, energiek, geëmancipeerd en gelukkig getrouwd en volgt vaak haar intuïtie. Ook haar privézaken komen aan de orde, evenals maatschappelijke kwesties. In de eerste aflevering, 'The torso' (De getatoeëerde torso)* wordt aan de nabijgelegen kust een aangespoelde torso gevonden, met op een van de schouders een bijzondere tatoeage. Verder onder meer 'The night round' (Nachtronde) en 'The glass devil'. Mark Moorman (Parool 21-6-'10) vindt de serie 'iets te glad', maar ook 'fraai gefilmd, met uitstekende acteurs'. Ab Zagt (Algemeen Dagblad 22-5-'10): '(...) De zes verhalen die enkele jaren geleden al zijn verfilmd, hebben een hoog realiteitsgehalte. Hoofdrolspeelster Angela Kovács, die eerder een bijrol vertolkte in de eerste Wallander-serie, weet van haar personage een vrouw te maken zonder opsmuk, kwetsbaar en soms onzeker over haar rol als moeder. (...)' Er zijn geen extra's. Kijkwijzer: 16 jaar. *Zie de a.i.'s boeken van deze week. Redactie


Fantastic Mr. Fox
2010-29-577 Amerikaanse animatiefilm uit 2009 van Wes Anderson (The Royal Tenenbaums; The Darjeeling Limited). Stemmen van George Clooney, Meryl Streep, Bill Murray, Willem Dafoe e.v.a. Gebaseerd op het jeugdboek uit 1970 van Roald Dahl*. Mr. Fox en zijn vrouw en vossenkinderen leven onder een boom samen met Badger, Rabbit, Weasel en hun families. Om aan voedsel te komen berooft de slimme Mr. Fox de boerderijen in de omgeving. De boeren smeden echter een plan om Mr. Fox uit de weg te ruimen. De pers is zeer lovend over deze film. Jann Ruyters (Trouw 29-4-'10): '(...) George Clooney is de meest fantastische 'Fantastic Mr. Fox'. (...) In Roald Dahls boek is Mr. Fox ijdel, slim, behendig en succesvol (...), Anderson geeft hem nog wat extra charmante Clooney-eske hebbelijkheden mee. (...) Het is even wennen aan de hortende beweging van de stop-motion, maar die ouderwetse animatie past goed bij Andersons weerbarstige humor, en bij Roald Dahl. (...) een film voor fijnproevers.' Gerard Busch (VPRO nr. 17, 2010) geeft 4 (van 5) sterren: 'Droogkomisch en heel volwassen dialogen; Charmante, ouderwetse animatiefilm met soms adembenemende mooie beelden (...).' Cinema.nl: '(...) de droogkomische dialogen en situaties werken hier op verschillende niveaus, ook voor kinderen.' Vanaf circa 8 jaar. V/J-Aanbieding. Kijkwijzer: 6 jaar, geweld, angst. Wordt niet opnieuw aangeboden. Zie ook rubriek Blu-ray. *2006-25-1-631. release: 28-7-'10 VOA Redactie


DVD non-fictie


Spiral galaxy: de melkweg ontrafeld
2010-29-565 Nederlandse sterrenkundigen hebben door de eeuwen heen altijd een belangrijke rol gespeeld in de astronomie. De professoren Adriaan Blaauw, Hugo van Woerden, Kees de Jager en technicus Arie Hin vertellen over de zoektocht naar onze plaats in het heelal: een kaart van het Melkwegstelsel. De documentaire toont deze speurtocht aan de hand van voorspellingen, technische berekeningen en doorzettingsvermogen van Nederlandse sterrenkundigen van 1886 tot 1952, het jaar waarin het nieuwe beeld van ons heelal gereed kwam. In de extra's op deze dvd halen de professoren herinneringen op aan hun werk en wordt aangegeven wat de invloed van de plattegronden was op de astronomie en de wereld daarbuiten. Een fraaie documentaire met heldere uitleg. Kijkwijzer: alle leeftijden. John Kost


Bluray

Millennium 3: Gerechtigheid
2010-29-589 Zweedse thriller uit 2009 van Daniel Alfredson, gebaseerd op de bestseller* van Stieg Larsson (1954-2004). Laatste deel van de verfilmingen van de Millennium trilogie (dl.1 Mannen die vrouwen haten**; dl. 2 De vrouw die met vuur speelde***). Lisbeth Salander, die een levensbedreigende aanslag heeft overleeft, wordt gezocht voor moord en wordt door de media neergezet als een psychopaat, moordenaar en satanist. Alleen Blomquist is overtuigd van haar onschuld. Hij ontdekt de relatie tussen de vrouwenhandel, het verleden van Salander en de Zweedse geheime dienst. Coen van Zwol (NRC 24-3-'10) geeft 3 (van 5) sterren: '(...) een waardig besluit van een filmserie die na het sfeervolle, lugubere eerste deel van regisseur Oplev middelmatig werd voortgezet door Alfredson.' Merike Woning (Metro 25-3-'10) geeft 4 (van 5) balletjes en vindt 'de spanning om te snijden.' Arjen Dijkstra (Movie2movie,i) geeft 4 1/2 (van 5) sterren: 'Misschien is dit wel het beste deel van de drie. (...) Deel 2 was minder dan deel 1 en deel 3 maakt het weer goed. (...) Een goed doortimmerd en spannend verhaal, waarin (...) nu eens niet al dat vreselijke geweld de boventoon voert.' Kijkwijzer: 16 jaar. *2010-11-3482 (2010/16) . **2009-40-5112 (2009/51); ***2010-15-0018 (2010/24). Zie ook rubriek Dvd. Wordt niet opnieuw aangeboden. release: 31-8-'10 VOA Redactie


Games

Toy Story 3
2010-29-522 De game volgt de avonturen van Buzz en Woody, die met veel ander speelgoed worden achtergelaten in het kinderdagverblijf van het ziekenhuis. Het leuke aan deze game is dat de verhaallijn volledig los staat van de film*. Natuurlijk is er wel het feest der herkenning en zien we dingetjes uit de film terug, maar de kracht schuilt in het feit dat je als speler een heel nieuwe verhaallijn mag bedenken. Vooral in de Toy Box-modus is dit fantastisch uitgevoerd. De Toy Box is eigenlijk een hele grote speelgoedkamer, die je zelf kan vormgeven als speler en waarin je jouw eigen avonturen kan beleven. Elk avontuur, of 'missie' volgens Buzz, levert weer speelgoedgeld op. Met dit speelgoedgeld kun je weer nieuw speelgoed kopen om de wereld in Toy Box uit te breiden. Op die manier creëer je op een hele makkelijke en intuïtieve wijze een wereld met huisjes, bewoners en allerlei speelgoed dat je kunt inzetten voor nieuwe avonturen. De goed vormgegeven hulp-functie daagt je spelenderwijs uit om verder te spelen. Vanaf ca. 9 jaar oud is deze game goed te spelen en erg uitdagend en bovendien leerzaam. PEGI: 7 jaar, geweld. *Toy Story 3 is vanaf juni 2010 in de bioscoop te zien. 7de plaats op de Dutch Charts, week 26. Mede naar gegevens van TGS.eu
donderdag 15 juli 2010

Highlights week 28

Volwassenen fictie


PhilippeClaudel. Tot ziens, meneer Friant

Herinneringen van Philippe Claudel (1962) aan zijn grootmoeder, die een grote rol speelde in zijn kinder- en jeugdjaren in Dombasle-sur-Meurthe (Elzas). Afkomstig van het Lotharingse platteland wordt zij op haar 16e in Nancy dienstmeisje bij de schilder Emile Friant. Op haar 18e trouwt zij met een aan alcohol verslingerde man, die sneuvelt in de Eerste Wereldoorlog. Als oorlogsweduwe woont zij in een sluiswachtershuisje bij het kanaal van Dombasle, waar de kleine Philippe graag en vaak komt. Die inmiddels voorbije, verdwenen wereld van zijn grootmoeder vindt de oudere Philippe terug op de naturalistisch-symbolistische schilderijen van Emile Friant (1863-1932), een getalenteerd kunstenaar, die na zijn 30e verwordt tot een dienstbare societyschilder. Van diens werk zijn veertien afbeeldingen in kleur opgenomen in deze novelle vol beeldspraak, waarin melancholie om vervlogen tijden helaas zo dik is aangezet dat het deze keer om een wat sentimentele exercitie gaat van de succesvolle, gelauwerde auteur van romans als 'Grijze zielen' (2004) en 'Het verslag van Brodeck'(2008). Verzorgde gebonden uitgave, kleine druk, zeer ruime marges. 6 C.H.M. Beijer


Justin Cronin. De oversteek
Een groep wetenschappers doet in Zuid-Amerika testen op menselijke proefpersonen maar het experiment loopt volledig uit de hand waarbij een virus vrijkomt en er miljoenen doden vallen. Bijna honderd jaar later leeft in Texas een kolonie 'mensen', zorgvuldig afgeschermd van de besmette buitenwereld tot ze besluiten dat ze hun cordon sanitaire moeten verlaten om een meer definitieve oplossing te vinden voor hun problemen. Daarbij worden ze vergezeld door een meisje met buitengewone gaven dat ook al in het eerste helft van het boek voorkwam. Beklemmende sfeer rond het einde van de wereld en de hoop die er nog kan zijn om te overleven, hoe moeilijk en gewelddadig dat ook kan zijn. Fantastische sciencefictionthriller met een schare knappe hoofdpersonages die de lezer meeneemt op deze vreemde reis, deze overlevingstocht die nergens ongeloofwaardig of geforceerd aandoet. Dit lijvige eerste deel van een trilogie doet een beroep op de fantasie van de lezer die zich moet kunnen laten meeslepen maar daar dan ook voor beloond wordt. Met weinig boeken vergelijkbaar. Wordt verfilmd. Paperback, zeer kleine druk. – Redactie


Åke Edwardson. De laatste winter
Tiende en volgens de auteur laatste deel in de reeks rond hoofdinspecteur Erik Winter en zijn rechercheteam in Göteborg. Een man, vreselijk overstuur, heeft de politie gebeld met de mededeling dat hij zijn vrouw dood naast zich in bed heeft aangetroffen met een kussen over haar gezicht. Kort daarop wordt een tweede vrouw op precies dezelfde wijze dood naast haar partner in bed gevonden. De politie gaat in beide gevallen uit van partnermoord maar een jonge politievrouw, bij beide zaken betrokken, meent overeenkomstige sporen in de twee huizen te hebben gezien en meldt die aan Winter. Die heeft ondertussen in gezelschap van zijn vrouw en dochters een lijk in zee ontdekt. Sfeervolle, mooi gecomponeerde en goed geschreven misdaadroman, tevens het laatste deel in deze tiendelige politieserie van een Zweedse meervoudig bekroonde topmisdaadauteur. Verhalen die het niet zo zeer van de spanning moeten hebben, hoewel die in dit boek zeker aanwezig is. Het gaat meer om de persoon Winter, zijn eigenaardigheden en bespiegelingen, de eveneens rake karakterisering van de overige personages, de sfeer, dialogen en het langzame ontrafelen van de plot. 'Magistraal slotakkoord' volgens VN's Detective & Thrillergids die vier sterren geeft. Paperback, kleine druk. 9 Redactie


Ildefonso Falcones. De hand van Fatima
Deze roman voert ons mee naar de Alpujarras, een ontoegankelijk berggebied in Zuid-Spanje waar moslims in 1568 in opstand komen tegen de mensonwaardige behandeling. We volgen de strijd op de voet via Hernando, een christen-moslim, met de blauwe ogen van zijn biologische vader (een priester). De Spaanse auteur (1958) is advocaat; hij werd in 2006 vanuit het niets beroemd met 'La catedral del mar' ('De kathedraal van de zee'), de bestseller van 2007. In 2009 verscheen dit boek. Het is een omvangrijk werk dat een vergeten zwarte bladzijde uit de Spaanse geschiedenis tot leven wekt en je bij de keel grijpt. Niet alleen vanwege de bloedstollende passages maar ook door de sympathieke hoofdpersoon die strijdt voor zijn liefde Fátima en vanwege zijn pogingen na de nederlaag een vreedzaam bestaan op te bouwen. De vertaling leest soepel. Door zijn opzet een aanrader voor liefhebbers van passie in een historische setting. Doet denken aan het recente werk van Ch. Lloréns en J. Molist. Paperback; kleine druk. 6 Drs. Michael A. Vissers M.Ed.


Robert Jordan. De naderende storm
Bijna twintig jaar geleden begon de Amerikaanse militair Jordan aan zijn 'Het rad des tijds'-fantasyserie. Als een begenadigde wereldbouwer wist hij met de eerste boeken een groot publiek te bereiken. Helaas waren de latere delen van mindere kwaliteit; het verhaal verzandde in oeverloze uitweidingen en zijpaden. De focus was weg; exploitisme won het van literaire merites. Net toen Jordan aan het twaalfde, afsluitende deel zou gaan beginnen, overleed hij plotseling. Na twee jaar publiceerde een weinig bekende auteur het eerste deel van de driedelige afsluiting van de serie, gebaseerd op de nagelaten notities van Jordan. Het resultaat mag er zijn. Hij concentreert zich op twee verhaallijnen (Rand die moeite heeft zijn lot te aanvaarden, Egwene's poging de burgeroorlog te beëindigen), waardoor het plot weer focus heeft. Zijn stijl en karakterisering komen behoorlijk goed met die van Jordan overeen. Een uitstekende voortzetting van de serie, vergelijkbaar met de beste delen van Jordan zelf. Voorin is een kaart opgenomen en een ongeveer in het midden van het boek. Sluit aan op deel 11, 'Mes van dromen' (2006)*. Kleine druk. *2007-02-0-042. Zie voor de Engelstalige editie 2009-46-4501 (2010/04). 8 Redactie


David Mitchell. De niet verhoorde gebeden van Jacob de Zoet
Jacob de Zoet is een Zeeuwse ambtenaar die in 1799 door de VOC naar Japan wordt gestuurd om te onderzoeken hoe corrupt de handelspost aldaar is. In het verre oosten komt Jacob terecht op Deshima, het kleine eilandje dat de Japanse bevelhebbers hebben gereserveerd voor de Nederlandse handelaars. Het bonte gezelschap mensen die door Jacob moeten worden gecontroleerd, vormt al een ouderwetse slangenkuil van roddel, intrige, diefstal en chantage, maar de zaak verergert nog voor Jacob wanneer hij verliefd wordt op een "verboden" Japanse vrouw, en bovendien blijken ook Engelse oorlogsschepen geïnteresseerd in de mogelijkheden die de handel met Japan biedt. De Engelse schrijver David Mitchell (bekend van zijn eerdere romans "number9dream" en "Black Swan Green") heeft zelf jarenlang in Japan gewoond en was dus de geschikte man om deze kleurrijke episode om te zetten in een vuistdikke, veelgelaagde en zowel qua dialogen als qua verhalende stijl buitengewoon goed geslaagde roman met ook nog eens een fraaie Nederlandse invalshoek. Uitzonderlijk goed vertaald. Paperback; kleine druk. 8 C.C. Olieman


Francine Rivers. Mijn moeders hoop
Een verhaal over de extreem moeilijke familieverhoudingen van hoofdpersoon Marta aan het eind van de 19e eeuw en alle ontwikkelingen met haar eigen gezin en met name dochter Hildemara tot en met de Tweede Wereldoorlog in de eeuw daarna. Tijdens haar zoektocht naar de verwezenlijking van haar idealen, eerst in haar eentje vanuit Zwitserland door Europa naar Engeland en Canada en vandaar met man en gezin uiteindelijk naar Californië, doorstaan zij en haar gezin de keiharde confrontatie met de werkelijkheid, en vooral tegenslag en geluk. Boeiend is haar voortdurende strijd om, bijna ten koste van alles, haar genoemde dochter te vrijwaren voor haar eigen ellendige ervaringen. Een geweldige roman van een schrijfster die met talrijke romans haar sporen meer dan verdiend heeft. Achterin zijn verdiepingsvragenopgenomen. Dit verhaal krijgt nog een vervolg. Paperback met vrij kleine druk. Er komt nog een vervolgdeel. 7 Mr. L.H.M. van Noordwijk


Suzanne Vermeer. De suite
Joyce, alleenstaande moeder met een tienerzoon, is hotelmanager op Tenerife. Als ze moet overwerken, wordt ze plotseling overvallen. De volgende morgen kan ze zich niks van de overval herinneren. Maar dan wordt Joyce gechanteerd, ze moet een hotelsuite ter beschikking stellen. Joyce probeert zelf de zaak op te lossen, waardoor haar leven en dat van haar zoon gevaar lopen. Deze ontspannende thriller van de succesvolle Nederlandse auteur beschrijft de problemen van een hotelmanager die ook nog een goede moeder wil zijn. Het verhaal, geschreven in veel korte hoofdstukken, is mager en de ontknoping is niet echt geloofwaardig; hier en daar had het geheel ook wel een stuk korter gemogen. Maar in de zon aan het strand leest het lekker weg. Paperback, normale druk. - Marian Verstappen-Naus


Volwassenen non-fictie


Fred de Raden. Ruben
De eerste indruk die de lezer van dit boek krijgt, is dat het vooral een grote aanklacht richting een aantal kinderartsen, chirurgen en verpleegkundigen lijkt. De meeste van hen worden neergezet als harde, onbewogen zelfs nogal eens hardvochtige mensen. Geen gevoel voor de doodzieke baby, die tenslotte - vier maanden oud - sterft. Geen benul van wat dat met ouders doet, die dag en nacht worden geconfronteerd met angst en dan weer (vergeefse) hoop. De vader beschrijft het zo, dat lezers dat tot in hun botten zullen meevoelen. De auteur weet het immense verdriet van hem en zijn vrouw over te brengen. Na de dood van zijn zoontje ervaart hij gelukkig ook troost en merkt hij tenslotte zelfs milder te staan tegenover de artsen en verpleegkundigen, die (een citaat) 'zelfs in het slechtste geval niets met kwade opzet deden'. Een ontroerend document van angst en verdriet, dat menigeen zal aanspreken. De moeite waard.

Crystal Renn. Honger
Op haar veertiende jaar wordt Chrystal Renn ontdekt door een modellenscout. Hij voorspelt haar een mooie toekomst als model, ze moet alleen flink afvallen. Dat doet Chrystal en ze komt in het New Yorkse modewereldje terecht, waar ze doorgaat met afvallen en iedere dag vele uren doorbrengt met fitnessen. Maar haar carrière loopt niet zoals ze had gehoopt en met haar gezondheid gaat het steeds slechter; haar haar valt uit, ze zit onder de blauwe plekken, menstrueert niet meer en krijgt hartritmestoornissen. Als ze 1.75 m lang, nog 43 kilo weegt en van haar agente te horen krijgt dat haar bovenbenen echt dunner moeten, heeft ze er opeens genoeg van. Ze leert zichzelf goed en verantwoord te eten, wordt dikker, gezonder en gelukkiger en het ongelooflijke gebeurt: ze krijgt een glansrijke carrière als plus-size model (maat 42), komt op de cover van Vogue en in de modeshow van Gaultier. Een vlot geschreven boek waarin Renn (samen journaliste Marjorie Ingall) niet alleen op nuchtere wijze het verhaal van haar eigen leven en carrière vertelt, maar ook veel informatie geeft over de keiharde modewereld, de trend van uitgemergelde modellen en anorexia. In het midden een katern kleurenfoto's uit haar magere en plus-size modellentijd. Met bibliografie en verantwoording.

Wayne W. Dyer. De verschuiving

De auteur, van oorsprong psychotherapeut, verwierf grote bekendheid met een dertigtal titels, waarvan 'Niet morgen maar nu' (1977), 'Willen is kunnen' (2001) en 'Eerst geloven dan zien' (1989) tot de bekendste behoren. Dyer is in Amerika tevens een bekend mediapersoonlijkheid. In zijn nieuwe boek en in de gelijknamige film richt hij zich op de ouder wordende mens. Hij beschrijft hoe mensen in de tweede helft van hun leven kunnen leren begrijpen wat hun unieke bijdrage aan de wereld is. De plaats van ambitie, streven naar prestaties en succes wordt minder dominant. In plaats daarvan begint een innerlijke reis naar zin en inhoud in het leven. In deze levensfase bestaan ambities nog wel, maar zijn deze niet meer gericht op het ego, maar op de ziel. Het streven richt zich op een leven met betekenis, dat dienstbaar is en gericht is op teruggeven. Door de heldere en plezierig leesbare beschrijvingen van dit bewustwordingsproces wil dit compacte boek voor een brede groep ouderen een leidraad zijn.


Ibrahim Yerden. Schaamte en strategisch handelen
In zeven hoofdstukken schetst de (Turkse) auteur en hulpverlener de opvoedingsproblematiek in Marokkaanse en Turkse families. Dat gebeurt aan de hand van wetenschappelijk onderzoek en literatuur en 26 interviews met allochtone ouders en pubers, gelijk verdeeld over Marokkaanse als Turkse ouders en leerlingen. Er lijkt overeenkomst met de Nederlandse opvoedingsproblematiek in ons verzuilde systeem van veertig jaar geleden. Er zijn vooral non-verbale communicatie, talrijke taboes, verschil in behandeling van jongens en meisjes, wantrouwen in de Jeugdzorg. De vaak laagopgeleide ouders weten geen raad met de snelle communicatie als computer en sms-en. Weinig complimenten, eerder straf. Hulpverlening door familieleden ervaren ouders als minder bedreigend. Pubers tonen een verhoogde overgevoeligheid voor de negatieve beeldvorming in media, op school en bij de hulpverlening. De straat is dan vaak het domein om de eigen etnische identiteit uit te dragen. Zeer aanbevolen voor hulpverleners en leerkrachten.


ReinhardWolff. Lass mal sitzen
Een mooi vormgegeven kijkboek waarvan elke bladzijde een of meer illustraties in kleur bevat. Toch zou het zonde dit boek niet te lezen, want het is buitengewoon leerzaam. Op een prettig leesbare manier behandelt Hellinga, van oorsprong psychiater, de figuur van Karel V (1500-1558) als vorst in relatie met bevriende vorsten en tegenstanders. Tot de laatsten behoorden koning Frans I van Frankrijk en sultan Suleyman de Grote van Turkije. Voorts bevat het boek ook hoofdstukken over de afkomst en opvoeding van deze belangrijke, te Gent geboren vorst wiens favoriete hoofdstad Brussel was. Zo wist hij een mozaïek van Nederlandse staatjes die ofwel tot het Duitse rijk of Frankrijk behoorden, om te vormen tot een onafhankelijke rudimentaire eenheid. Ook de Hervorming en de modernisering van de oorlogsvoering komen aan de orde in aparte hoofdstukken. Het boek bevat een beknopte literatuurlijst met uitsluitend in het Nederlands en Engels gestelde literatuur. Ook opgenomen zijn diverse handige kaartjes, een stamboom en een tijdtafel. Een register op namen en plaatsen ontbreekt.


David Remnick. De brug
Dit boek is bedoeld als een biografisch, journalistiek werk totdat er een wetenschappelijke biografie geschreven wordt. Wat valt er nog te schrijven over de verkiezing van Obama? Remnick, hoofdredeacteur van The New Yorker (waar haalt hij de tijd vandaan voor zo'n lijvig en gedetailleerd boek?) geeft heel veel achtergrondinformatie over de familie van Obama, zijn jeugd, opleiding, de rassenstrijd, het politieke systeem, de verkiezingsstrijd. Het bevat ook een nuancering van feiten in boeken (zoals Obama's autobiografie) en toespraken die historisch niet helemaal kloppen. Net als je denkt: waar gaat die uitweiding heen, blijkt deze uitermate relevant te zijn voor de loop van het verhaal, dat spannend is geschreven - en dat voor een boek van meer dan 600 pagina's. Geschreven vanuit bewondering zonder dat het een hagiografie is geworden. Gebaseerd op onder meer toespraken, e-mails en brieven. Met twee katernen foto's in kleur en zwart-wit, eindnoten, een register en literatuurlijst. Heel compleet, spannend geschreven en zelfs met verrassende verhaallijnen in een verhaal dat we allemaal kennen.


Hugo Rosseels. Fietsen & wandelen in Parijs
De auteur van deze originele gids heeft heel wat voetstappen in Parijs gezet. De ervaringen die hij daarbij opdeed, zette hij op papier; dat leverde een boekje met bruikbare tips en ideeën op. Al lezend merk je dat de auteur écht de weg weet in de stad en dat prikkelt de nieuwsgierigheid. Het is een gids zonder overzichten van monumenten en toeristische toppers. De auteur begint met tips over kaarten en plattegronden en vervolgt met een uitleg van het vervoer in Parijs, geeft advies over de te kopen ov-kaart en wijst de lezer op de charme van de vele stadsbussen. Vervolgens aandacht voor het fietsen in Parijs en de werking van het systeem 'Velib' met huurfietsen. De auteur beschrijft ook vijf fietsroutes waarvoor beter kaartmateriaal nodig is dan in de gids afgedrukt. Tenslotte routes en suggesties voor het wandelend verkennen van bekende wijken in Parijs. De gids is voorzien van tekst ondersteunende kleurenfoto's. Prima materiaal voor wie op eigen wijze de Lichtstad te voet of per fiets verder wil ontdekken. Met register.

 
SamenwerkingdcollectieHan Peekel. Gehaat en veracht : een portret van Anton Mussert
2010-28-460 Documentaire over het leven van Anton Mussert (1894-1946). In 1931 was Mussert samen met Van Geelkerken oprichter van de NSB. Mussert wees aanvankelijk de Duitse rassenleer en het antisemitisme als on-Nederlands krachtig van de hand. Met de komst van Rost van Tonningen werd de partij radicaler, volkser en antisemitischer. In 1942 werd Mussert door de Duitse bezetters erkend als leider van het Nederlandse volk. Mussert was tijdens de oorlog een tegenstander van het opgaan van Nederland in Duitsland. 12 december 1945 werd Mussert door het Bijzonder Gerechtshof in Den Haag ter dood veroordeeld wegens hulpverlening aan de vijand, aanslag op de grondwettige regering en poging Nederland onder vreemde heerschappij te brengen. Televisieproducent Han Peekel is er in geslaagd een portret van Mussert te maken dat hem niet alleen als landverrader en oorlogsmisdadiger belicht; ook de menselijke kant komt aan bod. Mussert, ingenieur van beroep, was een kleinburgerlijk man die zijn twintig jaar oudere tante trouwde. Bevat veel historische beelden. Geschikt voor iedereen die in geschiedenis geïnteresseerd is en als lesmateriaal voor voortgezet onderwijs. Kijkwijzer: alle leeftijden. P.J. Kreeuseler

P.P. Witsen. Belvedere.nu
De Nota Belvedere (1999) gaat over cultuurhistorie en ruimtelijke inrichting. Cultuurhistorie moet een actievere rol krijgen in de ruimtelijke ordening. De nota heeft in de afgelopen jaren een belangrijke rol gespeeld in de ontwikkeling van plannen. In deze uitgave wordt op prettig leesbare wijze hierop ingegaan. Allereerst aan de hand van verschillende thema's, vervolgens door in te gaan op de rijke oogst aan geslaagde projecten van de afgelopen tien jaren. Een mooie uitgave, goed geïllusteerd (in kleur) en informatief voor eenieder die betrokken is bij de ruimtelijke ontwikkeling van ons land. Bevat bij de projecten leestips en naast een inhoudsopgave verschillende indexen (alfabetisch en thematisch op projecten en op dilemma's).

Donald N. Thompson. Shock art
Boek over de handel in moderne en hedendaagse kunst. In 23 hoofdstukken onderzoekt econoom en kunstverzamelaar Don Thompson hoe de handel in moderne kunst functioneert. Hij biedt een kijkje achter de schermen van de kunsthandel, het veilinghuis, het museum, de galerie, de verzamelaar, kortom met alle instellingen en personen die een belangrijke rol spelen bij het kopen en verkopen van kunst. De lezer krijgt inzicht in verkoopstrategieën van handelaren, onderlinge afspraken, prijsvorming, biedgedrag bij veilingen en nog veel meer. Een vlot geschreven, zeer toegankelijk boek voor lezers die nu eens echt willen weten hoe de handel in moderne kunst in het topsegment (het werk van onder anderen Andy Warhol, Damien Hirst, Jef Koons) werkt. Een fascinerend relaas voor een ruim publiek. Met 18 kleurafbeeldingen

Jeugd fictie

Jeugd non-fictie

Luisterboeken

Herman van Veen zingt en vertelt Alfred J. Kwak
2010-28-421 Voor de UNICEF-campagne 'Afspraak is afspraak - kinderrechten zijn mensenrechten' toerde Herman van Veen met een voorstelling van Alfred Jodocus Kwak vier jaar lang door vijf landen waaronder Nederland en België. Naast de voorstelling verschenen ook een prentenboek* en deze cd. Op de cd wordt het verhaal, waarmee aandacht wordt gevraagd voor de rechten van het kind, door Herman van Veen zelf verteld, afgewisseld met door hem zelf gezongen liedjes. Alfred Jodocus Kwak is met de koning van Groot Waterland bij een hele belangrijke gebeurtenis. Alle regeringsleiders van de wereld zijn aanwezig om een papier te ondertekenen waarin de rechten van kinderen staan. Op het moment dat de laatste en machtigste koning zijn handtekening gaat zetten, valt de inktpot om. Alfred belandt dankzij de vervelende bemoeienis van Dolf in een land waar kinderarbeid heel gewoon is en hij ook moet werken. Maar Alfred zou Alfred niet zijn als hij geen oplossing bedenkt waardoor kinderen in de toekomst niet meer hoeven te werken. Gebaseerd op de realiteit: hoewel andere namen zijn gebruikt zijn de landen en namen van regeringsleiders herkenbaar, bv. president Sjors O. Bear. Geschikt voor kinderen vanaf ca. 9 jaar. * Afspraak is afspraak: 2004-51-0-327. Redactie

 
DVD speelfilms

The postman = Il postino


2010-28-446 Italiaans-Franse coproductie uit 1995 van de Amerikaanse regisseur Michael Radford, met Philippe Noiret en Massimo Troisi die tijdens de opnamen overleed. Noiret speelt Pablo Neruda die uit Chili verbannen is en op uitnodiging van de Italiaanse communistische partij wordt ondergebracht op een prachtig eilandje voor de kust van Napels. Mario Ruoppolo, een eenvoudige visserszoon, krijgt de taak eenmaal per dag de post naar Neruda te brengen. Er ontstaat een warme vriendschap en Mario vraagt de 'liefdesdichter' hem te helpen het hart van een mooie vrouw te veroveren. De pers was lovend over deze film. Pieter Steinz (NRC): 'Een sympathieke film waarin evenveel aandacht is voor memorabele teksten als voor colour locale.' Hans Kroon (Trouw): 'Een lieve en tedere, kleine film die niemand onberoerd zal laten.' Met extra's. Kijkwijzer: 6 jaar, angst. Redactie

Nowhere boy
 

2010-28-445 Britse biopic uit 2009 van Sam Taylor Wood, met Aaron Johnson, Anne-Marie Duff, Kristin Scott Thomas. Het verhaal van de jeugd van John Lennon in Liverpool die als tiener probeert te ontsnappen aan het dagelijks leven met zijn moeder en tante door muziek te maken met zijn vriend Paul McCartney. Hans Nauta (Trouw 1-4-'10): 'Wood vergroot de zeggingskracht van deze biopic door zich meer te richten op de dubbele moeder-zoon relatie. Met Mimi, die John een nette opvoeding wil geven, en zijn biologische moeder, die hem fascineert in haar ongeremdheid. (...) Tussen het verfijndere spel van Duff en Thomas mis je bij Aaron Johnson de gelaagdheid die je van Lennon verwacht. De ironie, het gevoel dat er meer in zijn hoofd omging dan uit zijn mond kwam.' Coen van Zwol (NRC 31-3-'10) geeft 4 (van 5) balletjes: 'Nowhere boy is zo'n complex Brits drama met een weldoordacht script vol scherp gedefinieerde karakters die methodisch naar een emotionele climax werken.' Winnaar van vele filmprijzen en 4 Bafta nominaties. Kijkwijzer: 9 jaar. Wordt niet opnieuw aangeboden. release: 12-8-'10 VOA Redactie

DVD non-fictie

Signé Chanel : werken bij Chanel
2010-28-459 Hoe komt de haute couturecollectie van het befaamde modehuis Chanel tot stand. Regisseur Loïc Prigent volgt in deze oorspronkelijke vijfdelige televisieserie van Arte de voorbereidingen voor de herst/wintercollectie 2004-2005. Vanaf de schetsen van Karl Lagerfeld, het werk van de ontwerpsters, naaisters, snijdsters en de schoenenontwerper, het pasmodellen bekijken, het inspecteren van het decor van de nieuwe show tot en met de uiteindelijke show. Dvdinfo.be, i noemt de film toegankelijk en herkenbaar en vooral zeer bekijkbaar en onderhoudend, maar geen kritische kijk op het modewereldje. '(...) vooral een portret voor fans van Chanel of voor wie zich interesseert voor de wereld van de haute couture, want regisseur Prigent gunt ons een blik op een milieu dat normaal alleen voor insiders toegankelijk is. (...) Aantrekkelijke documentaireserie.' Ook Patricia Smagge (Movie2movie, i) schrijft: 'Liefhebbers zullen er beslist hun hart aan ophalen.' Kijkwijzer: alle leeftijden. Redactie

Bluray

Magnolia
2010-28-473 Blu-ray-versie van de ruim drie uur durende Amerikaanse speelfilm uit 1999 van schrijver/regisseur Paul Thomas Anderson (There will be blood; Boogie nights). Acteurs zijn Tom Cruise (Mission impossible), Julianne Moore (A single man) en Philip Semour Hoffman (Capote) e.a. De film speelt zich af in San Fernando Valley, Californië, waar de levens van een dozijn mensen door de speling van het lot of door menselijke interactie elkaar kruisen hetgeen leidt tot een onvergetelijke climax. Peter van Bueren (Volkskrant 23-4-'00): 'In de stortvloed van beelden zitten prachtige momenten, de verrassende ontwikkelingen zijn talrijk en er zijn schitterende rollen (...).' Gerhardt Busch (VPRO gids mrt 2000): '(...) superieur melodrama. (...) afgezien van het intelligente script, de fenomenale montage en het goede acteren, zijn er nog wel meer redenen om naar Magnolia te gaan. De vorm, bijvoorbeeld.' Bekroond met de Gouden Beer op het Filmfestival van Berlijn, winnaar Golden Globe Award, drie Oscarnominaties (voor Andersons originele scenario, de bijrol van Tom Cruise en Aimee Manns liedje Save me). Met extra's. Kijkwijzer: 16 jaar, geweld, grof taalgebruik. Aangeboden op dvd: 2000-51-8-525. RedactieGames


Pirates : hunt for Blackbeard's booty
2010-28-405 Een Engelstalig spel waarin de speler, als piraat, in diverse losse games het kan opnemen tegen andere piraten. Einddoel is alle tegenstanders te verslaan, Blackbeard te bevrijden en de rijkste piraat te worden. De minigames zijn uiteenlopend van golfen tot vechten. De games kunnen los benaderd worden of in een modus waarin de speler op een bepaalde plek op de kaart een set van drie of vijf games speelt. Er is een single player en een multiplayer mode, waarbij vier deelnemers tegen elkaar spelen. De besturing van de games is niet altijd even eenvoudig door de inzet van de vereiste Nunchuck. Qua opzet vergelijkbaar met een spel als Mario Party, qua uitvoering minder toegankelijk en moeilijker. Geschikt voor kinderen vanaf ca. 9 jaar. PEGI: 7 jaar, geweld. Drs. M.L. de Jager
 
World championship sports
2010-28-409 World Championship Sports borduurt verder op het succesvolle sportsgenre dat de Wii console ongekend populair heeft gemaakt. Op een leuke speelse en toegankelijke manier kunnen de spelers kennismaken met sporten zoals American football, basketball, hockey, voetbal, tennis en zelfs la crosse. Ieder spel heeft verschillende challenges welke je alleen of met meerdere spelers tegelijk kan spelen. Zowel de afstandsbediening alsook de Nunchuk worden gebruikt, dus stil op de bank zitten is geen optie. Iedere speler kan zijn eigen personage aanmaken en daarbij een eigen tenue uitzoeken. Dit Engelstalige spel is prettig om te spelen en garandeert dan ook urenlang speelplezier voor spelers vanaf ca. 12 jaar en ouder. V/J-aanbieding. PEGI: 12 jaar, geweld. Drs. Can Kumru
 
Jeugd CD's
 
KetnetPOP 3 : de hits
Verzamel-cd met dertien nummers van deelnemers aan het Belgische realityprogramma 'KetnetPOP: the making of'. In dit programma kregen twaalf muzikale talenten de opdracht om een 'KetnetPOP'-concertenreeks te organiseren. Dertien weken lang waren de voorbereidingen van de concerten en de avonturen van de zangers te volgen. Met als resultaat een reeks concerten en deze dubbel-cd, waarvan de tweede cd de meezingversies bevat. De meest bekende van de twaalf deelnemers is Laura Omloop die er stevig op los jodelde in het Junior Eurosongfestival 2009 in Kiev; ook in Nederland kreeg ze veel aanhang. Op dit album zingt zij haar nieuwste single 'cowboymeisje'. De gezamenlijke groepssong is 'Alle jongens, alle meiden'. Redactie
 
Opa Knoest : de 20 leukste liedjes
2010-28-416 Opa Knoest is een bekend boekenfiguur, getekend door illustrator Michel de Boer. Ook verschenen al enkele cd's* met kinderliedjes over opa Knoest. Op deze verzamel-cd staan de twintig leukste liedjes, gezongen door kinderkoor Kids Crew onder leiding van Lee Ann en Rob Vermeulen. Veel liedjes gaan over dieren en in enkele liedjes is het christelijke element aanwezig. Sommige liedjes passen goed bij de verschillende prentenboeken die over opa Knoest verschenen zijn, en ongeveer vijf liedjes komen van de cd behorende bij het prentenboek 'Opa Knoest op de boerderij'**. Een tekstboekje ontbreekt maar via www.buddybooks.nl zijn veel songteksten, geschreven door Lee Ann Vermeulen, terug te vinden. Bruikbaar voor kinderen vanaf circa 4 jaar. * Zing mee met opa Knoest, deel 1 (2001-48-8-357), deel 2 (2004-18-8-427), deel 3 (2004-18-8-426). ** 2007-38-0-158. Dirry van de Grampel
   

Het beste van Junior Eurosong

2010-28-412 Verzamelalbum met twintig liedjes uit Eurosong for Kids 2003, Eurokids 2005, Eurosong for Kids 2006, Junior Eurosong 2007, Junior Eurosong 2008 en Junior Eurosong 2009, de Belgische preselecties voor het Junior Eurovisiesongfestival. Bevat o.a. Zo verliefd (Yodelo) door jodeltalent Laura, De vriendschapsband door X!nk en Shut up door Oliver. Wordt niet opnieuw aangeboden. Release juni 2010 VOA Redactie

Collectieteam

Mijn foto
Provinciaal Collectioneren Utrecht
Het collectieteam bestaat uit elf medewerkers
Mijn volledige profiel weergeven

Volgers