donderdag 27 januari 2011

Highlights week 4

Volwassenen fictie


Tamera Alexander. Uit de verte

  Uit de verte
Elizabeth Westbrook is dochter van een belangrijk man. Ze wil nieuwsfotograaf worden, hoewel dit een ongebruikelijk beroep is voor een vrouw rond 1875. Zonder iemand te vertellen wat ze echt gaat doen, reist ze af naar Colorado om de grootsheid van de bergen vast te leggen. Ze hoopt hiermee een competitie te winnen. Echter, het is voor Elizabeth niet gemakkelijk om te reizen, omdat telkens een vreemde ziekte de kop op steekt. In Colorado ontmoet Elizabeth de gentleman Daniel Ranslett. Hij is kortgeleden teruggekomen uit de Burgeroorlog en probeert zijn heil te zoeken in een huisje in de bergen. Elizabeth en Daniel raken met elkaar verbonden wanneer Daniel haar als gids vergezelt op een van haar tochten. Ze houden beiden de waarheid angstvallig voor elkaar verborgen. Een vermakelijk protestants-christelijk verhaal met een ietwat ouderwets taalgebruik. Het ontving de Christy Award 2009 voor beste historische roman. Eerste deel in een reeks. Paperback met duidelijke druk.


Brian Freeman. De kelder
 De kelder
Marcus Glenn is een bekwaam chirurg met een zeer aantrekkelijk uiterlijk, maar een kille uitstraling. Al in haar jeugd werd Valerie verliefd op hem en ze vormen al jaren een paar. Ondanks het bezit van een prachtig landhuis, gelegen aan een meer en de man die ze zich altijd heeft gewenst, vindt Valerie in haar huwelijk geen geluk. Na drie jaar wachten wordt hun dochtertje Callie geboren. Als de baby elf maanden is, wordt zij ontvoerd terwijl Marcus alleen met haar thuis is. Het lijkt erop dat hij hoofdverdachte in de zaak is. Behalve deze ontvoering is er in Minnesota een gewelddadige moordenaar actief. Hebben de zaken met elkaar te maken? De sympathieke rechercheur Jonathan Stride en zijn vrouw Serene Dial spelen zoals in eerder verschenen thrillers van de schrijver ook in deze roman de hoofdrol. Een prettig leesbaar, knap geconstrueerd en spannend verhaal. De plot blijft tot het eind toe onverwacht en verrassend. De schrijver debuteerde met 'Verdorven'* en won hiermee een aantal belangrijke thrillerprijzen zoals de Anthony Award. Paperback met vrij kleine druk. *2005-29-0-013.


Tess Gerritsen. Dicht op de hielen
 Boek: DICHT OP DE HIELEN uit de serie TessGerritsen
De auteur is bekend door haar medische thrillers met patholoog-anatoom Isles en rechercheur Rizzoli*. Het succes hiervan deed uitgeverij Harlequin besluiten ook haar thrillers uit de jaren tachtig uit te geven en dit is er een van. Hoofdpersoon Sarah Fontaine kan de dood van haar kersverse echtgenoot moeilijk aanvaarden. Ze gaat op zoek naar de omstandigheden waaronder hij gestorven is en stuit daarbij op allerlei raadsels. Waarom was hij in Berlijn en niet in Londen zoals ze dacht? Wie was haar echtgenoot eigenlijk? Diplomaat Nick O'Hara helpt haar, maar ze vraagt zich af of hij wel te vertrouwen is. En waarom duikt de CIA telkens op? Het boek kent veel actie, de lezer wordt duidelijk bij de hand genomen om de draad niet te verliezen, maar desondanks blijft het spannend. Het verhaal speelt zich af in Washington, Londen, Berlijn en Amsterdam. Lezers van romantische fictie zullen deze thriller ook zeker waarderen. Pocket met normale druk en smalle marges. *vanaf 2011 ook als tv-serie te zien.


Bernard Hennen. Elfenkoningin.
 Elfenkoningin
Het aangrijpende vijfde - en slotdeel - van de Elfensage, het zelfstandig leesbare vervolg op 'Elfenlied' (2009)*. Verdreven van haar troon vlucht elfenkoningin Emerelle samen met Falrach, die is wedergeboren in het lichaam van zwaardmeester Ollowain, naar de wildernis van de verschroeide landen. Ze worden op de hielen gezeten door de Lutin Nikodemus en de trol Madra, in opdracht van de jonge trollenkoning Gilmark, die vreest dat Emerelle met haar invloed en macht de troon zal heroveren. Ondertussen leidt priester Jules zijn zoon Adrien op als ridder. Tijdens de spannende koningsverkiezing komt het tot een verrassend hoogtepunt. Het deel is prima zelfstandig te lezen zonder voorkennis van de andere delen. Met personen- en plaatsenlijst; voorin een handige landkaart; achterin enkele technische tekeningen. Paperback, kleine druk.


Volwassenen non-fictie

Herman den Blijker. Peen & ui
 Peen & ui
Penen, uien en later aardappels vormen al eeuwenlang de basisingrediënten van de Nederlandse keuken en mede de onderdelen van veel vaderlandse stamppotten. In dit boek laten de auteurs zich inspireren door deze drie wortelgroenten: er wordt aandacht besteed aan geschiedkundige gebeurtenissen, voorkomende soorten peen, ui en aardappel, de verkrijgbaarheid en ook wat historische verhalen. Daartussen recepten waarbij Den Blijker zich o.m. liet inspireren door de V.O.C., de Franse tijd, de opkomst van de kookscholen, de Indische keuken, de Franse keuken, de wereldkeuken en de jongste ontwikkelingen in de Nederlandse restaurants. Het werd een onderhoudend en inspirerend kookboek waarin de eenvoudige ingrediënten gezelschap krijgen van vaak (en veel) exotische zaken waarmee tal van variaties op de bestaande klassiekers worden gemaakt. Voor avontuurlijke thuiskoks. Met een boekenlijst, basisrecepten voor bouillons en een alfabetisch register op recept. Met mooie gerecht- en sfeerfoto's.


Wie niet weg is, is gezien
 Wie niet weg is, is gezien
Dit boek schetst de ontwikkelingen in het Nederlandse jodendom na WO II. Elf medewerkers van het Joods Historisch Museum leveren een bijdrage over een onderwerp waarin zij zich hebben gespecialiseerd. De doelgroep van dit boek is de joodse gemeenschap in Nederland. Dat houdt in dat sommige aspecten voor buitenstaanders enige toelichting behoeven. Dat het een zo breed overzicht is, houdt ook in dat niet elke bijdrage makkelijk leest. Een artikel over de geschiedenis van joodse organisaties en de pogingen tot samenwerking is, hoewel onmisbaar, daarvan een voorbeeld. Maar er zijn zoveel bijdragen die zonder meer boeiend zijn, dat het boek toch voor een breed geïnteresseerd publiek interessant is. Schrijnend beschreven zijn de herinnering aan de Shoa in de tweede en derde generatie, de tragiek van kinderen die bij niet-joodse gezinnen werden ondergebracht, de aanvankelijk geringe aandacht van het Nederlandse publiek voor het lot van de joden in de Shoa. Bijdragen over Abel Herzberg, Leon de Winter, Grunberg en Ischa Meijer zijn heel relevant, evenals die over bekeringen tot het jodendom. De bijbehorende tentoonstelling in het Joods Historisch Museum loopt tot 8 mei 2011. Mooi uitgegeven in royaal formaat met glanzend papier en veel interessante foto's.


100 onvergetelijke plekken die dreigen te verdwijnen
 100 onvergetelijke plekken die dreigen te verdwijnen
Weinig maatschappelijke thema's hebben, niet alleen in Nederland maar overal in de wereld, zoveel controverse opgeroepen als klimaatverandering. Terwijl overduidelijke aanwijzingen van het optreden (nu al, en niet pas over decennia of eeuwen) van dit complexe fenomeen zich overal opstapelen, lijkt het bestaan ervan soms een 'individuele keuze' te zijn geworden - iets waar je al dan niet in kunt geloven. Dit verzorgd uitgevoerde boek met honderd schitterende foto's van Getty Images laat evenzovele prachtige en/of bijzondere gebieden en plaatsen op de wereld zien die op - vaak niet eens zo lange - termijn ten onder dreigen te gaan als gevolg van specifieke verschijningsvormen van klimaatverandering. Beknopte, sobere teksten geven daarbij toelichting over hun bijzondere karakter en de aard van de bedreiging. Tussendoor bevat het boek ook enkele korte statements van uiteenlopende bekende mensen, zoals aartsbisschop Desmond Tutu, R&B zangeres Joss Stone en de Australische milieuminister Peter Garrett. Achterin een register van plaatsen en van landen en een lijst met websites.


Inez van der Spek. Meer dan lijfsbehoud
 Meer dan lijfsbehoud
Biografie van drie zussen, geschreven door een theologe en cultuurwetenschapper. Twee van hen krijgen rond hun veertigste levensjaar borstkanker en vragen de auteur om over hen en het proces dat zij doorleven te schrijven. Het boek beschrijft hun ervaringen, kijk op ziekte en gezondheid en op religie en spiritualiteit. Hoe is het voor een zus om zelf niet ziek te zijn, maar wel het hele ziekteproces van de beide andere zussen mee te maken? Wat doet het met je als je er achterkomt dat je een genmutatie bij je draagt met een verhoogde kans op borstkanker? Wat doet de ziekte met de zusterschap? Al deze vragen komen aan bod. Tussen de verhalen door worden gedichten en citaten aangehaald waaraan op dat moment gedacht wordt. Bevat een katern zwart-witfoto's met beelden van vrouwen die de jongste zus maakte; ook op het omslag prijkt zo'n beeld van drie vrouwen. Voor mensen die direct of indirect te maken hebben met borstkanker, kan dit relaas een steun zijn. Bevat verwijzingen naar literatuur, televisie en websites.


Willem Vermeend. Het minderheidskabinet


Op 20 februari 2010 kwam het kabinet-Balkenende IV ten val. Hierdoor werden er op 9 juni 2010 vervroegde verkiezingen voor de Tweede Kamer gehouden. De uitslag: een historische nederlaag voor het CDA, een grote overwinning voor de PVV van Geert Wilders, en de VVD die onder Mark Rutte voor het eerst de grootste partij van Nederland werd. De formatie resulteerde in een minderheidskabinet VVD-CDA met gedoogsteun van de PVV. Oud-politicus Vermeend en journalist Bode beschrijven in acht hoofdstukken de politieke aardverschuiving van 2010. Achtereenvolgens: de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen 2010, de campagne, de verkiezingen, de kabinetsformatie, regeerakkoord en CDA-congres, het kabinet-Rutte-Verhagen, het financieel-economisch beleid, en politieke toekomstverkenningen. Goed toegankelijke uitgave voor in politiek geinteresseerden. Met teksten in kaders, duidelijke inhoudsopgave, register en enkele bijlagen.


Gianluigi Nuzzi. Vaticaan BV
 Vaticaan BV

Op verzoek van een van de belangrijkste medewerkers van de Vaticaanse bank, Mgr. Dardozzi, kreeg journalist Nuzzi na diens dood toegang tot Vaticaanse bankdocumenten. Hij rapporteert nu zijn bevindingen. Hij ontrafelt schimmige Vaticaanse geldtransacties, gerealiseerd via gecompliceerde bankmanoeuvres. In internationale context is sprake van illegale transacties en witwaspraktijken, die door de immuniteit die Vaticaanse prelaten conform het Verdrag van Lateranen genieten, evenwel zelden tot rechtszaken en veroordelingen in Italie leidden. Schandalen rond het bankroet van de Banco Ambrosiano, vermeende contacten met maffiosi, geheimzinnige sterfgevallen en onopgeloste moorden haalden de wereldpers. Duidelijk wordt dat het Vaticaan niet alleen geestelijke doelen nastreeft, maar ook een instituut is dat werelds goed beheert en hierbij afkeurenswaardige methoden toepast. Het is een schokkend verhaal, maar voor de Nederlandse lezer wel erg gedetailleerd verteld. Het is niet Vaticaan-vijandig. Het geeft inzicht in het misbruik dat de eigenmachtige financiele top van het Vaticaan maakte (maakt?) van het vertrouwen van de talloze welwillende, (goed)gelovige katholieken.

Nanditha Krishna. Het boek over Vishnu
 Het boek over Vishnu

Binnen de veelkleurige religie van het hindoeisme is de hoofdstroming van het Visjnoeisme wel zeer veelkleurig. Het gaat dan niet alleen om de ene godheid Visjnoe in zijn diverse manifestaties, het gaat ook om vele andere goden, geesten, demonen, heiligen etc. Deze veelomvattende mythologie wordt in dit boek beschreven. Er wordt ingegaan op de hoofdgod Visjnoe en zijn echtgenote Lakshmi, het gaat over de tien officiele nederdalingen (avatara's) van de godheid op aarde, en dan vooral over Rama en Krishna, en ook een aantal andere nederdalingen worden beschreven. Vele mythen en verhalen uit de Visjnoeitische wereld worden kort weergegeven, en er is een afsluitend hoofdstuk over het verschijnsel Visjnoeisme in zijn diverse vormen en verspreidingen. Het boek wordt afgesloten met een 'verklarende woordenlijst' van meer dan 50 p., in feite een compacte encyclopedie. De (godsdienst)historische visies van de auteur zijn helaas vaak niet betrouwbaar en nogal speculatief. En er zijn naar verhouding veel (ver)taal- en spelfouten. Het is wel bewonderenswaardig hoeveel van deze Visjnoeitische myhtologie in zo'n kort bestek beschreven is. Jammer dat er niet meer illustraties in staan.


Antoine Bodar. God wordt mens
 God wordt mens

Alsof zij beiden een boek geschreven hebben, zo zou je dat af kunnen leiden uit de titelpagina. De waarheid is dat Bodar, de priester die veelvuldig op televisie te zien is, teksten heeft geschreven bij prenten die Rembrandt maakte over het leven van Jezus, vooral uit Zijn jonge jaren. Dat zijn dan de voorstellingen als de geboorte in Bethlehem, de vlucht naar Egypte, de besnijdenis en zijn optreden als twaalfjarige in de tempel. Alle etsen zijn op voorbeeldige wijze afgedrukt. In de teksten van Bodar wordt uitgelegd waar de gebeurtenis plaatsvonden en wat de betekenis is van wat wordt afgebeeld. Hier en daar haalt hij de bijbelteksten aan die bij de betreffende gebeurtenis horen. Hij geeft ook verklaringen van bepaalde bijbelteksten zoals die van het aanvankelijke voornemen van Jozef om bij Maria weg te gaan omdat zij zwanger was. Dit alles wordt op prettige wijze aan de lezer voorgehouden. Mede door de mooie vormgeving (gebonden in vierkant formaat) en de aansprekelijke teksten geschikt voor een groot publiek.


Gary Zukav. Spirituele partners
 Spirituele partners

De Amerikaanse auteur is internationaal bekend door zijn boek 'De dansende Woe-Li Meesters' en zijn boeken over de spirituele beleving van de werkelijkheid, al dan niet met zijn spirituele partner Linda Francis ('De zetel van de ziel'). In dit boek poneert hij de stelling dat deze snel veranderende wereld een nieuwe wijze van omgaan tussen mensen nodig heeft, echter zonder oorzaken hiervoor aan te wijzen. De twee belangrijkste, met elkaar verstrengelde kenmerken van deze spirituele partnerschappen zijn multi-zintuiglijke waarneming (die zich in plaats van de 'vijfzintuiglijke waarneming' bedient van onder meer intuitie en bewuste intentie) en authentieke macht. Dit laatste betekent bijvoorbeeld niet meer de schuld buiten je leggen, maar werken aan het vervangen van het handelen vanuit angstige delen in jezelf (angst, wanhoop, jaloezie) door dat te doen vanuit gezonde delen (vertrouwen, harmonie, delen). Ondanks dat het prettig wegleest door zijn boeiende metaforen en handige samenvattingen, is het geheel meer oude wijn in nieuwe zakken dan dat het echt nieuwe inzichten in het spiritueel spectrum biedt. Met alfabetisch register. Vrij kleine druk.Samenwerkingscollectie

Evert van Wijk. Waarom Belgen niet kunnen voetballen en Nederlanders nooit wereldkampioen worden
 Waarom Belgen niet kunnen voetballen en Nederlanders nooit wereldkampioen worden

De Nederlandse communicatieadviseur en mediatrainer Evert van Wijk werkte zijn hele carrière lang zowel in Nederland als in België. In 1991 vestigde hij zich definitief in België. In dit boek schetst hij de verschillende zeden en gewoontes tussen Nederland en België, vooral dan met het oog op samenwerking en zaken doen. Na een kort voorwoord bespreekt Van Wijk België als een buitenland. Vervolgens gaat hij dieper in op de verschillende gevoelens van vertrouwen en wantrouwen bij de twee nationaliteiten, schetst hij de informele Belgische stijl ('Ik krab jouw rug, dan krab jij de mijne'), en zet hij het Belgische conflictmodel af tegen het Nederlandse poldermodel. Verder besteedt hij aandacht aan de domeinen van de media en politiek en de 'ons kent ons'-mentaliteit, de consequenties van de Belgische en Nederlandse mentaliteit in de sport, en de kwesties regularitis, overdemocratisering en politieke onbestuurbaarheid. Ten slotte bekijkt de auteur wat de meerwaarde van een samenwerking is. Een soms vrij simplistisch, maar vaak ook boeiend boek. Verlucht met kaderteksten, grafieken en tabellen.


Jaarboek geld 2011: van belasting tot verzekering
  Jaarboek geld ...
Regelmatig moet men financiële beslissingen nemen. Welke bank kies ik? Ga ik in aandelen of in fondsen beleggen? Of zet ik mijn geld op een spaarrekening? Welke hypotheek wordt het? Kan ik eerder stoppen met werken? In dit boek zijn de beste financiële artikelen, onderzoeken en tips uit de Geldgids, de Consumentengids en de Belastinggids van het afgelopen jaar gebundeld in een aantrekkelijk en overzichtelijk handboek. Het boek is gerangschikt naar de verschillende onderwerpen: banken & betalen, belastingen, beleggen & sparen, huis & hypotheek, pensioen & vermogen, persoonlijke financiële planning, nalaten & schenken en verzekeringen. Door middel van praktische tips en informatie wordt de lezer op weg geholpen om slim om te gaan met geld en het plannen van financiën. Het boek is een uitgave van de Consumentenbond.


Ed Tayloer. Rudolf Steiner
 Rudolf Steiner

Een fenomenale biografie van Rudolf Steiner (1861-1925), de grondlegger van de antroposofie. Ed Taylor neemt ons mee op een wervelend veelkleurige reis door een leven, gewijd aan de missie om de fysieke wereld te verbinden met de geestelijke wereld. Door Steiners veelomvattend werk kennen we hem als een ernstig spiritueel leraar van groot formaat. Het is horizon verruimend hoe verrassend veelzijdig, zoekend en worstelend met 'het menselijk al te menselijke' Steiner zijn weg is gegaan. Taylor laat Steiner kind zijn, adolescent, met bruisende taferelen in intellectuele en literaire kringen in Wenen en Berlijn, vriendschappen en intieme relaties, verbintenissen met belangrijke tijdgenoten. Door dit alles heen loopt de rode draad van de indrukwekkende intensivering van Steiner geestesgoed, beginnend bij Goethe, Haeckel, Fichte, Schiller, Nietzsche, aanknopend bij Blavatsky en Besant, en dan in vrije vlucht de ontplooiing van zijn antroposofie en haar werkgebieden, met als merkteken het Goetheanum in Dornach bij Bazel. De uitgave is verzorgd en compleet geillustreerd. Een fenomenale biografie van Rudolf Steiner (1861-1925), de grondlegger van de antroposofie. Ed Taylor neemt ons mee op een wervelend veelkleurige reis door een leven, gewijd aan de missie om de fysieke wereld te verbinden met de geestelijke wereld. Door Steiners veelomvattend werk kennen we hem als een ernstig spiritueel leraar van groot formaat. Het is horizon verruimend hoe verrassend veelzijdig, zoekend en worstelend met 'het menselijk al te menselijke' Steiner zijn weg is gegaan. Taylor laat Steiner kind zijn, adolescent, met bruisende taferelen in intellectuele en literaire kringen in Wenen en Berlijn, vriendschappen en intieme relaties, verbintenissen met belangrijke tijdgenoten. Door dit alles heen loopt de rode draad van de indrukwekkende intensivering van Steiner geestesgoed, beginnend bij Goethe, Haeckel, Fichte, Schiller, Nietzsche, aanknopend bij Blavatsky en Besant, en dan in vrije vlucht de ontplooiing van zijn antroposofie en haar werkgebieden, met als merkteken het Goetheanum in Dornach bij Bazel. De uitgave is verzorgd en compleet geillustreerd.


Carel Brendel. De onzichtbare Ayatollah
 De onzichtbare Ayatollah
De bundel opent met een beschouwing van de bekende Arabist en islamcriticus Hans Jansen over de veelbesproken rol die hij speelde in het proces Wilders. Hij vermaakt zich over de rol van de rechters daarin. Nahed Selim (1953), een Egyptische islamcriticus, waarschuwt voor de onzichtbare invloed van de islam (zie titel). Brendel vraagt zich een beeldend af: zien we in 2030 dat de Essalammoskee wordt afgebroken of dat de eerste vrouw in burka haar intrede doet in de Tweede Kamer? Tussen deze twee uitersten beweegt deze bundel zich. Er volgt een polemiek of Marcouch een wolf in schaapskleren is of een bruggenbouwer. Er wordt nog net geen gehakt van deze politicus gemaakt, maar Brendel geeft interessante biografische details bij het recente 'Mijn Hollandse droom'* van Marcouch. Centrale boodschap is een waarschuwing tegen de intolerantie van de islam. Hoe tolerant moeten we zijn tegenover intoleranten? Sla vooral het hoofstuk over het Radencommnisme niet over, dat geeft een boeiend beeld van de denkwereld van de jeugd van Brendel en waar hij zich tegen verzet. Voor iedereen die het integratiedebat van alle kanten wil volgen. Genuanceerder dan bijvoorbeeld Jespersen: 'Islamisten en naivisten'.


Thomas Hobbes. Leviathan, of de samenstelling, vorm en macht van een kerkelijke en wereldlijke staat
 Leviathan
'Leviathan' uit 1651 is een van de meest invloedrijke boeken uit de geschiedenis van de filosofie. Het gaat over de mens als een individu vol verlangens en angsten, die uit zelfbehoud zijn eigen macht overdraagt aan een almachtige staat. De spanning die dat oplevert tussen persoonlijke vrijheid en collectieve veiligheid staat momenteel weer volop in de belangstelling, inclusief de complicerende rol van religie in dit spanningsveld. Het is dan ook buitengewoon prettig dat dit boek nu eindelijk weer in het Nederlands verkrijgbaar is (de vorige volledige vertaling stamt uit 1672, en de uitgave uit 1985, waarop deze nieuwe gebaseerd is, was sterk bekort). De uitgave is voorbeeldig. Wessel Krul, hoogleraar kunst- en cultuurgeschiedenis in Groningen, heeft het 'monsterlijk boek' zorgvuldig vertaald, voorzien van inhoudsaanduidingen in de marge, verklarende noten in de voet, registers, een bibliografie, en een uitvoerig, deskundig en zeer verhelderend nawoord. De uitvoering is van hetzelfde niveau.Jeugd fictie

Baxter, Nicola . Het spookhuis
 
Fraai boek waarin in zes 3D-pagina’s lang naar een griezelhoogtepunt wordt toegewerkt. Het verhaal wordt verteld door de hoofdpersoon die zich rechtstreeks tot de lezer richt. Deze persoon wordt ‘s nachts wakker en onweerstaanbaar naar een spookhuis getrokken. Ondanks alle waarschuwingsborden en het feit dat de hoofdpersoon het ook eigenlijk niet wil, gaat hij toch naar binnen. Daar wordt het pas echt griezelig met spinnenwebben, spoken, vleermuizen, enge geluiden en wezens. Zo komen we uiteindelijk in de slaapkamer van het spookhuis terecht waar een grote kast staat. Ondanks alle waarschuwingen opent de hoofdpersoon de kast toch en ziet daar iets vreselijk gruwelijks. Het verhaal wordt verteld op elke linkerpagina. De rechterpagina’s zijn uitgevoerd in 3D wat het geheel een extra dimensie geeft. Er is ook ontzettend veel op te zien. Behalve de kastdeuren op de laatste pagina zitten er geen bewegende elementen in het boek. Op het spannende omslag staat het spookhuis. In dezelfde uitvoering verscheen 'Het poppenhuis'*. Geschikt om voor te lezen aan griezelliefhebbers vanaf ca. 7 jaar.


Reider, Katja . Doe je mee?

Drie varkentjes wonen samen in een huis en doen alles samen. Een voor een ontdekken ze dat andere vriendjes ook leuk kunnen zijn. Ze krijgen een uitnodiging voor een bosfeest. Alledrie gaan ze stiekem naar het feest en komen elkaar daar tegen. Vanaf dat moment mogen de anderen ook meespelen. Een warm verhaal over vriendschap, maar ook jaloezie. Moraal: het is goed zoveel mogelijk vrienden te hebben. De kleurrijke, grappige en vertederende illustraties in gemengde techniek, pen en krijt, vervolmaken dit verhaal. Ze lopen vaak door over twee bladzijden. De tekst van deze prentvertelling is eenvoudig en kleuters zullen zich gemakkelijk kunnen inleven in de varkentjes. De dieren zijn aangekleed, maar verder natuurgetrouw. Door de vele details een heerlijk kijk- en voorleesboek. Verzorgde uitgave. Vanaf ca. 4 jaar.


De Cock, Michael . Rosie en Moussa
Rosie en Moussa
Rosie verhuist met haar moeder naar een grote flat aan de andere kant van de stad. Daar woont ook Moussa, met wie ze vriendschap sluit en die haar overhaalt om stiekem met hem naar het dak van de flat te gaan, om van het uitzicht te genieten. Daar raken ze opgesloten. Waarom Rosa’s vader niet meeverhuist, wordt niet vermeld; wel wordt helder dat zowel moeder als Rosie hem missen. Karakteristieke types als de – niet al te nadrukkelijk allochtone – Moussa, de narrige conciërge, meneer Tak, en de lieve, oude mevrouw Hemelrijk. Eerste verhaal over Rosie en Moussa, dat eerder verscheen als vervolgverhaal op de kinderpagina van de stadskrant ‘Brussel deze week’. De subtiele humor in de dialogen wordt bevestigd in de vele zwart-witte pentekeningen, soms twee pagina’s breed, die een beetje doen denken aan Quentin Blake. De, soms stripachtige, illustraties versterken ook de sfeer van de grote stad en de intimiteit in de relatie tussen Rosie en haar moeder. Een origineel, hedendaags verhaal. Vanaf ca. 6 jaar.Jeugd non-fictie
Radnedge, Keir. Wereld voetbal recordboek 2011
FIFA Wereld Voetbal Recordboek 2011
Dit fraai vormgegeven en met honderden kleuren- en zwart-witfoto's geïllustreerde boek over voetbal presenteert talloze feiten en feitjes, statistieken, lijstjes en overzichten over meer en minder belangrijke wetenswaardigheden van deze sport. Het geeft bijvoorbeeld informatie over uitslagen, landstitels, rode kaarten, vrouwenvoetbal en fameuze spelers, trainers en scheidsrechters. De Engelse auteur, die al ruim veertig jaar werkzaam is als sportverslaggever, beperkt zich daarbij niet tot de recente ontwikkelingen (WK 2010), maar ook oudere tijden komen aan bod. De voetbalsport uit een groot aantal specifieke landen wordt geschetst en bijvoorbeeld ook de Europa- en Afrikacup komen aan bod. Dit boek, uitgegeven met instemming van de wereldvoetbalbond FIFA, bevat vele honderden kleine stukjes informatie (veelal van enkele regels tekst). Alle relevante records worden beschreven. Het boek bevat tevens een uitgebreid register. Vanaf ca. 11 jaar

Radnedge, Keir . Wereld voetbal recordboek 2011
DVD speelfilms

Eat, pray, love

Een romantisch drama uit 2010 van Ryan Murphy (Glee; Nip/Tuck),gebaseerd op de autobiografische bestseller 'Eten, bidden, beminnen' van Elizabeth Gilbert. In de hoofdrollen Julia Roberts, Javier Bardem en Richard Jenkins. Hoofdpersoon Liz heeft 'alles'maar voelt zich ongelukkig. Na een pijnlijke scheiding besluit ze een jaar op reis te gaan om achtereenvolgens in Italië, India en Indonesië op zoek te gaan naar zingeving. De recensenten plaatsen kritische noten. Jann Ruyters (Trouw 7-10-'10): 'Brave film'. Annemart van Rhee (Algemeen Dagblad 7-10-'10) vindt Roberts niet altijd geloofwaardig, maar: Toch is 'Eat pray love' het aankijken waard. De ongelooflijk sfeervolle locaties, zeker het wonderschone Bali, de heerlijke inbreng van Richard Jenkins en Javier Bardem en de beelden van Italiaanse pasta s en pizza s zijn om te watertanden.' Milou van der Will (Metro 7-10-'10): Een typische vrouwenfilm, vooral aan te raden aan fans van het boek.' Kijkwijzer: alle leeftijden.


The social network


Een drama uit 2010 van David Fincher (The curious case of Benjamin Button; Fight Club) over de beginjaren van de succesvolle sociale netwerksite Facebook. Harvard-student Mark Zuckerberg (Jesse Eisenberg) en zijn vrienden legden in 2004 de basis voor Facebook. Dit verhaal wordt in flashbacks verteld, rondom de rechtszaken die Zuckerberg en voormalige vrienden en medewerkers voerden over het (intellectuele) eigendom en de bijbehorende financiële vergoedingen van de website. Bor Beekman (Volkskrant 28-10-'10): '(...) The Social Network is niet overdreven geromantiseerd, computer-lingo en algoritmes worden niet versimpeld, en de personages - op zanger Justin Timberlake na gespeeld door relatief onbekende acteurs - zijn even weinig eenduidig als mensen van vlees en bloed. (...)'. Ab Zagt (Algemeen Dagblad 28-10-'10) vindt de film 'meeslepend', met 'uitgekiende dialogen: 'Het verbale geweld is door Fincher in strak geregisseerde scènes verwerkt, waardoor zijn film een ongekend tempo heeft en vanaf de eerste seconden fascineert, vooral door de complexe antiheld Zuckerberg.' Kijkwijzer: 12 jaar, drugs- en/of alcoholmisbruik, discriminatie, grof taalgebruik.

K3 en de wondermachine

De meisjes van K3, Karen, Kristel en Josje, toerden met de show over de wondermachine van september tot en met december 2010 door België en Nederland. Wanneer ze aan hun optreden willen beginnen, ontdekken ze op het podium een vreemde machine. Het is de Wondermachine van professor Schwarzwald (Julius Caesar). Je kunt er mee tijdreizen en je kan er mee worden wat je maar wil. De professor waarschuwt echter dat ze niet aan de machine mogen komen, omdat hij nog niet helemaal goed werkt. De meisjes kunnen hun nieuwsgierigheid niet bedwingen en proberen hem toch uit.... Al snel blijkt dat ze beter naar de professor hadden kunnen luisteren. Tijdens de show zingen ze diverse liedjes zoals: Hallo K3, De 3 Biggetjes, De politie, Lollypopland, Oya lélé, Handjes draaien, MaMaSé! Voor alle K3-fans. Kijkwijzer: nog niet bekend. Wordt niet opnieuw aangegeboden.


DVD non-fictie

Sharkwater

Haaien hebben de naam om kwaadaardige moordenaars te zijn, menseneters. Films zoals 'Jaws' bevestigen deze reputatie, maar toch is dat niet terecht. Van de 360 soorten is het overgrote deel niet gevaarlijk voor de mens. De haai, die al 400 miljoen jaar bestaat, wordt eerder bedreigd door de mens. Miljoenen haaien sterven als bijvangst of worden gejaagd voor de haaienvinnensoep. De Canadese onderwaterfotograaf en bioloog Rob Stewart is gefascineerd door haaien. In deze documentaire toont hij zowel de evolutie en leefgewoonten van het dier als zijn belang voor het ecosysteem. Ook de brute vangst door haaienvissers komt uitgebreid aan bod. Frank Heinen (Movie2movie,i): ''Sharkwater' is een documentaire die gebruik maakt van zowel schoonheid als bruutheid om de boodschap over te brengen. Prachtige natuurbeelden worden afgewisseld met uiterst bloederige, schokkende fragmenten. (...) Het is echter waarschijnlijk wel de enige manier om het broodnodige bewustzijn bij het algemene publiek te creëren. (...) Een echte eyeopener, die ons dwingt om op een andere manier naar onszelf en de zogenaamde 'monsters van de zee' te kijken.' De film won op vele filmfestivals over de hele wereld prijzen, waaronder diverse publieksprijzen voor Beste documentaire. Kijkwijzer: 16 jaar.

Gogh’s zondag


Theo van Gogh (1957-2004) was columnist, regisseur, scenarioschrijver en programmamaker voor televisie. In de periode 2000-2001 presenteerde hij voor Yorin het praatprogramma 'Gogh's zondag'. Een half uur lang interviewde hij, in een rustig decor, gezeten aan een eenvoudige tafel, iemand uit het nieuws, de cultuur of de politiek. Zo voerde hij soms spraakmakende gesprekken over uiteenlopende onderwerpen met politici zoals Pim Fortuyn, J.P. Balkenende, Jan Marijnissen en Femke Halsema maar ook Jules Deelder, Peter R. de Vries, Huub Stapel, Herman Brood, Maarten van Rossem, Maurice de Hond, Bart de Graaff, Heleen van Royen, Willem Oltmans, Rob Oudkerk en vele anderen. Trouw schrijft: 'De beste interviewer van Nederland was Theo van Gogh. Met afstand.' Deze zes dvd's bevatten de 45 afleveringen van het televisieprogramma. Kijkwijzer: alle leeftijden.

 

Bluray

Nordwand

Duitse sportdrama/actiethriller uit 2010 van Philipp Stölzl, met Johanna Wokalek, Ulrich Tukur e.a. In de zomer van 1936, ten tijde van nazi-Duitsland, proberen twee Duitsers en twee Oostenrijkers de noordzijde van de Eiger te beklimmen. Ze zijn ervan overtuigd dat het hun zal lukken ondanks de vele dodelijke slachtoffers die eerder vielen op de Nordwand. Een journalist en een fotografe verslaan het spektakel vanaf de voet van de berg. De pers is vrij lovend over deze film. Dana Linssen (NRC 23-6-'10) geeft 3 (van 5) sterren: 'De spanning erin houden is moeilijk bij verhalen waarvan de afloop bekend is. Dat lukt in Nordwand omdat de klimmersproblemen - afgevroren vingers, maten die je moet achterlaten - zo elementair zijn. (...) Nordwand bevat een intrigerende politieke onderlaag die nooit helemaal aan de oppervlakte komt.' Mario Wisse (Metro 24-6-'10) geeft 4 (van 5) balletjes: 'De strijd richting top, de helse berg, de spanning, alles is werkelijk prachtig in beeld gebracht en sterk geacteerd. Mooie film.'Kijkwijzer: 12 jaar, angst.

Games

Rally Racer Wii

Een racespel waarbij je als coureur verschillende circuits moet afleggen. Met behulp van je controller en nunchuk (Wii-wheel compatible) baan je jezelf een weg over het parcours. Er zijn twee speltypen: time trial en championship mode. Alhoewel het spel uitnodigt om er eens lekker voor te zitten, verveelt het spel al snel. Er is weinig spannends te beleven. De circuits en omgevingen zijn eenvoudig grafisch vormgegeven en lijken te zijn gebaseerd op het grafische vermogen van spelletjes die enkele jaren geleden zijn uitgebracht. Er is weinig gebruik gemaakt van speciale effecten en ook de achtergrondmuziek is minimaal. Verder reageert de besturing niet optimaal en zijn de aanpassingen die je in de garage kan uitvoeren nauwelijks merkbaar op het circuit. Tijdens het rijden word je wel goed geholpen door je bijrijder, qua circuitinfo. Een ander pluspunt is ook dat je in stuntomgevingen kan rijden. Uitendelijk kan dit spel zich niet meten met overige meer bekende rallygames. V/J-aanbieding. PEGI: 3 jaar.

NBA 2K11 XBOX/Wii/ PS3


Rond de meest prestigieuze basketbalcompetitie ter wereld, de National Basketball Association, is een game gecreëerd. Met behulp van de Wii-controller en nunchuk speel je met basketbalteams waar grote namen deel van uit maken, zoals Earvin "Magic" Johnson en Michael Jordan. De bewegingen zijn zeer precies en komen natuurlijk over. In de spelmodus 'MJ: Creating a Legend' begin je als de jonge Jordan om langzaam je carrière verder vorm te geven. Voordat je dat mag doen, moet je eerst de Jordan Challenge completeren. In tien onvergetelijke klassieke wedstrijden kun je de Legend Mode vrijspelen. In tegenstelling tot voorgaande succesvolle NBA releases* heeft de 2010 NBA versie nieuwe features, zoals: IsoMotion, vernieuwde dribbel controles, verbeterde schottechnieken en veel meer. Je kunt ook gewoon snelle wedstrijden spelen alsook interessante minigames. Dit spelis een must voor alle basketbal en Air Jordan fans. V/J-aanbieding. PEGI: 3 jaar, online.

Collectieteam

Mijn foto
Provinciaal Collectioneren Utrecht
Het collectieteam bestaat uit elf medewerkers
Mijn volledige profiel weergeven

Volgers