donderdag 30 juni 2011

Highlights week 26

Volwassenen fictie

French, Tana. De laatste afspraak

De laatste afspraak (digitaal boek)Ruim twintig jaar geleden besloot de 19-jarige Frank uit Dublin samen met zijn vriendinnetje Rosie weg te lopen van huis, weg van zijn verschrikkelijke, asociale familie. Maar Rosie kwam niet opdagen op de afgesproken plaats en Frank nam aan dat ze zonder hem was vertrokken. Niemand heeft ooit meer iets van haar vernomen. Nu, hij is inmiddels undercoveragent bij de politie van Dublin, krijgt hij een opgewonden telefoontje van zijn zus: in een leegstaand huis in de volksbuurt waar zijn familie nog steeds woont, is Rosie's koffer gevonden, kort daarop in de kelder ook haar lijk. Frank keert voor het eerst sinds lange tijd weer terug naar zijn oude buurt en naar zijn familie om uit te zoeken wat er destijds met Rosie is gebeurd. Lang verborgen gebleven gebeurtenissen en familiegeheimen komen boven water. Een goed geschreven, sfeervolle misdaadroman waarin de ontdekkingen die de hoofdpersoon over zichzelf en zijn familie doet even belangrijk zijn als het misdaadelement. Zoals in French' vorige boeken komen heden en verleden weer samen en veranderen de toekomst definitief. Kreeg vier sterren van Crimezone, nul sterren van VN's Detective & Thrillergids. Derde misdaadroman van de schrijfster die met 'De offerplaats'* een Edgar Award voor beste debuut won. Kleine druk.Volwassenen non-fictie

Dalebout, Lizette. Mijn straat is geel

Mijn straat is geelDe auteur vertrok in 2006 samen met haar man en twee jonge kinderen naar Shanghai, de grootste havenstad ter wereld. Dalebouts man ging daar een eigen bedrijf in de scheepsbouw opzetten. De bedoeling was om een jaar te blijven, maar het gezin woont er nog steeds, de kinderen zitten er op
de Britse school. Dalebout beschrijft hun leven in de Chinese havenstad met onbevangen en frisse blik, ze observeert de Chinezen en hun gewoontes en het expatwereldje, maakt vrienden, vergelijkt en verwondert zich, maar veroordelend is ze nooit. Ook haar privéleven komt uitgebreid aan bod, de
kinderen, haar man en ouders, haar tolk, dienstmeisje, waarbij ze zichzelf met de nodige zelfspot kan bekijken, maar ook serieus kan zijn bijvoorbeeld als ze over haar gevoelens over de dood van haar broer schrijft. Geestig, vlot geschreven, heel persoonlijk en onderhoudend verslag van het leven van een Nederlands gezin in China. Met bronnenopgave. Dalebout (1966) werkte voor haar vertrek naar Shanghai als verslaggever voor
bladen als Nieuwe Revu, Marie Claire en Elegance. Het boek kreeg veel aandacht in de media.


F.J. Kok, en Broer Scholtens. Gezond eten, gewoon doen
Gezond eten, gewoon doenVlak na 'Tegenwicht'* door Jaap Seidell is dit boek, geschreven door een hoogleraar Humane Voeding, een tweede werk van gelijke strekking in korte tijd. Deze autoriteit op wetenschappelijk voedingsgebied heeft genoeg van alle dieetgoeroes en veegt ze met dit boek van tafel. Het bevat goed leesbare uitleg over (on)gezonde voeding en afvalmethodes. In de hoofdstuktitels wordt de essentie weergegeven, waarna de wetenschap volgt. Feiten en fabels worden in kleurrijke kaders besproken. De auteur heeft zelf een voedingsexperiment ondergaan om aan te tonen wat voeding doet met je lichaam. Dit wordt uitgebreid behandeld en geeft duidelijk de gevolgen van je voedingspatroon weer, waarna concrete adviezen volgen waarop te letten als je gezond wilt gaan eten. Het laatste deel bevat een aantal recepten voor de warme maaltijd, waarbij de voedingswaarde is vermeld. De foto's geven niet altijd een juist beeld van het gerecht weer: ze zien er soms niet zo aantrekkelijk uit of de portie lijkt erg klein. Het boek sluit af met uitgebreide bronvermelding. Prettige bladspiegel; kleine schreefloze druk in twee kolommen.


Emily Dickinson. Verzamelde gedichten
Verzamelde gedichtenDe helft van het boek bestaat uit ca. negenhonderd chronologisch geordende, in het Nederlands vertaalde gedichten, ruim de helft van het oeuvre van de belangrijkste Amerikaanse dichteres (1830-1886). Naast elk vertaald gedicht staat rechts op dezelfde pagina kleingedrukt het Amerikaanse origineel. Het eerste gedicht is uit 1851, het laatst gedateerde uit 1885, gevolgd door een serie ongedateerde. Dan volgt het commentaar van vertaler
Hugo Claus. De wolken
De wolkenHugo Claus, overleden in 2008, kon van alles: dichten, schilderen, schrijven, versieren. Hij zette de werkelijkheid naar zijn hand in (auto)biografische invallen, fragmenten en dagboekbladen, gelardeerd met spontane tekeningen. Hij schreef om zijn twijfels te overwinnen en overtrof zichzelf in een archief dat geheim bleef tot zijn dood. Journalist Mark Schaevers stelde uit de vele laden een chronologisch portret samen, rijk geïllustreerd met prachtige foto's en rake notities. Claus als roofvogel van zijn omgeving in emotionele expressies vol fantasie en eigendunk; zeer meeslepend. Hoe ging de schrijver te werk en wilde hij grip krijgen op van alles: in songs, filmscripts, libretto's enz., tot aan zijn overmoedige brieven en de schetsen voor zijn laatste roman, als terugblik op zijn leven: De wolken. Hugo Claus als buitensporig veelzijdig egotripper is niet diepzinnig, maar gevoelig voor allerlei indrukken die hij opslokt en uitdrukt, eerlijk over zijn tijdgenoten: schrijvers, schilders, sterren, met vaak overdreven narcisme. Een uitlaatklep, overdonderend, overtuigend en verwonderend


Alberto Manguel. De kunst van het lezen
De kunst van het lezenAlberto Manguel (1948), zoon van een Argentijnse diplomaat, groeide op in Israël, woonde lang in Canada en is nu gevestigd in Frankrijk. Hij is een hartstochtelijk liefhebben van literatuur en heeft over die passie een flink aantal boeken geschreven, die dankzij zijn enthousiasme en eruditie zeer de moeite waard zijn. Eerder verschenen van hem in een Nederlandse vertaling onder andere 'Dagboek van een lezer' (2004), 'Een geschiedenis van het lezen' (2006) en 'De bibliotheek bij nacht' (2007). Net als in zijn eerdere boeken schrijft Manguel in 'De kunst van het lezen' over zeer gevarieerde onderwerpen die met het leesproces te maken hebben, waarbij zijn hoofdgedachte is dat literatuur ons, meer dan andere kunstvormen, bewust maakt van de wereld en van de menselijke existentie. Manguel schrijft onderhoudend en doorspekt zijn essays met talrijke persoonlijke anekdotes (zo heeft hij een tijdlang de blinde Borges voorgelezen). Voor de literatuurliefhebber is zijn werk een feest om te lezen. Het boek is zeer verzorgd uitgegeven

 

Samenwerkingscollectie

Hirschfeld, Hadassa. Kernpunten van het Israelisch-Palestijns conflictKernpunten van het Israelisch-Palestijns conflict

Beschrijving van het conflict tussen Israël en het Palestijnse volk vanaf het verleden tot in het heden (2011). In vogelvlucht wordt het verleden geschetst: het onstaan van het zionisme; de oprichting van de staat Israël; de staatsinrichting en de politiek van het land; de oorlogen tussen Israël en de Arabische landen en het Palestijnse streven naar erkenning. Uitgebreid aandacht is er voor de ontwikkelingen de laatste dertig jaar: de botsingen tussen Israël en de Palestijnen tijdens de intifada's en de vredesprocessen tussen Israël, de Palestijnen en de Arabische landen (Egypte, Syrië, Jordanië). Het boek eindigt met het beschrijven van obstakels op weg naar de vrede en hun rol. In heldere bewoordingen wordt het conflict neergezet. Eenvoudige zwart-witkaartjes ondersteunen de tekst. Achterin een jaartallenlijstje en een overzicht van literatuur en websites. De auteur studeerde geschiedenis en werkte als docente geschienis en was verbonden aan het CIDI. Dit laatste is te merken door de gedetailleerdheid aan informatie over Israël en de benadering van het conflict. Bij het boek hoort een lesbrief bestemd voor havo en vwo.

Christopher B. Krebs. Het gevaarlijke boek

Het gevaarlijke boekEind eerste eeuw publiceerde de Romeinse historicus Tacitus 'Germania', een etnografische studie over de barbaarse volkeren ten noorden van de Rijn. De humanisten die in de vijftiende eeuw zijn tekst aan de vergetelheid ontrukten, beschouwden (geheel ten onrechte) de Germanen als voorouders van de Duitsers. Behalve nare gewoonten als mensenoffers, dobbelen en drinkgelagen, kende Tacitus aan de Germanen ook nobele eigenschappen toe als moed en dapperheid, oprechtheid, trouw aan het gegeven woord en kuisheid. 'Germania' begon daarom een rol te spelen in het groeiende Duitse natiebesef; het boek rechtvaardigde als het ware het Duitse verlangen naar politieke en culturele eenheid. Gaandeweg veranderden in de Duitse perceptie die positieve eigenschappen in raskenmerken, en in de vroege twintigste eeuw ontstond een racistische ideologie, het nationaal-socialisme. De auteur, classicus, brengt de receptiegeschiedenis van Tacitus' geschrift overtuigend en niet gespeend van humor over het voetlicht. Hij verduidelijkt hoe het mogelijk was dat de nazi's het bijna tweeduizend jaar oude geschrift misbruikten voor hun rassenwaan. Met talrijke eindnoten en enkele illustraties in zwart-wit


Jeugd fictie

Hek, Youp van 't . De gelukkige olifant
De gelukkige olifantOlifant is zo verdrietig dat het meer bijna overstroomt van zijn tranen. Wanneer hij in het water kijkt, vindt hij zichzelf erg lelijk met zijn dikke kont, stomme slurf en rare oren. Het jongetje Lars besluit hem te helpen en gaat samen met de andere dieren op zoek naar een beter spiegelbeeld. Vervelend voor olifant is dat er een plagende aap is die de lelijkheid van olifant er voortdurend inwrijft. Gelukkig komt alles goed met olifant en wordt aap op originele wijze op zijn nummer gezet. Het verhaal begint droevig, maar kent een vrolijk happy end. De vele kleurrijke illustraties versterken het verhaal en geven er een extra dimensie aan. Het boek is geschreven in een eenvoudige en toegankelijke stijl en blijft dicht bij de belevingswereld van jonge kinderen. Het heeft negen hoofdstukken en bevat vijf toegankelijke gedichten die gaan over vreugde en verdriet. Op hetvrolijke omslag staan feestende dieren samen met Lars. Tweede kinderboek van de bekende cabaretier*. De verhalen zijn oorspronkelijk verzonnen voor zijn kinderen.
Geschikt om voor te lezen vanaf ca. 4 jaar.*'Sinterklaas en het Hoogtevreespietje', 2010-50-3501 (2011/07).


Stevenson, Steve. Iedereen aan boord
Iedereen aan boord!De kinderen Jim, Anton, Ondina en de tweeling Bakboord en Stuurboord vormen samen het team van de zeewolfjes op de piratenschool. Hun eerste lessen krijgen ze op het oude piratenschip van kapitein Hangmat. Door een ongelukje met een zwaard komt het schip los van het anker en raakt op drift. De kinderen moeten iets verzinnen om een groot ongeluk te voorkomen. Eenvoudig, populair geschreven verhaal over de belevenissen van vijf kinderen die piraat willen worden. De hoofdpersonen worden aan het begin van het boek op een uitnodigende manier voorgesteld en tot besluit is er een hoofdstuk 'Basisprincipes van de piraterij' met daarin o.a. soorten schepen, knopen leggen en de taakverdeling aan boord. Het boek, dat enigszins doet denken aan de boeken van Stilton, is voorzien van afwisselend kleine en paginagrote, wat cartooneske kleurenillustraties.
Aansprekende kleurrijke omslagillustratie. Duidelijke druk. Door de wat moeilijke woorden en het rechts uitlijnen van de tekst, wat voor veel afbrekingen zorgt, is het niet zo geschikt voor moeilijke lezers, maar het is wel zeer geschikt voor kinderen die niet graag lezen. Tweede deel uit de serie 'De piratenschool'*. Vanaf ca. 8 jaar. *zie a.i.'s deze week voor het eerste deel: 'Het Kwalleneiland'.


Jeugd non-fictie

Letterie, Martine . Mijn tweede van Dale: naar school
Mijn tweede Van DaleVan Dale heeft voor 4-6 jarigen een zich steeds verder uitbreidende reeks woordenboeken ontwikkeld: gewone woordenboeken, luisterwoordenboeken, interactieve woordenboeken en themaboekjes. Dit 'voorleeswoordenboek' uit de zesdelige reeks 'Mijn tweede Van Dale themaboekjes'* telt 21 alfabetisch geplaatste woorden, soms abstract van aard, rond het thema 'Na schooltijd' ofwel vrijetijdsbesteding. De woorden zoals de dans, logeren, jarig etc. zijn bepalend in de kleine fantasierijke en humoristische voorleesverhalen en -versjes die steeds in een duidelijke schreefloze letter op de linkerpagina staan. Ze zijn geselecteerd op basis van onderzoek naar taalverwerving door kinderen; de 'Streeflijst oordenschat voor zesjarigen' (1999) was bij de keuze maatgevend. Rechts staat een grappige, ietwat gestileerde tekening in acryl-, pen- en krijttechniek, opzettelijk met weinig details, waardoor de essentie van het behandelde woord verbeeld wordt. Bij de illustratie staan verhelderende zinnetjes en denkvragen over situaties waarin het woord aan de orde kan komen. Die helpen bij het onthouden van de woordbetekenis en bouwen de woordenschat verder uit. In de inleiding staan enkele tips voor opvoeders om hun voorleeskwaliteit te vergroten. Vanaf ca. 4 tot 6 jaar. *zie a.i.'s deze week voor nog vijf deeltjes uit de reeks 'Mijn tweede Van Dale themaboekjes'.


Zevenberg, Herman . De fossielen ontdekgids
De fossielen ontdekgidsFossielen vind je niet alleen in verre landen, maar ook in Nederland en België. In dit boekje wordt beschreven hoe en waar fossielen ontstaan zijn en waar zij nu te vinden zijn. Voor Nederland en België, alsmede voor enkele andere Europese landen worden vindplaatsen aangegeven. In Nederland kun je fossielen vinden op het strand, in het oosten van Nederland in groeven en in Noord-Nederland in zwerfstenen van kalk. De auteur vond als jongen van 8 jaar zijn eerste fossiel. Hij wil hedendaagse kinderen stimuleren fossielen te zoeken en te herkennen. Hier en daar gaat de tekst dieper in op de geologie: bouw en ontwikkeling van de aarde. Het boek eindigt met tips voor het aanleggen van een eigen fossielenverzameling en het herkennen van fossielen in natuursteen op straat, het kopen van fossielen (met tips voor het herkennen van namaak). Tot slot adressen van geologische musea en verenigingen. Heldere tekeningen in zachte kleuren (o.a. van fossielen, maar ook van groeven waar fossielen te vinden zijn) ondersteunen de tekst. Met register. Een prachtig boekje, waarin de auteur de doelgroep rechtsreeks aanspreekt in eenvoudige taal.Vanaf ca. 11 jaar.


Luisterboeken

Zon, zee, zand: zomer met Nijntje!

Zon, zee, zand: zomer met nijntje!Acht verhaaltjes met Nijntje en een aantal bekende Bruna-figuurtjes zoals Nina, Aagje, Boris en Barbara. Ook opa en oma Pluis en tante Trijn spelen een rol in de belevenissen van Nijn. Ze beleeft samen met haar familie en vriendjes allerlei kleine avonturen. Zo gaat ze naar het strand, krijgt ze van Opa een zelfgemaakte step, gaat ze spelen in de speeltuin, gaat ze uit logeren, krijgt ze zelf een logee en gaat ze vliegen met oom vliegenier. De rustig voorgelezen verhaaltjes worden voorafgegaan en afgesloten door steeds hetzelfde Nijntjesliedje en duren elk vijf minuten. Tijdens het verhaaltje speelt een muziekje op de achtergrond mee en soms klinken er vogelgeluidjes. Een plezierige luister-cd om in de vakantie naar te luisteren, thuis, in de auto, in de tent of voor het slapengaan. Vanaf ca. 2 jaar.

Superdetective Blomkwist
Superdetective BlomkwistIntegrale weergave van het gelijknamige boek*, voorgelezen door Ron Brandsteder. De 13-jarige amateurdetective Kalle 'superdetective' Blomkwist vormt samen met vriend Anders en vriendin Eva-Lotta de Bende van de Witte Roos. Kalle vindt dat er te weinig spannende dingen gebeuren in zijn dorp. Hij fantaseert over spectaculaire misdaden die hij als detective kan oplossen. Wanneer onverwachts een ver familielid van Eva-Lotte op bezoek komt, vertrouwt Kalle de man niet. Door zijn omgeving met een knipoog bekeken, lost Kalle ondertussen toch maar een echte juwelendiefstal op. Geestig en spannend verhaal met veel actie en rake typeringen en soms wat ironie over alles wetende boekendetectives. Dit boek behoort tot het eerste werk van de schrijfster. Vanaf ca. 10 jaar.


Bart Moeyaert leest De Melkweg

De melkwegIntegrale weergave van het boek 'De Melkweg'*, voorgelezen door de auteur zelf. De zomer is bijna voorbij. Oskar (ik-figuur), zijn oudere broer Bossie en hun vriendin Geesje zitten in hun clubhuis boven op de muur. Het clubhuis heeft geen dak en geen muren. Ze hebben zicht op de Melkweg, een rustige straat waarin een bejaarde vrouw elke dag haar stokoude teckel uitlaat. Er lijkt nooit iets te gebeuren. Dan stelt Bossie een weddenschap voor. Plotseling zijn de dingen en de mensen niet meer zoals ze waren. Een subtiele, sfeervolle roman van een veelvuldig bekroonde Vlaamse auteur, die een meester is in het onopvallend en slim ineenvlechten van verhaallijnen. De levendige taal (prachtige worstelpartijen!) en fantasievolle beelden tonen de wereld door de ogen van de kinderen. Moeyaert laat ruimte voor eigen invulling. Een verhaal over familiebanden, afwezigheid van geliefden (moeder), de relativiteit van dingen en je plek zoeken in de onmetelijke werkelijkheid. Een roman die nazingt in je hoofd. Begeleid door een sfeervol, beeldend thema, speciaal voor dit luisterboek gecomponeerd door de Vlaamse muzikant Bart Voet, bekend van Tres Tigres Tristes. Vanaf ca. 12 jaar.

Saskia en Jeroen uit logeren
Saskia en Jeroen - Uit logerenIntegrale weergave van het gelijknamige boek*. De tweeling Saskia en Jeroen organiseert een poppenkastvoorstelling voor een goed doel, redt de hoed van een mijnheer uit het water, gaat logeren, krijgt een broertje en verzorgt het huishouden als hun moeder ziek is. Ze vormen een pittig stel, vol ideeën en met de beste bedoelingen. Geschreven in goed modern Nederlands. Het verhaal kent de traditionele rolpatronen. Actrice, scenarioschrijver en regisseur Gwen Eckhaus leest de avonturen van de tweeling levendig voor; ze maakt regelmatig gebruik van verschillende stemmetjes. Voor de beoogde doelgroep, kleuters, ligt haar voorleestempo wel vrij hoog. Vanaf ca. 4 jaar.

DVD speelfilms

Winter's bone

Winter'S BoneDe tweede speelfilm (2010) van de Amerikaanse regisseuse Debra Granik speelt zich af in een afgelegen en armoedige streek van Missouri waar de 17-jarige Ree voor haar jongere broer en zusje en zieke moeder zorgt. Haar vader, die zich bezighoudt met drugsfabricage, is verdwenen. Wanneer ze door schulden van haar vader uit hun huis gezet dreigen te worden, onderneemt Ree een wanhopige zoektocht naar hem. Bij familie en relaties stuit ze op een muur van wantrouwen. De film is goed ontvangen. Joost Broeren (Filmkrant december '10): '(...) een betoverende mengeling van realisme en gestileerdheid (...) de spaarzame gesprekken hebben ook iets gekunstelds; het is geen natuurlijke dialoog. (...)' Jann Ruyters (Trouw 25-11-'10): '(...) Een zorgvuldig gestileerde film die rauw en melancholiek klinkt (...) grimmig en sfeervol (...)'. Rob Veerman (Movie2movie,i) geeft 4 1/2 ster (van 5): 'Zowel de arthouse als de mainstream liefhebber zal zich hier uitstekend vermaken. 'Thrilling' en zinderend, een absolute aanrader!' De film kreeg vier Oscarnominaties, waaronder die van 'Beste actrice' voor hoofdrolspeelster Jennifer Lawrence. Kijkwijzer: 12 jaar, drugs- en/of alcoholmisbruik, geweld, grof taalgebruik.


The adjustment bureau
Adjustment BureauAmerikaanse romantische komedie/science fictionfilm uit 2010, debuut van George Nolfi, met Matt Damon en Emily Blunt. Licht gebaseerd op The Adjustment Team van K. Philip Dick uit 1954. Aankomend politicus David Norris komt er op een dag achter dat in de coulissen van de wereld een groep grijze mannetjes met gleufhoeden druk bezig is te zorgen dat alles verloopt volgens plan. De Voorzitter van Het Grote Plan heeft daartoe een hele bureaucratie opgetuigd. Toch gaat er veel mis, want hoewel de vrije wil is afgeschaft, blijft de menselijke natuur eigenzinnig en gooit de liefde roet in het eten. Norris wordt verliefd op danseres Elise Sellas, maar moet kiezen. Dana Linssen (NRC 23-3-'11) geeft 3 (van 5) balletjes: 'The adjustment bureau is best aardig, ergens tussen het noodlotsgevoel van de Griekse mythologie en de Hollywoodse bluf van de romantische komedie.' Daphne Blokhuis (Metro 24-3-'11) geeft 4 (van 5) balletjes: 'Matt en Emily zijn een leuk koppel. De bijdehante opmerkingen van Emily zorgen naast de dilemma's in de film voor humor.' Kijkwijzer: 9 jaar, angst. Zie ook rubriek Blu-ray.

Legendes uit Bikinibroek
SpongeBob SquarePants - Legendes Uit BikinibroekAmerikaanse cartoonserie, uitgezonden door Nickelodeon. De vierkante zeespons die op de bodem van de zee in een ananas woont is een optimistisch, naïef, tolerant mannetje dat vol energie en levensvreugde in het leven staat. Samen met zijn buurman Octo Tentakel bakt hij krabburgers in de zeebodemstad Bikinibroek. Zijn beste vriend, Patrick de zeester, wijkt niet van zijn zijde. Het onderwatergebeuren levert geestige surrealistische grappen op. Deze dvd bevat zes afleveringen waarin de vrienden geconfronteerd worden met diverse monsters en rampen, zoals een vulkaanuitbarsting en het mysterie van de Bikini-Driehoek. Verder een bonusaflevering van Fanboy & Chum Chum, 'Tovertijd'. Hoewel gericht op kinderen (vanaf circa zes jaar) spreken de avonturen ook veel tieners en studenten aan.


Het grote leeuwenavontuur
Go Diego Go - Het Grote LeeuwenavontuurHoofdpersoon in deze oorspronkelijk Amerikaanse animatieserie voor jonge kinderen is de achtjarige Latino-jongen Diego, het neefje van Dora. De serie is een spin-off van de serie 'Dora the explorer' en kent dezelfde opzet. Diego is dierenredder en natuurexpert. Samen met zijn elfjarige zusje Alicia en een babyjaguar beleeft hij avonturen, geholpen door onder meer Klik de camera. Elke aflevering verloopt volgens een vast patroon en bevat veel herhalingen en een aantal liedjes. Ook zitten er elementen in van een computerspel, bijvoorbeeld een muisaanwijzer die op het juiste antwoord of voorwerp klikt. De nadruk ligt op het leren kennen van allerlei wilde dieren. Daarnaast leren de kinderen ook Engelse woordjes, tellen en kleuren. Samenwerking en vriendschap zijn altijd belangrijk. De kijkers worden aangespoord actief mee te doen: antwoord geven, meebewegen, iets zoeken of roepen. De serie wordt uitgezonden door Nickelodeon. Deze dvd bevat vier afleveringen waarin steeds één dier centraal staat: de leeuw, de ringelrob, het nijlpaard en de orang-oetan. Als bonus is een aflevering van Dora toegevoegd. Vanaf ca. 3 jaar.


DVD non-fictie

Butterflies go! : van St. Petersburg naar Casablanca

Ook sommige vlinders migreren. In deze film worden de atalanta, een dagvlinder, en in mindere mate de gamma-uil (nachtvlinder), gevolgd op hun reis door Europa, richting Marokko. De reis blijkt er een vol ontberingen, en vormt een soort estafette: de vlinder die in Sint-Petersburg vertrekt is niet dezelfde die in Marokko aankomt, de afstand wordt door ettelijke generaties overbrugd. Na aankomst vertrekt er weer een nieuwe generatie die de hele reis in omgekeerde volgorde zal afleggen. De film bevat mooi, soms poëtisch beeldmateriaal, met vaak typerende beelden van het landschap. Speciaal voor deze film gecomponeerde muziek begeleidt het verhaal. De begeleidende tekst is naar keuze in het Nederlands en Engels ingesproken. Het geheel vormt een ode aan het doorzettingsvermogen van een fragiel dier, dat zich door niets laat weerhouden zijn instinct te volgen. Hoewel in de film niet altijd ingegaan wordt op de wetenschappelijke achtergronden van deze trek zullen natuurliefhebbers met genoegen naar deze film kunnen kijken.


Bluray

Little Fockers

Little Fockers (Blu-ray+Dvd Combopack)Amerikaanse komedie uit 2011, vervolg op 'Meet the parents' (2000) en 'Meet the Fockers' (2004), van Paul Weitz (American Pie; About a boy). Met min of meer dezelfde cast bestaande uit Ben Stiller, Robert DeNiro, Dustin Hoffman, Barbra Streisand en met nieuwkomers Jessica Alba, Laura Dern en Harvey Keitel. Greg Focker moet nog steeds zijn uiterste best doen om een beetje respect te krijgen van zijn schoonvader, de oud-CIA-agent Jack Byrnes. Dit keer moet hij nog één proef doorstaan: hij moet bewijzen dat hij het in zich heeft om de volgende 'Godfocker' (Godfather) van de familie te worden. André Waardenburg (NRC 23-12-'10) geeft 2 (van 5) balletjes: 'De rek is er flink uit (...) De strijd tussen de stuntelende, maar goed bedoelende mannelijke verpleger Greg (Stiller) en zijn conservatieve schoonvader (DeNiro) (...) lopen op zijn laatste benen. (...) een komedie staat of valt met de kwaliteit van de humor en die is veel te mager.' Albert Kok (Algemeen Dagblad 23-12-'10) geeft 3 (van 5) sterren: 'Flauw? Voorspelbaar? Ja. En toch is het moeilijk om weerstand te bieden aan het zichtbare plezier waarmee Robert DeNiro als steile ouwe bok en Ben Stiller als de tot wanhoop gedreven schoonzoon hun ongelijke strijd uitvechten.' Kijkwijzer: 12 jaar, seks, grof taalgebruik. Zie ook rubriek Dvd. De dvd staat op de 26e plaats op de Dutch Charts, week 21. Bevat blu-ray en dvd.


Flipper
FlipperAmerikaanse jeugdfilm uit 1996 van Alan Shapiro, een remake van de film uit 1963 die de inspiratie was voor de televisieserie Flipper (1964-1967). Sandy, een veertienjarige jongen uit de stad, brengt vanwege de scheiding van zijn ouders zijn zomervakantie door bij een onbekende oom op een eiland voor de kust van Florida. Hij ontmoet een meisje, leert zijn oom waarderen en wordt vriendjes met de dolfijn. Samen komen ze op het spoor van een lokaal milieuschandaal. In de hoofdrollen Elijah Wood (Frodo uit In de ban van de ring) en Paul Hogan (Crocodile Dundee). Parool (24-7-'96) vindt de dolfijn nog steeds leuk en aaibaar en concludeert: 'Waar Flipper wel last van heeft, is een onduidelijke doelgroep: fans van de Red Hot Chili Peppers krijgen een kinderlijk en voorspelbaar ecologisch verhaaltje voorgezet, terwijl de kleintjes het risico lopen door een enge haaienaanval getraumatiseerd te raken. (...) Als de haai weg is kunt u samen rustig verder genieten van deze fijne familiefilm, het loopt gelukkig allemaal goed af.' Vanaf ca. 10 jaar. Kijkwijzer: 6 jaar, geweld.
donderdag 23 juni 2011

Highlights week 25

Volwassenen fictie


Adler-Olsen, Jussi. Dossier 64

Serie Q / Dossier 64Carl Mørck is hoofd van afdeling Q van de Kopenhaagse politie, die zich bezighoudt met 'cold cases'. Hij wordt geholpen door zijn Arabische rechterhand Assad en de eigenzinnige Rose (enigszins te vergelijken met Lisbeth Salander uit de boeken van Stieg Larsson). Door een gewelddadige overval op een bordeelhoudster stuit Rose op een aantal onopgeloste 23 jaar oude verdwijningszaken. Ze blijken verband te houden met een zeer persoonlijk drama van een jonge vrouw, die in de jaren '50 van de 20e eeuw op een eiland belandde, waar de Deense overheid destijds lichtzinnige vrouwen buiten de maatschappij plaatste: overgeleverd aan een vreselijke vorm van mensenrechtenschending, die op een bepaalde manier in 2010 nog steeds gaande is. Het verhaal speelt zich afwisselend af in 2010 en 1987, met flashbacks naar de jaren '50 van de 20e eeuw. Vierde zelfstandig te lezen deel uit een reeks. De Deense schrijver creëert in deze reeks zeer boeiende menselijke karakters. De overtuigende personages, de humorvolle schrijfstijl, de goede spanningsopbouw en het prima plot maken het tot een zeer geslaagde misdaadroman. Een pageturner.

Coben, Harlan. Levenslijn
Levenslijn
Thriller in een reeks rond Myron Bolitar, ex-basketbalspeler, speurder en sportmakelaar. Bolitar heeft inmiddels een behoorlijke klantenkring opgebouwd onder wie voormalig tennissterSuzze T en haar man, rocker Lex Ryder. Suzze is zwanger en iemand heeft op haar Facebookpagina geschreven dat het kind niet van Lex is. Lex is spoorloos verdwenen en Suzze vraagt Myron om hem te gaan zoeken. Tijdens zijn speurtocht wordt Bolitar geconfronteerd met kwesties uit het verleden van zijn eigen familie. In plaats van tot een spannend verhaal leidt dit tot een tamelijk wijdlopige verhandeling die niet helemaal van de grond komt. Coben heeft beterboeken geschreven, maar zal ongetwijfeld op zijn reputatie en de trouwe fans van Bolitar kunnen rekenen. De Amerikaanse auteur (1962) schrijft naast de Myron Bolitar-reeks ook standalone thrillers. Hij ontving diverse thrillerprijzen. www.harlancoben.com. Vrij kleine druk.

 
De blauwe kamerHenderson, susan. De blauwe kamerDit verhaal speelt zich af in Amerika en beschrijft de gebeurtenissen door de ogen van Tillie (8). De moeder van Tillie is niet zoals andere moeders. Soms komt ze wekenlang haar bed
bed niet uit en dan huilt ze hysterisch. Het bestaan van Tillie en haar broer Phil lijkt ze dan vergeten. Er zijn ook dagen dat mama vrolijk is en dan vertelt ze Tillie bijzondere verhalen, ze
dansen in de huiskamer en maken elkaar op in bonte kleuren. Wanneer Tillie's vader een nieuwe baan krijgt bij het Pentagon, verhuist het gezin naar Washington. Het moet een frisse start
zijn, maar het wordt een drama. Tillie's moeder verdwijnt spoorloos. Tillie mist haar moeder en haat haar grijze bestaan bij haar strenge, gedisciplineerde vader. Ze verzet zich uit allemacht tegen de regels van volwassenen en de problemen stapelen zich op. Dit verhaal is aangrijpend en zeer goed en beeldend geschreven. Het beschrijft de sterke liefde van een kind voor haar moeder, ongeacht de zware omstandigheden en de kracht geschreven. Het beschrijft de sterke liefde van een kind voor haar moeder, ongeacht de zware omstandigheden en de kracht van een persoonlijkheid, die zich niet zomaar in een keurslijf laat dwingen.

Updike, John. De tranen van mijn vader: laatste verhalen
De tranen van mijn vaderJohn Updike (1932-2009) is een van de grootste Amerikaanse schrijvers aller tijden. Met zijn vele romans (o.a. de Rabbit-cyclus) was hij dé chroniqueur van de Amerikaanse zeden
vanaf de vrijgevochten jaren zestig tot in het nieuwe millennium.Terugkerende thema's zijn huwelijk, verliefdheid en seksuele begeerte, maar ook ideeën over politiek, religie en kunst
stempelen zijn oeuvre. Updike was op zijn best als schrijver van korte verhalen. De postuum verschenen bundel 'De tranen van mijn vader' laat dat nog eens goed zien. In deze verhalen zijn vooral oude mannen aan het woord. Ze herinneren zich hun jeugd en ambities, hun liefdes en huwelijken, de cruciale momenten in hun leven. Met warmte en melancholie kijken ze terug op het leven dat voluit geleefd is en dat nu in ouderdom zijn voltooiing vindt. Updike schrijft prachtige zinnen; zijn observaties van mensen zijn liefdevol, inlevend en ontroerend. Daarbij dringt de ervaring van een mystieke berusting zich op. Niet expliciet uitgesproken, maar voelbaar in elk verhaal en elke zin: het levenwas goed zoals het was. Kleine druk.Volwassenen non-fictie

1970-1979

Mijn Nederland 1970 - 1979 / 3 + DVDDeel uit een tiendelige serie (ieder deel bestaat uit een boek en twee dvd's) die de laatste tien decennia in woord en vooral beeld brengt. Hoe leefden de Nederlanders in die jaren? Onderverdeeld in de thema's Welvaart, Tv en radio, Muziek, Politiek, Sport, Het ik-tijdperk en Rampspoed en rellen. Met aandacht voor onder meer vakantie in het buitenland, zitkuil en wandmeubel, de boodschappen en nieuwe voedsel (paprika, broccoli, avocado), de kleurentelevisie, het Nederlandse Woodstock in het Kralingse Bos, disco en punk, D66, Joop den Uyl, de oliecrisis, de triomfen en nederlagen van het Nederlandse voetbal (Oranje verliest twee keer in de WK-finale), drugs, de eerste Ikea-winkel, de krakersrellen, gijzelingen door Molukkers bij Wijster en De Punt en de Lockheed-affaire. Tussendoor een aantal lijstjes met onder meer de meest bezochte speelfilms, tv-hits, muziektoptienen en sportmannen en -vrouwen van het jaar. Op de dvd's materiaal van het instituut Beeld en Geluid met beeldmateriaal van onder andere tentoonstellingen, festivals, beurzen, mode, voetbal- en andere sportevenementen, demonstraties en andere belangrijke en actuele gebeurtenissen. Aantrekkelijk uitgevoerd, rijk geïllustreerd (kleur en zwart-wit) en informatief overzicht dat een goed beeld geeft van de jaren zeventig. Met twee video-dvd's.


Schoemaker, Madelon. Spanje voorgoed
Spanje voorgoedSpanje is een van die landen waar Nederlanders zich graag vestigen. Dit boekje bevat zeven tot acht portretten van Nederlandse paren, gezinnen en alleenstaanden die zich de in de afgelopen 10-12 jaar in dit land hebben gevestigd en ook de intentie hebben er te blijven. De vlot geschreven verhalen vertellen over de levens van deze dertigers en veertigers, soms met kinderen. Biografische gegevens vullen deze verhalen aan. De meesten zijn wel (erg) positief over hun nieuwe land, waar ze de ruimte, het klimaat en het meer relaxte leven roemen. Men werkt er o.a. als ondernemer in de toeristische sector, ontwerper van horecameubelen, softwareontwikkelaar, wijnmaker e.d. De meeste migranten wonen in Catalonië en Andalusië. Sommigen geven migratietips als: leer de taal, verdiep je in de cultuur en bereid je voor op de bureaucratie. Heimwee naar Nederland lijkt geen grote rol te spelen en de aantrekkingskracht van het nieuwe land is (voorlopig) groter. Een overzichtskaart van Spanje en zwart-witfoto's van de auteur vullen de verhalen aan. In deze reeks ook aangeboden 'Frankrijk voorgoed' van Renate van der Bas, 2009-31-2914 (2009/37).


Christoph Schlingensief. Zo mooi als hier kan het in de hemel niet zijn
Zo mooi als hier kan het in de hemel niet zijnDagboek over de laatste levensjaren van een beroemde Duitse regisseur (1960-2010) vanaf het moment dat hij de eerste diagnose longkanker kreeg. Na een zware operatie, een chemokuur en een aanvankelijke positieve prognose krijgt hij opnieuw kanker als gevolg waarvan hij sterft. Hij was onder meer bekend van de Deutschlandtrilogie (1989-1992) en ensceneerde voor de Bayreuther Festspiele de opera Parsifal (2004). Openhartig reflecteert hij in dit dagboek over de betekenis van zijn leven en werk, zijn vriendin, zijn overleden vader en nog in leven zijnde moeder, zijn collega's en kennissen en over 'god'. Hij stelt zich vele vragen, geeft uiting aan zijn frustraties en ontdekt het leven met een soort nieuwe blik en dat brengt hem een intense nieuwe waardering. In het begin kan het de lezer wat moeite kosten om 'erin' te komen - zoals ook de auteur moeite heeft met zijn lot. Na verloop van tijd wordt de tekst krachtiger, sprekender en boeiend. Het einddeel tenslotte kan de lezer ontroeren. Een verslag van worstelen met de betekenis van het leven in tijden van naderend onheil.

Eva Hollander. Kleding als taal
Kleding als taalDe Nederlandse schrijfster en 'integraal image consultant' ontwikkelde een eigen kledingadviesmethode, 'Het stijlkwadrantenspel'. Bij dit spel ontwikkelen de lezers een persoonlijke authentieke kledingstijl door het innerlijke kompas als een belangrijk instrument te gebruiken. Hiermee wordt de innerlijke rijkdom in beeld gebracht en vertaald naar kleding zodat het uiterlijk in harmonie is met het innerlijk. Het spel wordt zowel door vrouwen als mannen gespeeld door middel van vragen, voorbeelden, oefeningen en opdrachten. Het boek bestaat uit drie delen. Eerst Kleding als taal, (De basis) waarin het ABC van kleding en het stijlkwadrantenspel worden uitgelegd en hoe dit te gebruiken om een bepaalde boodschap uit te stralen. Vervolgens Kleding als verbinding (De brug) over het innerlijk, wie je bent en hoe je dat laat zien. Tenslotte Kleding als inspiratiebron (De verdieping): hierin wordt behandeld hoe men kleding kan gebruiken bij de persoonlijke ontwikkeling. Vijf proefpersonen vertellen over hun ervaringen en ontwikkeling. Dit werkboek (met invulgedeelten) bevat foto's in zwart-wit en kleur, collages en winkeltips.


J. Bernlef. CC: een correspondentie
CCDe Amsterdamse kunstenaars Henk Bernlef, Remco Campert en Theo Loevendie wonen op een steenworp afstand van elkaar, maar schrijven elkaar toch al meer dan twintig jaar brieven. Hun gemeenschappelijke interesse is jazzmuziek. En natuurlijk gaat het over kunst in het algemeen, gekoppeld aan hun dagelijkse besognes. Remco Campert vertelt over zijn optreden tijdens Poetry International, Theo Loevendie over het componeren en Henk Bernlef over zijn buitenverblijf in Schoorl. Het meest aantrekkelijke deel van deze correspondentie gaat over de kleine geneugten en ook ongemakken. Hoe een nieuw typelint te vinden, welke methoden er zijn om paal en perk aan het vele drinken te stellen. De heren staan midden in het leven, aan aandacht geen gebrek, maar toch is hun schrijven doortrokken van een aanstekelijke nostalgie, naar de tijd van de 78-toerenplaat en winkels nog geen schreeuwerige Engelse namen hadden.


Samenwerkingscollectie

Lang, J. de. Dienaar van koloniaal Nederland

Dienaar van koloniaal NederlandBij een biografie denken we meestal aan het leven van een nationale bekendheid. Jan de Lang (1942) bewijst echter met zijn biografie 'Dienaar van koloniaal Nederland' dat die aanname niet altijd juist is. Bij het uitoefenen van zijn genealogische hobby stuitte hij op Hirschmann (1870-1935), de overgrootvader van zijn vrouw. Deze man, geen bekendheid, leidde een zeer turbulent leven als officier van het KNIL in Nederlands-Indië. Hij was bij het neerslaan van verscheidene opstanden, waaronder die van Atjeh, betrokken en eindigde zijn militaire loopbaan als commandant van het Surinaamse leger. Deze biografie geeft een goed inzicht hoe het KNIL aan het eind van de negentiende en aan het begin van de twintigste eeuw werd ingezet om het koloniale gezag in de hele archipel te vestigen. Op Atjeh na werden de kleine verzetshaarden snel onschadelijk gemaakt. Voor lezers met interesse voor de koloniale geschiedenis is dit boek een aanwinst. De uitgave is voorzien van zwart-witfoto's, een zeer uitgebreid notenapparaat, een bibliografie, een persoonsregister en diverse bijlagen.


Jeugd fictie

Ditshuizen, Marieke van . Sonnie Boem!
Sonnie Boem!Sonnie is dol op muziek en wil graag weten waar muziek vandaan komt, maar zijn ouders weten het ook niet. Dan hoort hij een ritme waardoor hij niet meer stil kan blijven staan. Dansend gaat hij het huis uit op zoek naar die muziek. Hij komt dieren en mensen tegen die allemaal geluid maken, maar het is niet de muziek die Sonnie zoekt. Op het dorpsplein blijkt dat iedereen hem gevolgd is. Samen maken ze muziek. Maar nu kan Sonnie het ritme niet meer horen. Wanneer iedereen stil is hoort hij het weer. Prentenboek met een vrolijk verhaal en fraaie kleurenillustraties die een dubbele pagina beslaan en het verhaal aanvullen. Geschikt om samen met kleuters over muziek en ritmes te praten. Maar ook dat je met alledaagse voorwerpen muziek kunt maken. En muziek is voor iedereen: jong en oud, bruin en blank, man en vrouw en dik en dun. De tekst beslaat tien procent van het boek en laat zich goed voorlezen. Op het omslag staat Sonnie slaand op de potten en pannen op tafel. Vanaf ca. 4 jaar.


Vendel, Edward van de De duif die niet kon duiken
De duif die niet kon duikenTelemark moet, samen met een stel andere jonge duiven, van de dakgoot duiken voor een diploma. Maar Telemark kan het niet, echt niet. Langzaam maar zeker komt zijn beurt dichterbij. De rotsvaste overtuiging van de duif dat hij gaat falen, culmineert met de oplopende spanning van zijn naderende beurt tot een ogenschijnlijk onafwendbaar noodlot. De beschrijving van het wachten wordt afgewisseld met flashbacks over de dramatisch verlopen trainingen en de vergeefse troost van familieleden. Telemarks ouders worden treffend neergezet als mensen die gelaten wachten op de fatale afloop. In alles wordt duidelijk dat de duif symbool staat voor faalangstige kinderen op afzwemdag. Veel van zijn gedachtegangen zullen herkenbaar zijn en maken dit
verhaal, dat ondanks alles ook een verfijnd soort humor herbergt,voor hen tot een 'must read'. De opvallende, lichtvervreemdende illustraties in gemengde techniek die een wereld schetsen van een eeuw geleden en zijn toongezet in de (duiven)kleuren bruin, blauw en grijs, geven het symbolische verhaal daarmee een tijdloze tint en een absolute meerwaarde mee. Zeer geslaagd boek dat verhaalt over een faalangstige duif. Vanaf ca. 6 jaar.


Hof, Marjolijn . Mijn opa en ik en het varken oma
Mijn opa en ik en het varken OmaLogeren bij opa is altijd bijzonder: hij bakt zo veel pannenkoeken dat hij een varken nodig heeft om de restjes op te eten! Het varken heet Oma, want 'Een oma kunnen we wel gebruiken.' Een klein wereldje, alleen bevolkt door opa, Oma en de naamloze ik-vertelster; plaats- en tijdsbepaling ontbreken. De
rollen lijken soms omgedraaid, het meisje tempert haar impulsieve opa: 'Zo', zei ik, 'tijd om te stoppen. We gaan naar huis.' Zelfs het feit dat opa twee nachten op het dak zit, omdat hij er niet af durft, past in de context. De ongerijmde, absurde fantasie wordt weerspiegeld in de geestige zwarte tekeningen met dikke lijnen, vreemde verhoudingen en perspectieven. Herhalingen passen in het magische denken. Korte, staccato zinnen in
tekstblokken; ruime lay-out. Schutbladen met moddervlekken, op
het roze voorplat de hoofdpersonen in kleur. Auteur Marjolijn Hof ontving een Gouden Griffel en een Gouden Uil voor 'Een kleine kans' (2007). Voorlezen vanaf ca. 7 jaar, zelf lezen vanaf ca. 8 jaar.

Jeugd non fictie


DVD speelfilms


127 hours
127 HoursAmerikaanse avonturenfilm/thriller uit 2010 van de Britse regisseur Danny Boyle (Slumdog millionaire), met James Franco e.v.a. Gebaseerd op de autobiografie van Aron Ralston, die een bestseller werd in de Verenigde Staten. Ralston maakte in 2003 een bergtocht in Utah maar maakte een flinke val waarbij zijn arm vast kwam te zitten onder een rotsblok. Na vijf dagen besloot hij zijn onderarm te amputeren. Belinda van de Graaf (Trouw 24-4-'11): 'Het verhaal is een soort kruising tussen 'Titanic' (je weet dat het schip op een ijsberg stuit, maar je weet niet precies wanneer en hoe) en 'Robinson Crusoe' (je weet dat het om een overlevingstocht gaat, en toch wil je steeds weer weten hoe inventief de schipbreukeling te werk gaat). Die combinatie zorgt voor een horrorachtige spanning waarbij Boyle nog een andere moeilijkheidsgraad heeft: hij moet het interessant zien te maken op de vierkante meter, met een jongen die in een gescheurd shirt over een rotsblok hangt. Het helpt wel dat James Franco die de jongen speelt, een van de meest sexy Hollywoodacteurs is van dit moment (...)'. Gerhard Busch (VPRO Gids nr. 8, 2011) geeft alle 5 sterren: 'Visueel, emotioneel overweldigend; sterk script met veel gevoel voor timing; een prachtig einde.' Veel nominaties voor Oscars, Golden Globes etc.Catherine Cookson's the dwelling place

Catherine Cookson's - The Dwelling PlaceEen Engelse miniserie uit 1993 naar de roman van Catherine Cookson (vertaald als 'Vlucht naar de heuvels'). County Durham (Noordoost Engeland), 1832. Na de dood van haar ouders aan de cholera heeft de 16-jarige Cissie Brodie (Tracy Whitwell) de zorg voor haar vijf jongere broers en zussen. Wanneer een jonge lord haar in dronkenschap verkracht en zwanger maakt, is ze ten einde raad. Een verhaal vol melodramatische verwikkelingen, goed geacteerd, opgenomen op locatie in Noordoost Engeland.


Rango
RangoRango is een wereldvreemde groene hagedis, die op zoek is naar zichzelf. Als zijn kooi van een wagen afvalt, belandt hij midden in de woestijn. Aangekomen bij een dorpje, bevolkt met allemaal vreemdsoortige reptielen, doet hij zich voor als een grote held. Hij wordt op pad gestuurd om het waterprobleem in het dorp op te lossen. In deze Amerikaanse animatiefilm van Gore Verbinski (Pirates of the Caribbean) zijn tal van verwijzingen naar bekende westerns te vinden zoals scenes uit 'Once upon a time in the west'. De stem van Rango wordt in het Amerikaans gesproken door Johnny Depp, die ook herkenbaar is in het personage. Ook de Nederlandse stemmencast heeft vele bekende namen zoals Tygo Gernandt, Georgina Verbaan en Najib Amhali. De filmmuziek wordt verzorgd door de Mexicaanse groep Los Lobos. Recensenten zijn unaniem positief. Pauline Kleijer (Volkskrant 3-3-'11): '(...) met een flinke portie surrealisme en ingewikkelde woordgrappen lijkt Rango veel meer op onafhankelijke animatiefilms dan op klassiek Disney-entertainment. (...) Rango is een film zonder visueel stuntwerk, maar met een hart: een liefdevolle ode aan de western, met een aandoenlijke, onvergetelijke hoofdpersoon.' Een familiefilm voor oudere kinderen en volwassenen. Vanaf circa 10 jaar.

Samen spelen!
Woezel en Pip - Samen SpelenAnimatieserie gebaseerd op de boeken van Guusje Nederhorst. De twee hondjes Woezel en Pip, zijn dikke vrienden. In de fantasiewereld van de Tovertuin beleven zij kleine avonturen, waarbij Woezel heel stoer doet, maar de grote durfal uiteindelijk Pip is. Vaste vrienden zijn: Tante Perenboom, de Zingende Tulpjes, de Wijze varen, het Zonnetje, Buurpoes en Molletje. Deze dvd bevat zes afzonderlijk te bekijken afleveringen van circa vijf minuten. De animaties zijn vrolijk gekleurd. De onderwerpen variëren zoals samen spelen, ziek zijn, een toneelstuk spelen. De Nederlandse stemmen komen van o.a. Babette van Veen (vertelster), Willeke Alberti en Edwin Rutten. Een vrolijke, veilige uitgave voor peuters en kleuters.

DVD non-fictie

Waterworld
BBC Earth - Natural World Collection: WaterworldDrie natuurdocumentaires op drie dvd's geproduceerd voor BBC Earth te weten: 'Queen of the Manta Rays'; 'Whale shark'; 'Great white shark : a living legend'. Elke film staat stil bij een uitzonderlijk dier dat leeft in onze oceanen. Maak kennis met haaien, walvishaaien en roggen in hun natuurlijke habitat. Via onderzoek ontdekt men bijzonderheden die nog niet eerder bekend waren. De met uitsterven bedreigde reuzenroggen hebben bijvoorbeeld het grootste brein van alle onderwaterdieren. Ontmoet mensen die huis en haard hebben achtergelaten en bloot staan aan gevaren om zich te verdiepen in de vele facetten van deze dieren. De documentaires bevatten schitterende onderwaterbeelden en zitten boordevol informatie. Ook benadrukken de films dat de mensen de natuur meer dan ooit moeten respecteren. Een must voor iedereen die houdt van natuur en wetenschap.

Het mysterie van de Tempeliers
Secret Worlds - Het Mysterie Van De TempeliersDe archeoloog Michael Arbuthnot volgt het historisch en legendarisch spoor van de Tempeliers en diens veronderstelde schat. Hij begint bij de Rotskoepel in Jeruzalem waar de schat gevonden zou zijn (mogelijk de Heilige Graal) en reist dan van Akko naar Parijs, Avignon en Montségur om de oversteek naar de Tempelkerk in Londen te maken. Van daar bezoekt hij het beroemde Rosslyn Chapel maar eindigt verrassend genoeg in het dorpje Temple dat vroeger bekend stond als Balantrodoch. Hier loopt het spoor van de Tempeliers dood. Onderweg komt hij vele verhalen tegen en bewandelt hij zijpaden in de geschiedenis zoals de Katharen. Hij spreekt met diverse personen die ieder een bijdrage leveren aan het mysterie. Niet een echte geschiedenis van de Tempeliers maar meer een reisverslag van de mogelijke route die de schat van de Tempeliers heeft afgelegd. Luchtig in beeld gebracht, voor een breed publiek.


Bluray

The fighter
Fighter, TheEen boksfilm uit 2010 van David O. Russell (I love Huckabees; Flirting with disaster) met in de hoofdrol Mark Wahlberg (Max Payne; The Italian job) en verder onder meer Christian Bale, Melissa Leo en Amy Adams. De film is gebaseerd op het leven van Micky Ward (1965), afkomstig uit een achterstandsbuurt van Lowell, Massachusetts. Onder leiding van zijn oudere, verslaafde, halfbroer Dicky traint hij voor het kampioenschap lichtgewicht. De echte strijd van Ward gaat er echter om zich aan zijn familie te ontworstelen. Bart van der Put (Parool 23-3-'11) concludeert: 'een amusante grabbelton van invalshoeken en ideeën, die soms zo tegenstrijdig zijn dat de film voortdurend fascineert, maar nooit een organisch geheel wordt.' De meeste reacties zijn echter positief. Peter de Bruijn (NRC 23-3-'11) ziet een 'superieure boksfilm', maar ook een familiedrama: 'Het is buitengewoon knap dat een groep Hollywood-miljonairs zo'n complexe film over een arbeidersmilieu heeft weten te maken, die volkomen vanzelfsprekend en naturel is en nergens vervalt in neerbuigendheid.' De film won Oscars voor Beste vrouwelijke en mannelijke bijrol en nominaties voor o.a. Beste regie.
Games

L.A. Noire
L.A. NoireDe game waar spelers al maanden naar uitkeken. Het zou een nieuwe sensatie zijn binnen de gamewereld. Het verhaal is het beste te omschrijven als een detective thriller die zich eind veertiger jaren in Los Angeles afspeelt. Hoofdpersoon is Cole Phelps, een ex-militair die is onderscheiden voor zijn heldenmoed tijdens de Tweede Wereldoorlog in Japan. Nu als agent moet hij een aantal zaken oplossen. Op elke locatie moet hij zoeken naar aanwijzingen en informatie. Vooral het ondervragen van getuigen of verdachten behoren tot het onderzoek. Uniek is de technologie waarmee het spel is gemaakt. Gezichten van de echte acteurs zijn namelijk tot in de kleinste details gefilmd met de nieuwe technologie Motionscan. Hierdoor kan de speler aan de gelaatsuitdrukkingen van de personages zien welke emoties worden uitgedrukt en of het personage liegt of niet. Power Unlimited (juni 2011) heeft het spel een 9,5: 'De game is een bijzondere ervaring waarbij het verhaal echt de boventoon voert en de actie pas op de tweede plaats komt. (...) Daarbij is de game een welkome afwisseling, gezien al die actievolle shooters die momenteel de schappen van de gameshops in beslag nemen.'


donderdag 16 juni 2011

High lights week 24

Volwassenen fictie

Jennifer Fallon. Wolfsblad voor altijd 


Wolfsblad / 3 Wolfsblad voor altijdMahkas, de regent van Krakander, heeft zijn verstand verloren, nadat hij zijn dochter tot zelfmoord heeft gedreven. Maar Damin kan geen wraak nemen, want zonder regent raken ze de provincie kwijt aan het Tovenaarscollectief en krijgt de hoge arrion, de aartsvijand van Damins moeder Marla, het voor het zeggen in Hythria. Als Damin wordt weggeroepen naar het front, omdat er een invasie vanuit het buurland Fardohnya dreigt, lijkt het uit de hand te lopen in Krakander. Derde en laatste deel uit de serie 'Wolfsblad' (na 'Damin Wolfsblad', 2010*). Het verhaal loopt via vele wendingen en spannende momenten naar een slot, waarin de losse eindjes knap aan elkaar worden geknoopt. Het perspectief wisselt vrijwel per hoofdstuk, waardoor de spanning goed is opgebouwd. De karakters worden goed uitgewerkt en het is alsof je je als lezer tussen hen begeeft. De dialogen zijn realistisch en met de nodige humor. Wederom een zeer boeiend verhaal, dat doet uitzien naar verdere boeken van deze succesvolle Australische schrijfster. Kleine druk; voorin een kaartje.


Kajsa Ingemarsson. Koudwatervrees
KoudwatervreesStella (37), een beroemd schrijfster, is bezig met het tiende en laatste deel van een detectiveserie rond Franciska Falke. Maar ze kampt met een writer's block, die wordt verergerd als ze geconfronteerd wordt met een lekkage in haar huis, een psychisch gestoorde stalker en de ontrouw van haar vriend. Ze wordt uit haar depressie geholpen door Johnny, die als aannemer maandenlang bezig is in haar huis. De blokkade is door de Zweedse auteur (1965) prachtig in deze spannende chicklit verweven. Detectivefragmenten, in kleine druk gezet, zijn naast korte inhoudsbeschrijvingen een tweede verhaallijn en geven een Droste-effect in deze boeiende roman, die ook een inkijkje geeft in het schrijversvak. De schrijfster werkte aanvankelijk als vertaler, tolk en diplomaat en schrijft nu romans en scenario's; ze presenteert op televisie o.a. haar eigen talkshow. Ze brak door met "Kleine gele citroenen" (2007); 'De Russische vriend' (2009) bevestigde haar talent. Vrij kleine druk.


Milly Johnson. Zomervlinders
ZomervlindersVier vrouwen maken elk een lastige periode door in hun leven. Anna wordt verlaten door haar verloofde, Dawn twijfelt of ze wel moet trouwen, Grace zit vast in een passieloos huwelijk en Raychel verbergt een duister geheim. Dan wordt hun team versterkt door collega Christie, die hun baas wordt. Christie brengt een levendige sfeer op de werkvloer en wordt de centrale spil in een innige vriendschap tussen de vijf - totaal verschillende - vrouwen. De hoofdpersonages worden goed uitgediept en langzaamaan wordt de lezer meegesleept in hun verschillende levens. Hun belevenissen zijn geloofwaardig en worden gebracht met veel warmte en humor. Dit boek is mede dankzij de zomerse setting ideaal leesvoer voor tijdens de zomervakantie. De auteur was voorheen werkzaam als tekstschrijver bij Hallmark en heeft enkele andere liefdesromans op haar naam staan, waaronder 'Lentekriebels'* en 'Perfecte liefde?'*. Kleine druk.


Ramiro Pinilla. De boekhandelaar en de detective
De boekhandelaar en de detectiveBaskenland na de Spaanse Burgeroorlog (1936-1939): de boekhandelaar Sancho Bordaberri neemt de persoonlijkheid aan van Samuel Esparta om een moordgeval uit 1935 van Aurelio Altube, notoire oplichter en bon vivant, op te lossen. Een boekenworm wordt detective om zelf een roman te kunnen schrijven. Sancho Bordaberri wordt Samuel Esparta. Maar niet alle inwoners van het dorpje Getxo zijn blij met de speuractie van Bordaberri/Esparta. Onze detective stuit vooral op het verzet van een falangist, ook schrijver, net als onze speurneus. De lezer krijgt een goed beeld van een stukje Frankistisch Spanje te zien. Een parodie op het detective-genre à la Dashiell Hammet of Raymond Chandler. Tevens een boek over geschiedenis, literatuur en de kunst van het schrijven. De schrijver (Bilbao, 1923) geldt als een van de belangrijkste Baskische schrijvers. Hij heeft verschillende prestigieuze prijzen op zijn naam staan. Een spannend en verrassend relaas. Kleine druk.


Heleen van Royen. Bloed zweet en tranen
Bloed, zweet & tranenVerhalenbundeltje van Heleen van Royen met drie korte verhalen: 'Genade', 'De Gigolo' en 'Sabine'. Ook in dit kleine boekje komen de bekende Van Royen-thema's seks, relaties, ontrouw en geweld aan de orde. De verhalen zijn spannend geschreven in eenvoudige klare taal. In 'Genade' wordt een overspelige vrouw na een auto-ongeluk ontvoerd door een groep Chinezen. 'De Gigolo' is een research van de schrijfster zelf naar het aanbod van en de ervaringen met gigolo's voor eenzame vrouwen op hotelkamers. Zowel het veldonderzoek, de ervaringen als het verhaal vallen tegen. 'Sabine' is het beste en meest bizarre verhaal, met een mooie thrillerachtige plot. Zij sterft tijdens de coïtus in een overspelige relatie op een hotelkamer. Wat doet haar minnaar met het lijk? Aardig tussendoortje voor een zacht prijsje, laagdrempelig voor nieuwe lezers. Gebonden editie in pocketformaat, kleine druk.


Volwassenen non fictie

Overy, R.J. Kroniek van het Derde Rijk 


Kroniek van het Derde RijkOver opkomst en ondergang van Adolf Hitler en zijn nazi-Duitsland zijn bibliotheken volgeschreven, maar toch is dit boek een mooie aanwinst op de 'Kroniek van het Derde Rijk-plank'. De tekst is helder geschreven op basis van degelijke research, de foto's zijn zorgvuldig uitgezocht. Opvallend zijn de transcripten van vele officiële documenten die her en der door het boek zijn afgedrukt: notulen, decreten, dagboekfragmenten, ooggetuigenverslagen, brieven. Zo krijgt het grote en overbekende geschiedverhaal toch telkens een persoonlijke - en daardoor indringende - noot. De voorgeschiedenis van het Derde Rijk wordt beschreven (1923-1933), maar (kort) ook de erfenis van de nazi's na de oorlog. Met aparte hoofdstukjes over deelonderwerpen ('De SS', 'De opstand in Warschau'), kleine biografieën van hoofdpersonen, kaarten en een uitgebreid register.


Görtemaker, Heike B. Eva Braun
Eva BraunIn deze biografie van Eva Braun (1912-1945), de vriendin en tenslotte echtgenote van Adolf Hitler, worden vooral haar karakter en rol in zijn leven geanalyseerd. In 1929 leerde Hitler in de fotostudio van Heinrich Hoffmann in München, die een rol speelde in de nazi-propagandamachine, de zeventienjarige leerlinge Eva kennen. Rond 1932 is sprake van een relatie, in 1935 koopt Hitler een huis voor haar en haar zusje, vanaf 1936 is ze prominent aanwezig op Hitlers buitenverblijf de Berghof. Toch blijft ze voor het publiek altijd op de achtergrond. Vlak voor hun gezamenlijke zelfmoord op 30 april 1945 trouwt Hitler haar. Deze uitstekende wetenschappelijke studie van de gepromoveerde Duitse historica (1964) is heel positief ontvangen, wordt verfilmd en is in veel landen vertaald. Overtuigend, met veel achtergrondinfo en context, wordt aangetoond dat Eva een sterkere vrouw was dan werd aangenomen en binnen de haar opgelegde restricties een steeds prominentere plaats bevocht. Goede vertaling. Met veel zwart-witfoto's (en enkele in kleur), uitgebreid notenapparaat en register.


Joseph Goebbels. Joseph Goebbels, Hitlers spindoctor
Joseph Goebbels, Hitlers spindoctorDe minister van Volksvoorlichting en Propaganda van nazi-Duitsland hield gedurende de gehele periode van het Derde Rijk nauwgezet een dagboek bij. Vanaf de machtsovername in 1933 tot en met de ondergang van Berlijn in 1945. Voor historici fascinerende lectuur omdat zijn dagboeknoties een ongekend inzicht geven in het denken en handelen van de nazi-partijtop. Interessante aantekeningen over onder meer gesprekken tussen Hitler en zijn naaste medewerkers, de besluitvorming van de nazi-top en de motieven rond de Shoah. De Nederlandse historici Willem Melching en Marcel Stuivinga hebben voor een groot publiek een selectie gemaakt uit deze serie dagboeken, verdeeld in zes chronologische hoofdstukken met elk weer een eigen inleiding. De machtsovername en de politieke consolidatie, de eerste binnenlandse successen van de nazi's en hun internationale blufpoker-politiek, de Blitzkrieg en de Shoah, het keerpunt in de oorlog en ten slotte de ondergang, de Götterdämmerung. Naast de politieke denkbeelden en de dagelijkse gang van zaken rond de propaganda-activiteiten van Joseph Goebbels, ook aandacht voor diens privéleven en omgang met prominente Duitsers. Voor een ieder die is geïnteresseerd in de Tweede Wereldoorlog een 'must'


Frida Vogels. Tante Lucietta
Tante LuciettaDagboekaantekeningen van Vogels [1930] over de tante van haar Italiaanse man, in de periode 1982-1994. Vogels dagboeken bevatten in totaal zestien delen en beslaan de jaren 1954-1991. Tot nu toe zijn er acht verschenen, tot en met 1971. Dit kleine boekje staat los van deze serie en is verluchtigd met zwart-witfoto's. Rode draad is tante Lucietta, die na veertig jaar in Argentinië gewoond te hebben terugkeert naar haar familie in het Zuid-Italiaanse San Severo. Het dagboekje beslaat twaalf jaar, vooral zomers en kersttijd, dus de tijd vliegt rap voorbij. De 75-jarige tante gaat voor de zieke schoonmoeder van Frida zorgen en vanaf dat moment komt er zon en muziek in huis. De levenslustige en opgewekte, doch eenvoudige tante maakt indruk op de introverte Nederlandse Frida. De twee tegenpolen kunnen het goed vinden en als Lucietta's gezondheid achteruit holt, bekommert Frida zich over de oude dames, totdat Lucietta in 1994 sterft. Aardig intermezzo over een warme Italiaans vrouw, geschikt is om kennis te maken met de dagboeken van Vogels


Anton van Hooff. Athene
AtheneDit boek van de Nijmeegse oud-historicus Anton van Hooff bevat een lofzang op de democratie zoals die in het klassieke Athene van de vijfde eeuw voor Christus vorm kreeg. Aan de hand van een aantal thema's (zoals 'Tirannenmoord als burgerplicht', 'Wij zijn het volk' en 'Democratie in debat') schetst hij verschillende facetten van de Atheense democratie. Hierbij lardeert hij zijn tekst met (vertaalde) fragmenten uit antieke tragedies, redenaars, filosofen en dichters, maar schuwt hij ook parallellen met de latere (ook recente) geschiedenis niet. Al heeft hij ook oog voor negatieve aspecten, zijn stelling is dat de democratie een beschavende invloed uitoefent op de samenleving en dat het daarom nog steeds zeer de moeite waard is de eerste democratie nader te leren kennen. Met jaartallenlijst, verklarende noten, register, enkele kaartjes en (kleuren)foto's. Voor lezers met historische en politieke belangstelling


Guido Abuys. Molukkers in kamp Westenbork
Op 22 maart 1951 arriveerden de eerste Molukkers in Nederland. Deze oud-KNIL-militairen en hun gezinnen waren, na de Soevereiniteitsoverdracht in 1949, in opdracht van de Nederlandse regering naar Nederland gekomen. Eén van de opvangcentra was het voormalige doorgangskamp Westerbork. Deze zo belaste naam werd gewijzigd in Woonoord Schattenberg. Schattenberg vormde een geheel zelfstandige gemeenschap waar in de loop van twintig jaar meer dan drieduizend Molukkers hebben gewoond. Het had een eigen ziekenhuis, een kerk, een school, een bioscoop en een badhuis. 'Molukkers in kamp Westerbork' is een kijk- en leesboek met meer dan driehonderd foto's, tekeningen en documenten. Het boek kwam tot stand door interviews met oud-bewoners en het inwonend personeel. Het geeft een boeiend en authentiek beeld van het dagelijks leven in het woonoord. In de contacten tussen de autochtone Nederlanders en de Molukse bewoners zien we soms de botsingen tussen de beide culturen. Pas in 1971 verlieten de bewoners het woonoord om zich in Molukse wijken in de steden te vestigen. Dit boek verdient een breed lezerspubliek


Dianne Hamer. Sophie, koningin der Nederlanden
Sophie, koningin der Nederlanden / druk 1Van koningin Sophie (1818-1877) - echtgenote van koning Willem III van wie zij in 1852 van tafel en bed scheidde - verscheen in 1984 een uitgave van haar eerste dagboek en van haar brieven aan een Engelse vriendin. Deze studie is de eerste uitvoerige biografie van een in haar tijd zeer geliefde vorstin, die echter naderhand in vergetelheid is geraakt. Aan de hand van vaak zeer uitvoerige en goed gekozen fragmenten uit dagboeken en brieven wordt een levendig beeld gegeven van deze bijzondere en buitengewoon ontwikkelde vorstin die een grote belangstelling voor politiek, cultuur en wetenschap had. Zij bezat tevens een gevoelig en ontvankelijk gemoed dat haar zeer deed lijden onder de drift en ontrouw van haar man, van welke laatste de schrijfster, die hiermee voldoet aan de waarheidseis van de geschiedschrijving, echter ook betere en andere aspecten belicht. Een voorbeeldige en invoelende biografie die veel sympathie en deernis met de ongelukkig vorstin Sophie opwekt. Met noten, stambomen en register. Citaten vertaald en gecursiveerd


Wendy Schlagwein. Een jaar vol taart!
Een jaar vol taart !De auteur heeft van haar hobby, taarten bakken, haar beroep gemaakt en komt nu met een informatief glossy kookboek met twaalf zelf te bakken taarten opgedeeld in de maanden van het jaar. Het kookboek heeft een prachtige glanzende cover met een strakke foto van een welhaast geïllustreerde taart. Na een persoonlijke inleiding worden baktermen en -technieken uitgelegd, de materialen die gebruikt worden in de receptuur, er zijn bakschema's, uitleg over vullingen, bekleden van vormen, en het stapelen van taart-onderdelen. De twaalf spectaculair uitziende taarten worden uitgebreid van uitleg voorzien in telkens 7 à 8 pagina's. In de ingrediënten omschrijvingen wordt al uitgegaan van reeds gebakken taarten, het gaat meer om de opbouw en decoratie. Erbij veel tips. De moeilijkheidsgraad is redelijk hoog: de receptuur is voor de gevorderde bakker. Een index ontbreekt net als voedingswaarden en voor hoeveel personen de taart geschikt is. Tot slot info over websites, (web)adressen van verkooppunten van materiaal en en van taartenbeurzen en Nederland en België. Dunne, schreefloze letter in twee kolommen. Voor de gevorderde thuisbakker, een inspirerend boek om in te kijken en ideeën op te doen


Jolande Burg. Oosters vegetarisch
Oosters vegetarischBijna honderd recepten voor vegetarische gerechten uit verschillende Aziatische keukens. Het boek is per land ingedeeld en van elk land zijn er recepten voor voor-, hoofd- en nagerechten. Op een achtergrond van Japanse en Chinese pentekeningen staan de recepten: een recept over twee pagina's. In het midden van de bladzijden een mooie gerechtfoto, aan de buitenkanten de ingrediëntenopgave en de receptuur. De meeste gerechten vragen veel ingrediënten en de auteur is een voorstander van het gebruik van namaakvlees als vleesvervanger. Er zijn geen recepten voor vis gegeven, wel met tofu en tahoe. Makkelijke, duidelijke receptuur; de maatvoering is deels in lepels (eetl., theel.). De ingrediënten zijn goed verkrijgbaar; voor het bestellen van o.a. het namaakvlees wordt een webadres gegeven. Voorin basisrecepten, wat informatie over Aziatische producten en wat er gedronken wordt bij een Oosterse maaltijd. Geen informatie over de betreffende landen of over hun keukens. Alfabetisch register op hoofdingrediënt en op soort gerecht. Druk in typeletters in zwart en rood op een grijze, iets gemeleerde achtergrond. Verzorgd uitgegeven


Samenwerkingscollectie


Jeugd fictie
Schotveld, Janneke Superjuffie
Superjuffie!De jonge Juf Josje heeft een zeldzame gave: zodra ze hoort dat er ergens een dier in nood is, neemt ze bijna automatisch een hap van een krijtje en zweeft ze - met een groene cape om! - als Superjuffie door de lucht om het dier te gaan redden. Dat mag
natuurlijk niet opgemerkt worden, zeker niet door de strenge directeur van haar nieuwe school. Gelukkig vinden haar leerlingen van groep vijf Josjes capriolen fantastisch en verzinnen ze onverstoorbaar bizarre smoezen als juf in de problemen zit. Maar dan gebeuren er heel vreemde dingen in de stadsdierentuin. Zal Superjuffie ook hier redding brengen? Spannend verhaal (met een knipoog naar 'Mega Mindy' en 'Mees Kees') vol fantasierijke wendingen en hilarische momenten. Met veel vlotte, soms paginagrote illustraties in zwart-wit met gewassen grijstinten, waarop de emoties heel goed weergegeven zijn en veel leuke details te zien zijn. Duidelijk lettertype, gedrukt op mooi
stevig glad papier. Kerntitel Kinderboekenweek 2011. Humoristische page-turner voor kinderen vanaf ca. 8 jaar. Voorlezen vanaf ca. 7 jaar.


Engstrom, Mikael Het boze oog
Ika en Ibsen (digitaal boek)De vrienden Ika en Ibsen (7) gaan voor het eerst naar groep drie. Door zijn roze schoenen blijkt Ibsen voer voor pesterijen. Jings en Jangs, twee jongens uit groep vijf, bedreigen hem en gooien hem in de kelder van Hangende Hassan, die daar werkt aan een eeuwigheidsmachine. Gelukkig krijgt Ibsen op subtiele wijze hulp in zijn strijd tegen de plaaggeesten. De pestkoppen - getypeerd als 'het boze oog' - zijn zowel in tekst als tekeningen monsterachtig afgeschilderd, zodat duidelijk wordt welke impact ze hebben op Ibsen. Rustige lay-out. Paginagrote illustraties in grijstinten worden afgewisseld met kleinere tekeningen. De lezer krijgt allerminst een klassiek pestverhaal voorgeschoteld, mede door de verhaallijn van de eeuwigheidstheorie en het lichte absurdisme in combinatie met een dosis bijtende humor. Onderliggend een ode aan de eigenheid, zeker als buitenbeentje. De originele neologismen, horend bij de eeuwigheidstheorie, kunnen voor minder ervaren lezers struikelwoorden zijn. Taalgebruik en dialogen zijn spitsvondig. De auteur is bekend van boeken als 'Dief van de duivel' (Zilveren Zoen) en 'Op het randje'*, voor wat oudere kinderen. Prima voorleesboek vanaf ca. 7 jaar, zelf lezen vanaf ca. 8 jaar.*2006-15-0-019/230 en 2008-38-0-221.


Beigel, Christine. Oma Kakel vertelt vrolijke dierenverhalen voor kuikentjes en kinderen die naar bed moeten
Oma Kakel vertelt vrolijke dierenverhalenHandzame, nagenoeg vierkante uitgave met drie heerlijke voorleesverhalen, verteld door oma Kakel, voor kuikentjes en kinderen die naar bed moeten. In het eerste verhaal zorgt een koe er, in eendrachtige samenwerking met tal van andere dieren, voor dat het nachtelijke licht van de maan wordt gedoofd. In het tweede verhaal heeft een nijlpaard de hik en organiseren de dieren een ingenieuze zoektocht naar de verrassende oorzaak
ervan. In het derde verhaal wordt een leeuwtje dat altijd 'Nee!' zegt naar het eiland JA gebracht. De verhalen worden verteld met humor, vaart, listige verhaalwendingen en diplomatiek verstopte pedagogische tips. De tekst is voor het grootste deel geplaatst
in krachtige, kleurige prenten (gemengde techniek - verf, vetkrijt, pastel) en kent een aantal typografische verrassingen en accenten. Tekst en illustraties vormen een dynamische, soms hilarische, altijd mimisch aansprekende twee-eenheid. Jonge
kinderen zullen aspecten van hun eigen leven herkennen in de verhalen. Verrassende en originele publicatie voor kinderen vanaf ca. 4 jaar.


Jeugd non fictie


Luisterboeken
Meneer en mevrouw zijn gek


Meneer en mevrouw zijn gek luisterboekDe 'Floortje Bloem Prijs' die in 1992 voor het eerst werd uitgereikt maakte het Yvonne Keuls (bekend van o.a. 'Jan Rap en zijn maat') mogelijk een jaar lang in verschillende psychiatrische ziekenhuizen te verblijven. Niet als patiënte, maar om een boek te kunnen schrijven over het leven van chronische patiënten in psychiatrische inrichtingen. Al de personages worden echter in het Psychiatrisch Centrum Bloemendaal te Loosduinen gesitueerd, omdat ze daar de meeste tijd doorbracht. De schrijfster leest zelf haar vlot geschreven boek* op deze mp3-cd voor en neemt de luisteraar mee langs de opgenomen patiënten, die vrijwel allemaal chronische bewoners zijn. Afwisselend presenteert ze flarden van levensverhalen van patiënten en van ervaringen uit het leven van alledag op een verblijfsafdeling van een psychiatrisch ziekenhuis. Merkbaar is dat sommige patiënten de schrijfster herkennen en haar proberen te ontlopen, terwijl anderen de bekendheid van de publiciste in de inrichting proberen te gebruiken om privileges te verkrijgen. Een luisterboek dat beurtelings verbaast, amuseert, ontroert en soms ergert. Het boek is eerder als theatervoorstelling verschenen en zal worden verfilmd in 2012.


DVD speelfilms


True grit


True Grit (2010)Amerikaanse western uit 2010 van de gebroeders Coen (A Serious man; The Big Lebowski), met Jeff Bridges, Matt Damon, Josh Brolin, Hailee Steinfeld e.a. Gebaseerd op de gelijknamige roman van Charles Portis die al eerder werd verfilmd door Henry Hathaway in 1969 met John Wayne in de hoofdrol. Als de veertienjarige Mattie Ross getuige is van de moord op haar vader, wil ze wraak nemen en roept de hulp in van de schietgrage, dronken U.S. Marshall Rooster Coburn. Samen maken ze jacht op de moordenaar die ze in de val proberen te lokken op indiaans grondgebied. Gerhard Busch (VPRO Gids nr.6/2011) geeft 4 (van 5) sterren: 'Onvergetelijke beelden, prachtig einde.' Ab Zagt (Algemeen Dagblad 15-2-'11) geeft ook 4 (van 5) sterren: '(...) een formidabele Bridges die van Rooster Cogburn een zeer vermakelijk personage maakt. Net als John Wayne verdient hij ook een Oscar voor deze rol.' De film kreeg 10 Oscarnominaties, maar won er geen.


Catherine Cookson's a dinner of herbs
Catherine Cookson's - Dinner Of HerbsEen Engelse miniserie uit 2000 naar de roman van Catherine Cookson (vertaald als 'De schaduwzijde van het geluk'). Northumberland, eind negentiende eeuw. Hal Roystan (Tom Goodman-Hill), een man die wordt gedreven door haatgevoelens en verbitterd is door de armoede die hij in zijn jeugd geleden heeft, heeft veel invloed op de levens van zijn famileleden en dorpsgenoten. De titel verwijst naar Spreuken (15:17): 'Beter een karige schotel groenten en liefde dan een vetgemeste os en haat.' Paul Mavis (DVD Talk, i) noemt het puur melodrama, met een boeiend verhaal, een sterke cast en prachtige locaties.

VRijland
In de plattelandsgemeente Rijland wonen zo'n achttien kinderen. Zij maken dingen mee die ieder kind in de leeftijdsgroep 11-16 jaar mee kan maken, zoals vriendschapsproblemen, verliefdheid, het vinden van een schat. Ieder kind is anders. Het leven is er vrij en ongecompliceerd: meisjes willen model worden of gaan varen met hun vriendinnen, jongens sleutelen aan hun brommer of halen kattenkwaad uit. En dieren maken een belangrijk deel daarvan uit. Verschillende gezinssituaties zijn vertegenwoordigd: van een boerenfamilie tot een eenoudergezin. Jonge talenten spelen de hoofdrollen in deze sympathieke mooi opgenomen televisieserie. Naast alle films en series die zich afspelen in een stedelijke omgeving geeft deze serie een aardig beeld van het leven op het platteland. De serie 'VRijland' is sinds het najaar van 2010 dagelijks te zien bij Zapp en is populair bij kinderen vanaf 9 jaar. Deze uitgave bevat drie dvd's met daarop aflevering 46 t/m 90.


De Wilde Kippenclub
De vijf vriendinnen Sprotje, Roos, Melanie, Kim en Lisa hebben de Wilde Kippen Club opgericht. Samen beleven ze allerlei avonturen en in dit derde deel* gaan ze op werkweek. Verliefdheidsperikelen, de auditie van Lisa, de vermeende zwangerschap van Melanie en relatieproblemen zorgen voor een spannende week. De avonturen zijn gebaseerd op de boeken van Cornelia Funke. De gebeurtenissen zijn spannend en inleefbaar. Vriendschap en verliefdheid zijn belangrijke thema's. De kinderen acteren geloofwaardig; het geheel biedt identificatiemogelijkheden voor zowel jongens als meisjes. De oorspronkelijk Duitse film is opnieuw Nederlands ingesproken wat soms wel te zien is bij de acteurs. De moeite waard voor jongens en meisjes vanaf circa 9 jaar.


DVD non-fictie


Crips : strapped'n strong


Crips, Strapped 'n StrongNederlandse documentaire van Joost van der Valk en Mags Gavan over de Crips, de Haagse bende bestaande uit Surinaamse en Antilliaanse jongens en mannen die zich bezig houdt met criminele activiteiten. De bende ontleent zijn naam aan de legendarische Crips in South Central Los Angeles. Gekleed in blauwe kleren komen ze volledig herkenbaar in beeld en vertellen openhartig over hun activiteiten in drugshandel, overvallen, moord en doodslag, hun filosofieën en persoonlijke geschiedenissen. Ze showen hun littekens, wapens, drugs en manier van werken, met op de achtergrond een soundtrack van (natuurlijk) gangsterrap. Coen van Zwol (NRC 25-3-'09): '(...) boeiend op een dubieuze manier. (...) Mooi materiaal, in BNN-stijl gebracht.' Bart Rietvink (Movie2movie, i): '(...) een documentaire die ogenschijnlijk (slechts) hip en sensationeel is, maar verrassend veel drama blootlegt en pathos opwekt. (...) de waardevolste momenten van de documentaire vormen de openhartige gesprekken met de leden over wat het inhoudt om een Crip te zijn, en of en hoe zich dit laat combineren met een (gezins)leven hierbuiten. (...) zeer onthullende en indrukwekkende documentaire.'


Bluray


No strings attached


No Strings Attached Een romantische komedie van Ivan Reitman (Ghostbusters I en II; My super ex-girlfriend). Natalie Portman (Black swan) is te zien in haar eerste komische rol met als tegenspeler Ashton Kutcher, die vaak in dit genre werkte (Valentine's day; A lot like love). Emma en Adam zijn vanaf hun middelbare schooltijd bevriend, zij is nu student medicijnen in Los Angeles, hij is assistent in een tv-studio. Na een toevallige vrijpartij stelt Emma voor dat ze sekspartners worden, zonder enige verplichting. Maar gaat hen dat lukken? De recensenten vinden het verhaal voorspelbaar en ouderwets, maar vooral door het spel van Portman 'toch te pruimen'. Rianne van der Molen (Algemeen Dagblad 17-2-'11) concludeert: 'Natalie Portman en Ashton Kutcher spelen prima, de chemie spat bij vlagen van het scherm en een handjevol leuke oneliners zorgt zelfs voor een paar vermakelijke momenten.'


Games
 
Lego Indiana Jones 2 : the adventures continues


Lego Indiana Jones 2: The Adventure ContinuesWaar het eerdere deel* van de game gewijd was aan de eerste drie Indiana Jones films, volgen we in LEGO Indiana Jones 2 voornamelijk de verhaallijn van The Kingdom of the Crystal Skull, het vierde deel uit de serie met de avontuurlijke archeoloog, te herkennen aan zijn hoed, leren jack en zweep. Het doel van het spel is bij elke game uit de LEGO serie gelijk: schieten en slaan op alles wat los en vast zit om zoveel mogelijk blokjes/studs binnen te halen. Tevens zijn er karakters met specifieke eigenschappen, staan er diverse voertuigen paraat om in te klimmen en is de replaywaarde zeer hoog door alle elementen die te verzamelen zijn. Dit samen met de aantrekkelijke omgeving en de soms hilarische situaties, maakt het dat dit een zeer aangenaam spel is. Voor heel wat uurtjes speelplezier. Tevens is het spel samen met een vriend(in) te spelen, door twee controllers te gebruiken. Jammer alleen dat de legopoppetjes erg klein zijn tijdens het spelen en dat het spel Engelstalig is. Voor de jonge fans zeker een aanrader.

Collectieteam

Mijn foto
Provinciaal Collectioneren Utrecht
Het collectieteam bestaat uit elf medewerkers
Mijn volledige profiel weergeven

Volgers