donderdag 29 september 2011

Highlights week 38

Volwassenen fictieHeather Gudenkauf. Voor mijn zusje
Voor mijn zusjeAfwisselend vertellen vier vrouwen hun verhaal in de ik-vorm. De lezer weet wie 'spreekt', omdat elk hoofdstuk als titel de naam draagt van het personage dat aan het woord komt: Allison, Brynn, Charm en Claire. We ontdekken dat Allison en Brynn zussen zijn, die na een dramatische gebeurtenis al vijf jaar geen contact meer met elkaar hebben; Allison komt net uit de gevangenis. Claire is de eigenares van een boekenwinkel in Linden Falls (Iowa), waar Charm klant is. Wat hebben de vier vrouwen met elkaar te maken? De plot, die heel langzaam is opgebouwd, zet de lezer een paar keer handig op het verkeerde been. De ontknoping is verrassend en toch ook weer niet, als je alle gedoseerd vrijgegeven details in overweging neemt. De korte hoofdstukjes geven een inkijkje in de hartverscheurende innerlijke wereld van de personages. Bovendien komt hun leefomgeving op een relevante manier in beeld. De vlotte, meeslepende stijl wekt levensechte spanning op. Na het succesvolle 'In stilte gehuld'* is dit de tweede roman van de Amerikaanse auteur. Normale druk. Zie ook: http://www.heathergudenkauf.com/index.html. *2011-12-1295 (2011/35).


Donna Leon. Dodelijke conclusies
Dodelijke conclusiesHoofdinspecteur Guido Brunetti van de Venetiaanse politie treurt niet, als hij van een saai etentje met zijn superieuren wordt weggeroepen. Op de plaats delict zegt zijn intuïtie hem dat hij niet zonder meer moet aannemen dat de dode oude vrouw aan een hartaanval gestorven is, zoals de doodsoorzaak officieel luidt. En die rare plekken in haar hals dan? Het denkwerk van inspecteur Vianello en de (niet altijd legale) ict-vaardigheden van administratieve hulp signora Elettra begeleiden de mededogende Brunetti in zijn geduldige, maar vasthoudende zoektocht. De typerende stijl van deze auteur is veelal beschrijvend, soms pakkend, maar altijd onderhoudend. De hoofdpersonages komen de lezer als oude bekenden voor: hun dagelijks bezigheden in het verlokkelijke Venetië zijn verweven met hun onderlinge relaties en hun werk. Verfrissend is dat het verhaal het niet van veel lijken en tomeloos geweld moet hebben. Desondanks is de plot ongemeen boeiend, zonder nodeloos ingewikkeld te zijn. Dit twintigste Brunetti-verhaal is misschien wel een van de beste. Engelse recensies geven een wisselend oordeel over dit deel. Zie ook: http://www.donnaleon.net/ (Engelstalig). Normale druk.


Andrezej Sapkowski. De laatste wens
De laatste wensGeralt van Rivia is een hekser, een huurmoordenaar die uitsluitend monsters doodt. In diverse verhalen gaat Geralt de strijd aan in een wereld die bevolkt is door monsters en mythische wezens naast de gewone mensen. Zijn karakter wordt meteen duidelijk als hij ingehuurd wordt om zo'n monster, een striga, te doden. Maar hij toont soms ook compassie zoals in het tweede verhaal over Nivellen, een mens met een soort berenkop. Soms is de grens tussen goed en kwaad niet duidelijk en moet Geralt een (ethische) keus maken. Alle verhalen zijn afzonderlijk te lezen, maar zijn toch door een rode draad met elkaar verbonden. De Pools-Slavische achtergrond van de auteur is gedeeltelijk te herkennen in namen en landschappen en ook sommige sprookjes, sagen en legenden zijn knap verwerkt in de personages en verhaallijnen. Deze verhalen zullen de opmaat zijn voor verdere delen en een volledige roman. Geralt is ook al hoofdpersoon in een nieuw ontwikkeld computerspel. De verhalen (én stijl) doen denken aan Tanith Lee's Cyrion-personage. Kleine druk.


Taniguchi, Jirô. Het dagboek van mijn vader
ImageTaniguchi is een vreemde eend in de Japanse stripwereld, die gedomineerd wordt door formule-achtige series. Hij maakt intelligente, gevoelige verhalen, die geschoeid zijn op Europese leest. Zo ook 'Het dagboek van mijn vader'. Het verhaal is eenvoudig: een man keert na jaren afwezigheid terug naar zijn geboortedorp omdat zijn vader is overleden. Yoichi moet aanwezig zijn bij de uitvaartriten. Door de gesprekken met familie en vrienden van zijn vader, leert de zoon zijn vader pas echt kennen. Yoichi ontdekt dat hij een verkeerd beeld had van de man die ooit was gescheiden van zijn moeder. Die gebeurtenis heeft de zoon zijn vader altijd kwalijk genomen. Ook dit boek is een pareltje vol fijnzinnige observaties, weemoed en zit vol met tegenstrijdige emoties waardoor je echt meeleeft met de personages. Het verhaal wordt verteld in heldere zwart-wittekeningen met grijstinten.

Volwassenen non-fictie

Polio. Polio: een ziekte om nooit te vergeten
Jongeren weten nauwelijks meer de betekenis van het woord polio. In de twintigste eeuw was het echter een zeer gevreesde besmettelijke virusaandoening van het zenuwweefsel met ernstige verlammingen als restverschijnsel. In 1956 was er nog een grote epidemie en vanaf 1957 is vaccinatie mogelijk geworden. Daarmee is de aandoening voor het grootste deel van de wereld uitgeroeid. Helaas treedt er bij veel ex-patiënten na tientallen jaren nu het post-polio-syndroom op, gekenmerkt door progressieve vermoeidheid en krachtsverlies. De Vereniging Spierziekten Nederland heeft een fraai boekje uitgegeven waarin de geschiedenis van deze aandoening levendig beschreven wordt. Er zijn algemene hoofdstukken over medische en sociale problemen. Ook speciale aandacht voor de omstreden weigering van de vaccinaties in de Bijbelgordel in Nederland. Indrukwekkend zijn ruim 25 ervaringsverhalen van patiënten waaruit vooral naar voren komt dat zij vanaf hun vroege kinderjaren door hun handicap extra moesten knokken om een plaats in de maatschappij te bereiken. Met veel niet eerder gepubliceerde foto's.


Kurt van Es. Een leven lang kunst.
Een leven lang kunst Portret in woord een beeld van het in 1969 geopende Rosa Spierhuis in Laren, woongemeenschap van oudere kunstenaars, schrijvers, acteurs, musici en wetenschappers. Initiatiefneemster van het huis was de harpiste Rosa Spier (1891-1967) die droomde van een 'veilige haven voor oudere kunstenaars'. Haar vriendin Henriëtte Polak-Schwartz was de drijvende kracht achter de verwezenlijking van dit ideaal. Onder andere graficus Maurits Escher, filmmaker Bert Haanstra en acteur John Kraaijkamp brachten er hun laatste jaren door. Journalist Kurt van Es (o.a. werkzaam voor Het Parool), vrijwilliger in het Rosa Spierhuis, interviewde bewoners en medewerkers en onderzocht de archieven van het huis. Op grond daarvan beschreef hij de (ontstaans)geschiedenis van het Rosa Spierhuis. Maar vooral vertelt hij over de huidige bewoners en de gang van zaken, waarin beeldende kunst en muziek zo'n prominente plaats innemen. De paginagrote kleurenfoto's van Dolph Kessler, wiens moeder in het huis woont, geven een ongeromantiseerd beeld van de bewoners, activiteiten en sfeer in het huis.
 J. Jonker. Duurzaam denken doen
Duurzaam Denken en DoenBijna 25 jaar geleden verscheen het VN-rapport 'Our Common Future' van de Brundtlandt Commissie. Het baanbrekende boek muntte het begrip 'duurzaamheid' en slaagde erin om de combinatie van ontwikkelings- en milieuproblematiek zo treffend te verwoorden (en aan de man te brengen) dat in 1992 in Rio de Janeiro ruim honderdvijftig wereldleiders bijeenkwamen en er drie internationale milieuverdragen sloten. Er is sindsdien veel gebeurd, zowel ten positieve als ten negatieve. Dit boek, de denk- en pennenvrucht van ruim vierhonderd (Nederlandse) vrijwilligers, slaagt erin om op leesbare en aansprekende manier te verkennen en te verwoorden hoe de vertaling van duurzaamheid er nu en in de komende 25 jaar op tal van terreinen zou kunnen uitzien. Negentien thema's komen aan bod, van visies tot en met concrete tips. Referenties, lijsten met relevante literatuur en websites en een index kunnen de geënthousiasmeerde lezer verder helpen om ook zelf in actie te komen.


Maarten van Bracht. VPRO gids covers
VPRO Gids coversVerzameling omslagontwerpen van VPRO Gidsen uit de periode 1926-2011. Uitgegeven ter gelegenheid van het 85-jarig bestaan van de VPRO en de VPRO Gids of Vrije Geluiden, zoals de gids tussen 1926 en 1974 heette. Uit de in totaal 4313 covers is een selectie gemaakt en voorzien van een uitgebreide toelichting. Tachtig pagina's teksten ondersteunen de beelden. Dit betreft chronologisch geordende achtergrondinformatie, foto's en ander illustratiemateriaal over logo's, medewerkers en ontwerpers. De informatie, die verkregen is uit archiefonderzoek en interviews met (voormalige) medewerkers, geeft een interessant stukje grafische- en omroepgeschiedenis van de VPRO. Er is ook veel aandacht voor typografie en grafische vormgeving. Een bonte verzameling van 170 pagina's VPRO-covers vormt het hart van dit lijvige boekwerk. Het is goed gedocumenteerd via diverse registers en voorzien van een speels vormgegeven inhoudsopgave. Boeiende en fraai uitgegeven publicatie, voor geïnteresseerden in omroepgeschiedenis, typografie en grafische vormgeving.


Jeugd fictie


Praagman, Milja . Wat hoort konijn?
Wat hoort Konijn?Konijn graaft onder de grond en hoort boven zich de geluiden van andere dieren, waaronder een hond, bij, poes en varken. Aan hun geluiden herkent hij d dieren. Uiteindelijk zien deze dieren de oren van het konijn uit de grond steken en zijn nieuwsgierig aan wie die toebehoren; een klepje omvouwen en je ziet Konijn. Om het boekje te lezen en te bekijken, dient het een kwartslag gedraaid te worden. Door middel van een repeterend, verhalend versje, dat steeds eindigt met de vraag: Wat hoort Konijn?, wordt gewezen op Konijn onder en een ander dier boven de grond. De interactie bestaat uit het benoemen van het dier dat bovengronds is afgebeeld. De dieren zijn groot weergegeven en goed herkenbaar. De tekeningen zijn eenvoudig, met heldere, natuurlijke kleuren (behalve de blauwe hond) en weinig achtergrond. De herkenbare geluiden zijn in een speelse letter aan de illustraties toegevoegd. De tekst is een prettig voor te lezen versje; juist de herhaling en de ritmiek maken het voorlezen leuk. Jonge kinderen verveelt dat niet gauw. Handzaam en stevig kartonnen boekje, met vriendelijk en vrolijk afgebeelde dieren die in vriendschap samen leven. Vanaf ca. 2 jaar. Tekst en illustraties beginnen/eindigen aan de binnenkant van het omslag.
 Stower, Adam . Gek hondje
Gek Hondje!Als Lara 's morgens uit het raam kijkt, ziet ze in de tuin iets wat ze altijd al had willen hebben, een hondje. Maar is het wel een hondje? Hij gedraagt zich helemaal niet zo. Hij gehoorzaamt niet, kan geen kunstjes, eet geen hondeneten en is wel héél erg groot. Lara maakt een poster met een tekening en de tekst 'Gevonden: een heel gek hondje', maar ze hoopt eigenlijk dat niemand zal reageren. Leuk, origineel prentenboek over de onbevangenheid van kinderen die iets in iets zien wat in werkelijkheid heel iets anders is. Aantrekkelijke, veelal paginagrote illustraties - pentekeningen, ingekleurd met heldere tinten aquarel - die de tekst goed aanvullen en vele grappige details bevatten. De tekst is gedrukt in verschillende lettertypen en groottes; uitspraken van Lara staan in tekstballonnen. Op de schutbladen staan krantenartikelen die onthullen wat er echt aan de hand is. Het einde is verrassend en hilarisch. Verzorgde uitgave op royaal formaat en mooi mat papier. Vanaf ca. 4 jaar.


Jones, Christianna . Als ik groter ben... misschien
Draakje Janna is best al groot. Ze kan zich aankleden, haar ontbijt maken en zelf op het potje. Toch mag ze een hoop leuke dingen nog niet zelf. Daar vinden haar ouders haar nog te klein voor. Ze besluit dat als ze te klein is voor leuke dingen, ze ook de minder leuke dingen niet meer wil doen. Dus geen kamer opruimen, bord leeg eten of in bad. 'Als ik groter ben ... misschien', zegt Janna dan. Maar de volgende dag gaat Janna voor het eerst naar school en is ze dus weer een grote meid. 'Want alleen grote meiden gaan naar school', zegt papa. Leuk en herkenbaar prentenboek over een draakje dat vindt dat ze al heel veel kan, maar toch nog veel dingen niet mag. De veelal paginagrote kleurenillustraties zijn humoristisch, met name door de grappige gezichtsuitdrukkingen van de vier draakjes. Ze vullen de tekst aan. De korte tekst bestaat uit één tot vier regels per bladzijde. Sommige woorden of zinnen zijn in roze gedrukt of juist extra groot en vet om iets te benadrukken. Geschikt om voor te lezen aan kleuters. Op het roze, stevige omslag een wat treurig kijkende Janna. Vanaf ca. 4 jaar.


DVD speelfilms


DEXTER
Dexter - Seizoen 5De Amerikaanse televisieserie Dexter (gestart in 2006) gaat over de forensisch onderzoeker Dexter Morgan, gespeeld door Michael C. Hall (Six feet under). Hij werkt op de afdeling moordzaken bij de politie in Miami, maar is zelf ook seriemoordenaar met een fascinatie voor bloed. Hij vermoordt echter alleen mensen waarvan hij vindt dat die het verdiend hebben, zoals moordenaars en
verkrachters. Via de voice-over deelt hij zijn gedachten. In seizoen 5 worstelt Dexter met zijn schuldgevoelens om de dood van Rita (Julie Benz). De serie is gebaseerd op de boeken van Jeff Lindsay. Stine Jensen (NRC 29-10-'10) noemde Dexter 'een held met bedenkelijke trekjes', maar ook 'een van de beste series van de afgelopen jaren: geestig, scherp en bloedstollend spannend.' De
serie won veel prijzen, waaronder een Emmy en een Golden Globe voor Beste acteur. Seizoen 5 (2010) bevat twaalf afleveringen met extra's.Kijkwijzer: 16 jaar, geweld, angst, grof taalgebruik. 6e plaats op de Dutch Charts, week 35.Seizoen 5 Redactie


Les femmes du 6e etage
Les Femmes Du 6e EtageFranse romantische komedie uit 2010 van regisseur Philippe Le Guay, met Fabrice Luchini, Nathalie Verbeke e.a. In Parijs in de eerste jaren zestig van de twintigste eeuw wonen een vermogende, saaie man, de hr. Joubert, en zijn vrouw in een chique buurt. Als zij de mooie Spaanse Maria als werkster in dienst nemen, verandert zijn leven volkomen. Maria laat hem kennis maken met de zesde verdieping van zijn burgerlijke appartementsgebouw waar zij met andere temperamentvolle Spaanse werksters woont. Deze vrouwen, maar vooral de erg aantrekkelijke Maria, leren hem voor het eerst plezier te hebben in het leven. Dit tot grote ontsteltenis van mevrouw Joubert en haar vriendinnen. André Waardenburg (NRC 22-6-'11) geeft 4 (van 5) balletjes: ''Les femmes du 6ème étage' lijkt een pretentieloze feelgood komedie, maar de parallellen met het heden liggen voor het oprapen. De familie Joubert zit vast in haar burgerbestaan, waarin alleen telt wie het meeste geld en status heeft. Dankzij zijn kennismaking met een onbekende warmbloedige cultuur, komt Jean-Louis langzaam los van zijn vastgeroeste conventies.' Jann Ruyters (Trouw 23-6-'11): 'De film begint charmant - Franco wordt aangestipt, communisme, feodalisme - maar mondt uit in een voorspelbare, mierzoete romance (...)'.Kijkwijzer: alle leeftijden. Wordt niet opnieuw aangeboden.
donderdag 22 september 2011

highlights week 37

Volwassenen fictie

Rachel Gibson. De man van mijn dromen.
De man van mijn dromen...Het bedrijfje dat Autumn Haven zelf uitgebouwd heeft, organiseert een huwelijksfeest in Seattle. Daar loopt ze haar ex-man, de bekende ijshockeyspeler Sam Leclaire, tegen het lijf. Dat vindt ze maar niets. Zes jaar eerder is ze in Las Vegas in een dolle bui met hem getrouwd. De volgende morgen was hij voorgoed verdwenen. De scheiding volgde meteen. Samen hebben ze wel een 5-jarig zoontje, Connor. Omwille van hem schopt Autumn geen keet, als Sam in haar leven verschijnt, maar hem vergeven? Nooit! Of misschien op termijn toch? De afloop kun je al na een paar bladzijden voorspellen. Toch blijf je geboeid lezen. De gevoelens zijn immers treffend verwoord, de beschrijvingen en de dialogen zijn niet van humor gespeend, en het geheel is menselijk en herkenbaar. Een vlotte stijl, een aangename taal, een dosis erotiek (die de auteur in geen van haar boeken laat ontbreken). Kortom: het leestempo ligt hoog. Flashbacks ondersteunen de geloofwaardigheid van de gebeurtenissen in het heden en wekken empathie op voor de personages. Weer een leuk vluggertje van deze succesauteur.

Almudena Grandes. Tussenstations
TussenstationsDe echte emotionele ervaringen, die we nooit vergeten, doen zich voor in de adolescentie, als men zich voor de eerste keer in de volwassen wereld waant. Dit zijn vijf verhalen over adolescenten tussen de veertien en achttien jaar, waarin zij vertellen over de emoties die zij beleven. Rafa, die zijn oudere broer verloor; Paloma, die langzaam naar het moment toegroeit waarop ze haar bijzondere gave durft te gebruiken; Carlos, die weigert afstand te nemen van zijn idealen en jeugdherinneringen; Maite, die worstelt met haar puberteit en haar verdriet om haar vaders invaliditeit en Tomás, die ondervindt dat zijn muzikaliteit en genereuze karakter zijn fysieke onaantrekkelijkheid ruim kunnen compenseren. De bekende Spaanse schrijfster (1960) laat de vijf doeltreffend aan het woord in hun eigen taal en verrast met rake beelden. Automatisch denkt de oudere lezer terug aan de eigen tienerjaren met een toekomst aan de horizon, met jeugdige arrogantie denkend dat je het leven probleemloos je wil op kunt leggen. Voor hedendaagse adolescenten zal de taal soms iets te literair zijn. Normale druk, leeslint

Katerina, Janouch. Bedrogen: literaire thriller
Bedrogen (digitaal boek)Eerste deel van een reeks over verloskundige Cecilia Lund. Naast haar drukke leven als echtgenote van fotograaf John en moeder van vier kinderen werkt ze enkele nachten per week in de kraamkliniek. Ze denkt dat ze haar leven op orde heeft, maar net voordat John vertrekt voor een opdracht in het buitenland, staat plots de 20-jarige Simon voor de deur, die beweert Johns zoon te zijn. Desondanks vertrekt John en staat Cecilia er alleen voor. Als Simon haar tenslotte gaat afpersen, terwijl er ook nog eens twijfel rijst over de trouw van John, raakt Cecilia helemaal uit het lood geslagen. Het probleem van Simon komt maar matig uit de verf. Aan de ontrouw van John wordt meer aandacht besteed, terwijl dit aanvankelijk gebaseerd is op een droom. Makkelijk te lezen modern verhaal, waarin de Zweedse schrijfster de spanning goed weet vast te houden. Het wordt een thriller genoemd, maar fysiek geweld komt er niet in voor. De spanning wordt gecreëerd door conflicten in werk- en privésfeer. Door de vele bevallingsverhalen zullen met name vrouwen dit relatiedrama weten te waarderen.

Simon Toyne. Sanctus
SanctusDe strengchristelijke sekte Sanctus, gevestigd in een citadel in het Turkse Ruin, bewaart het geheim dat het begin van leven kan verklaren. Als de jonge monnik Sam de bergwand bij de citadel beklimt, met zijn armen een kruis maakt en neerstort, lijkt een profetie uit te komen en is onthulling van het geheim nabij. De politie vindt op zijn lijk het Tau-brandmerk, wat betekent dat hij de profetie kende. Hoewel Sancti geen familie mogen hebben, vindt de politie bij het lijk een telefoonnummer dat van Sams tweelingzus blijkt te zijn. Aangekomen in Ruin wordt ze gezien als sleutel en is zo een dubbel doelwit: terwijl de Sancti het geheim willen bewaken, willen anderen het weten. De Engelsman die twintig jaar werkte voor Britse televisie als o.a. producer/regisseur, debuteert nu met deel 1 van de Sanctus-trilogie. Deze thriller doet denken aan 'De Da Vinci Code' maar is stilistisch en qua opbouw beter, heeft meer vaart en beschrijft erg goed de Sanctus sekte, geïnspireerd door het Vaticaan. Een tot het eind spannende, goed vertaalde thriller in 147 korte hoofdstukken.

Volwassenen non-fictie

Spangenberg, Frits. De grenzeloze generatie en de onstuitbare opmars van de B.V. IK
De grenzeloze generatie en de onstuitbare opmars van de B.V. IKWeerslag van jarenlang empirisch onderzoek, uitgevoerd door Motivaction, naar waarden, drijfveren en gedragspatronen van de aankomende generatie op de arbeidsmarkt. Ondersteund door interviews met specialisten, werkgevers, vakbondsmensen, docenten en starters zelf. Beoogd wordt inzicht te vergroten in wat er onder jongeren leeft, hoe dat wordt beoordeeld door de gevestigde orde en waar een en ander spoort respectievelijk botst. Uiteindelijk bedoeld om beleid te ontwikkelen, gericht op het voorkomen van frustraties, conflicten en uitval. Doelgroep: beleidsmakers en leidinggevenden (lager, midden en hoger kader) in de profit- en non-profitsfeer, studenten in het vakgebied arbeidsverhoudingen en sociaal-pedagogische/culturele studierichtingen. Spangenberg, socioloog en oprichter van Motivaction International, is bestuursmatig actief in de sociaal-culturele sector. Lampert is lid van het managementteam van Motivaction. Van hun hand verscheen eerder 'De grenzeloze generatie en de eeuwige jeugd van hun opvoeders' (2009), waarin opvoeden, opgroeien en onderwijzen centraal stonden. Actueel, relevant en (daardoor) zeer aanbevelenswaard. Helder en toegankelijk geschreven; ruim voorzien van voorbeelden, kaders en illustraties van onderzoeksresultaten.

Pittie, Ciska. Maak er werk van: ontslag als stap in je loopbaan
Maak er werk vanVoor veel mensen is het krijgen van ontslag een dramatische gebeurtenis. De pijn wordt in nogal wat gevallen verergerd door het onhandige optreden van leidinggevenden/personeelsfu nctionarissen die het ontslag aanzeggen. Dit boek beschrijft het traject dat mensen die het ontslag treft, doorlopen: van ontslaggesprek tot en met het sollicitatiegesprek voor een nieuwe baan. De volgende thema's komen aan de orde: het omgaan met emoties als woede en verdriet; het houden van de regie in de betrekkingen met je 'inner circle' en met de bredere verzameling mensen om je heen; het maken van een goede dagindeling voor de periode dat je solliciteert en ook veel vrije tijd hebt; het voorbereiden van sollicitatie- en netwerkgesprekken. Aan het eind van ieder hoofdstuk praktische tips om aan de slag te gaan en te blijven. Door de optimistische toon zal de tekst zeker mensen kunnen motiveren weer 'op te staan' en op zoek te gaan naar nieuw werk. Het boek geeft verwijzingen naar nuttige websites en boeken; het is goed en toegankelijk geschreven.

Bloom, Mia. Uit overtuiging: vrouwen en terrorisme
Uit overtuiging (digitaal boek)Mia Bloom (1968) is hoogleraar aan de Penn State University. Zij doet onderzoek naar de rol van vrouwen in terroristische organisaties. Tussen 1985 en 2008 waren vrouwen verantwoordelijk voor een kwart van de (zelfmoord)aanslagen. Terroristes zijn succesvol: ze krijgen acht keer meer media-aandacht en maken vier keer meer slachtoffers. Bloom interviewde vrouwen in Tsjetsjenië, Noord-Ierland, de Palestijnse gebieden, Irak, Indonesië, Afghanistan en Sri Lanka. De omstandigheden en motieven van de vrouwen zijn complex en divers. Bloom onderscheidt vier redenen: wraak, verlossing (van 'zonden'), relatie en respect (status). Seksueel geweld tegen vrouwen speelt bij al deze redenen vaak een onderliggende rol. Veel daders bevinden zich in een grijze zone tussen dwang en eigen keuze. Bloom verwacht een toename van aanslagen door vrouwen tot de bestrijders ervan hun tactiek aanpassen. Blooms helder geschreven, doorwrochte studie geeft geen eenvoudige antwoorden. Een belangrijk boek voor iedereen die zich bezig houdt met terrorismebestrijding. Met verwijzingen naar bronnen en literatuur in eindnoten en een literatuuropgave.

Walsmit, Vanja. Liegen duurt het langst: de psychologie van de leugen
Liegen duurt het langstEen leugentje om bestwil, leugens in de reclame, in de politiek, bij de opvoeding, in sociale contacten, gezondheidszorg, kerk en christendom, filosofie etc. alsook de leugendetector. Dat alles komt uitvoerig aan de orde in dit interessante boek. Liegen keuren we enerzijds af, anderzijds is ons leven doorweven van kleine tot grote leugens. Hoe staan we daar tegenover? Een en ander is erg afhankelijk van de cultuur waarin we opgroeien. De schrijver toont - soms vermakelijk en op populaire manier - de psychologische kant van een aantal concrete onderwerpen. Hij gebruikt de laatste ontwikkelingen in de neuropsychologie en het sociale-evolutieonderzoek. Niet moeilijk. Er is een lijst met gebruikte literatuur alsook een korte beschrijving van de boeken waarop de schrijver zich baseert. De schrijver is journalist en werkzaam bij een reclamebureau. Hij schreef al meer boeken, onder meer over Obama.
Samenwerkingscollectie

Galimberti, Umberto. Mythen van onze tijd
Mythen van onze tijdUmberto Galimberti (1942) doceert filosofie in Venetië. Van zijn indrukwekkend oeuvre (de uitgave van zijn verzameld werk telt inmiddels al zeventien delen) is nu eindelijk iets in het Nederlands vertaald. Het betreft een uitvoerige en fascinerende studie naar wat hij moderne mythen noemt: centrale begrippen die ons denken funderen, sturen en helaas ook vaak misleiden. Zo schrijft hij over de mythen van de moederliefde, van de jeugd, van de macht en het geluk, maar ook over de collectieve mythen van de techniek, de markt, de groei, het ras en de zekerheid. Boeiend, zij het soms een beetje breedvoerig. Bevlogen, bij tijden zelfs indringend. Het is duidelijk te merken dat hij behalve filosoof ook psycholoog is en de filosofie niet enkel ziet als theorie, maar ook als therapie. Met index, notenapparaat en uitvoerige bibliografie.

Leeuwen, Willem van. De andere wang: vergeven in tijden van vergelding
De andere wangDe auteur, freelance journalist (onder andere NRC, HP/De Tijd) heeft in 2010 gesprekken gevoerd over het thema vergeving, genoegdoening en verzoening. Hij laat ons delen in 'zijn eigen wrokkige geest' en probeert daar een verklaring voor te vinden. Hij verbindt zijn levenservaringen en ideeën met die van zijn gesprekspartners: iemand die te maken kreeg met een medische misser, met incest, met kind te zijn van een NSB-er, met geweld in het voetbal (Niels Kokmeyer en Rachid Bouauzan), met zinloos geweld (Joes Kloppenburg en het oordeel daarover door een rechter), met Ronald Jan Heijn over de moord op zijn vader ('Vergeving heeft te maken met de zin van het leven'), de houding van Nederlanders tegenover Duitsers rond 4 mei (prof. Von der Dunk, rabbijn Evers), bedrog in een liefdesrelatie. Hij praat over zijn thema met Antoine Bodar ('Vergeving als ideaal en opdracht') en de rechtsfilosoof Kinneging. De auteur is rooms-katholiek opgevoed en zijn visie over goed en kwaad heeft ook daar mee te maken. Een boeiend, soms pijnlijk eerlijk boek over misschien wel het moeilijkste wat er is, concludeert de auteur, in je eigen leven en in een samenleving waarin vergelding zo centraal staat: steeds weer de liefde gelijk geven.

Jeugd fictie

Hollander, Vivian de. Spekkie en sproet en de vreemde uitvoering
Spekkie en Sproet en de vreemde ontvoeringHet vitale speurdersduo Spekkie en Sproet krijgt op een ingenieuze manier te maken met een ontvoering, waarvan de medaille duidelijk twee kanten kent. Terwijl Spekkie samen met Sproet een uurtje gaat spelen in het huis van neef Nelson, ziet zij door het raam hoe een meisje met blonde krullen met bruut geweld in een auto wordt geduwd en ontvoerd. Na veel verwikkelingen en volop vals alarm blijkt de ontvoeringsscène onderdeel te zijn van een film. Wanneer Spekkie en Sproet een uurtje later samen met Nelson de grote kermis bezoeken, zien zij Sofia, het meisje met de blonde krullen, weer terug. Zij heeft
handboeien om. Zou er nu wel sprake zijn van ontvoering? Spekkie durft na haar eerdere blunder nauwelijks nog in actie te komen. Het verhaal wordt met veel vaart, dialoog en humor verteld. De zwart-witillustraties geven de tekst beeld in actie. Kinderen
zullen gniffelen en genieten bij het lezen van deze Spekkie en Sproet-historie. In gedachten zien zij zichzelf al als dappere medespeurders. Het spannende verhaal is gezet in een ruime bladspiegel. Vanaf ca. 7 jaar. non-fictie.

DVD speelfilms

Big momma's like fathers like sons
Big Mommas: Like Father, Like SonMartin Lawrence (Rebound; National security) was in 2000 voor het eerst te zien in zijn rol van FBI-agent Malcolm Turner die zich vermomt als 'Big momma', een dikke vrouw in een bloemetjesjurk. In 2005 regisseerde John Whitesell een vervolg* en in 2011 ook
deel drie. Malcolm's 17-jarige stiefzoon Trent (Brandon T. Jackson) bouwt aan een carrière als rapper, maar zijn vader wil graag dat hij naar de universiteit gaat. Wanneer Trent getuige is van een criminele moord, moeten vader en zoon onderduiken in een
meisjesschool, de een als 'Big momma', de ander als diens nichtje Charmaine. De school is een kunstacademie, dus Trent/Charmaine kan zijn rapkunsten goed gebruiken. De film is kritisch ontvangen. Tjeerd Kooistra (Movie 2 Movie, i): '(...) In tegenstelling tot rasechte komedie, is dit deel wellicht beter te categoriseren als een feel good family film. Of ten minste, een high school tienerfilm met verfrissende tussentijdse R&B en pop songs. (...) meer een 'bankhanger' dan een bioscoopfilm. Geschikt dus als decor voor melige vrienden- of vriendinnenavondjes. (...)' Met extra's. Vanaf ca. 15 jaar. V/J-aanbieding. Kijkwijzer: 6 jaar, angst, geweld, grof taalgebruik. Zie ook de rubriek Blu-ray. 12e op de Dutch Chart.

DVD non-fictie

The JFK Collection
JFK Collection, ThePresident John F. Kennedy werd op vrijdag 22 november 1963 in Dallas, Texas vermoord. History Channel blikt terug op deze wereldschokkende gebeurtenis met twee boeiende documentaires. Op dvd 1, 'JFK: 3 shots that changed America', toont men in
chronologische volgorde alle belangrijke film en tv-beelden rond de dood van zowel president Kennedy, als de vermeende dader Harvey Lee Oswald, het proces rond nachtclubeigenaar Jack Ruby, het onderzoek door de Warrencommissie, de eerste complottheorieën en de daarop volgende arrestaties en het tweede onderzoek door
de Congrescommissie in 1980. De indringende beelden worden slechts ondersteund door de originele nieuwsbulletins en het radioberichtenverkeer van de politie van Dallas. Op dvd 2, '24 hours after the Kennedy assassination', toont men een gedetailleerde reconstructie van de gebeurtenissen tijdens de eerste 24 uur volgend op de moordaanslag. Centraal staat het handelen van Lyndon B. Johnson en de controverse tussen de nieuwe president en de loyale medewerkers van de vermoorde president onder leiding van diens broer Robert Kennedy. Tot 2029 blijven de geheime dossiers rond de moord op Kennedy nog gesloten. Twee fascinerende documentaires die een verrassende blik werpen op de historische gebeurtenissen. Voor een groot publiek. Kijkwijzer: 12 jaar, geweld, angst.

Highlights week 36

Volwassenen fictie

Colin Cotterill. Drieëndertig tanden
Drieëndertig tandenIn dit tweede deel van de Dr. Siri-serie zet de 72-jarige Laotiaanse arts, die door de communistische leiding tegen wil en dank gebombardeerd werd als lijkschouwer, zijn werk als amateurdetective voort. Hij krijgt o.a. twee verkoolde lijken met schotwonden te onderzoeken. Zo raakt hij betrokken bij een complot om de voormalige koninklijke familie en al hun vooroudergeesten te verjagen. Het mortuarium vult zich met nog meer lijken. Wie heeft er driëendertig tanden? Daarnaar gaat zijn assistende, zuster Dtui, op zoek, met alle gevolgen van dien. De auteur (Londen, 1952) heeft een drooghumoristische en relativerende manier van schrijven. Ook het bovennatuurlijke speelt een rol. In het eerste deel ('De doden van dokter Siri'*) maakt men iets uitgebreider kennis met de hoofdpersoon en dat wordt in dit tweede deel voortgezet. Origineel gegeven dat zich afspeelt in een tamelijk onbekende cultuur (Laos van de jaren zeventig van de 20e eeuw). In 2009 werd de reeks, die inmiddels zeven delen beslaat, waarvan er twee in het Nederlands zijn vertaald) bekroond met de CWA Dagger in the Library. Kleine druk. *2010-27-1611 (2010/33).

Yvonne Kroonenberg. De familieblues
De familiebluesGebundelde familieverhalen van psychologe Kroonenberg [1950], die eerder veertien boeken publiceerde, waaronder de bestsellers 'Alles went behalve een vent' en 'Het zit op de bank en het zapt'. In deze nieuwe publicatie maakt zij een rondgang langs families. Naast literatuuronderzoek deed ze ook oproepen via de sociale media en research in haar eigen omgeving. Resultaat is een verzameling authentieke verhalen over familiebanden. Bij de een zijn die stroef en knellend, bij de ander liefdevol. De verhalen zijn voorzien van deskundige psychologische analyses. Om enigszins structuur aan te brengen in de lawine aan ervaringen is het boek ingedeeld in zestien thema's, waaronder moeders, vaders schoondochters, tantes, schoonmoeders, tweelingen, familievetes en patiënten. De ervaringen van families lopen kriskras door elkaar en soms is het lastig ze uit elkaar te houden en de vertellijn te volgen. Een vermakelijk, toegankelijk en soms confronterend boek, in soepele en luchtige stijl geschreven. Voor een groot publiek. Normale druk.

Sarah Moss. Doorwaakte nachten
Doorwaakte nachtenAnna Bennet (ik-figuur) trekt voor de zomer met haar man Giles en hun twee zoontjes (onder wie een peuter die haar vele slapeloze nachten bezorgt) naar het afgelegen eiland dat Giles van zijn adellijke voorouders geërfd heeft. Anna is oververmoeid, maar haar boek moet echt af, als ze haar carrière wil redden. Het gaat over de opvoeding van kinderen in de Moderne Tijd, zoals ze dat ook met haar eigen kinderen probeert te realiseren, terwijl haar man vogels bestudeert. Bij het planten van een boom ontdekken ze echter een babyskelet. De lezer dwaalt als het ware door de ingenieuze plot. Het humoristische, herkenbare verhaal van Anna's dagelijkse beslommeringen wisselt geraffineerd af met uitgekiende fragmenten uit opvoedkundige boeken, Anna's boek, brieven uit 1878 aan Giles' voorouders en stukken uit een geschiedenisboek over het eiland Colsay, die typografisch van elkaar onderscheiden zijn. Het einde is als het hart van een spinnenweb, waarin alle draden samenkomen. Aangename stijl, puike vertaling! Origineel, overtuigend tweede fictieboek van deze auteur. Kleine druk. Zie ook http://sarahmoss.org.

Tove Nilsen. De vleugeldief
De vleugeldiefDe 50-jarige Noorse Elisabeth woont na haar scheiding met haar 15-jarige dochter Regine in een gezellig oud huis in Oslo. Elisabeth heeft een fijne baan, een nieuwe liefde en het leven lacht haar weer toe tot ze vreemde sms'jes van een onbekende man ontvangt. Ze weet niet dat Henry, die zich als vogelaar voordoet, haar en vooral haar dochter voordurend achtervolgt en in de gaten houdt. Hij is zelfs in hun huis geweest omdat hij zag hoe ze de voordeursleutel onder een bloempot verstoppen. De auteur (1952) van deze tweede thriller (na 'Vrouw in de nacht'*) laat afwisselend Elisabeth en de achtervolger hun ervaringen vertellen. De lezer komt veel te weten over hun jeugd en achtergrond hetgeen weliswaar psychische diepgang geeft, maar soms door de vele details ten koste gaat van de vaart in het verhaal. Elisabeth wordt overtuigend en zeer herkenbaar neergezet als gescheiden vrouw en moeder die haar dochter een vrijere opvoeding wil geven dan ze zelf heeft gehad. De spanning of en hoe de achtervolger zal toeslaan, weet de auteur tot het eind toe op te voeren. Kleine druk.

Irvine Welsh. Misdaad
MisdaadDe Schotse rechercheur Ray Lennox heeft na een burn-out een depressie en is daarom met verloofde Trudi van Edinburgh op weg naar Florida. Zij denkt dat ze daar hun bruiloft gaan regelen, maar hij is, nu hij overspannen is, met heel andere zaken bezig. Ray kan nog steeds niet accepteren dat hij de dader van verkrachting en moord op een meisje niet heeft kunnen vinden. Als zijn relatie in Miami verslechtert, gaat Ray veel uit en leert zo Robyn en Starry kennen, met wie hij meegaat voor coke en seks. Dan ziet hij Tianna (10), de dochter van Robyn, en ontdekt dat ze door toedoen van Starry door een club pedofielen is misbruikt. Deze roman van de Schot (1958) die beroemd werd met de controversiële roman 'Trainspotting' (1993), werd positief ontvangen in de Britse pers. Hoewel het goed vertaalde verhaal niet altijd logisch en vrij zwart-wit is, beschrijft het heel boeiend het proces dat held en anti-held Ray doormaakt en bevrijdt, en verplaatst het zich daarbij erg goed in Ray en Tianna. Vrij kleine druk.

Volwassenen non-fictie

Dom, Georgie. Haal uw recht
Haal uw rechtIn Nederland heb je als consument allerlei rechten. Maar de praktijk is weerbarstig. In de Consumentengids verschijnt onder de naam Stekeligheden een rubriek over rechten van de consument. In dit boek is een aantal van die Stekeligheden samengebracht. Het boek verschaft informatie en praktische tips en is verluchtigd met praktijkervaringen. Het is opgebouwd uit vijf hoofdstukken waarin, na een algemene inleiding in het recht, vier belangrijke terreinen de revue passeren: het kopen van een product, als u op reis bent, in de digitale wereld en - heel belangrijk - in de gezondheidszorg. Achterin het boek is een adressenlijst opgenomen van organisaties waar de consument terecht kan.

Devereux, Paul. Geheime geografie
9789089981233In de hele wereld zijn mysterieuze plekken te vinden waar onze voorouders speciale betekenis aan gaven. Mysterieuze bouwwerken zoals Stonehenge, Silbury Hill, Machu Pichu, de Borobodur en naamloze steencirkels gaan hand in hand met de grotschilderingen van Lascaux, tekeningen van de Aboriginals en de lijnen op het Nazca plateau en spreken alle levendig tot de verbeelding. Wie maakte deze bouw- en kunstwerken en wat was er de bedoeling van? De auteur neemt de lezer mee de wereld over om door middel van prachtige foto's en teksten deze mystieke plekken te bezoeken en, waar mogelijk, een sociaal historische achtergrond te geven over de geneeswijzen en de spiritualiteit van eeuwen geleden, vastgelegd in steen. Een tipje van de sluier die het verleden van het heden scheidt, wordt opgelicht, de weg openbrekend naar nog meer mysterie en geheimen. De tekst is gedrukt in twee kolommen in een kleine letter; de bijschriften bij de vele kleurenfoto's zijn in een zeer kleine druk. Een must voor de lezer die geïnteresseerd is in de wereld van de geschiedenis en de mystieke betekenis van haar prachtige wereldwonderen. Met noten en een register.

Walta, Jos. Open boek
Handboek waarin (een visie op) leesbevordering centraal staat. Het is een verdieping van de cursus 'Open Boek, opleiding leescoördinator' die auteur Jos Walta - voormalig schoolbegeleider en nu adviseur leesbevordering - in 1997 heeft ontwikkeld. De overzichtelijke inhoudsopgave toont de besproken onderwerpen: o.a. leesonderwijs, kinderboeken en jeugdliteratuur, de schoolbibliotheek en de leescoördinator. Walta introduceert het 'pizzamodel', benoemt drie dimensies van lezen (de recreatieve, de explorerende en de reflectieve) en in aansluiting daarop drie categorieën kinderboeken. De meeste ruimte is, heel praktisch, gereserveerd voor uitgebreide beschrijvingen van de basiswerkvormen leesbevordering. Theorie (zeer compact) en praktijk komen zo mooi samen, al had een extra redactionele slag niet misstaan (soms onnodige herhalingen of overbodige informatie; een analyseschema waarvan een deel ontbreekt). Prettig vormgegeven boek in tweekoloms druk waarin de liefde voor het kinderboek van de pagina's spat: door de inhoud, maar ook door de grote kinderboekenillustraties en de gedichten die elk hoofdstuk sieren. De auteur wil graag zijn eigen inspiratie op anderen overbrengen; dat moet lukken met dit boek. Geen register. Voor o.a. leerkrachten basisonderwijs, pabo en bibliothecarissen.

Crumbles. Crumbles en gratins
Elle eten / Crumbles en GratinsRecepten voor gerechten die in de oven worden bereid en zo een lekker korstje krijgen. Het bovenlaagje kan ruw zijn of glad, kan puree zijn, geraspte kaas, karamel of kruimeldeeg. Dat laagje zorgt ervoor dat de vulling die eronder schuilgaat niet uitdroogt en dat de ingrediënten hun textuur behouden. De gerechten kunnen zowel hartig als zoet zijn. Ook de aan het kruimeldeeg verwante Franse gratin, clafoutis, hachis, de Italiaanse parmigiana's en de Engelse pie's ontbreken niet. Daarnaast zijn er nog recepten voor andere ovenschotels en wat gerechten voor erbij, die niet in de oven worden bereid, als salades en vleesgerechten. De recepten worden op heldere wijze, in korte alinea's weergegeven. De tijden van voorbereiding en bereiding staan boven het recept; ook voor hoeveel personen het is. Mooie kleurenfoto's van de gerechten beslaan de pagina's naast de recepten. Aantrekkelijk, overzichtelijk, fraai uitgevoerd boek voor ieder die graag kookt en wat meer ervaring met het bereiden van voedsel in de oven wil opdoen. Met register op hoofdingrediënt en tenslotte een uitvoeriger inhoudsopgave dan voorin. Kleine, schreefloze druk.

Samenwerkingscollectie

Achterberg, Frits. Behouden en veranderen
Onze cultuur verandert snel. Als samenleving en school elkaar nodig hebben, is de vraag belangrijk: hoe gebeurt dat, kan de school dat? En is de leerkracht met zijn gegroeide standaardervaring daartoe ook bereid? Dat geeft spanningen, zeker als er druk van buiten komt. Een heldere casus aan het begin van het boek laat zien dat die spanningen ook vanuit leerlingen kunnen komen. Een complexe problematiek. Aandacht krijgt vooral de gedachte van een 'derde weg'. Die komt vanuit een levende werkelijkheid, de school. Docenten willen best veranderen, maar betrek hen dan meteen bij dat proces. Dan spitst de taak van schoolleiders zich toe op motiveren, enthousiasmeren, evalueren. Belangrijke onderwerpen zijn: school, staat en samenleving en wat is de toekomst van onderwijs, gezien de huidige ontwikkelingen. Een goed en evenwichtig geschreven boek. Voorzien van diverse casussen. Er zijn ook colloquia waarin lezers en groepen van lezers conclusies kunnen formuleren. De schrijver is nu betrokken bij het IVLOS (Interfacultair Instituut voor Lerarenopleiding, Onderwijsontwikkeling en Studievaardigheiden). Het boek is een aanrader voor docenten, bestuurders en politici.

Jaarboek. Jaarboek ICT en samenleving
Jaarboek ICT en Samenleving 2011Vraagstukken op het raakvlak van ICT en privacy staan volop in de belangstelling. Het grootschalige gebruik van 'social media' als Facebook, Twitter en LinkedIn roept vragen op op het gebied van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Identiteitsfraude op het internet beschadigt steeds vaker personen. Transparantie in de wijze waarop er over mensen beslissingen worden genomen, is door het gebruik van ICT soms ver te zoeken. In dit fraaie boek is een groot aantal hoofdstukken met kritische en prikkelende beschouwingen en analyses over deze onderwerpen opgenomen. Naast juridische en sociologische beschouwingen treft men in dit lezenswaardige jaarboek tevens voorstellen tot vernieuwing van het privacyrecht aan. Het boek wordt ingeleid door een stuk van de hand van Sophie in 't Veld, europarlementariër voor D66 met een grote reputatie op het gebied van de bescherming van de informationele privacy. Dit boek is goed leesbaar en bestemd voor iedereen met interesse op het raakvlak van ICT, internet en de bescherming van persoonsgegevens. Met eindnoten en bronnenoverzichten per hoofdstuk.

Jeugd fictie

Wouda, Suzanne Stormvaart
StormvaartSpannende jeugdroman die zich afspeelt in de historische context van 1691: tijd van de VOC (Verenigde Oost-Indische Compagnie) en tijd van handel drijven met verre overzeese landen. Chris is de hoofdpersoon van dit rijke, met veel vaart geschreven verhaal. Hij ontvlucht de thuissituatie (met name zijn dreigende stiefvader Wolf) en gaat als verstekeling mee aan boord van de Dageraad, een groot retourschip dat vaart op Batavia in het verre Indië. Onderweg ontrollen de avonturen zich in hoog tempo. Chris
maakt kennis met Gijsbert, die zijn vriend wordt; na zijn ontdekking wordt hij hulpje van de bottelier aan boord. Het schip komt in een hevige storm terecht en wordt in dichte mist aangevallen door kapers en hun kapitein Black Jack. Tijdens de avonturen begint Chris steeds meer te begrijpen van zijn levenslot: zijn vroeg verdwenen vader, de situatie thuis in Texel en de verhalen die zijn oma altijd vertelde over een geheimzinnige zeerover. Mooi geschreven, bij vlagen magisch-mysterieuze vertelling over vriendschap en verlies, waarin verhaalcirkeltjes inventief met elkaar samenvallen. Met tot slot duiding van historische begrippen. Buitengewoon geslaagd debuut voor in historische zeeverhalen geïnteresseerde lezers vanaf ca. 10 jaar.

Hoefnagel, Marian De ruimtereis
De ruimtereisMichael Benschop is bijna vijftien. Hij heeft een ruimtereis van drie dagen gewonnen bij een prijsvraag van Space Expo. Eigenlijk vindt hij dat maar niets, hij houdt meer van strandjutten. Hij staat graag met beide benen op de grond, letterlijk. Toch blijkt de ruimte interessanter dan hij had gedacht. Van zijn belevenissen en overdenkingen tijdens de reis houdt Michael een dagboek bij. Verhaal in ik-vorm dat flashbacks bevat; de overdenkingen zijn aangegeven in een vetgedrukte cursieve letter. Overzichtelijke bladspiegel. Korte zinnen, die elk op een nieuwe regel beginnen, en eenvoudige woorden. Schreefloos lettertype, gedrukt op grauw papier. Zesde deel uit de reeks 'Boekenboeien.nl'*, een reeks die uit twintig delen gaat bestaan. Achter in het boek staat een woordenlijst met de in het boek gebruikte woorden uit de Basislijst Schooltaalwoorden vmbo. In de tekst zijn de woorden cursief gedrukt. In dit deel zijn woorden uit de categorieën mens & maatschappij en algemeen verwerkt. Individueel en klassikaal gebruik; ook geschikt bij NT2-onderwijs. Vanaf ca. 13 jaar.
Voorzien van vignet Makkelijk Lezen. *zie a.i.'s deze week voor nog twee delen in de reeks 'Boekenboeien.nl'.

Elliott, Kate Koude magie
Koude MagieEerste deel van een nieuwe serie van deze productieve schrijfster. De setting is een magische steampunkwereld in een nieuwe ijstijd, een sprankelend en boeiend alternatief Europa omstreeks het jaar 1800. De industriële revolutie heeft gezorgd voor allerlei opzienbarende technologieën, maar de wereld wordt beheersd door de wrede, koude magiërs. De jonge vrouw Cat wordt tegen haar wil uitgehuwelijkt aan zo'n magiër en wordt meegesleurd in een serie avonturen, waarbij meer en meer geheimen aan het licht komen. Dit stelt de lezer in staat lekker te raden naar de volgende onthulling. Dit tempo heeft de schrijfster erg goed in de vingers, al vraag je je soms af waarom Cat wat achterloopt. Een ander interessant aspect is het uiterlijk van de personen, waarbij de schrijfster speelt met de vooroordelen van de lezer. De karakters zijn ietsje minder goed uitgewerkt. Iedereen is beeldschoon en Cat is wel heel erg dapper in het licht van de gebeurtenissen. Het centrale liefdesverhaal overtuigt dan ook niet zo. Over het algemeen goede vertaling. Bevat kaart en achterin een interview met de auteur. Een spannend boek dat smaakt naar meer. Kate Elliott wordt steeds beter. Vanaf ca. 15 jaar.

Kema, Marja FF ZZN?
FF ZNNHannah (16) maakt deel uit van een vriendenclubje dat veel met elkaar optrekt. Ze kan het heel goed vinden met Jesse, de broer van een van haar vriendinnen. Daaruit groeit een spannende seksuele relatie, die beiden geheim willen houden. Totdat Hannah zwanger blijkt te zijn. Ze durft er met niemand over te praten. In het eerste hoofdstuk wordt aangegeven dat Hannah een groot probleem heeft. Daarna volgt een terugblik op de voorafgaande periode, die ongeveer tweederde deel van het verhaal uitmaakt. In
het laatste deel roept Hanna hulp in. Hoewel het aanvankelijk veel wegheeft van een soap - inclusief kibbelconversaties en de nodige meligheid - ontwikkelt het verhaal zich tot een indringend relaas over een tienerzwangerschap. Een modern, openhartig verteld verhaal over een aansprekende problematiek. Voor een breed lezerspubliek, vanaf ca. 13 jaar.
DVD speelfilms

Iedereen is gek op Jack
Iedereen Is Gek Op Jack - Seizoen 1Een remake van de Amerikaanse sitcom 'Everybody loves Raymond' met in de hoofdrollen Jeroen van Koningsbrugge en Linda de Mol. Jack en Barbara zijn met hun drie kinderen vanuit Amsterdam naar Almere verhuisd. Jack is sportjournalist, zijn vrouw is huisvrouw. De ouders van Jack zijn naast hen komen wonen, en komen regelmatig binnenvallen. Jack's broer, gescheiden, woont bij zijn ouders. De serie draait om herkenbare dingen uit het leven van een hedendaagse familie, zoals bemoeizucht van een (schoon)moeder, jaloezie tussen broers, irritatie tussen echtgenoten. In de andere rollen Beppie Melissen, Kees Hulst en Tjebbo Gerritsma. Willem Pekelder (Trouw 14-3-'11): '(...) Het script van 'Iedereen is gek op Jack' is te melig, de grapdichtheid te laag en de plots zijn te lang uitgesponnen. (...) Wat in het Engels, gespeeld door Amerikaanse acteurs misschien leuk is, is in een Nederlandse setting al gauw een zouteloze vertoning. (...)' Pekelder denkt dat dit deels te wijten is aan het strakke Amerikaanse keurslijf, want 'als improviserend duo zijn De Mol en Van Koningsbrugge op hun best.'
Uitgezonden door RTL4. De dvd-set bevat 13 afleveringen, zonder extra's.

Games
Green Lantarn: Rise of the manhunters PS3
Green Lantern - Emerald KnightsNu er steeds meer stripboeken verfilmd worden, kan stripheld de Green Lantern niet achterblijven. Al eeuwenlang wordt het heelal beschermd door het Green Lantern Corps, krijgers die gezworen hebben de intergalactische orde te handhaven. Elke Green Lantern draagt een ring die hem superkrachten geeft. Maar als een nieuwe vijand, genaamd Parallax, het evenwicht in het heelal dreigt te verstoren, komt hun lot en dat van de aarde in handen te liggen van Hal Jordan, de eerste mens die door het Corps uitverkoren wordt. De speler stapt in de schoenen van Jordan en neemt de taak
op zich de Manhunters, een buitenaards ras, te verslaan. De speciale krachten van de ring worden sterker naarmate je verder in het spel vordert. Er verschijnen bijvoorbeeld geweren, cirkelzagen, vallende aambeelden of megavuisten. Middelmatige actiegame vanaf ca. 13 jaar.
woensdag 7 september 2011

Highlights week 35

Romans Fictie

Arne Dahl. Requiem
Alles en iedereenOp de dag dat George W. Bush de oorlog aan Saddam Hussein verklaart, vinden er in Stockholm een bankoverval en een gijzeling plaats. Een arrestatieteam en een anti-terreureenheid rukken uit en een al gepensioneerde commissaris wordt om ondersteuning gevraagd. Maar het is een vreemde overval. De overvallers nemen geen contact op en hebben ook geen eisen. Als de gewapende eenheden binnenvallen, weten de gijzelnemers te ontkomen. Maar iets klopte er niet en dat blijft de hoofdpersonen dwars zitten. Want waarom of waardoor is een badkamer in een naburig huis vernield? En wat heeft een klassiek bureau met de overval te maken? Zevende thriller met het Zweedse A-team; er staan er nog drie te verschijnen. Het zijn stuk voor stuk thrillers met gecompliceerde intriges die bestaan uit talrijke verhaallijnen, waaronder zelfs een uit de Tweede Wereldoorlog. Ook wordt het verhaal verteld vanuit talrijke perspectieven,
waarmee de schrijver blijkt geeft van groot psychologisch inzicht. Het betere vakwerk dus.

Janet Frame. Je betreedt nu het menselijk hart
Je betreedt nu het menselijk hartDe Nieuw-Zeelandse schrijfster (1924-2004) werd bekend met haar autobiografische trilogie 'Een engel aan mijn tafel' (door Jane Campion verfilmd). Deze collectie met 42 verhalen brengt werk samen uit drie vroege bundels: 'De lagune', 'Snowman, Snowman', en 'The Reservoir' en uit het meer recente 'You Are Now Entering the Human Heart'. Vijf niet eerder gepubliceerde verhalen ronden de collectie af. De publicatie en bekroning van 'De lagune' heeft de auteur destijds behoed voor een lobotomie. In die periode verbleef ze in diverse psychiatrische klinieken, na de foutieve diagnose schizofrenie. De onkenbaarheid van de ander, de spanning tussen waarheid en ontkenning, vrijheid en gevangenschap, anders-zijn en adaptatie zijn terugkerende motieven. In het titelverhaal observeert de auteur een schoolreisje waarbij de onderwijzeres in een penibele situatie terecht komt. Naast realistische verhalen duiken ook fantastische vertellingen, fabels en parabels op. Een bundel intrigerende, uitdagende verhalen, geschreven in een levendige, precieze stijl, die een breed publiek kunnen boeien. Zeer kleine druk.

Neil Jordan. Evenbeeld
EvenbeeldDe uit Ierland afkomstige Neil Jordan (1950) is meer bekend als filmmaker (o.a. The Crying Game, 1992, Oscar-winnaar, en Michael Collins) dan als romanschrijver. Toch is dit al weer zijn tweede roman sinds de doorbraak met 'Schaduw' in 2004 (en de vijfde sinds zijn debuut in 1979). 'Evenbeeld' speelt voor een groot deel in Dublin, waar de jongen Kevin merkt dat hij vaak voor een ander wordt aangezien. Die ander, uit een rijkere buurt en met een lossere moraal, neemt min of meer bezit van Kevins identiteit. Gewild en ongewild wordt zijn leven mede door zijn dubbelganger bepaald, en na diens dood legt Kevin voor zichzelf en voor diens dochter (die daardoor ook een beetje zijn dochter wordt) de puzzelstukken samen. Het verhaal ontrafelt in flashbacks, wordt verteld als aan een keukentafel, krijgt een sfeer van melancholie afgewisseld door vlagen lentezon. Langzaam bouwt de spanning op naar een verrassende climax, en al die tijd blijft op de achtergrond die zeurende vraag naar wat een identiteit (en naar wat zingeving) nu eigenlijk is. Een knappe roman, vlot verteld, spannend en onderhoudend. Kleine druk.

Allie Larkin. Blijf
Blijf!Sinds de eerste dag van haar studie is Savannah al verliefd op Peter. Helaas is zij niet de gelukkige met wie hij gaat trouwen, dat is haar beste vriendin Janie. Ze probeert de avond na de bruiloft haar verdriet weg te drinken en koopt in een opwelling een hond. Joe is veel groter dan verwacht en hij luistert ook nog eens slecht, daarom besluit ze met hem naar de dierenarts te gaan. Die blijkt niet alleen vakbekwaam, maar ook nog eens heel erg knap en aardig. Het blijkt echter moeilijk om een relatie op te bouwen als het verleden je nog achtervolgt. De plot lijkt clichématig, echter door de schrijfstijl, de originele personages en de humor is dit geen enkel punt. De auteur schrijft zo meeslepend dat je niet kunt stoppen met lezen en door de personages mankementjes te geven, heeft ze ze menselijk gemaakt. Dat werkt zeer verfrissend. Ook het toevoegen van Joe is subliem, hij maakt het verhaal luchtig en zorgt dat alle lijntjes bij
elkaar komen. Voor een groot vrouwelijk publiek.

James Patterson. Het negende oordeel.
Het negende oordeelDe politie van San Francisco heeft het druk. Een juwelendief heeft waarschijnlijk de vrouw van een beroemde filmster vermoord en een onbekende man vermoordt vrouwen met kleine kinderen. Door de hoge werkdruk bij de politie dreigt het onderzoek vast te lopen. Hoewel brigadier Lindsay oververmoeid is en hard toe aan vakantie, gaat ze in op de eis van de moordenaar om losgeld te overhandigen. Deze thriller is er een uit de serie Women's murder club: vier vriendinnen in San Francisco die bij moorden betrokken raken als politieagent, officier van justitie, patholoog of journaliste. Het verhaal wordt afwisselend verteld vanuit het oogpunt van de juwelendief, de brigadier en de moordenaar. Het is snel duidelijk wat de rol van iedereen is, maar de ontknoping is verrassend. Een spannende en verrassende thriller, een van de betere van deze schrijver.

Abdellah Taïa. Hartsvrienden
Hartsvrienden – Abdellah TaïaDe Marokkaanse auteur (1973) publiceerde eerder romans en verhalen waarin homoseksualiteit, identiteit, liefde en eenzaamheid een grote rol spelen. In 'Hartsvrienden' gaat het om de liefde tussen twee vrienden, de liefde voor de koning van Marokko en de liefde van een vader voor zijn weggelopen vrouw. Deze verhaallijnen komen samen in een als verraad ervaren keuze van de ene vriend, die leidt tot jaloezie en wraak bij de andere. Het geheel speelt zich af in een soms realistische, dan weer droom- of sprookjesachtige setting, Taïa weet bij ieder hoofdstuk opnieuw te verrassen en de lezer in soms poëtische, soms directe bewoordingen mee te slepen. Dat de dialogen niet altijd even soepel (vertaald?) zijn, doet daar niets aan af. Sterk is daarentegen dat Taïa's oorspronkelijke thema's steeds minder cruciaal worden, maar meer als bouwstenen fungeren voor een universelere thematiek. Deze auteur bouwt een boeiend oeuvre op, eigenzinnig, moedig, intrigerend en van hoog niveau. Kleine druk.

Jeugd fictie

Van Genechten, Guido. Papa's met kleintjes
9789044815016Vierkant, hardkartonnen prentenboekje met twee afgeronde hoeken over dierenpapa's met hun jonkies, zowel uit de directe omgeving als uit verre landen. De illustraties zijn afwisselend tegen een zwarte of witte achtergrond gedrukt en lopen door over twee bladzijden. Dit keer geen kleurenillustraties zoals de vele peuter- en kleuterboeken die de bekende illustrator al heeft gemaakt, maar illustraties die geheel zijn uitgevoerd in zwart-wit. De illustraties zijn van een bijzondere kwaliteit, een soort collages met gebruik van druk- of stempeltechniek, aangevuld met potlood en steeds een geprononceerd oog (of ogen) van de dieren. De handgeschreven tekst benoemt alleen het dier en het jong en heeft het over papa en zijn jonkies, maar dit zou ook een mama kunnen zijn. Daar zijn echter al veel meer boekjes van. Een mooi en bijzonder kijk- en aanwijsboek. In dezelfde uitvoering verscheen 'Mama's met kleintjes'

Os, Erik van. Wat een mop
Erik Os - Wat een mop!Moppenboekje voor beginnende lezers. De moppen bestaan soms maar uit vragen van één regel of uit enkele regels ('hoe haal je een koe uit de sloot?' 'nat!') of zijn korte verhaaltjes met een clou (tot max. dertig regels). De leestechnische moeilijkheidsgraad loopt op van AVI-M3 naar AVI-E3. De humor die gebruikt wordt, sluit perfect aan bij de beoogde leeftijdsgroep ('Twee vlooien komen uit een bar. Zegt de ene vlo: 'Gaan we te voet? Of nemen we de hond?'). Grappige gekleurde tekeningen - soms in de vorm van een kort stripverhaaltje - geven bij elk item de sfeer leuk weer. Doordat het boek meer dan zestig verschillende moppen telt, is het zeker ook heel geschikt voor jonge kinderen die zich maar kort kunnen concentreren. Voor kinderen vanaf ca. 6 jaar. Moppenboekje voor beginnende lezers.

McDonald, Abby. Jongens, beren en bergschoenen
Jongens, beren en bergschoenenJenna is opgegroeid in de stad. Ze zet zich als lid van de Groentjes fanatiek in voor het milieu. Tijdens de zomervakantie logeert ze bij haar peettante op het platteland in Canada. Jenna vindt het geweldig om in de ongerepte natuur te zijn. Al snel blijken haar wilde ideeën om de natuur en het milieu te redden helemaal niet te stroken met de manier van leven en overleven van de plaatselijke bevolking. In een oude survivalgids vindt Jenna inspiratie om beter om te gaan met de jongeren van het plaatsje. Realistisch, grappig en romantisch boek over idealen, doorslaan daarin, maar ook de realiteit onder ogen durven zien. Vanaf ca. 15 jaar.


Jeugd non-fictie


Vigliano, Adriaan. Scheepswrakken
ScheepswrakkenCompacte uitgave in de reeks 'Legendes van de zee'*, een makkelijk lezen boek over scheepswrakken. De informatie is niet alleen uitnodigend en informatief, maar ook spannend en aantrekkelijk vanwege het mysterieuze karakter van al wat op zee of oceaan met schepen kan gebeuren. Er is aandacht voor schipbreuk leiden, aanvallen van walvissen, scheepsbouw en balans, de geschiedenis van de Titanic, na een schipbreuk overleven op zee en onderzoek naar en van scheepswrakken. Het boek is met deskundigheid en aandacht gecomponeerd voor kinderen die wat meer moeite hebben met lezen. De letter is gedrukt in een groot lettertype; de zinsbouw is compact en verwijst met vetgedrukte letters naar de woordenlijst achterin. Het illustratiemateriaal is kleurrijk, biedt overzicht maar ook details. De kinderen worden uitgedaagd om 'wist je dat?' en 'is het waar?' op te lossen. Er is aandacht voor leesbegrip en het leggen van de juiste combinaties tussen vragen en antwoorden. De aantrekkelijke, vlot hanteerbare uitgave besluit met literatuur- en websiteverwijzingen en een register. Voor kinderen met leesproblemen vanaf ca. 9 t/m 12 jaar.

Daisyroms

Alles en iedereen
Alles en iedereenIntegrale weergave van het gelijknamige boek (op Daisy-rom) dat aangeboden is in de a.i.'s boeken met onderstaande tekst van recensent Drs. M.L. de Jager. 'Het gezin Latham leidt een tamelijk gewoon leven. De moeder gaat op in de levens van haar kinderen, een tweeling van twee jongens en een dochter. Het meisje heeft gekampt met anorexia, maar heeft inmiddels een vriendje. De tweeling verschilt erg van elkaar: Max wordt depressief en vraagt veel aandacht. Op het moment dat je je als lezer gehecht hebt aan de familie is er een heftige choquerende gebeurtenis die de verhaallijn volledig omwentelt. Een nauwgezet opgebouwd boek met mooie karakters, geschreven door de auteur van diverse bestsellers. Geschikt voor lezers met belangstelling voor spannende familieverhalen met enige psychologische diepgang.' Voorgelezen door een vrouwenstem.

DVD speelfilms

Gooische vrouwen
Gooische Vrouwen (S.E.)Na vijf seizoenen van de RTL-televisieserie 'Gooische vrouwen' regisseerde Will Koopman ook de bioscoopversie. In de hoofdrollen zien we opnieuw Linda de Mol (bedenker van de serie), Susan Visser, Tjitske Reidinga en Lies Visschedijk, in bijrollen onder meer Loes Luca, Beppie Melissen en Maike Meijer. Cheryl, Anouk, Claire en Roelien wonen in dezelfde welgestelde buurt in het Gooi. Ondanks hun verschillende karakters zijn ze vriendinnen en delen hun problemen met elkaar: liefde, ontrouw, kinderen, uiterlijk, geld. Wanneer het hen allemaal teveel wordt, gaan ze op vakantie naar Frankrijk, in een beschilderd Volkswagenbusje. Floortje Smit (Volkskrant 10-3-'11): '(...) En toch stelt Gooische Vrouwen teleur. Het is een wirwar van losse verhaallijntjes die de kijker krijgt voorgeschoteld, lang niet allemaal essentieel. (...)' Ab Zagt (Algemeen Dagblad 10-3-'11): '(...) een geslaagde en geestige filmversie (...) De formule van Gooische Vrouwen van lekker vet aangezette humor werkt ook op speelfilmlengte. (...) Maar het gaat om de vier vrouwen. Ook al lijden ze stuk voor stuk aan een vergevorderd stadium van aanstelleritis, het blijven heel leuke types om naar te kijken. (...)' Kijkwijzer: 12 jaar. Zie ook de rubriek Dvd. Wordt niet opnieuw aangeboden. Release: 21-9-'11.

Water for elephants
Water For ElephantsEen kostuumdrama van Francis Lawrence (I am legend) met Reese Witherspoon (Legally blonde), Robert Pattinson (Twilight) en Christoph Waltz (Inglourious basterds). Het verhaal is gebaseerd op de succesvolle roman van Sara Gruen. Een oude man, Jacob Jankoski, blikt terug op de zomer van 1931, toen hij zijn studie diergeneeskunde moest afbreken en bij toeval een baan kreeg als dierenarts bij een rondreizend circus. Door de Depressie heeft het circus moeite het hoofd boven water te houden. Jacob wordt verliefd op Marlena, dierentemster en de ster van het circus, maar ook de vrouw van de wrede circusdirecteur. De recensenten zijn kritisch. Fritz de Jong (Parool 4-5-'11): '(...) 'Water for elephants' ziet er prachtig uit. Camerawonder Rodrigo Prieto (Brokeback mountain) en setontwerper Jack Fisk (There will be blood) hebben alles uit de kast gehaald om een overtuigend beeld te schetsen van een ploeterend circus ten tijde van de Amerikaanse Depressie. Jammer genoeg komt het drama in dit fraaie decor nauwelijks tot bloei. (...) (het verhaal) heeft te lijden onder overbodige uitweidingen en uitleggerige voice-overs. (...)' Kijkwijzer: 16 jaar, geweld. Zie ook de rubriek Blu-ray. Wordt niet opnieuw aangeboden. Release: 14-9-'11.

Heksje Lilly en de reis naar Mandolan
Heksje Lilly - En De Reis Naar MandolanTweede film* over Heksje Lilly, een gewoon meisje van tien dat bewezen heeft dat ze een superheks is. Het avontuur is gebaseerd op de populaire boekenreeks van Knister (Ludger Jochmann) en deze keer geregisseerd door Harald Sicheritz. Heksje Lilly (Alina Freund) ontvangt een brief van Grootvizier Guliman uit het exotische land Mandolan waarin haar hulp gevraagd wordt. De Koninklijke troon van koning Nandi is behekst. Samen met haar draakje Hector flitst ze zich naar het verre land waar meer aan de hand blijkt te zijn. Want waar is eigenlijk koning Nandi gebleven? Bor Beekman (Volkskrant 14-4-'11): 'Tegen de kleurexplosie van olifanten, een krankzinnige surveillancesysteem, slangenbezweerders en koorddansers steekt het verhaal over het heksje en het hulpdraakje wel wat flets af.' Bregtje Schudel (Parool 13-4-'11): 'Dat Heksje Lilly 2 niet zo goed is als zijn voorganger komt door het wel erg simpele verhaal dat vooral een excuus is voor exotische plaatsjes, bontgekleurde plaatjes en de weinig inspirerende regie van Harald Sicheritz. Maar qua familiefilm kun je het slechter treffen.' Vanaf ca. 6 jaar. Kijkwijzer: 6 jaar, angst. *Dl. 1: 'Heksje Lilly : de draak en het magische boek': 2009-49-3199 (2009/52). Wordt niet opnieuw aangeboden. Zie ook de rubriek Blu-ray. Release: 20-9-'11.

Animals united
Animals United (3D)Duitse 3D-animatiefilm van de regisseurs Holger Tappe en Reinhard Klooss, gebaseerd op het boek 'Die Konferenz der Tiere' van Erich Kästner. Het kleine stokstaartje Billy woont op de Afrikaanse savanne. De jaarlijkse overstroming blijft uit en samen met Socrates de leeuw gaat hij op onderzoek uit. Ze komen er achter dat een nieuwe stuwdam het water tegenhoudt. Onderweg komen ze dieren tegen die voor klimaat- en milieurampen naar Afrika zijn gevlucht: een ijsbeer die het ijs voelde wegsmelten, schildpadden die weer een olietanker zagen vergaan, en een kangoeroe en een Tasmaanse duivel die vluchtten voor branden in Australië. Samen komen ze tot de conclusie dat de oorzaak ligt bij de mens. De recensenten zijn niet positief. Kevin Toma (Volkskrant 28-4-'11) noemt de film: '(...) slecht geschreven haastwerk, zonder enig spoor van creatieve finesse; Erich Kästners klassieke kinderboek Der Konferenz der Tiere had een liefdevollere bewerking verdiend.' Vanaf ca. 9 jaar. Kijkwijzer: 6 jaar, geweld, angst. Wordt niet opnieuw aangeboden. Zie ook de rubriek Blu-ray. Release: 14-9-'11.

DVD non-fictie


Niet zonder jou
Niet zonder jou ***Intiem portret van de Nederlandse kunstschilder Ger Lataster (1920) en zijn vrouw, fotografe Hermine van Hall (1926-209). Filmmaker en zoon Peter Lataster filmde samen met zijn vrouw Petra Lataster-Czisch (ontvingen een Gouden Kalf voor de documentaire 'Verhalen van een rivier', 1994) de laatste twee jaar van het huwelijk van zijn ouders. Zij zijn 65 jaar getrouwd en de ouderdom laat zijn sporen na. Ger is slechthorend en slecht ter been, terwijl Hermine o.a. lijdt aan dementie. Tussen vaak lange shots van het doen en laten van het hoogbejaarde echtpaar zijn ook oude opnamen gemonteerd. Als Hermine overlijdt zoekt Ger troost in de kunst. De recensenten hebben veel lof voor deze film. Monica Meijer (movie2movie, i): 'Het is moeilijk, pijnlijk én eerlijk om het echtpaar te zien aftakelen, de twee bejaarde kunstenaars worden letterlijk dicht op de huid gezeten. (...) Met veel gevoel en respect laten Peter en Petra Lataster de kijker kennismaken met deze bijzondere kunstenaars, die hen zo dierbaar zijn. Des te bewonderenswaardiger dat de beelden niet altijd al te vleiend zijn, maar wel altijd eerlijk, natuurgetrouw en vaak komisch.' Jann Ruyters (Trouw 13-1-'11): 'Een heel mooie film, even eenvoudig als aangrijpend, die je het verlies laat navoelen zonder het je in te wrijven.' Kijkwijzer: alle leeftijden. Wordt niet opnieuw aangeboden. Release: 20-9-'11.

Bluray


Pirates of the Caribbean : on stranger tides
Pirates Of The Caribbean 4: On Stranger TidesVierde deel van de Amerikaanse piratenserie in 3D met de avonturen van de opportunistische kapitein Jack Sparrow (Johnny Depp). Na een wat teleurstellend derde deel heeft regisseur Gore Verbinski het stokje overgedragen aan regisseur Rob Marshall (Chicago), en ook de acteurs Keira Knightly en Orlanda Bloom zijn vervangen. Sparrow gaat op zoek naar de Fontein van de eeuwige jeugd. Hij wordt daarbij op de huid gezeten door Britten, Spanjaarden en zijn rivaal de gemene piraat Blackbeard (Ian McShane) en diens dochter Angelina (Penelope Cruz), ooit Jack's geliefde. Met veel spektakel, humor en een vleugje romantiek. Peter de Bruijn (NRC 18-5-'11): '(...) Pirates 4 heeft iets van de lichtheid en speelsheid herwonnen van het eerste deel. De film is minder overwoekerd door de special effects dan het oncharmante voorgaande deel (...) Maar de nieuwe film bevat ook weer geen momenten die zo spannend of grappig zijn dat ze lang in het geheugen blijven hangen.' Ab Zagt (Algemeen Dagblad 19-5-'11): 'De deels in 3D gemaakte avonturenfilm biedt genoeg acrobatisch spektakel en miraculeuze ontsnappingen voor [ruim twee uur] aangename verpozing. (...)' Voor volwassenen en jeugd vanaf ca. 13 jaar. V/J-aanbieding. Kijkwijzer: 12 jaar, geweld, angst. Zie ook de rubriek Dvd. Wordt niet opnieuw aangeboden. Release: 14-9-'11.

Games


Captain America : super soldier
Captain America - Super SoldierHoewel Steve Rogers graag mee wil vechten in de Tweede Wereldoorlog, wordt hij meerdere malen afgekeurd voor het leger. Om toch mee te kunnen gaan, geeft hij zich op voor een supergeheim wetenschappelijk experiment. Het programma verandert hem in 'Captain America', een supersoldaat. Gewapend met zijn schild trekt hij ten strijde tegen de snode organisatie Hydra, geleid door Red Skull. De game n.a.v. de film* gaat op dit punt verder. De speler krijgt de opdracht het kasteel waar de experimenten plaatsvinden te onderzoeken en de plannen van Hydra een halt toe te roepen. Onderweg sla je de tegenstanders neer, ontwijk je kogels met je schild, kruip je langs muren en los je puzzels op om deuren te openen. Gamer.nl vindt deze filmgame 'oké' en geeft het cijfer 6: 'Captain America: Super Soldier levert prima vermaak in een kleine verpakking. Het leuke originele verhaal mist misschien een fatsoenlijke introductie zonder de film gezien te hebben en het heerlijk soepele vechtsysteem voelt misschien geleend, het drukt de pret niet.' Insidegamer.nl geeft ook een 6: 'Het is erg jammer om te zien dat een spel eigenlijk wel goed is en ook leuk is om te spelen, maar dat het teveel in herhaling valt om de volle zeven uur te boeien.' Aardige actiegame vanaf ca. 16 jaar. V/J-aanbieding. PEGI: 16 jaar, geweld. De film draait vanaf 28 juli 2011 in de Nederlandse bioscopen. XBOX 360 / PS3

Phineas and Ferb : Across the 2nd Dimension
Phineas And Ferb: Across the 2nd DimensionGame rond de gelijknamige film* over de stiefbroertjes Phineas en Ferb, die elke dag van de schoolvakantie een nieuw avontuur verzinnen om zich niet te hoeven vervelen. Phineas en Ferb komen erachter dat hun geliefde huisdier Perry eigenlijk een geheim agent is, die dagelijks strijdt tegen het kwaad. Hierdoor gaat Phineas twijfelen aan de vriendschap tussen hem en zijn huisdier. De jongens gaan samen met Perry op een groots avontuur naar een andere dimensie. In deze dimensie heeft iedereen een dubbelganger en is Dr. Doofenshmirtz dictator van de stad. Phineas en Ferb gaan met Perry en hun vrienden en met behulp van alle oude uitvindingen de strijd aan tegen Dr. Doofenshmirtz. De game wordt gekenmerkt door een grote diversiteit aan levels, waarbij spelers soms moeten racen over lange glijbanen, en op andere momenten al springend en schietend de virtuele werelden moeten overleven. Centraal staan de gadgets die de twee broertjes hebben uitgevonden. Een zeer vermakelijk avonturenspel voor kinderen die zich ook niet willen vervelen. Vanaf ca. 9 jaar. PEGI-code nog onbekend. Phineas en Ferb: Dwars door de 2de Dimensie: oktober 2011 in de Nederlandse bioscopen. Wordt niet opnieuw aangeboden. Releasedatum 16-9-'11 PS3 / Wii

Collectieteam

Mijn foto
Provinciaal Collectioneren Utrecht
Het collectieteam bestaat uit elf medewerkers
Mijn volledige profiel weergeven

Volgers