donderdag 26 april 2012

Highlights week 17

Volwassenen fictie


Jane Casey. Vergelding
VergeldingRechercheur Maeve Kerrigan van de Londense politie wordt samen met de nieuwe inspecteur Josh Derwent op een moeilijke zaak gezet. Op twee plaatsen in Londen is een man vermoord; omdat beide slachtoffers veroordeelde pedofielen zijn die zijn gemarteld, is er een duidelijk verband tussen de moorden. Nadat een derde gemartelde dode is gevonden, een oude priester veroordeeld voor seksueel misbruik, doen Maeve en Josh een ontdekking die naar de dader kan leiden. Een race tegen klok begint: kunnen ze de dader voorblijven? De in Londen wonende Ierse ex-redacteur van kinderboeken publiceerde eerder misdaadromans 'Spoorloos' en 'Brandbaar'*, de laatste met Maeve in de hoofdrol. Dit is de tweede over haar, met een spannend verhaal waarin ethische vragen goed zijn verwerkt, een iets te uitgebreide plot, vrij veel geweld en een verrassend, maar ook logisch slot. Goede vertaling. Kleine druk.

Victoira Hislop. Het kleine paradijs.
Het Kleine ParadijsAls de jonge Engelsman Dimitri in 2007 een jaar studeert in Thessaloniki, zoekt hij daar vaak zijn Griekse grootouders op. Hoewel ze moeite hebben met de vele veranderingen in de stad, kanhij hen niet overhalen te verhuizen naar Londen, waar hun zoon woont. De reden ligt in dramatische gebeurtenissen in Thessaloniki 1917-1947, waarover ze hem op een dag vertellen. Zijn opa groeide op als zoon van een kille stoffengroothandelaar en zijn warme vrouw, oma moest als kind vluchten uit Smyrna en kwam zonder moeder aan in Thessaloniki, waar zij een begaafd coupeuse werd en haar man leerde kennen. Deze vocht in de Tweede Wereldoorlog tegen de Duitsers terwijl zijn vader collaboreerde. Het verhaal van zijn grootouders beïnvloedt daarna Dimitri's toekomst. De Engelse journaliste, die reisartikelen schrijft voor'The Sunday Telegraph' debuteerde in 2005 met de bestseller 'Het eiland'*, waarvan een televisiefilm is gemaakt. Deze goedvertaalde derde roman is boeiend en aansprekend, geeft een opvallend raak beeld van de Griekse geschiedenis en een mooi tijdsbeeld.

Elsie Johansson. Gisteren is voorbij
Gisteren Is VoorbijDe ik-figuur in dit boek is de 72-jarige Marie-Louise (Marliss) Parre. Ze is een gefortuneerde weduwe, maar is eenzaam en mist tederheid en intimiteit. Het verouderingsproces ondergaat ze, maar 'ik ben nog niet op'. Beelden uit haar moeilijke jeugd en uit haar ongelukkige huwelijk hebben sporen nagelaten en ze draagt nog altijd een gebeurtenis uit haar leven mee, een patroon dat zich generaties lang herhaalt. Maar kun je jezelf vergeven? De hoofdpersoon is spiritueel ingesteld en beantwoordt vragen van haar innerlijke stem die eerlijkheid wil horen. Zo ontdekt ze hoe ze gevormd is door het leven en of je met een ouder wordend lichaam nog een nieuwe liefde aandurft. Het boek won in 2009 een Zweedse romanprijs, terecht, want alles klopt in dit boek: van het verhaal, de bespiegelingen, het kwetsbaar durven zijn tot en met de omslagillustratie. Kleine druk.

Gilles Leroy. Zola Jackson
Zola JacksonOok deze roman van de Franse winnaar van de Prix Goncourt met 'Alabama Song' speelt zich af in de Verenigde Staten. Een wat vereenzaamde zwarte vrouw, gepensioneerd onderwijzeres, wil niet
zonder haar hond geëvacueerd worden als de orkaan Katrina in 2005 in New Orleans een verwoestende overstroming veroorzaakt.Wachtend op redding voor allebei komen allerlei herinneringen boven, vooral aan haar gecompliceerde verhouding met haar inmiddels overleden talentvolle, homoseksuele zoon en diens blanke partner. De gebeurtenissen in het heden worden afgewisseld met flashbacks. Suggestieve beschrijving van de ramp en de aandoenlijke hond; bijzondere karakterschets van een zwarte vrouw in een maatschappij waarin rassenkwesties nog altijd een rol spelen.

Sarah-Kate Lynch. Dolci d'amore
Dolci D'AmoreLily heeft haar liefde gevonden in Daniël. Samen hebben ze bijna alles: een goede baan, leuke vrienden en ze wonen mooi. Helaas kunnen ze het plaatje niet completeren met een baby. Ondanks een diep gekoesterde kinderwens lukt het de twee niet om zwanger te worden. Op een dag vindt Lily haar grootste nachtmerrie: een foto waarop haar man staat met een vrouw en twee kinderen. Het verklaart een hoop; Daniël is regelmatig in Italië en zou daar dus een tweede gezin op kunnen nahouden. Ze besluit, gedreven door paniek, af te reizen naar Italië om verder onderzoek te doen. Daar ontmoet ze de bejaarde zussen Violetta en Luciana, die samen met wat andere vrouwen liefdesverdriet hebben gekend en een grote missie hebben om hun laatste jaren mee te vullen. Lily is hun volgende 'project'. Zeer sympathieke roman, die ondanks het zware thema een luchtige sfeer weet neer te zetten en de warmte en sfeer van Italië goed overbrengt. De schrijfstijl is fijn en zorgt ervoor dat je tot het einde geboeid blijft. De auteur is ook bekend van de romans 'Zoet verlangen' en 'De smaak van champagne'*.

Hakan Nesser. De man zonder hond
De Man Zonder HondTijdens een familiefeest verdwijnt eerst zoon Robert en een dag later kleinzoon Henrik. Robert kreeg landelijke bekendheid doordat hij zich tijdens een realitysoap op televisie heeft misdragen en Henrik draagt een geheim met zich mee dat hij nog niet deelde met anderen. Toch komt hun verdwijning onverwacht en inspecteur Barbarotti ziet dan ook geen verband. Hoewel het boek valt in de categorie thriller en er twee mensen verdwijnen, heeft het weinig elementen in zich die kenmerkend zijn voor een thriller. De spanning wordt vooral opgebouwd door de bijzondere (sociale) achtergronden van de individuele familieleden die uitmonden in deze familietragiek tijdens het verplichte feest. Zelfs de rol van de politie is marginaal. Als lezer moet je voorbereid zijn op deze accenten. Het taalgebruik is niet moeilijk, de karakters echt, maar tamelijk somber.Er volgen nog drie delen over inspecteur Barbarotti.

Volwassenen non-fictie

Simon Schama. Waar is de tolerantie gebleven?
Waar Is De Tolerantie Gebleven?Over de gehele wereld neemt de intolerantie tegenover afwijkende meningen en levenswijzen hand over hand toe. In dit betoog, dat heen en weer springt van verleden naar heden en van oost naar west, onderzoekt Schama de achtergronden van deze verandering. Hij komt tot de conclusie dat de intolerantie vooral het gevolg is van een opkomend religieus fundamentalisme, zowel van christelijke als van islamitische zijde. De lessen uit de zeventiende eeuw zijn blijkbaar vergeten. Toen overwon tolerantie het haat-denken van de godsdienstoorlogen en was het antwoord op de kritische houding ten aanzien van geopenbaarde kennis. De herleving van mystieke religies plaats ons voor de vraag of tolerantie en vrijheid zich ook uitstrekken tot degenen die op de vernietiging ervan uit zijn. Schama meent dat we intolerantie het best het hoofd bieden als we het aan iedereen toestaan de grote waarde van vrijheid en tolerantie openlijk in twijfel te trekken. Zijn optimisme wordt zeker niet door iedereen gedeeld.

Mary Gabriel. Liefde en kapitaal: Karl en Jenny Marx en de geboorte van een revolutie
Liefde En KapitaalJournaliste Mary Gabriel schreef een kloek boek over Karl Marx (1818-1883). Marx huwde in 1843 de adellijke Jenny van Westphalen (1814-1881). Het paar kreeg zes kinderen waarvan drie meisjes de volwassenheid bereikten. Het gezin leefde in armoedige omstandigheden en moest achtereenvolgens uitwijken naar Parijs, Brussel en uiteindelijk Londen. Het huishouden was een centrum voor allerhande ballingen, avonturiers en revolutionairen. Dankzij de financiële steun van Friedrich Engels (1820-1895) kon het gezin overleven. Jenny steunde haar man in zijn werk en bleef hem trouw ondanks de problemen en de ontrouw van Marx (hij verwekte een kind bij de huishoudster). Jenny, Karl Marx en Engels vormden een drie-eenheid. Gabriel heeft veel sympathie voor Jenny. Het succes van Marx's magnum opus 'Das Kapital' (1867) verlichtte de zorgen. Gabriels boek richt zich meer op de tragische en moeilijke gezinsleven waarin het denken van Marx zich vormde dan op het denken zelf. Hiermee geeft het boek ook een beeld van het dagelijkse leven in de negentiende eeuw. Met fotomateriaal, literatuurlijst en personenoverzicht.

Tim Weiner. Vijanden van de staat
Vijanden Van De StaatDe Amerikaanse binnenlandse veiligheidsdienst FBI bestaat ruim honderd jaar. Het grootste deel van deze periode was gewijd aan de strijd tegen het communisme. De geschiedenis van de FBI zoals die in dit boek is opgetekend door een journalist van de New York Times, die eerder de geschiedenis van de CIA beschreef, is dus vooral een geschiedenis van het Amerikaanse anti-communisme en de Koude Oorlog. En van J. Edgar Hoover, die van 1935 tot zijn dood in 1972 de leiding had en ooit de machtigste man van de Verenigde Staten is genoemd. Het is een geschiedenis waarin agenten op en over de rand van de wet opereerden met afluisterpraktijken, inbraken en diefstallen. Een aanhoudende strijd tussen de zorg voor nationale veiligheid en de burgerrechten. En een funeste competentiestrijd met andere diensten die verantwoordelijk was voor het falen bij de aanslagen van '9/11'. Het boek is gebaseerd op recent vrijgegeven documenten en ruim tweehonderd gesprekken met voormalige agenten. Een populair geschiedenisboek voor een breed publiek met meer details dan analyse, veel woordelijk weergegeven gesprekken en situatietekeningen. Met enkele zwart-witfoto's, uitgebreide eindnoten en een register.

Elif Safak. Zwarte melk
Zwarte melkDe Turkse schrijfster Elif Shafak (1971) beschrijft in dit boek de zoektocht die ze heeft afgelegd om de verschillende rollen in haar leven te verenigen. Voor en na haar zwangerschap hoorde ze stemmen en ontwikkelde een depressie. Doorspekt met kruisverbanden met de literatuur, geschiedenis en wetenschappen wordt de zoektocht beschreven. Het boek geeft een kritische blik op vrouwen in Europa. De eigen belevenissen worden op een hoger niveau getild, waardoor deze voor een breder publiek herkenning opleveren. Een ontroerend boek over de ontwikkeling van een kwetsbare vrouw. Geschikt voor iedereen met belangstelling voor de (vrouwelijke) psyche. Kleine druk

Samenwerkingscollectie

David Pinto. Canon voor participatie en diversiteit
Canon Voor Participatie En DiversiteitEen boek over participatie van migranten in de Nederlandse samenleving en diversiteitsbeleid van de overheid en het bedrijfsleven. Het is geschreven naar aanleiding van het nieuwe overheidsbeleid om een einde te maken aan het 'doelgroepenbeleid' en een door de auteur in 2010 geschreven artikel over integratie dat veel reacties opriep. De auteur verklaart hoe het komt dat het migrantenbeleid tot nog toe niet erg succesvol is. Hij geeft ook aan wat succesfactoren zijn voor participatie en geeft daarbij voorbeelden uit de praktijk. Hij presenteert de drie-stappenmethode, een methode om te communiceren vanuit inzicht in de eigen manier van communiceren en die van de ander om zo om te kunnen gaan met verschillen in waarden en normen. Vervolgens geeft hij aan hoe 'diversiteitsbeleid' binnen de overheid, het bedrijfsleven en opleidingen vormgegeven kan worden. De auteur is directeur van het Intercultureel Instituut, expertisecentrum voor Participatie en Diversiteit en is daarnaast docent, trainer, adviseur, onderzoeker en schrijver. Hij heeft eerder veertien boeken gepubliceerd op het gebied van intercultureel communiceren, participatie en diversiteit. Met trefwoordenregister.

Jeugd fictie

Mylo Freeman. Prinses Arabella en de oppas
Prinses Arabella En De OppasDe ouders van prinses Arabella willen uit, maar Arabella heeft geen zin om mee te gaan. Haar ouders stellen een oppas voor, maar dat wil ze ook niet. Dan komt Ushi, een Japanse oppas en zij blijkt heel hip en vrolijk. Arabella nodigt haar vrienden prinses
Ling, prinses Sofie en prins Mimoen ook uit en samen kijken ze wat Ushi in haar koffertje heeft. Ushi blijkt de kunst van origami te beheersen. Ze leert de kinderen hoe ze vogels moeten vouwen, maar het lukt Arabella niet. Totdat ze alleen op haar kamertje zit en dan blijkt dat haar talent groter is dan ze dacht. In dit royaal opgezette prentenboek is typisch mokkend kleutergedrag - 'Dat wil ik niet! Dat kan ik niet!' - verwoord en verbeeld in een mooi, multicultureel verhaal. De aquarellen zijn kleurrijk en bevatten ook elementen die niet in de tekst staan. Dit nodigt uit tot verder kijken en praten. In de tekst bij de eerste prent staat: 'de koning wil op restaurant', een typisch
Vlaamse woordcombinatie. Neemt niet weg dat ook dit nieuwe verhaal over prinses Arabella weer sterk tot de verbeelding van kleutermeisjes zal spreken. Vanaf ca. 4 jaar.

DVD non-fictie

Paul Rosenmöller en het populisme in Europa

Nederlandse televisieserie van de IKON waarin Paul Rosenmöller Hongarije, Italië, Frankrijk, Denemarken en Zweden bezoekt en probeert erachter te komen hoe en waarom populistische partijen (Fidesz, Lega Nord, Front National, Volkspartij en
Zweden-Democraten) die aan de macht zijn of grote invloed hebben zo'n aantrekkingskracht hebben en waarom anderen dat juist afwijzen. Hij laat zowel leden van de populistische partij, zowel op nationaal als lokaal niveau, aan het woord als ook
immigranten en Roma, op wie populistisch beleid vaak gestoeld is. Ook interviewt hij de gewone man op de straat, zowel voor als tegenstanders. De grote kracht van deze vier afleveringen is dat Rosenmöller iedereen in zijn waarde laat en laat spreken zonder
hen aan te vallen, al blijft hij wel kritisch. Zo wordt een evenwichtig beeld geschapen van de invloed van het populisme in een aantal landen waaraan de PVV zijn voorbeelden ontleent. Kijkwijzer: niet vermeld. Geproduceerd op cd-/dvd-r(w).

Bluray

Don't be afraid of the dark
Don't Be Afraid Of The Dark (Dvd)De Amerikaanse horrorfilm 'Don't be afraid of the dark' uit 2010 is het regiedebuut van Troy Nixey, maar werd geproduceerd door Guillermo del Toro, die vaker in dit genre werkte (Blade) en zelf het scenario schreef op basis van de gelijknamige televisiefilm
uit 1973. Architect Alex verhuist met zijn vriendin naar een vervallen landhuis op Rhode Island dat hij wil opknappen en verkopen. Ook zijn achtjarige dochtertje Sally komt bij hen wonen. Wanneer Sally op onderzoek gaat in de kelder van het huis bevrijdt ze per ongeluk wezentjes die slechte bedoelingen hebben. In de hoofdrollen Bailee Madison (Bridge to Therabithia) als het meisje en verder Katie Holmes en Guy Pearce. Bart van der Put (Parool 23-11-'11): '(...) de visuele rijkdom die de films van Del Toro kenmerkt, ontbreekt en de intrigerende voorgeschiedenis van het huis had uitvoeriger belicht mogen worden. Als stijlvolle en spannende spookhuisfilm overtuigt Don't be afraid of the dark echter wel en onder regie van Nixey pakt de jonge actrice Bailee Madison sterk uit in een zware hoofdrol. De bemoeienis van Del Toro met het ontwerp van de kleine monsters werpt gepast akelige vruchten af en doet naar meer verlangen. (...)' Met extra's. Kijkwijzer: 16 jaar, geweld, angst. Zie ook rubriek Blu-ray. De dvd staat 27e op de Dutch Charts, week 13. Redactie.

Games

Nickelodeon dance
Nickelodeon DanceNickelodeon nodigt de kinderen uit om met hun televisie-vrienden te dansen. Er zijn verschillende danspassen en liedjes die het kind kan nadoen. Zo kunnen ze dansen en zingen met Diego, Dora en The Backyardigans. Het doel van het spel is zo goed mogelijk de bewegingen van de danser te volgen. Hoe beter je de passen nadoet, hoe meer sterren je kunt verdienen. De bekende speelfiguren en de uitleg op niveau van de speler maken het wel extra aantrekkelijk voor kinderen. Dit spel is specifiek
ontwikkeld om kinderen meer te laten bewegen. Er is zelfs een fitness onderdeel. Kinderen kunnen alleen of met z'n tweeën spelen. Leuk actief spel voor kinderen vanaf ca. 3 jaar. PEGI: 3 jaar. Spel om kinderen te stimuleren meer te bewegen. Wii

donderdag 19 april 2012

Highlights week 16


Volwassenen fictie

Majgull Axelsson. Moederpassie.
MoederpassieDe Zweedse schrijfster (1947) werkte als journaliste en schrijfster van non-fictieboeken over sociale onderwerpen. Na haar debuut in 1994 met 'Huis der Nevelen' won zij in 1997 de prestigieuze Zweedse Augustpris voor 'Aprilheks', waarmee zij internationaal doorbrak. Deze nieuwe roman speelt in en rond Arvika aan het meer de Glasfjord. In het centrum van het verhaal bevind zich Sally's wegrestaurant en haar eigenaresse Minna. Als de herfststormen het water in het meer opstuwen en bovendien dagenlage heftige regenval het water dramatisch laat stijgen, schuilt een aantal stadsgenoten bij Minna en haar puberdochter: de zwijgzame Tyrone, de altijd verontwaardigde restauranthulp Anette, Ritva van de plaatselijke krant, de gealcoholiseerde Maguerite en haar arrogante man Henrik. De rode draad in de boeiende verhalen van de zich in een uitzonderlijke situatie bevindende personages is een vermenging van ouderschap en vooral moederschap met schaamte, schuld, afhankelijkheid en gemeenschappelijkheid door de generaties heen. Zeker interessant voor lezers (lezeressen) die de romans van Marianne Fredriksson met plezier en herkenning lazen.

Gina Holmes. Vergeten en vergeven: roman.
Vergeten En VergevenNa twintig jaar huwelijk gaan Kyra en Eric Yoshida een tijdje uit elkaar omdat Kyra haar man verdenkt van overspel. Juist op het moment dat Eric vreemd gegaan is, krijgt Kyra een auto-ongeluk waardoor ze haar geheugen voor een deel kwijtraakt. Ze weet niets van een tijdelijke scheiding en Eric ziet hierin dè kans om zijn huwelijk te redden. Maar gaat de omgeving hierin mee en wat als het geheugen terugkomt? Het karakter van Eric, de ik-figuur, staat centraal in deze roman. Zijn christen zijn speelt op de achtergrond mee, zeker als het gaat om onderwerpen als schuld en vergeving. De lezer wordt voortdurend voor de vraag gesteld of Kyra's geheugen terugkomt en wat het effect is op de relatie van de hoofdpersonen. Het blijkt dat de toekomst anders en verrassend
wordt ingevuld. Mooi geschreven boek - met een goede titel - voor een brede lezerskring. De auteur debuteerde in 2011 met 'De overtocht'

Rebecca Makkai. De lener
De LenerEen meeslepende debuutroman over boeken en een negendaagse reis door de Verenigde Staten. Jeugd-bibliothecaresse Lucy (26) slaat op de vlucht met een tienjarige, van huis weggelopen jongen, Ian. Hij haalt haar over om hem mee te nemen, maar in de media lijkt het op een kidnapping. Ze ontvluchten zijn evangelische moeder, die Ian naar een anti-homo cursus stuurde en vele boeken verbood. Via veel avonturen en verwijzingen naar boeken en muziek probeert Lucy, die het verhaal in de ik-vorm vertelt, contact met de jongen te krijgen. Tegelijkertijd tracht ze haar eigen vluchtgedrag en dat van haar Russische vader te begrijpen. Liefde voor lezen is haar inspiratiebron, en ze gelooft dat boeken de wereld van Ian kunnen veranderen. De Amerikaanse schrijfster (1978) publiceerde eerder met groot succes korte verhalen en is werkzaam op een Montessorisschool. Dit debuut staat vol morele dilemma's, maar is vooral humoristisch en ontroerend. Het boek eindigt met vragen voor leessclubs.

Volwassenen non-fictie

Bed & breakfast zonder drempels
Bed & Breakfast Zonder DrempelsWie zich moet verplaatsen met een rolstoel moet ieder uitje zorgvuldig plannen. Even spontaan een weekendje weg gaat niet echt gemakkelijk, omdat er lastig achter te komen is of het slaapadres wel rolstoelvriendelijk is. De schrijfster, zelf rolstoelgebruiker, heeft een twintigtal adressen opgezocht in Nederland die aan de eisen voldoen. Van iedere overnachtingsplek geeft zij een persoonlijke impressie, net als van de eetgelegenheden en van de uitstapjes die zij met haar partner maakte. Daarnaast worden de belangrijke technische voorzieningen als de aanwezigheid van een douchestoel, al of niet opklapbare beugels in de badkamer, van hoeveel kanten de bedden bereikbaar zijn enz. vermeld. Ook worden plus- en minpunten gegeven. Het geheel bevat ook getekende plattegronden van de ruimte en kleine kleurenfoto's. Het enige minpuntje is dat de auteur ervan uitgaat dat de bezoeker over een eigen auto beschikt. Wie dat niet heeft, zal veel adressen, eetgelegenheden en attracties niet gemakkelijk kunnen bereiken. Verder is dit een prima uitgave waar menigeen veel plezier van kan hebben. Duidelijke inhoudsopgave. Aantrekkelijke en praktische gids voor rolstoelgebruikers.

Noes Lautier. Met uitzicht op de Ëcrins
Uitzicht Op De EcrinsQueyras & Ecrins, twee gebieden in de zuidelijke Franse Alpen die relatief rustig en onbedorven zijn, vormen een paradijs voor bergwandelaars. Auteur Noes Lautier, ervaren in zowel de bergsport zelf als in redactie- en schrijfwerk over bergsport, stelde een praktische gids samen voor de wandelaar op basis van persoonlijke proefwandelingen en tips van insiders. Het leverde een mooie combinatie op van populaire en stille routes, makkelijke en uitdagende trajecten, een- en meerdaagse tochten en wandelingen die geschikt zijn voor jonge kinderen. De informatie is overzichtelijk genoteerd. In een oogopslag de benodigde tijd, het aandeel klimmen en dalen, pauzeplekken, overnachtingsmogelijkheden, moeilijkheidsgraad, natuurschoon en telefoonnummers. Met veel wandellust opwekkende kleurenfoto's, puntige routebeschrijvingen en overzichtskaartjes. Prima en compleet. Uitklapbare overzichtskaart en tekst aan de binnenzijde van het omslag.

Bram Bakker. Over seks gesproken
Over Seks GesprokenDit boek gaat over seks en seksverslaving, maar ook over liefde tussen mensen. Het is geschreven als een persoonlijke zoektocht van de auteur naar antwoorden op vragen die leven over seks. In zestien hoofdstukken neemt hij het onderwerp seks van allerlei kanten onder de loep. Met thema's als: de eerste keer, seksuele geaardheid, de macht van de media, wat is normaal, pornosurfen, onwettige seks, geneesmiddelen en het libido, stimulerende middelen, in therapie, monogamie als doel. De verschillende hoofdstukken zijn over het algemeen vlot en persoonlijk geschreven en lezen meestal gemakkelijk weg. Tussen de hoofdstukken zit niet erg veel samenhang, ze laten zich meer lezen als losse columns. De auteur richt zich met dit boek vooral op de brede groep mensen in de samenleving met een zekere verwarring over seks en liefde. Daarnaast vraagt het boek aandacht voor de snel groeiende groep van seksverslaafden in Nederland. Bram Bakker staat bekend als een 'dwarse' psychiater die inmiddels al een tiental boeken heeft gepubliceerd, onder andere over psychiatrie, verslaving, zelfmoord en over hardlopen

Alice Herz-Sommer. De pianiste van Theresienstadt
De Pianiste Van TheresiënstadtHet lange, bewogen leven van de concertpianiste Alice Herz-Sommer (Praag, 1903). De Amerikaanse fan Caroline Stroessinger schetst alle fasen en facetten van Alice' leven in een veelluik, dat recht doet aan de gelukkige jaren in Praag (waar Kafka huisvriend was), de gevangenschap met zoontje Rafi in kamp Theresienstadt (1942-1945), de jaren als inwoner van de jonge staat Israël (met Golda Meir), en ten slotte de periode in Londen: als 108-jarige is ze de oudste Holocaust-overlevende. Kern van het veelluik vormt de episode waarin Alice zichzelf en de medekampbewoners op de been hield dankzij haar pianospel: honderd maal trad ze op in het kamp. Muziek bood troost en hoop. Het boek is niet chronologisch, maar bestaat uit diverse momentopnamen van Alice' leven tegen de achtergrond van de politiek-maatschappelijke drama's van de eeuw. Bespiegelingen over o.a. de filosofie van Spinoza worden afgewisseld door intermezzi over bijvoorbeeld haar sobere leefwijze. Rode draad vormt de heilzame werking van muziek. Warm portret van een sterke vrouw met een aanstekelijke levensvisie.

T. Bade. Biomassaliteit

Biomassaliteit zegt net als biodiversiteit iets over de dynamiek van een ecosysteem en de soorten die daarin leven. Bovendien gaat biomassaliteit ervan uit dat een grote populatiedichtheid van een soort een essentiële voorwaarde is voor het functioneren van een ecosysteem. Hierbij spelen de voedselpiramide en de populatiedynamica een belangrijke rol. Deze uitgave is voorzien van kleurenfoto's en gefundeerde teksten, die de lezer gedegen informatie verschaft. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen niet-gedomesticeerde en gedomesticeerde soorten. Men kan zich afvragen of deze laatste categorie wel thuishoort in dit boek. De auteurs behandelen zowel aquatische als terrestrische ecosystemen, dit geeft een totaalvisie weer. Een belangrijk hoofdstuk handelt over de relatie van biomassaliteit en predatoren. Er kan gesteld worden dat dit boek inzichten geeft in een andere benadering van het functioneren van een ecosysteem. Voorzien van een notenoverzicht. Een literatuuroverzicht, fotobijschrift en -verantwoording ontbreken. Aanbevelenswaardig voor degene die een ruimere interpretatie van ecologisch systeem nastreeft. Alternatieve benadering voor het beschermen van de natuur, met zeer fraaie natuurfoto's in kleur

Samenwerkingscollectie

Carin Suurenbroek. Wat voor leider ben jij?
Wat Voor Leider Ben Jij?Op basis van het bekende model van situationeel leidinggeven van Hersey & Blanchard gaat dit boek over leiderschap en komen de harde en taakgerichte en de zachte en meer relatiegerichte kanten ervan evenwichtig voor het voetlicht. Aspecten van leiderschap hebben de twee auteurs, ervaren senior trainers van leidinggevenden, geordend in tien dimensies, waaronder: stabiliteit & flexibiliteit, ik & wij, kracht & kwetsbaarheid, denken & voelen, autoriteit & dienstbaarheid en controle & vertrouwen. Het gaat daarbij niet over goed of fout, maar veel meer dat je als leidinggevende ontdekt hoe te handelen in een specifieke situatie en daarin ook te variëren. In een slothoofdstuk wordt de lezer uitgedaagd om de dimensies als een mengpaneel te zien en daarmee aan de slag te gaan. De inhoud valt op door een modulaire opbouw en door to-the-point teksten met steeds een gedoseerde hoeveelheid informatie. Daardoor zijn de hoofdstukken zelfstandig en los van elkaar leesbaar. Het boek wordt ondersteund door een website en bevat een bibliografie. Aansprekend en uitnodigend

John Berger. Waarom naar dieren kijken
Waarom Wij Naar Dieren KijkenDe meeste van de zeven filosofische essays (gegroepeerd rond die waar de titel aan ontleend is) zijn uit de 20e eeuw (vanaf 1971). De auteur schetst de houding van de mens ten opzichte van het dier. Het zijn echte essays: ze bevatten wijsgerige, cultuurfilosofische, esthetische, ethische en maatschappelijke kwesties. Dat lijkt een overdreven opsomming, maar is het niet. In de zeer doorwrocht opgeschreven tekst zijn deze elementen aanwezig. Dat maakt het niet voor iedereen gemakkelijk leesbaar. Er zijn veel lastige vaktermen. Maar wie bijvoorbeeld de volgende zin begrijpt, kan al lezende veel waardevolle gedachten tegemoet zien: 'Het andere transcendente gezicht van de kunst werpt de vraag op naar het ontologisch recht van de mens'. Concluderend: wie de hersenen aan het werk wil zetten, vind een klein ogende uitgave met een waardevolle inhoud.

Jeugd fictie

Thierry Robberecht. De superheldenschool
De SuperheldenschoolHendrik zit op een superheldenschool. Hij is grappig en haalt graag gekke streken uit, maar hij haalt lage cijfers. Hij kan niet goed vliegen, hij kan geen auto's optillen en hij kan geen vuur spugen. Hij vraagt zich soms af of hij wel echt een superheld is, omdat hij nergens in uitblinkt. Op een dag verschijnt er een groot monster op school. Alle kinderen denken het monster wel even te kunnen verslaan, maar tevergeefs. Zou het
Hendrik soms lukken? Dit stevig gebonden prentenboek bevat gemiddeld acht regels tekst per dubbele bladzijde, die in een duidelijke, schreefloze letter in de illustraties is gedrukt. Er worden veel stoere woorden gebruikt, zoals: bliksemen, laserpistool en superlasso. De dynamische, in dekkende verf geschilderde illustraties, waarin de kleur blauw overheerst, beslaan meestal dubbele pagina's en voegen veel toe aan de tekst.
Auteur en illustrator maakten al vele prentenboeken samen, waaronder 'Super Albert'*. Vanaf ca. 4 jaar.
Laur van den Broeck. Birdie
BirdieDe 15-jarige Beatrice Munday (roepnaam Birdie) worstelt met het verdriet over haar vijf jaar eerder overleden vader. Haar moeder echter lijkt meer met zichzelf en haar eigen toekomst bezig te zijn dan met Birdie, die niet wil dat de herinnering aan haar vader zomaar verdwijnt. Ze is vooral stil en introvert, ook in de hechte vriendschap met schoolgenoot Cassius, die heimelijk verliefd op haar is. Het overlijden van Birdies grootvader is het startschot voor een reeks ontwikkelingen die in toenemende mate
bizarre trekken krijgt en lijkt te eindigen in een ramp. Birdie ontpopt zich steeds meer als een eigenzinnige en wilskrachtige persoon die tegen de verdrukking in haar eigen plan trekt. Het verhaal heeft een half open, maar bevredigend einde. Door de subtiele karaktertekeningen en uitwaaierende gedachtegangen die in rijke taal zijn beschreven, komen de personen goed uit de verf. Dat geldt ook voor de levensechte situaties, waardoor de toevalligheden in het verhaal ruimschoots worden gecompenseerd.
Met wisselend perspectief, wat spanning verhogend werkt. Eerder verscheen van deze schrijfster 'De 17de zomer van Maurice Hamster'*. Goed geschreven verhaal met psychologische ondertoon. Vanaf ca. 15 jaar.Jeugd non-fictie

Luisterboeken

Maak je vijand onschadelijk
Oefeningen en meditaties om vijanden in het leven te transformeren tot medestanders of zelfs tot vrienden. Met vijanden wordt hier bedoeld de dingen die in het leven tegenzitten. Dat kan een ziekte zijn, pijn, gedachten en alles waar iemand het gevecht niet tegen kan winnen. De oefeningen, die met een rustige stem en pianomuziek op de achtergrond worden ingesproken, zijn erop gericht de tegenstanders te leren kennen en te benoemen. Zie je wie je vijand is? Waar daagt hij je toe uit? Kun je de verantwoordelijkheid nemen om er wat aan te doen? Welke verhalen maak je om niet te doen wat gedaan moet worden? Duidelijk wordt gemaakt dat wanneer iemand voor zichzelf op leert komen, dit leidt tot innerlijke groei. Vanuit een nieuwe houding
van vriendelijkheid kan iemand dan mee gaan buigen met de tegenstander en in de eigen kracht te blijven. Als extra zijn worksheets van de oefeningen te vinden op een besloten website (wachtwoord op de binnenkant van het omslag). Workshop met oefeningen waarmee de cursist aan den lijve kan ondervinden hoe energie op een positieve manier kan worden gebruikt. Zo kan een opponent door liefde transformeren en oplossen. Voor een breed publiek.

DVD speelfilms

Claustrofobia
ClaustrofobiaNederlandse psychothriller uit 2011, regiedebuut van Bobby Boermans, met Dragan Bakema, Alison Carrol, Jappe Claes, Ernst Dekker e.a. De film kwam tot stand met steun van de Maag Lever Darm Stichting en is bedoeld als ludieke en bloederige actie om orgaandonoren te werven. De film was gratis online te bekijken en is niet in de bioscoop geweest. De mooie jonge studente Eva vindt een prachtig appartement in Amsterdam. Na een avondje stappen belandt Eva met haar vriendin Cynthia in het appartement van haar charmante buurman Alex. Cynthia doet haar uiterste best
om de buurman voor zich te winnen en Eva gaat alleen naar huis en valt in een diepe slaap. Enkele uren later ontwaakt zij in een kelder vastgeketend aan een bed. Ze wordt door haar ontvoerder prima verzorgd, maar iedereen die naar haar op zoek gaat, staat
een vreselijk lot te wachten. Merel Hurkmans (Metro 9-6-'11) geeft 4 ( van 5) balletjes: 'Regisseur Bobby Boermans maakt met deze film zijn regiedebuut en dat heeft hij niet slecht gedaan. Alle horrorclichés zitten erin, maar zonder dat de film voorspelbaar wordt.'

Bluray

Treasure island
Treasure Island (Blu-ray)Een Iers-Britse avonturenfilm van regisseur Steve Barron, gebaseerd op het boek van Robert Louis Stevenson uit 1883. In Zuidwest-Engeland, rond 1750, vindt jongeman Jim Hawkins een schatkaart in de bagage van een zeeman die in de herberg van zijn
moeder is overleden. Het blijkt de kaart van de beruchte piratenkapitein Flint, die op Skeleton Island een schat begraven heeft. Een aantal bekenden van Jim bemant een schip om de schat te zoeken, en Jim gaat mee als het hulpje van scheepskok (en
voormalig piraat) Long John Silver. De reis zal veel mensenlevens kosten. De verhaallijn en personages wijken af van die in het boek, en ook de afloop is anders. Een groots opgezette productie met in de hoofdrollen Eddie Izzard (The Riches) als Long John
Silver, Toby Regbo (Mr. Nobody) als Jim en verder onder meer Elijah Wood, Philip Glenister, Rupert Penry-Jones en Donald Sutherland. V/J-aanbieding. Kijkwijzer: 16 jaar, angst, geweld.

donderdag 12 april 2012

High lights week 15

Volwassenen fictie


Jon Bauer. Hoeveel regen
Hoeveel RegenNa enkele jaren in het buitenland gewoond te hebben keert een 28-jarige man terug naar zijn geboortestad om zijn moeder bij te staan die vanwege een hersentumor snel zal overlijden. Hun relatie is belast door dramatische gebeurtenissen uit het verleden. Als jongen moest de ik-figuur zijn ouders 'delen' met een groot aantal elkaar opvolgende pleegkinderen. In de beleving van de jongen was de aandacht van zijn moeder vooral op hen gericht. Gevoelens van jaloezie, onzekerheid en eenzaamheid leidden tot steeds extremer daden van de zoon, met uiteindelijk dramatische gevolgen voor de favoriete pleegzoon Robert. De volwassen zoon neemt zijn moeder nog steeds veel kwalijk en worstelt met zijn gevoelens nu ze van hem afhankelijk is. Deze in Australië als beste debuut bekroonde, zeer beeldend geschreven roman van een oorspronkelijk Engelse auteur (1974) is humoristisch, ontroerend en wrang en overtuigt vooral door de authentieke vertelstemmen van de 8-jarige en de volwassen ik-figuur, die in alternerende hoofdstukken hun verhaal doen. Kleine druk.

Sebastian Fitzek. De ogenverzamelaar.
De OgenverzamelaarZesde thriller van Duitslands bekendste auteur van psychothrillers, waarin ex-agent Zorbach als misdaadverslaggever schrijft over een psychopaat die het gemunt heeft op gezinnen: steeds wordt de moeder vermoord, het kind ontvoerd, en krijgt de vader 45 uur de tijd om het kind terug te vinden. Na het ultimatum wordt het kind dood gevonden met een ontbrekend linkeroog. Weer wordt een gezin getroffen en Zorbach raakt persoonlijk betrokken omdat hij de moeder kent. De blinde fysiotherapeute Alina beweert de moordenaar behandeld te hebben. Zorbach volgt het spoor van Alina's telepathische aanwijzingen. Zo komt hij aan daderkennis, waardoor de politie hem als eerste verdachte ziet. Goed uitgewerkte karakters. De hoofdstukken worden verteld vanuit verschillend perspectief en eindigen veelal met een cliffhanger. Het boek heeft een omgekeerde pagina- en hoofdstuknummering, begint met de epiloog en eindigt met de proloog. Dat is bedoeld om de spanning van het ultimatum te versterken, maar het werkt helaas ook verwarrend. Ook zonder dit middel is het een zeer spannend en boeiend verhaal.

Louise Millar. Kom je spelen?
Kom Je Spelen ?Cally en Suzy, twee jonge moeders, wonen in dezelfde straat in Londen. De alleenstaande Cally, wier dochter Rae een zwakke gezondheid heeft, leunt behoorlijk op Suzy, die getrouwd is en drie kleine kinderen heeft. Cally pakt haar oude werk van
geluidsontwerper bij films weer op, maar ze vindt het niet gemakkelijk om dat te combineren met de opvang van haar dochter. Gelukkig schiet Suzy haar te hulp. De komst van een nieuwe buurvrouw zorgt voor onrust in de straat. Er is in haar verleden
iets gebeurd waarover zij met niemand durft te praten en zij gedraagt zich bijna mensenschuw. Cally's vriendschap met Suzy wordt steeds knellender. Spannende psychologische thriller over een probleem van veel vrouwen van deze tijd, die er alle moeite voor moeten doen om hun baan te combineren met de opvoeding van hun kinderen. Debuutroman van de in Londen wonende auteur, die verder voor diverse magazines schrijft. Kreeg vier sterren op Crimezone.nl die het boek beoordeelde als 'een typische vrouwenthriller, geschreven met intrigerende pen'.

Kate Morgenroth. In het hart.
In Het HartNora (33) heeft drie jaar geleden haar promotieonderzoek na een briljante studie economie opgegeven om haar aan leukemie lijdende moeder in Kansas te verzorgen. Omdat de veeleisende vrouw ook financieel afhankelijk van haar is, zoekt Nora werk en vindt dat in een koffiecafé. Als de knappe, depressieve Timothy uit Manhattan, die de miljoenen van zijn rijke familie beheert, voor zijn werk door Kansas komt en wat drinkt in het koffiecafé, wordt hij verliefd op Nora en zij op hem. Toch houdt ze hem af, omdat ze zich verantwoordelijk voelt voor haar moeder. Maar als Timothy dat probleem oplost, volgt ze hem naar New York en trouwen ze. Vlak voor de bruiloft wordt Nora echter doodgestoken gevonden. Deze goed vertaalde zesde thriller van de lerares uit New York (1972) is spannend en heeft een sterke plot die heel goed uitwerkt dat twee mensen die zo verschillend lijken, veel gemeen hebben. Wat begint als een liefdesverhaal, ontwikkelt zich tot ontwikkelt zich tot een thriller met veel onverwachte, nieuwe wendingen die de spanning opvoeren tot een onverwacht en heel logisch slot.

Rudi Wester.Vriendinnen van vroeger, vrouwen van nu
Vriendinnen Van Vroeger, Vrouwen Van NuRudi Wester (1943) schreef literaire kritieken voor Trouw, Vrij Nederland en Opzij. Zij was directeur van het Nederlands Letterenfonds en leidde het 'Institut Néerlandais' in Parijs. Na twee boeken over haar leven en werk in Frankrijk is dit haar debuutroman. Vijf vrouwen in de zestig brengen samen een weekend door in een Twents landhuis. Zij kennen elkaar van de introductieperiode van eerstejaarsstudenten aan de Vrije Universiteit in Amsterdam in de jaren zestig. In de tussentijd zijn hun levens, parallel aan de maatschappij, drastisch veranderd. Tijdens hun samenzijn praten ze over hun bevoorrechte positie als eerste generatie van studerende vrouwen. Zij kregen vrijheid, ruimte voor ontwikkeling en kansen op een goede carrière. Tegelijk kwamen ze uit een beschermd (gereformeerd) milieu dat grensde aan onderdrukking en fanatisme, waardoor zij gedwongen waren tot een dubbelleven. De onderlinge spanning neemt tijdens het weekend steeds verder toe. Met deze maatschappelijke roman heeft Wester een herkenbaar tijdsbeeld geschetst, dat overtuigd door autobiografische elementen. Vrij kleine druk.

Volwassenen non-fictie

Tana Ramsay. Tana's keukengeheimen
Tana's KeukengeheimenNiet iedereen is van nature een kooktalent en dan is het handig als daar bij het maken van recepten rekening mee wordt gehouden. Dat gebeurt hier, er wordt b.v. uitgelegd welke aardappelsoort bij een bepaald gerecht hoort, hoe je vers fruit invriest, waar je op moet letten bij vis, waarom het loont om zelf deeg te leren maken en hoe je zonder veel stress mooie desserts op tafel zet. Een en ander is verdeeld over tien hoofdstukken met bij elk gerecht extra tips en aanwijzingen. De recepten komen uit alle delen van de wereld, al is hier en daar de Engelse invloed wel merkbaar, ook wat betreft sommige ingrediënten. Vooraf een korte inleiding over keukenhulpjes en de voorraadkast. Mooi verzorgde uitgave met veel grote en kleine foto's van gerechten maar ook van de auteur, haar keuken en haar kinderen. Register op alfabet. Tana is de vrouw van Gordon Ramsay, maar heeft een heel persoonlijke manier van koken. Zie ook 'Tana's bakgeheimen'*.

Edward de Groot. De Titanic
De TitanicIn 2012 is het precies honderd jaar geleden dat de Titanic verging. Het was wereldschokkend dat een dergelijk schip kon vergaan en de kranten en tijdschriften stonden maandenlang vol berichten. De kiosken puilden uit met getuigenverslagen en -reportages van de grootste scheepsramp ooit (wat niet het geval is, maar dit terzijde). In deze uitgave wordt de andere kant van de scheepsramp belicht. Die met de verhalen van de 'gewone mensen'. Van de 'overlevers' (ruim 700) en de impact op hun (verdere) leven. In tien hoofdstukken wordt per onderdeel een reconstructie neergezet die door merg en been gaat. Die alle details blootlegt en tegelijkertijd laat zien hoe alles dat fout kan gaan, dan ook ineens fout gaat. Maar ja, met de kennis van nu werd een dergelijk schip niet eens gebouwd. Alles is achteraf en dat werpt wel een bepaald licht op de hele zaak, maar of dat ook het juiste is? Dat wordt aan elke lezer afzonderlijk overgelaten. Nieuwe inzichten en gedetailleerde verhalen van de scheepsramp met de Titanic

Samenwerkingscollectie

Dick van Gameren. Wonen in een nieuw verleden
In de architectuur zijn vele stromingen. Deel 6 van de halfjaarlijkse architectuurreeks DASH (TU Delft, uitgegeven door NAI) gaat over de recente ontwikkelingen op het gebied van het 'nieuwe traditionalisme'. Van oudsher is er een discussie tussen traditionalisten en modernisten in de architectuur. Bij het nieuwe traditionalisme wordt teruggegrepen naar oude bouwvormen of manieren van bouwen. Aan de hand van een zestal artikelen, geschreven door deskundige auteur, wordt nader kritisch ingegaan op de stand van zaken. De ontwikkelingen van deze stroming in de afgelopen eeuw worden daabij onder de loep genomen. Een tiental oudere maar ook vele nieuwe projecten uit Nederland en Europa komen op inzichtelijke wijze aan bod in het tweede deel van het boek. Elk project wordt in een pagina tekst geïntroduceerd en met vele pagina's foto's en tekeningen in kleur geïllustreerd. Rijk geïllustreerde tweetalige uitgave (Nederlands/Engels) van deskundige auteurs.

Jeugd non-fictie

Gert-Jan Vlaming. Overstag met de 4 helden: zeil instructie
Overstag Metde 4 HeldenAls Sonja en Marc tijdens de vakantie weer eens binnen achter de computer zitten, vertelt hun vader dat hij vroeger aan zeilen deed. Dat lijkt de kinderen ook leuk en ze schrijven zich met hun vrienden Joyce en Stefan in voor een zeilkamp. Daar leren ze het zeil te hijsen, af te varen van hoger- of lagerwal, overstag gaan, kortom alles wat bij het zeilen komt kijken. Dit boekje in stripvorm leert kinderen door middel van plaatjes de zeiltheorie aan. Natuurlijk is de praktijk altijd nog de beste leermeester, maar zonder theorie zal het zeilen niet lukken. Alle instructies zijn duidelijk getekend en sluiten aan bij de gangbare zeilprogramma's. De zeiltermen uit het verhaal vinden we jammer genoeg niet terug in een lijst achter in het boek. De illustraties zijn met de computer vervaardigd en doen wat houterig aan. Toch zullen kinderen hier op speelse wijze veel informatie opdoen en ook voor veel volwassenen is dit boekje beslist een eyeopener. Vanaf ca. 8 jaar.

Highlights week 14

Volwassenen fictie

Remco Campert. Vrienden, vriendinnen en de rest van de wereld.
Vrienden, Vriendinnen En De Rest Van De WereldRemco Campert (1929) is een van de laatste nog levende vooroorlogse schrijvers, en zeker de succesvolste. Op latere leeftijd beweegt hij zich steeds meer op de korte baan van gedichten, columns en zeer beknopte verhalen, In deze nieuwe bundel staan 36 zeer korte verhalen (het kortste telt vier regels). Campert beschrijft doorgaans gewone mensen in een opmerkelijke situatie met vaak een tragisch-ironische ondertoon.
Mededogen, onderkoelde humor en rake karakterisering ronden het geheel af. De thematiek is nergens zwaar en daardoor lijken de verhalen soms niemendalletjes te zijn, maar dan wel niemendalletjes die met meesterhand zijn geschreven, met kennelijk plezier in taal en formuleerkunst. Dik is de bundel niet, maar herlezing zal aan het boek geen afbreuk doen, en de aandachtige lezer heeft per keer minstens een uur leesplezier, herkenning en stof tot nadenken.

Wim Daniels. Komkomma: de Spijkers met Koppen colummns.
KomkommaIn deze bundeling van columns die werden uitgesproken tijdens de radioprogramma's Spijkers met Koppen en Klare Taal of in kranten zijn verschenen, becommentarieert Wim Daniëls op sprankelende en humoristische wijze nieuwsfeiten en dagelijkse taal in de media. Of het nu over vreemde uitdrukkingen, namen van ministers, gewone woorden of uitspraken van bekende mensen gaat, Daniëls weet er in zijn columns steeds een onverwachte draai aan te geven en er zo een frisse kijk op te geven. De auteur publiceerde eerder woordenboeken, jongerenromans, informatieve boeken voor de jeugd en adviesboeken over taal zoals Teksten redigeren (2011) en Kinderboeken schrijven (2010). Een sterke bundel die je telkens weer in de lach doet schieten door de onverwachte woordspelingen en interpretaties van woorden en taalgebruik. Aan te raden voor een breed in taal en satire geïnteresseerd publiek dat ook de boeken van Paulien Cornelisse weet te waarderen.

Leihgton Gage. Bitter eind
Bitter EindHoofdinspecteur Mario Silva, in drie eerdere romans al beschreven, wordt belast met het onderzoek naar de moord op de zoon van de Venezolaanse minister van Buitenlandse Zaken. Het blijkt dat al eerder identieke moorden zijn gepleegd en ook tijdens het onderzoek zet de seriemoordenaar zijn activiteiten voort. Silva wordt in zijn onderzoek meer gehinderd dan gesteund door zijn ondeskundige chef Sampaio, die als niet-politieman om politieke redenen tot commissaris is benoemd. Uiteindelijk blijkt dat alle slachtoffers in hetzelfde lijntoestel van Miami naar Sô Paolo hebben gezeten, maar een motief is er nog niet. langzaam aan wordt ook dit duidelijk. Silva en zijn rechterhand Arnaldo voelen elkaar goed aan en hun humor is vermakelijk. Die soms zwarte humor, de spanning die bij elke nieuwe moord wordt opgevoerd en de goede typering van de personen zullen de lezer ongetwijfeld naar de andere delen van deze serie doen grijpen. De afloop is ronduit navrant. De Amerikaanse auteur woont afwisselend in Brazilië, Florida en Nederland en is daardoor goed thuis in de Braziliaanse maatschappij. Normale druk. Een thriller met meer dan gemiddelde kwaliteiten en een verrassende afloop. Gage is verrassend goed.

Elisabeth George. Een duister vermoeden
Een Duister VermoedenInspecteur Linley krijgt van een invloedrijke man het verzoek om buiten de officiële kanalen om de dood van zijn neef te onderzoeken. Linley roept de hulp in van zijn vrienden Simon en Deborah St.James en al snel merken ze dat binnen de familie van de overledene veel geheimen leven. Intussen doet brigadier Havers via internet een dramatische ontdekking; het onderzoek door een journalist van een roddelblad laat de zaak escaleren. Hoewel het misdrijf nauwelijks een rol speelt, is deze psychologische thriller boeiend en spannend. De schrijfster is erin geslaagd om de verschillende thema's geloofwaardig uit te diepen. Het gaat om geheimen die bij onthulling het persoonlijke leven van verschillende mensen raakt. Gewoon een heel goed, zeer dramatisch verhaal dat de lezer weet te boeien. Kleine druk

Pam Lewis. Bruid van Argentinië
Bruid Van ArgentiniëIn 1912 vraagt de rijke Amsterdamse koopman Sander DeVries een nichtje uit Enkhuizen, Minke van Aisma (15), om zijn stervende vrouw te verzorgen. Nadat deze is overleden doet Sander Minke een aanzoek. Na een haastig huwelijk vertrekken ze naar Comodoro Rivadavia in Argentinië, waar olie is gevonden en hij fortuin wil maken. Hoewel verliefd op Sander, heeft Minke het moeilijk zo ver van huis, maar ze sluit vriendschappen. Ze merkt hoe onbetrouwbaar Sander is; als ze in verwachting raakt, verliest hij zijn belangstelling voor haar. Na de geboorte van zoon Zef raakt ze weer in verwachting, zus Fenna komt helpen. Als Zef wordt gekidnapt, vluchten ze om Sanders schulden naar New York, pas dan trekt Minke haar eigen koers. Deze derde roman van de Amerikaanse schrijfster is in grote lijnen gebaseerd op het leven van haar oma. In het vlotgeschreven, heel boeiende verhaal over het groeiproces van een onschuldige tiener in moeilijke omstandigheden gebeurt veel en zijn de sfeerbeschrijvingen opvallend levendig. Prettig leesbare vertaling. Normale druk en ruime interlinie.

Hans Munstermann. Hou me vast.
Hou Me VastDe Nederlandse schrijver (1947) heeft een bijzonder intrigerend liefdesverhaal geschreven. Hij kruipt (heel overtuigend) in de huid van een moderne jonge vrouw, de 22-jarige Zelda, studente aan de Toneelacademie in Maastricht. Zij is door haar geliefde aan de kant gezet en heeft grote behoefte aan veiligheid en warmte. De kritische lesstijl over kunst en de geheimzinnige persoonlijkheid van haar docent Matussek gaat haar boeien. Hoe kritischer hij is, hoe meer zij hem als kompas voor haar leven gaat zien. De laatste, ongeopende brief van Matusseks geliefde Naomi wordt voor Zelda en Matussek de bron van een psychologisch en moreel conflict. Münstermann brengt in intrigerende spiegelbeelden, parallellen en antithesen het falende liefdesleven van Zelda en Matussek in kaart. Tussen de mannelijke en vrouwelijke personages bestaat een diepe, geestelijke kloof. Het tragische lot van Naomi wordt dat van Zelda. De korte hoofdstukken geven de roman een scènisch karakter. Liefde en kunst schieten in deze levens tekort. Knap is de inleving in de taal en het levensgevoel van studenten. Een schitterend boek.

Jessica Thompson. En alledaags verhaal over een allesomvattende liefde
Een Alledaags Verhaal Over Een Allesomvattende LiefdeSienna, een jonge vrouw die net start in haar eerste job als journaliste, wordt halsoverkop verliefd op Nick, een collega. Ook bij Nick slaat de vonk meteen over. Nick en Sienna houden van elkaar, maar durven dit niet uit te spreken. Ze worden wel beste vrienden en na enkele jaren wordt het helemaal onmogelijk om tegen je vriend te zeggen dat er meer aan de hand is. Sienna heeft het thuis niet gemakkelijk. Ze zorgt voor haar vader die lijdt aan narcolepsie; ze hebben een nauwe band. En dan is er nog de zwerver voor wie Sienna wil zorgen. Nick en Sienna beginnen een relatie met iemand anders, maar dit loopt op niets uit. Uiteindelijk beseffen ze dat ze eerlijk moeten zijn tegen elkaar. Het verhaal wordt afwisselend verteld door Nick en Sienna waardoor de lezer midden in de actie zit. Een goed geschreven, vaak grappig boek dat de spanningslijnen tot op het einde behoudt. Het bruist even sterk als de stad waar het zich afspeelt (Londen). Een sterk liefdesverhaal over jonge mensen die midden in het dagelijkse leven staan. Een veelbelovende debuutroman van de 23-jarige schrijfster. Kleine druk.

Volwassenen non-fictie

Merwijk, Jeroen van. Bestemming paradijs.
Bestemming ParadijsCabaretier Jeroen van Merwijk stuurde als proefballonnetje een column naar De Telegraaf. Toen zij geen enkele rectie gaven, besloot hij er een dagelijks ritueel van te maken: elke dag een gratis column voor deze krant, vol 'links' gedachtegoed. Zoals de column waarin hij bepaalde diersoorten als links (zeepaardjes) of rechts (haaien) bestempelt. Of een uitleg over linkse (voetbal) en rechtse (golf) sporten. Van Merwijk hield het 33 columns vol. Hij adresseerde alle stukjes aan hoofdredacteur Sjuul Paradijs. Elke column gaat vooraf door een persoonlijke mail aan Paradijs. De toon hiervan wordt steeds meer als een liefdesbrief en leest als een column op zich. Slechts een keer kreeg Van Merwijk antwoord van de hoofdredacteur: dat hij het vermakelijke stukjes vond. De gedachte achter de columns is de redenatie van van Merwijk dat 'rechtse' columns wel een plek krijgen in 'linkse' media, maar andersom niet. Overigens lezen de columns prettig weg, maar neigen ze regelmatig wel erg naar het cliché. De persoonlijke brieven voorafgaand aan iedere column zijn in feite spitsvondiger.

Simon Baron-cohen. Nul empathie
Nul EmpathieIn dit boek wordt, uitgaande van het concept empathie, onderzocht hoe het komt dat mensen elkaar wreed kunnen behandelen. Juist het gebrek aan empathie maakt dat mensen anderen kunnen behandelen alsof ze een object zijn. De basis van empathie zit in de hersenen en de ontwikkeling ervan wordt mede beïnvloed door sociale en biologische factoren. Door middel van tests kan men een empathiequotiënt meten dat niveaus van nul tot zes aangeeft. Niveau nul wordt een breindefect genoemd en als je dat hebt, kun je jezelf niet in andere mensen verplaatsen. Stoornissen zoals borderline, narcist of psychopaat zijn gevallen waar doorgaans sprake is van een nul-negatief niveau waarbij het onderliggende empathiecircuit in de hersenen is aangetast. In bespiegelingen over menselijke wreedheden wordt gepleit om af te stappen van het idee dat kwaad niet analyseerbaar is, maar om de analyse daarvan te benaderen vanuit de sociale en levenswetenschap. Voor geïnteresseerden in deze problematiek een interessant boek waarbij de ontwikkelde theorie met veel praktijkvoorbeelden wordt onderbouwd. Met enkele zwart-witafbeeldingen, enkele bijlagen, eindnoten en een register.

Yotam Ottolenghi. Ottolenghi: het kookboek
PlentyKookboek, geschreven in 2008 door Yotam Ottolenghi (bekend van zijn later verschenen vegetarische kookboek 'Plenty') en Sami Tamimi. Beiden staan een eenvoudige, verse, gezonde en zeer vernieuwende keuken voor met receptuur die gebaseerd is op hun jeugdherinneringen in West- en Oost-Jeruzalem, gelardeerd met culinaire tradities van Perzië tot Californië. Na een introductie van beiden bevat het kookboek de volgende hoofdstukken: Groenten, Peulvruchten en Granen, Vlees en Vis, Brood en Gebak, Provisiekast met woordenlijst, basisrecepturen, register, mensen die bij Ottolenghi in Londen werken en een dankwoord. De fotografie is zeer inspirerend, smaakmakend en eigentijds, de receptuur (130 recepten) dito. Er worden overwegend veel ingrediënten per recept gebruikt. De recepten worden uitgebreid omschreven. Een zeer inspirerend kookboek, verfrissend, eigentijds; het bevat louter gezonde producten en zet aan tot lekker koken (en eten)

Hella de Jonge. Spring
SpringIn dit vervolg op 'Los van de wereld' (2006) wordt invoelbaar gemaakt hoezeer de Tweede Wereldoorlog kan doorwerken. De bijna negentigjarige vader van Hella de Jonge (geboren Asser) heeft er tot op de dag van vandaag 'voortdurend nachtmerries' over. In zes delen vertelt Hella onder meer over de hechte band die zij heeft met haar man Freek ('mijn oervent'), vriendschappen, de lichamelijke en psychische klachten die op haar pad gekomen zijn (en ook op dat van Freek: de beschrijving van diens maagkwaal is horror), de zorgwekkende hartkwaal waaraan haar kleindochter lijdt - en over de oorlog. Twee ooms van Freek blijken fout te zijn geweest, aan Hella's kant van de familie komen eveneens onverwachte zaken aan het licht. Door alle tegenspoed heen klinkt optimisme en levenslust, de wil te overleven. Stilistisch en compositorisch zeer verzorgde uitgave die een groot publiek zal aanspreken. De delen worden ingeleid met dagboekfragmenten. Bevat enkele illustraties. Normale druk. Vervolg op het succesvolle 'Los van de wereld' (2008-51-0-144, pocketeditie) dat eveneens bij een groot publiek in de smaak zal vallen.

Annie Leibovitz. Pelgrimage
PelgrimageDe fotografe Annie Leibovitz (1949-) maakte een tocht door Amerika en Engeland langs 27 plaatsen met een bijzondere historie: de woon- en werkomgeving van beroemde personen, nu vaak veranderd in kleine musea. Dit boek toont in beeld en tekst haar reis. Het resultaat is een fotoboek met sferische beelden die je doen wegdromen over de plek: het kleine huis van First Lady Eleanor Roosevelt waar ze zich met twee vriendinnen terugtrok, het geboortehuis van Elvis, het landschap waar Georgia O'Keeffe haar schilderijen maakte, de schrijftafel van Louise May Alcott, de handschoenen van president Lincoln. Ook zijn landschapsfoto's opgenomen die de genius loci weergeven. Leibovitz vertelt in de tekst over haar persoonlijke ervaring toen ze de plek bezocht. Dit wordt aangevuld met biografische informatie over de beroemdheid. Wat erg jammer is dat de tekst soms niet parallel loopt met de foto's, zo lees je bijvoorbeeld over Abraham Lincoln, terwijl de foto's over Elvis Presley erbij staan afgedrukt. De afdrukken zijn wat aan de donkere kant. Fotoboek van de zeer bekende portretfotografe met, anders dan te verwachten, een bedevaart langs bijzondere locaties en bezittingen van beroemde personen.

Cécile Narinx. Geluk is een jurk
Geluk Is Een JurkHoofdredacteur van Elle Magazine (NL) Cécile Narinx schetst een intiem, actueel beeld van de modewereld. Gebruikmakend van feiten, eerstehands ervaring, interviews en haar doordachte mening, beschrijft zij verhalend de meest invloedrijke couturiers, beroemdheden, modejournalisten, stylisten en iconische kledingstukken. Portretten van onder andere Yves Saint Laurent en Suzy Menkes worden geschetst en de iconische waarde van de Little Black Dress en het Chaneljasje verklaard. Ook geeft zij haar visie op actualiteiten als de livestream van modeshows en het debat rondom de dunne verschijning van het model. Eerder gepubliceerde columns, uitleg van modetermen, advies voor stijlvol reizen en een korte bronnenlijst zijn tevens aanwezig. De subtiele hoeveelheid beeldmateriaal is grotendeels verzorgd door bekend mode-illustrator Kate van Harreveld en modefotograaf Peter Stigter. Deze handzame publicatie biedt de geïnformeerde maar ook beginnende vrouwelijke modeliefhebber inzicht in en - via haar woordkeuzen en levendige snapshots - enthousiasme voor de modewereld. Blik achter de schermen van de internationale modewereld. Het boek kreeg veel media-aandacht.

J.W. Regenhardt. Mischa's spel
Mischa's Spel + CdDe dagboeken van de joodse Etty Hillesum zijn zeer bekend. De historicus Regenhardt werkte mee aan de publicatie van haar geschriften. Nu beschrijft hij het leven van de jongste broer van Etty, Mischa (1920-1943), een veelbelovende pianist. Het blijkt dat niet alleen Etty, maar ook haar moeder en twee broers met de zwaarte van het leven worstelen. Mischa probeert te studeren als pianist, na een inzinking verblijft hij enige tijd in een inrichting. Na een oproep voor Westerbork is het lot van het gezin bezegeld. Allen vinden de dood. Regenhardt heeft een aangrijpende geschiedenis geschreven. Wel is hij wat kort door de bocht met mensen 'labelen': Jaap: 'de cynische dokter', Julius: 'een gevaarlijk verleider', Etty: 'nymfje in het zwart'. Wat meer distantie en objectiviteit zou af en toe ook gewenst zijn met betrekking tot citaten van geïnterviewden. Al met al een zeer leesbare familiegeschiedenis, met als extra een cd met een originele opname van Mischa èn twee uitgevoerde composities. Ook een hoofdstuk over deze composities. Met noten, literatuurlijst en register. Met cd.

Jeugd fictie

Mertens, Bart . Niemand en ik
Niemand En IkNiemand voelt zich eenzaam en verveelt zich, tot Iets opduikt dat Niemand tikt. Dat Iets blijkt een botsbal te zijn. Niemand loopt achter Iets aan en speelt met hem. Ze spelen samen tikkertje en komen overal. Maar dan voelt Niemand zich weer alleen; ook al is
Iets vlakbij, hij mist 'iets anders, iets meer'. Dan ontmoet Niemand 'ik', een meisje dat zich ook al lang eenzaam voelt en zich verveelt. 'Ik' had ooit een botsbal, maar die gooide ze ver weg. Dankzij de botsbal vinden Niemand en ik elkaar en het is liefde op het eerste gezicht. Mooi, filosofisch liefdesverhaal over twee eenzame mensen die elkaar op een schijnbaar toevallige manier vinden. Het abstracte, gevoelige verhaal is eigenlijk voor alle leeftijden. De tekst, de vormgeving en de illustraties vormen een harmonisch geheel. Het prentenboek is uitgevoerd in oblong formaat op crèmekleurig/zachtgeel papier. De illustraties,in een gemengde techniek met o.a. potlood, waterverf en collage, verbeelden zowel de soberheid als de speelsheid in het verhaal en zijn erg expressief en dynamisch (zoals de botsbal die vrolijk over de pagina's stuitert, de papieren vogels die van de pagina lijken te vliegen). Ze laten, net als de tekst, ruimte voor fantasie en interpretatie. Mooi filosofisch prentenboek, vanaf  ca. 6 jaar.

Luisterboeken

Geheime missie: olympische spelen
Geheime missie: Olympische SpelenIntegrale weergave van het gelijknamige boek*, voorgelezen door Jan meng. Geronimo Stilton (ik-figuur) wordt als verslaggever voor De Wakkere Muis en als reporter voor de televisie naar de Olympische Spelen in Ratfurt gestuurd. In het vliegtuig blijkt
Speurneus Teus ook op weg te zijn naar de Olympische Spelen, omdat er in zijn ogen iets mysterieus aan de hand is. En dat klopt, want hoe komt het dat de enige deelnemer uit Ratjetoe alle individuele wedstrijden wint? Geronimo en Teus doen hun best om
dit mysterie op te lossen. Deel uit de populaire serie over Geronimo Stilton. Leuk, humoristisch verhaal met informatie over de Olympische Spelen, uitleg over Zomer- en Winterspelen en Paralympische Spelen. Daarnaast informatie over de sporten die beoefend worden, leuke feitjes, records, een quiz en medaillewinnaars. Ook goed bruikbaar voor spreekbeurten over de Olympische Spelen. Vanaf ca. 7 jaar.
*2008-38-0-268. MLP. Naast speurdersverhaal informatie over de Olympische Spelen. Wordt niet opnieuw aangeboden.

Dvd speelfilms

Mississippi is van mij
Mississippi is van mijOorspronkelijk Duitse speelfilm (getiteld 'Hände weg von Mississippi', 2007) van regisseur Detlev Buck, gebaseerd op het boek van Cornelia Funke*. In de hoofdrol speelt Zoë Charlotte Mannhardt als Emma. Haar eigenzinnige oma woont op een boerderij. Als Emma er weer de zomervakantie doorbrengt, koopt oma voor
Emma het paard van de neef van een overleden landgoedeigenaar, die het naar een slachthuis wilde brengen. Vlak na de verkoop eist hij het paard weer terug en als oma en Emma dat weigeren, bedreigt en chanteert hij hen op een verschrikkelijke manier.
Cinefacts.de: 'Een kinderfilm van hoge kwaliteit, die een idylle toont die uitnodigt om alles te laten vallen en te ontspannen.' Furche.at: 'In de traditie van Kästners Emil, Lindgrens Pippi en Uderzo's Asterix, is deze film een van de mooiste kinderfilms van
de laatste jaren. Kinderzorgenloos zonder oneerlijk te zijn, idyllisch zonder kitsch en daarbij nog ongelooflijk leuk en spannend. Graag meer daarvan.' De film won verschillende prijzen zoals de Bavaria Film Award voor Beste jeugdfilm en de Film Award in Gold voor Beste kinder- of jeugdfilm op de German Film Awards. De film wordt Nederlands ingesproken. Uitgezonden op Zapp. Vanaf ca. 9 jaar.
MLP. Kijkwijzer: alle leeftijden. *2011-12-1830 (2011/42).

Collectieteam

Mijn foto
Provinciaal Collectioneren Utrecht
Het collectieteam bestaat uit elf medewerkers
Mijn volledige profiel weergeven

Volgers