donderdag 22 april 2010

Highlights week 16

BoekenVolwassenen fictie


James Ellroy
Het bloed kruipt

imageBegin de jaren '68, kort na de moorden op Kennedy en Martin Luther King, zijn drie mannelijke hoofdfiguren elk bezig met het oplossen van hun problemen die draaien rond corruptie, maffia en andere illegale praktijken. Maar echt belangrijk zijn twee mysterieuze vrouwen die hoe langer hoe meer invloed krijgen en de seniele FBI-directeur J. Edgard Hoover wiens leven bedreigd wordt in een complot. Ook Nixon en Cuba spelen een belangrijke rol. Ellroys stijl is in een nerveus staccatoritme met heel korte zinnetjes die als uit een machinepistool op de lezer afkomen. Ook in de tijdsstructuur, met korte hoofdstukjes, zit een enorme vaart waardoor het is soms lastig te volgen is. Vooral omdat bij Ellroy vrienden vijanden worden en omgekeerd, en omdat sommige mensen in die jaren politiek en psychologisch een hele gedaanteverwisseling ondergaan. Zwaarwichtig boek, maar een must als tijdskroniek. Veel lezers zullen het na 100 pagina's opzij leggen, maar wie in het ritme kan komen, wordt beloond met een meesterlijke afsluiter van de in 1995 begonnen trilogie*. Paperback, kleine druk. *zie voor herdrukken van de eerste twee delen, 'Amerikaans riool' en 'Zes ruggen', a.i.'s deze week. 7 C. Vandenbrouck

Grant, Helen
De verdwenen meisjes

imageRond de millenniumwisseling verdwijnt in een klein Duits plaatsje een meisje. Samen met een vriendje bezoekt de 10-jarige Pia (ik-figuur) een oudere man die griezelige sprookjes en mythische verhalen vertelt over de omgeving die de fantasie van Pia sterk beïnvloeden. Samen gaan de kinderen op onderzoek, wat niet zonder gevolgen blijft. Deze thriller wordt verteld door Pia, tien jaar na de gebeurtenis vanuit het perspectief van een kind. De sfeer in het verhaal wordt sterk bepaald door roddel en achterklap in het stadje waardoor mensen al of niet vals beschuldigd worden. Intussen hebben de ouders van Pia relatieproblemen die ook hun invloed hebben op het meisje. Het verhaal begint met 'lekker griezelen', maar allengs wordt het echt griezelig. Debuut van de Engelse schrijfster die enkele jaren in de Eifel gewoond heeft. Ze is erin geslaagd levensechte figuren te scheppen met veel aandacht voor details. Niet de gebeurtenissen, maar de sfeer maakt het een bijzonder spannende thriller.
Lindsay Kelk
Ik hou van Hollywood


imageAngela (ik-figuur) is een blogger bij een populair New Yorks magazine en krijgt van haar bazin het verzoek om af te reizen naar Hollywood en daar de populaire acteur James Jacobs te interviewen. Samen met haar beste vriendin Jenny vertrekt ze naar het zonnige LA. Tijdens haar gesprekken met James blijkt hij sympathieker te zijn dan Angela had gedacht en hun chemie wordt al snel opgevangen door de paparazzi die hen constant op de hielen zit. De foto's worden gepubliceerd op internet en daar is Angela's vriendje minder van gecharmeerd. Dit op zichzelf staand vervolg van 'Ik hou van New York'* leest net als zijn voorganger zeer gemakkelijk weg en staat bol van de merknamen en hippe termen. De auteur is zelf naar Hollywood afgereisd om daar inspiratie op te doen en heeft zelfs een kleine reisgids met de leukste uitgaanstips samengesteld, die achterin het boek is te vinden. Het zomerse gevoel straalt van de pagina's af en ook de humor draagt bij aan een plezierige leeservaring. Het derde boek in de reeks staat reeds in de planning.Ron Rash
Serena


imageDeze spannende roman speelt zich af in het Appalachengebergte (VS) waar een pasgetrouwd echtpaar anno 1920 fortuin maakt in de houthandel. Het is vooral Serena die haar zakelijke ambities door niets of niemand laat dwarsbomen. Met haar man Pemberton voert ze een streng regime over de kapploegen die onder zware omstandigheden hun werk doen. Dat houthakken een levensgevaarlijk beroep is, wordt snel duidelijk: slangenbeten, afgehakte handen: het hoort er allemaal bij. Met hun twee compagnons rekenen de Pembertons genadeloos af. Pemberton vermoordt de ene tijdens de jacht (een 'ongeluk'), de ander wordt gedwongen zich uit te kopen. Als Serena na een miskraam kinderloos blijft, richt haar woede zich op de zoon die Pemberton bij een dienstmeisje heeft verwekt. Huiveringwekkend en verrassend zijn de plotwendingen die volgen. Ondanks haar kwade genius is Serena een 'aantrekkelijk' personage: met een verbluffend laatste woord is zij de meester van elke dialoog. Met 'Serena' heeft Ron Rash (1953) zich op de literaire wereldkaart gezet. Verfilming in het verschiet. Gebonden; kleine druk. 7 L. Torn

Volwassenen non-fictie


Pauline Sinnema
Mijn vader slaat me niet


imagePauline Sinnema was journaliste bij het Parool en schreef in de jaren negentig columns voor Opzij. Zij beschrijft haar ervaringen als mentor van de twaalfjarige Abdel, een jongen met van oorsprong Marokkaanse ouders met vijf kinderen. Vader is werkloos en spreekt gebrekkig Nederlands. Moeder is importbruid, spreekt amper Nederlands. Frustraties: vader die Abdel links laat liggen, niet wil laten sporten, geen ouderavonden bezoekt en soms onfatsoenlijk is naar haar als mentor. Een werkloze vader, zonder ambities om te veranderen, die zich afzet tegen de Nederlandse samenleving; een slecht rolmodel. Moeder die part noch deel heeft aan de opvoeding. Kritiek op school die de leraar wiskunde een jaar lang niet vervangt en geen maatwerk levert. Toch zijn er momenten van hoop: Abdel die beter kan op het vmbo en soms goede cijfers haalt, vader die een beetje belangstelling toont, een leraar met verstand van kinderen in de knel. Abdel worstelt met taalachterstand, maar ook met sociale codes: afspraken nakomen, iemand aanspreken, man-vrouwverhoudingen. Een somber en kritisch beeld van een veel te soft integratiebeleid. Die kritische toon gaat samen met 'n grote betrokkenheid bij haar pupil; het kijkje in de keuken thuis en op school. Dat maakt het boek zo interessant voor een groot publiek.
Paula Clara Vanes
Héérlijk slapen…hoe doe je dat


imageDe auteur stelt dat slapen tot de eerste levensbehoeften van de mens behoort. Het doel van slapen is je lichaam en geest tot rust te brengen zodat je in contact kunt komen met je Hogere Zelf. Iemand die last heeft van slapeloosheid zou derhalve niet alleen moeten grijpen naar medicijnen, maar vooral op een innerlijke reis gaan. Leren luisteren naar het lichaam en de ziel, daar gaat het om. In het boek wordt een groot aantal oorzaken opgesomd dat ten grondslag kan liggen aan de slapeloosheid mét de oplossingen. Er worden talloze ademhalings- en ontspanningsoefeningen aangereikt en ook wordt stilgestaan bij de omgeving. Deze dient de nachtrust te ondersteunen. Een pc, telefoon of televisie op de slaapkamer wordt afgeraden, de richting van het bed luistert nauw. Het boek is helder, toegankelijk en praktisch; ook heel interessant voor personen die niet aan insomnia lijden. De auteur is ademcoach en verzorgt 'heerlijk-slapen'-workshops.
Mineke SchipperIn het begin was er niemand

imageMineke Schipper is bekend geworden door haar analyse van volksverhalen die etnologen en cultureel antropologen in de afgelopen eeuwen hebben verzameld. Zij is voor haar eerdere werk bekroond met de Eureka-prijs. Nu biedt zij een verzameling aan van oorsprongsverhalen over het begin van de kosmos. Zij heeft ruim 1500 mythen en volksverhalen kunnen vinden, die uit alle delen van de wereld komen. Ze worden gerubriceerd in twee delen. Het eerste gaat over de vraag naar de eerste mensen, hun herkomst en schepping en hun contacten met de goden van de hemel. Schipper tekent de invloeden die culturen op elkaar hebben. Het tweede deel gaat over de relatie tussen mannen en vrouwen zoals die in mythen en korte verhalen worden geschetst. Het levert soms hilarische taferelen op over de gebreken van de partners en over de rollen die zij spelen. De scheppingsverhalen geven veel aandacht aan sekseverschillen en voortplanting, waarbij soms mannen baren en vrouwen 'hun geheim bewaren'. In de epiloog laat zij zien hoe de mythen van belang zijn voor het heden en verweven zijn in het brein van de levenden. Het boek levert een rijke schat aan informatie voor lezers die verder willen zien dan de Genesisverhalen en Darwins evolutietheorie. Met literatuuropgave.

TeigetjeHuize het Grasimage

Tussen 1964 en 1971, toen zij woonachtig waren in Greonterp, Friesland, maakten de partners van Gerard Reve, in de literatuur bekend als Teigetje en Woelrat, tal van foto's van het alledaagse leven, de arbeid, de buren, het huis en de vrienden van de grote Volksschrijver. Eenenveertig van die foto's zijn, voorzien van door Teigetje en Woelrat geschreven herinneringen van nu eens huiselijke, dan weer literaire aard, in deze uitgave gebundeld bij gelegenheid van een tentoonstelling in Leeuwarden. De lezer stapt visueel een tijd en een leven binnen die in Reves boeken al zeer goed gedocumenteerd en opgeroepen zijn. De particuliere aard van de foto's verdwijnt door de gedetailleerde en niet-pretentieuze commentaren, en met die teksten zijn de foto's prachtige illustraties bij Reves literaire werk en zijn biografie.
De tentoonstelling in Tresoar loopt tot 15 mei.IdolMind

Zuilen
imageDe meeste boeken over Vogelaarwijken zijn eenzijdig geschreven vanuit de invalshoek van sensatie, schrijft de voorzitter van de wijkraad in het voorwoord. Dan doet meteen denken aan 'Afri' van Jutta Chorus (2009)* dat onlangs verscheen en veel aandacht kreeg. Dit boek over de Utrechtse wijk Zuilen is geschreven door een actieve bewoner vanuit positieve betrokkenheid met de wijk; hij woont er met zijn gezin. Thema's die aan bod komen: het verzet van bewoners tegen een nachtcafé, ondernemers, crimineel gedrag, gesubsidieerd geloof in het welzijnswerk, inspraak, politici en de wijk, studentenhuizen en verloedering, kinderen en verkeersveiligheid, renovatieplannen van woningen, een monument van een park. Al deze thema's passen naadloos op iedere Vogelaarwijk. De artikelen die de basis zijn voor dit boek, verschenen aanvankelijk op een burgerforum. Het boek gaat over mensen en hoe 'voorbeeldig' ze vaak met elkaar omgaan in 'het' wijk. Een mooi vormgegeven boek, geïllustreerd met wat vaag afgedrukte zwart-witfoto's. Ieder item heeft een naschrift waarin je kunt lezen hoe het is afgelopen met een bepaald thema.

Hans van der Heijde
Istanbul

imageDe auteur (1954-), literair recensent voor de Leeuwarder Courant, beschrijft zijn ervaringen na ruim een dozijn bezoeken aan Istanbul. Een stad waar de toerist wordt ondergedompeld in duizenden jaren geschiedenis. Griekse kolonisten, Romeinse keizers, Byzantijnse kerkvorsten en sultans trekken aan het oog van de lezer voorbij. Niet een herhaling van hetgeen al in honderden gidsen vermeld staat, maar juist interessante en zeer lezenswaardige details en tips voor de doe-het-zelf-toerist, die zich buiten de standaard groepsreizen weet te begeven. Een frisse kijk op zowel de antieke geschiedenis, als op de ontwikkelingen vanaf de negentiende eeuw tot op heden. Leuke beschrijvingen over de Turkse paleizen, over Pierre Loti en de stroming van het Oriëntalisme, over Turkse moderne kunst. Zeer onderhoudend, met humor en relativisme beschreven en wetenswaardig ook voor de thuisblijvers. Goede overzichtskaarten en apart platenmateriaal (middenkatern met kleurenfoto's). Met literatuuropgave.
Een opvallend andere reisgids.

 


Samenwerkingscollectie


Religie en cultuur in hedendaags Nederland


imageEr zijn veel statistische overzichten over de staat van religie in Nederland, maar weinig beschrijvende studies. Deze afscheidsbundel voor de Groningse hoogleraar Bremmer voorziet daar ruimschoots in. En zelden is er een dergelijk leesbare, voor het grote publiek toegankelijke afscheidsbundel verschenen. In deel een komen veranderingen in het christendom aan bod. Er zijn artikelen over de emoties bij kerkgebouwen, over de overgangsriten bij begraven en trouwen, en over de Mattheüspassion. In een biografische bijdrage over de jubilaris wordt ingegaan op de veranderingen in het orthodox-protestantisme. In deel twee wordt gekeken naar nieuwkomers in het religieuze landschap. Hierin bijdragen over een Siberische sjamaan, over islamitische vrouwen en 'nedermarokkaanse' tieners, over New-Age-groepen en dergelijken. In het derde deel gaat het over leiderschap. Hier wordt bijvoorbeeld gekeken naar charismatisch leiderschap en kluizenaars, religie en ontwikkelingssamenwerking en nieuw-religieuzen. Helaas zijn de bijdragen in deze mooi vorm gegeven bundel te kort en zijn ze daardoor gedwongen te eindigen met open vragen. Met zwart-witfoto's en verwijzingen naar literatuur en websites per artikel.
Jeugd fictie


Anke Kranedonk
Vuur
imageEen verhuizing en een nieuwe school met een juf die hem maar lastig vindt. Ondanks toegewijde ouders en nieuwe vrienden voelt Sam (ik-figuur) zich onbegrepen en eenzaam en presteert hij ondermaats. Bij Vuur, een witte hond met rode vlekken, vindt hij troost en kan hij zijn zorgen kwijt. Maar Vuur verongelukt. Als op school alles uit de hand dreigt te lopen, ontmoet Sam een bijzonder iemand, door wie zijn leven weer leuk gaat worden. Gevoelig verhaal, geschreven vanuit de hoofdpersoon Sam die een vorm van dyslexie heeft en onaangepast gedrag vertoont. In korte begrijpelijke zinnen en op luchtige toon verwoordt de schrijfster de gevoelens van onmacht van een wanhopig kind, dat probeert te voldoen aan de eisen die aan hem gesteld worden. Indeling in 36 getitelde hoofdstukjes. Lettertype met schreefjes. Met strakke kleurenillustratie op het omslag van jongen met hond. Een herkenbaar, begripvol en stimulerend boek dat gevoelige snaren raakt. Een eye-opener voor begeleidende leerkrachten en ouders! Vanaf ca. 9 jaar.Willem Bek
Rombertus de rode reiger: anders dan anderen

imageRombertus is een rare reiger. Hij is vuurrood en houdt ervan om kleren aan te trekken. Daarmee ontlokt hij de spot van andere vogels. Maar Mientje Mus vindt het wel wat hebben. Ze volgt Rombertus en ontdekt dat hij zijn kleren uit een winkel pikt. Maar Eddie Ekster, die Rombertus altijd uitlacht, is hen ook gevolgd. Als hij door Mientje wordt gered uit de handen van de nachtwaker moet hij beloven om niets van Rombertus' geheim te verklappen aan de andere vogels. Maar houdt de ekster woord? Enige chantage blijkt wel nodig. Dit verhaal lijkt te zijn geschreven om mensen die 'anders dan anders' zijn te helpen accepteren. De auteur hanteert daarbij een vlotte stijl met levendige dialogen. De brutale ekster komt goed uit de verf, onder andere doordat hij consequent van de r een w maakt. Grappig is dat Rombertus om heel andere redenen denkt te worden uitgelachen dan om zijn kledingtik. Tegen het einde mist het verhaal wel een spannend slot en lijkt er sprake te zijn van twee verhaallijnen. Met eenvoudige, grappige zwart-witillustraties in allerlei groottes. Vanaf ca. 8 jaar. MLP.

 Jeugd non-fictie

Alex BernfeldsHet grote kinderverfboek

imageAantrekkelijke handzame uitgave waarin kinderen kunnen gaan ontdekken wat de mogelijkheden zijn van het gebruiken van kleurpotlood, viltstift, waskrijt en waterverf en combinaties daarvan. Een boek vol met ontdekkingen en uitdagingen! Eerst moet bv. een clown, paard, stoomschip of teddybeer worden nagetekend of overgetrokken. Daarna wordt puntsgewijs uitgelegd hoe je ze met verschillende materialen kunt inkleuren. Slechts twee bladzijden bevatten tips voor ouders en opvoeders over gebruik van het boek en een omschrijving van de basisuitrusting van alle benodigde materialen. De rest van het boek richt zich op de doelgroep, zodat kinderen die (al) zelfstandig kunnen lezen zich meteen prima met het boek en de technieken kunnen redden. De beperkte stimulerende rol van de volwassenen, de eenvoudige en uitdagende opzet en de daarbij horende ontdekkingen, het zijn de voorwaarden die dit boek een plaats zullen laten verdienen als zinvolle creatieve ontspanning thuis maar zeker ook in het basisonderwijs. Van dezelfde auteur verscheen in 2009 'Het grote kindertekenboek'*. Onder begeleiding vanaf ca. 4 jaar; zelfstandig vanaf ca. 8 t/m 10 jaar.

Lesley J. Sims
Indrukwekkende burchten en kastelen


imageDit indrukwekkende boek kan bijna een naslagwerk genoemd worden. Alles wat je over kastelen wilt weten, vind je hier. In vijf hoofdstukken komen allerlei soorten kastelen voorbij. Ook wordt verteld hoe men zich verdedigde in oorlogen of zelf ten strijde trok; ridders en toernooien komen aan bod; we lezen wie er zoal in kastelen woonde en hoe uiteindelijk het kasteel minder van belang werd en in verval raakte. Alles is prachtig in kleur geïllustreerd met foto's, tekeningen en plattegronden. Achterin zijn opgenomen een historisch overzicht en landkaarten van Europa en het Midden-Oosten waarop de kastelen zijn aangegeven. Beknopte informatie hierover volgt op de bladzijden erna. Verder beschikt de uitgave over een woordenlijst en een register. Het enige minpunt aan dit boek is dat het uit het Engels vertaald is en dus erg georiënteerd is op Engeland en Schotland. Ook worden er nog al eens moeilijke woorden gebruikt, die weliswaar meteen uitgelegd worden, maar daarna als bekend worden verondersteld. Dat is niet zo handig als je alleen maar kleine stukjes uit het boek leest. Dan moet je hopen dat het woord in de woordenlijst staat. Verder niets dan lof. Een 'must-have' voor alle kasteelliefhebbers vanaf ca. 10 jaar.
AVM


Luisterboeken
imageDe generatie echte Indische mensen is aan het uitsterven. Als eerbetoon aan hen is de verhalenbundel 'Alle Indische tantes'* uitgegeven: aan de 'Indische tantes' van de schrijfster, zoals Tante Toetie, Tante Prul, Tante Non en Tante Mekkie. Op dit luisterboek zijn de 34 korte, warme, amusante, soms heel Indisch verhalen uit deze bundel te beluisteren. We horen de tantes praten in hun eigen Indische tongval. Met humor en liefde leest de auteur zelf de dagelijkse belevenissen van haar Indische tantes voor. Een stukje geschiedenis, een stijlvol afscheid van Nederlands Indië en waardevol vooral voor hen die hun Indisch gevoel nog niet kwijt zijn. Naar gegevens van G.T. Tjen-A-Kwoei
DVD speelfilms
imageDeze tiendelige Amerikaanse televisieserie uit 2001 werd geproduceerd door Tom Hanks en Steven Spielberg en is gebaseerd op het gelijknamige boek van historicus Stephen Ambrose. De serie vertelt het verhaal van de Easy Company, een bataljon van de luchtlandingstroepen van het Amerikaanse leger, vanaf de keiharde opleiding van de vrijwillige soldaten in 1942 in Georgia, via de landing in Normandië, de Slag om Arnhem, het Ardennenoffensief tot de inname van Hitlers Arendsnest in 1945. Deze dure produktie is zeer realistisch gemaakt. Echte hoofdpersonen zijn er niet, waardoor de kijker zich niet zoals in een speelfilm identificeert met de personages. Elke aflevering wordt voorafgegaan door korte terugblikken van veteranen. Dirk Limburg (NRC 18-01-'02) schreef: '(...) De tijd en de omstandigheden zijn zo nauwkeurig nagebootst dat de film meer documentaire dan fictie lijkt. (..) Wat de volhardende kijker krijgt is een intense blik op de lange tocht die jongens van rond de twintig maken door Europa (...) Het extreme realisme maakt van het kijken een schrijnende ervaring. (...)' De serie kreeg een Golden Globe voor Beste miniserie en werd ook uitgezonden in Engeland en Nederland. Vanaf april 2010 wordt het vervolg op deze serie 'The Pacific' uitgezonden door Veronica.
Kijkwijzer: 16 jaar, geweld, grof taalgebruik.

DVD non-fictie

imageWijn is populairder dan ooit. Deze dubbel-dvd met vijf uur beeldmateriaal bevat de bejubelde BBC-serie Jancis Robinson's wine course. Hierin geeft wijnmeester Jancis Robinson veel informatie over van alles wat met wijn te maken heeft. Ook reist ze langs de vele wijnproducerende landen over de hele wereld waarbij ze doordringt tot de elite van de wijnwereld, in gaat op druivenrassen, kenmerkende wijnen, productieprocessen, smaken, geuren etc. Deze zeer complete uitgave wordt in de NRC van 2-3 okt. 2004 omschreven als een 'Een van de top programma's over wijn van het afgelopen decennium' met 'prachtig beeldmateriaal' waarvan 'zowel wijnexperts als beginnende wijnliefhebbers optimaal kunnen genieten'.


Bluray

imageAmerikaanse romantische speelfilm uit 2009 van Robert Schwentke (Flightplan), met Eric Bana (The Hulk; Star Trek) en Rachel McAdams. Gebaseerd op de roman van Audrey Niffenegger. Henry is een tijdreiziger, regelmatig verdwijnt hij in zijn huidige leven en verschijnt vervolgens ergens in het verleden van de vrouw van zijn dromen, Clare. Deze vreemde eigenschap maakt de relatie tussen Clare en Henry zeer gecompliceerd. De pers is wisselend in zijn oordeel. Dana Linssen (NRC 11-11-'09) geeft slechts 1 (van 5) sterren: 'De hunkering maakte de roman The time traveller's wife van Audrey Niffenegger tot zo'n enorme bestseller. Maar anders dan het boek ontbeert de film elke vorm van reflectie en filosofie.' Ab Zagt (Algemeen Dagblad 12-11-'09) geeft 3 (van 5) sterren: 'Het is natuurlijk een absurd gegeven voor een speelfilm, maar de makers komen er goed mee weg. De tragiek van deze romance wordt door beide hoofdrolspelers goed getroffen.' Met extra's.
Kijkwijzer: 12 jaar, angst.

Games

Wii Academy of Champions, footballimageDit voetbalspel is volledig gericht op een jong publiek. Hoofdrolspeler is de oud-international Pelé die met zijn visie de speler voorziet van tips in de game. Leuke twist zijn de gastkarakters uit andere games, zoals Rayman, de Rabbids, Sam Fisher en de Prince of Persia. Het is een vrij simpel spel met een dunne verhaallijn, maar met heel veel humor en hilariteit. Precies goed voor de doelgroep en de droom van elk jongetje met een voetbaldroom. De besturing is makkelijk en intuïtief. Als de speler verder in het spel komt, krijgt hij ervaringspunten waarmee weer extra snelheid, aanvalskracht en meer skills ontwikkeld worden om de top van het voetbal te bereiken. Het spel kent een aantal minigames, waarbij gebruik gemaakt kan worden van het Balance Board.
Voor de jeugd vanaf ca. 9 jaar.
PEGI: 3 jaar.
TGS.eu


PS3  Madagascar Kartz
imageWe kennen Alex de leeuw, Marty de zebra, Gloria het nijlpaard, Melman de giraffe en de gestoorde pinguïnbroeders uit de films Madagascar deel 1 en 2*. Nu is het mogelijk om samen met een van deze personages in een auto te stappen en tegen elkaar te racen. Je moet niet alleen met je wagentje zo snel mogelijk de finishlijn weten te halen. Ook moet je proberen je tegenstanders te ontwijken, want iedereen is namelijk voorzien van flink wat wapens, zoals kokosnoten, bananenschillen en een bijenkorf. De locaties zijn allemaal bekend, ze komen direct uit de film: de New Yorkse dierentuin, het veld met het vliegtuigwrak in Afrika, de vulkaan en nog enkele anderen. Helaas is het spel enkel in het Engels, maar de intentie van het spel is eenvoudig te begrijpen, ook voor de wat jongere doelgroep. Zeer grappig voor fans van de films, vanaf ca. 9 jaar.
PEGI: 3 jaar

0 reacties:

Collectieteam

Mijn foto
Provinciaal Collectioneren Utrecht
Het collectieteam bestaat uit elf medewerkers
Mijn volledige profiel weergeven

Volgers