donderdag 22 juli 2010

Highlights week 29

Volwassenen fictie
Willem Asman. Koninginnedag
Jack de Wolf brengt de hoofdpersoon, die communicatieadviseur is, in contact met Jan Peter Balkenende. Jack vertelt haar dat Balkenende niet van ja-knikkers houdt en dat de minister-president iemand nodig heeft om hem te coachen opdat zijn succes zal toenemen. Ze is een moedige vrouw, die deze moeilijke uitdaging wel aandurft. Tijdens een congres in Warschau, horen ze het bericht van de aanslag op Koninginnedag 2009. In allerijl vertrekken ze per vliegtuig naar Nederland. Intussen heeft de hoofdpersoon regelmatig contact met haar broer die in hun gesprekken zijn gal spuwt over alles wat niet deugt in onze maatschappij. De roman is geconstrueerd rond een drietal gesprekken van de coach met de minister-president. De voor ons zo bekende personen worden door de schrijver levensecht weergegeven. Actuele gebeurtenissen vormen de rode draad van het verhaal. Helaas wordt het nergens spannend. De auteur (1959) is een geëngageerd schrijver die eerder thrillers publiceerde die zeer lovend werden ontvangen. Hij werd genomineerd voor de Gouden Strop en de Diamanten Kogel. Paperback; kleine druk. 6 J. Madern-Luijk


Elia Barceló. Donker geheim
De beroemde filmregiseur Rita Montera keert in 2007 na 33 jaar terug naar haar geboorteplaats in Spanje en ontmoet daar vijf van haar oude middelbare schoolvriendinnen. Met zeven jonge vrouwen deden zij in 1974 eindexamen; zij vormden tot die tijd een hechte vriendinnengroep. Vlak na deze ontmoeting wordt een van hen vermoord. Langzamerhand komt naar voren waarom het schoolreisje naar Mallorca in 1974, waarbij een gehate klasgenote om het leven kwam, zoveel invloed op de rest van ieders leven heeft gehad. Het verhaal verspringt steeds in de tijd. 1974 en 2007 wisselen elkaar af, maar ook daarbinnen wisselen perspectief en tijd. Hierdoor leest het boek wat rommelig. Het verhaal komt vrij langzaam op gang, maar de ontknoping is bepaald verrassend. Langzaam wordt inzicht gegeven in de verschillende geheimen die de vrouwen al die jaren met zich meegedragen hebben. De auteur won belangrijke literaire prijzen in Spanje en doceert Spaanse literatuur en creative writing. Voor een vooral vrouwelijke lezersgroep. Paperback; vrij kleine druk. 8 W.M. Bruins-Jorna


Rolf Bauerdick. Hoe de Madonna op de maan belandde
Lijvige debuutroman van Rolf Bauerdick (1957), een Duitse journalist en fotograaf met grote interesse voor Oost- en Midden-Europa, en voor de daar woonachtige Roma (zigeuners). De roman vertelt in een mix van fictie en historie de grote lijn van de naoorlogse geschiedenis van Roemenië (van 1957-1989). Dat gebeurt aan de hand van het leven van een aantal dorpelingen van Baia Luna. Dit fictieve Karpaten-bergdorp ligt geïsoleerd, 'burgers' en zigeuners leven er vreedzaam samen en invloed van het communisme is er nauwelijks. Toch dringt ook daar het nieuws door van de lancering van de eerste Spoetnik, door de naïeve gelovige dorpelingen gezien als een poging om de tenhemelopneming van Maria (zij zou op de maan beland zijn) te ontkrachten. Mysterieuze gebeurtenissen (de moord op de dorpspastoor, verdwijning van een Madonnabeeld) en tragische liefdesgeschiedenissen (o.a. die van de dorpsonderwijzeres) voeden het verhaal. Bauerdick vertelt breedsprakig, soms irriteert de merkbare opzet om een Slavische kroniek te creëren, maar anekdotes en een spannende zoektocht redden het geheel. Gebonden, met leeslint; kleine druk. 6 Willem Nijssen


Birger Baug. Straf
Birger Baug is een nieuwkomer als Noorse thrillerauteur. Met zijn spannende debuut 'Straf' geeft hij meteen zijn visitekaartje af. Twee actuele maatschappelijke problemen spelen mee in dit verhaal: gepest worden op school en het combineren van werk en zorg door twee werkende ouders, in dit geval politie-inspecteur Halvor Heming en zijn vrouw Birgitte. Het 13-jarige jongetje Kris wordt in 1962 op school gepest door vijf jongens. In 1986 wordt Oslo opgeschrikt door een aantal moorden. Gaandeweg het onderzoek wordt duidelijk dat er een relatie tussen deze gebeurtenissen moet zijn, maar welke? De karakters van de hoofdrolspelers worden goed beschreven, zo ook de werkwijze van de het politieteam. In de laatste hoofdstukken lijkt het alsof de auteur haast krijgt om naar het slot toe te werken. In de beschrijving van de jacht op de dader door Halvor Heming spelen nogal wat toevalligheden een rol. Niettemin een knap debuut dat zeker voor diverse uurtjes spanning garant staat.


Carin Gerhardson. En dan was jij het kind
Tweede misdaadroman rond het team van commissaris Conny Sjöberg (vader van vijf kleine kinderen) en zijn team uit het politiedistrict Hammarby in Stockholm. Eerder verscheen 'Peperkoekenhuis'*. Rechercheur Petra Westman vindt in de duinen een onderkoelde baby, een eindje verderop het lijk van een jonge vrouw. Ondertussen wordt de driejarige Hannah wakker in een leeg huis, ze weet dat haar vader voor zijn werk in Japan is, maar waar zijn haar moeder en babybroertje? Het team wordt ondertussen ook nog geconfronteerd met een vermoord tienermeisje op een cruiseschip. Twee moeilijke onderzoeken: ze moeten de identiteit van de vrouw en de baby achterhalen -niemand schijnt ze te missen- en twee moordenaars vinden. Bovendien vermoeden ze dat het zusje van het vermoorde tienermeisje ook gevaar loopt. Daarnaast volgt de lezer de belevenissen van de kleine Hannah die zich zo goed als ze kan, probeert te redden in het lege afgesloten huis; niemand weet dat ze daar is. Goed geschreven, sfeervolle en spannende politieroman waarin ook het privéleven van het politieteam, dat niet altijd over rozen gaat, een belangrijke rol speelt. Kreeg vier sterren in VN's Detective en Thrillergids.


Karin Slaughter. Verbroken
Een doodgestoken schoolmeisje stelt de ingezette politievrouw voor een raadsel, dat groter wordt als ook een jongen wordt vermoord. Intussen heeft een jonge verdachte zelfmoord gepleegd en wordt het onderzoek verder geleid door een speciale agent op verzoek van de lijkschouwster. Tussen de beide vrouwen botert het niet en het onderzoek naar een motief blijft vruchteloos tot de dader opnieuw een aanslag pleegt. Een omvangrijke, in een Amerikaans milieu spelende misdaadroman die zowel het speurwerk uitvoerig behandelt alsook grote aandacht vraagt voor de daden en achtergronden van de hoofdrolspelers. De sterke focus op details gaat ten koste van de spanning en biedt de meedenkende lezer geen houvast. Het verhaal is onderhoudend geschreven, maar mist een bloedstollende spanning. Nieuwste boek van de populaire schrijfster.


Volwassenen non-fictie


Gieling, Ramón. Het ondankbare verleden van Santiago Herrero

Schrijfdebuut van deze filmer, maker van onder meer 'En Un Momento Dado' (over Johan Cruijff), 'De Tuin van de herinnering' over de terroristische aanslagen in Madrid in 2004 en de film 'Tramontana' openingsfilm van het Nederland Film Festival 2009. Het is het levensverhaal van Gielings vriend, de zigeunersmid Santiago Herrero (verfilmd door Gieling in 'De toekomst is over een uur' ). Gieling leert Herrero in 1981 in Amsterdam kennen, later, in Spanje, vertelt Herrero hem zijn levensverhaal, hoe hij opgroeide onder het Franco-regime en als 20-jarige in 1968 onterecht wordt opgepakt vanwege drugshandel. Als hij zes weken later vrijkomt, is zijn 17-jarige vrouw samen met hun babyzoontje verdwenen. Herrero begint een avontuurlijke zoektocht die hem in kunstenaarskringen in Zweden doet belanden. Twaalf jaar later keert hij terug naar Spanje waar hij in Sevilla een smederij begint die tevens ontmoetingsplaats wordt van flamencozangers en dansers en een rol speelt in Gielings film 'Duende'. Vlot geschreven, sfeervol, avontuurlijk en boeiend verhaal waarin ook Gielings persoonlijke leven, films en liefdes een belangrijke rol spelen. Met katern met zwart-witfoto's. http://ramongieling.com/. Paperback, normale druk.


Dullemen, Inez van. Vogelvlucht
De in 1925 geboren Inez van Dullemen, getrouwd met de toneelregisseur Erik Vos, vertelt over haar leven vanaf haar jongemeisjestijd tot in haar ouderdom. Korte schetsen over haar vader, moeder en grootmoeder en een ervaring uit de eerste oorlogsdagen van 1940. Veel verhalen zijn fragmenten uit haar dagboeken. Daarnaast zijn haar huis in Frankrijk, waar ze regelmatig verblijven en de verre reizen die Erik en zij gemaakt hebben, belangrijke thema's. Alle vertellingen zijn autobiografisch en reiken niet verder dan wat ze zelf meemaakt. Ouderdom en dood zijn vaak thema. Soms doet haar taal wat ouderwets aan. Het interessantst zijn haar reisverhalen over Mexico, Japan, Alaska. Naast wat sentimentele vertellingen, zijn er uiterst kritische passages over bekende figuren. Gebonden; normale druk.
Het boek zal de jeugd niet boeien,maar oudere mensen zullen het zeker met plezier lezen.


Driel, Mels van. Met de hand
Een populair-wetenschappelijk boek over zelfbevrediging, bestemd voor de geïnteresseerde lezer en wellicht als basis voor studenten die meer over dit onderwerp willen weten, waarnaar nauwelijks wetenschappelijk onderzoek gedaan is. Het is de weerslag van literatuuronderzoek waarbij de auteur onder meer te rade ging bij seksuologen, historici, artsen, theologen en schrijvers. Het boek bevat bijzonder veel ietwat lukraak geordende informatie, met humor weergegeven en hier en daar voorzien van versjes (van Adèle Bloemendaal en anderen) en verhalen (onder meer van Yvonne Kroonenberg). De negen niet genummerde hoofdstukken, zoals 'Hulpmiddelen', 'Dieren' en 'Dokters en andere geleerden', bevatten elk gemiddeld vijftien subhoofdstukken met titels als 'Zin in jezelf', 'De christelijke kerken' en 'Dali'. Verder zijn opgenomen een inleiding, slotbeschouwing, een dankwoord en negen pagina's bronnenopgave. Met enkele afbeeldingen in zwart-wit. Van Driel (1954) is als seksuoloog en uroloog verbonden aan het UMC Groningen. In 2008 verscheen zijn boek 'Geheime delen'* over de mannelijke geslachtsorganen. Een van de weinige serieuze boeken over zelfbevrediging.


Eyckenstein: op de grens van zand en veen
Deel vijf van een nieuwe reeks boeken over Nederlandse kastelen, uitgegeven door de Nederlandse Kastelenstichting. Dit deel gaat over Eyckenstein in Maartensdijk: oorspronkelijk een boerderij, later tot buitenplaats herschapen, behorend tot de grootste landgoederen in particulier bezit in het gebied tussen de Utrechtse heuvelrug en het Gooi. Het boekje beschrijft de geschiedenis van de buitenplaats, de voorgeschiedenis van het landschap ter plaatse, de vroegere en huidige bewoners, de architectuur van de villa en het ontwerp van tuin en park, alsmede de restauratie van de verschillende gebouwen. De bewogen bestaansgeschiedenis geeft niet alleen een prachtig beeld van de ontwikkeling van buitenplaatsen, maar ook een inkijkje in de sociale verhoudingen van de adellijke families die de Utrechtse buitenplaatsen bewoonden en de uitdagingen die het beheer van een dergelijk bezit met zich meebrengt. Bevat inleiding, vijf hoofdstukken en een verantwoording (noten, literatuur, subsidies) en colofon. Met vele fraaie kleurenfoto's en oud kaartmateriaal.
Samenwerkingscollectie


Vonk, Marcel Louis. Snaartheorie
Dit rijk geïllustreerde boek geeft een prima uitleg van de kwantummechanica en de relativiteitstheorie van Einstein. Beide theorieën uit de natuurkunde worden door de snaartheorie elegant aan elkaar gekoppeld. Aloude problemen uit de astronomie en de wiskunde kunnen aldus worden opgelost. Het informatieve werk bespreekt boeiende onderwerpen, zoals zwarte gaten, kwantummechanica, relativiteitstheorie en zwaartekracht, snaren en zwaartekracht, supersnaren en supersymmetrie, dimensies, snaartheorie en astronomie/wiskunde. In kaders met paars-rose steunkleuren wordt dieper ingegaan op de stof. Ofschoon veel vaktechnische woorden worden gebruikt, heeft het boek een helder taalgebruik. Het logisch opgebouwde werk heeft prima tabellen en duidelijke figuren in kleur. Achterin een bronvermelding van de illustraties, een internationale bibliografie, een verklarende woordenlijst en een register. Goede lay-out en behoorlijke bladspiegel. Het werk ligt op een veel hoger dan gemiddeld niveau; geschikt voor lezers op minimaal hbo-niveau.


Dort, K.W. van. Fotogids mossen
Deze uitgebreide KNNV-mossengids bespreekt aan de hand van kleurenfoto's meer dan 600 mossensoorten en variëteiten voorkomend in Nederland en/of België. Na een inleiding met beknopte aandacht voor de groepen (levermossen, hauwmossen en bladmossen), de noodzaak van een loep, het herbarium en een lijst van werkgroepen, volgen de besprekingen. De mossen zijn niet per groep ingedeeld, maar naar leefgebied (bv. de waterkant, bossen, op steen en gruis). Per gebied geven foto's van de soorten met een korte begeleidende tekst over de uiterlijke (veld)kenmerken, voortplanting, voorkomen e.d. informatie. Per pagina is er aandacht voor maximaal twee soorten. Het taalgebruik is eenvoudig, toch blijven begrippen als 'wimpers' of 'lamel' voor de leek wat vaag, is de indeling soms verwarrend en missen de close-up foto's iets aan omgeving. Een indrukwekkende professionele gids, zonder uitgebreide determinatiesleutels, met prachtige illustraties. Voor gevorderden een onmisbaar naslagwerk; voor de beginner, na enige veldondersteuning van een kenner, steeds toegankelijker. Met registers, zowel van Nederlandse en van Latijnse namen als van Nederlandse namen per biotoop.


Jeugd fictie

Kathleen Amant. Kiekeboe! Ben je nog wakker?
Vierkant, kartonnen prentenboek met twee afgeronde hoeken, waarin tekening en tekst dwars zijn gedrukt. Dit heeft de mogelijkheid gecreëerd om bij elke bladzijde een extra flap te maken, die als een gestippeld dekentje fungeert. Onder het dekentje steekt een erg klein stukje uit van de oren van dieren die daaronder zijn te vinden. De dieren staan dicht bij de belevingswereld van een jong kind: konijn, hond, muis, poes, kip. Op de linkerbladzijde staat telkens in grote letters de tekst: 'Kiekeboe, ben je nog wakker? Wie verstopt zich onder de deken?' Wanneer kinderen het dekentje openslaan, zien ze het dier, vergezeld van een repeterende tekst ('Het is konijn. Sst, konijn slaapt al. Welterusten, konijn'). Elk dier heeft zijn eigen kleur dekentje, dat sterkt contrasteert met de kleur van de onderliggende bladzijde. Onder het laatste dekentje is een kindje verborgen; in tegenstelling tot de dieren is het kindje nog wakker en wil het eerst een kusje. De vrij getekende figuurtjes hebben een kledingstuk aan dat qua kleur en uitvoering correspondeert met de uitvoering van hun dekentje. Vrolijk gekleurd, stevig gebonden boekje, dat vaak bekeken kan worden. De vrolijke kleuren en het grappige kiekeboe-effect maken het tot een favoriet voor het slapengaan. Vanaf ca. 1,5 jaar. - Conny Meijer


Tony Ross. Ik wil het zelf doen!
Prentenboek over de eigenwijze Kleine Prinses die haar koninklijke willetje duidelijk maakt door voortdurend 'Ik wil het zelf doen' te roepen. Als ze gaat kamperen, blijkt ze allerlei noodzakelijkheden te hebben vergeten. Stiekem helpen haar vrienden haar. Zo heeft ze bij terugkomst toch het gevoel het helemaal zelf te hebben geklaard. Op elke bladzijde staat een sfeervolle, kleurrijke aquareltekening in een grijze belijning. De expressieve tekeningen verrijken de korte teksten die eronder staan en zitten vol humoristische details. Het herkenbare thema zal niet alleen peuters/kleuters aanspreken, maar ook volwassenen. Onafhankelijk te lezen deel uit de uitgebreide serie over de Kleine Prinses, waar ook een gelijknamige televisie-animatieserie van is. Voorlezen vanaf ca. 4 jaar. - Marianne Schoonen


Gitte Spee. Op reis met Meneer Big
Verhalenbundel met vier verhalen over de gepersonifieerde meneer Big en zijn vrienden Schaap en Olifant; de verhalen zijn eerder los verschenen. Ze zijn aan elkaar gerelateerd door het gemeenschappelijke thema (avontuur), dezelfde logische opbouw en het terugkerende napraten bij een kopje thee. De statische karakters van de drie hoofdpersonen zijn voor jonge kinderen overzichtelijk. Het diepe verlangen van Big naar avontuur is mooi beschreven. Oudere kinderen zullen afwisseling en een complexere verhaallijn missen. De regels zijn kort en niet rechts uitgelijnd. Het lettertype is duidelijk en de bladspiegel oogt rustig. Dit zal kinderen aanmoedigen om zelf te lezen. De illustraties in wisselend formaat zijn magnifiek. Ook hier terugkerende elementen zoals de laarsjes van Big en Schaap. Het kleurgebruik maakt kunstwerken van de aquarellen. De auteur heeft vele kinderboeken geschreven en geïllustreerd, waarvan sommige in het buitenland zijn verschenen. Een aanrader, zowel wat betreft tekst als tekeningen. Voorlezen vanaf ca. 5 jaar, zelf lezen vanaf ca. 7 jaar. - drs. R. van der Meer


Robert Alberdingk Thijm. Jonge jaren
De Daltons, de broers Tim, Erik, Jelle en Daantje, wonen in de Daltonstraat. Tim heeft het niet altijd even makkelijk, omdat hij vaak niet met zijn grote broers mee mag spelen. Samen met zijn nieuwe buurjongen Gijs-Jan beleeft hij allerlei avonturen. Ze bouwen een eigen boomhut, gaan zwemmen en ze verzorgen een zwerfkatje, Tim roept in de hele buurt dat hij een zusje heeft, hij gaat op fluitles, samen met Gijs-Jan gaat hij wortels ruilen voor het goede doel en als Tim zeven jaar wordt, is hij hartstikke trots. Gebaseerd op de gelijknamige Villa Achterwerk-televisieserie van de VPRO. Humoristische, korte en makkelijk leesbare verhalen die los van elkaar te lezen zijn, maar wel als opeenvolgende hoofdstukken in het boek doorlopen. Diverse onderwerpen uit het dagelijks leven komen aan de orde. Vooral de ondeugendheid van de broers zal veel kinderen aanspreken. Ruime bladspiegel. Aantrekkelijk en herkenbaar foto-omslag afkomstig uit de televisieserie. Tegelijkertijd is het tweede deel verschenen: 'Jongensjaren'*. Vanaf ca. 8 jaar. - S. van Bruinisse


Robert Alberdingk Thijm. Jongensjaren
De 14-jarige Tim verhuist met zijn drie broers (18, 16, 7 jaar) en hun ouders naar een kleiner, minder comfortabel huis. Het is daar passen en meten, waarbij de nodige conflictsituaties ontstaan, zoals het dagelijkse gevecht bij de badkamer, dingen die zoekraken en het overleven van elkaars scheten. Vervolg op 'Jonge jaren'*, het eerste deel waarin de broers zeven jaar jonger zijn. De boeken over 'de Daltons' zijn gebaseerd op de Villa Achterwerk-serie van de VPRO. Het geeft een goed beeld van het opgroeien van tieners binnen een druk gezin; hun frustraties en overwinningen tijdens de zoektocht naar zichzelf worden onomwonden en op eenvoudige, heldere, inleefbare manier treffend verwoord. Aspecten als vandalisme, drugs, seksualiteit, zelfmoord, verliefdheid en uitvliegen zijn weergegeven met aandacht voor zintuiglijke waarnemingen en gevoel voor humor en relativering. Vlotte schrijfstijl. Vele identificatiemogelijkheden, vooral op seksueel gebied. Vooral geschikt voor jongens, vanaf ca. 12 jaar. - Gonny Smeulders-VeltmanJeugd non-fictie

Martina Gorgas. Paarden en pony’s
Paarden en ponyś staan in deze uitgave centraal. De informatie is verdeeld over vijf grotere hoofstukken, te weten: paarden vroeger en nu, het paard- en kuddedier, waarin verschillen paarden, het dagelijks leven en paardrijden en meer. Daarbinnen wordt steeds op twee naast elkaar liggende pagina's een bepaald thema behandeld. Elk thema bevat korte teksten in een vrij grote letter, weetjes, vragen om de kennis te toetsen, een korte strip en een verwijzing naar gerelateerde thema's. Veel kleurenfoto's en gedetailleerde kleurentekeningen vullen de tekst goed aan. Op enige moeilijke woorden en lange zinnen na zijn de zinsbouw en het woordgebruik redelijk goed aangepast aan de doelgroep. Het boek bevat een inhoudsopgave, een verklarende woordenlijst, een register en een fotoverantwoording. Maakt deel uit van de nu zevendelige serie 'Wauw!Wist je dat al?'*. Vanaf ca. 10 jaar. - Jos B.M. Spekman


Willeke Brouwer. Een tijger voor Lotte
Informatief 'prentenpraatboek' waarin de 7-jarige Lotte moet leven met astma en een allergie. Zo te leven is niet gemakkelijk. Je moet steeds goed opletten met eten en drinken. Je mag bijvoorbeeld geen poes hebben en van bloemen en kussengevechten krijg je jeuk. Toch beleeft ze veel plezier. Dat kun je lezen in haar kleine dagboekaantekeningen met leuke 'spellingsvautjes'. Gelukkig neemt opa haar mee naar de dierentuin, waar ze aan het eind van de dag toch nog een huisdier krijgt! Prentvertelling met een vrij omvangrijke tekst in een 14-puntsletter en vrolijk stemmende, expressieve en kleurrijke (dubbel)paginagrote illustraties in acryl- en pentechniek. Achterin staan zeven pagina's met informatie over (voedsel)allergie voor kinderen en volwassenen. Het geheel geeft op charmante wijze zeer heldere, relevante en eenvoudig te lezen informatie voor allergische 6-9-jarigen, hun vrienden en ouders. Bij dezelfde uitgever verscheen, voor een jongere doelgroep, 'Weekendpapa, een prentenpraatboek over een papa die ergens anders gaat wonen'* (2006). Vanaf ca. 6 jaar. - Jos Weinberg


Luisterboeken

C.S. Lewis. De reis van het drakenschip
2010-29-532 Integrale weergave van het gelijknamige boek*, voorgelezen door schrijver en zanger Job Schuring. Vijfde deel uit de boekenserie 'De Kronieken van Narnia'. Lucy, Edmund en hun neef Eustaas beleven spannende avonturen in Narnia als ze plotseling op het schip De Dageraad van hun vriend, koning Caspian terechtkomen. Samen met hem en zijn bemanning gaan ze op zoek naar zeven verdwenen vrienden van zijn vader. Kinderen zullen de christelijke symboliek in de tekst, de leeuw Aslan (Jezus) die telkens opduikt als er hulp nodig is, er nauwelijks uithalen; voor hen is het een sprookjesachtig verhaal. De schrijver is soms hinderlijk aanwezig. Voor de jeugd vanaf ca. 10 jaar die van sprookjesachtige verhalen houdt. * 2010-1451-11 (2010/22). Wordt niet opnieuw aangeboden. Release juli 2010 VOA O. Middelink


DVD speelfilms

Irene Huss
2010-29-556 Zes Zweedse televisiefilms uit 2007-2008, gebaseerd op boeken van Helene Tursten. Hoofdpersoon Irene Huss (Angela Kovács) is rechercheur bij de politie in Göteborg en houdt zich met haar team bezig met het oplossen van geweldsmisdrijven. Huss is net veertig, energiek, geëmancipeerd en gelukkig getrouwd en volgt vaak haar intuïtie. Ook haar privézaken komen aan de orde, evenals maatschappelijke kwesties. In de eerste aflevering, 'The torso' (De getatoeëerde torso)* wordt aan de nabijgelegen kust een aangespoelde torso gevonden, met op een van de schouders een bijzondere tatoeage. Verder onder meer 'The night round' (Nachtronde) en 'The glass devil'. Mark Moorman (Parool 21-6-'10) vindt de serie 'iets te glad', maar ook 'fraai gefilmd, met uitstekende acteurs'. Ab Zagt (Algemeen Dagblad 22-5-'10): '(...) De zes verhalen die enkele jaren geleden al zijn verfilmd, hebben een hoog realiteitsgehalte. Hoofdrolspeelster Angela Kovács, die eerder een bijrol vertolkte in de eerste Wallander-serie, weet van haar personage een vrouw te maken zonder opsmuk, kwetsbaar en soms onzeker over haar rol als moeder. (...)' Er zijn geen extra's. Kijkwijzer: 16 jaar. *Zie de a.i.'s boeken van deze week. Redactie


Fantastic Mr. Fox
2010-29-577 Amerikaanse animatiefilm uit 2009 van Wes Anderson (The Royal Tenenbaums; The Darjeeling Limited). Stemmen van George Clooney, Meryl Streep, Bill Murray, Willem Dafoe e.v.a. Gebaseerd op het jeugdboek uit 1970 van Roald Dahl*. Mr. Fox en zijn vrouw en vossenkinderen leven onder een boom samen met Badger, Rabbit, Weasel en hun families. Om aan voedsel te komen berooft de slimme Mr. Fox de boerderijen in de omgeving. De boeren smeden echter een plan om Mr. Fox uit de weg te ruimen. De pers is zeer lovend over deze film. Jann Ruyters (Trouw 29-4-'10): '(...) George Clooney is de meest fantastische 'Fantastic Mr. Fox'. (...) In Roald Dahls boek is Mr. Fox ijdel, slim, behendig en succesvol (...), Anderson geeft hem nog wat extra charmante Clooney-eske hebbelijkheden mee. (...) Het is even wennen aan de hortende beweging van de stop-motion, maar die ouderwetse animatie past goed bij Andersons weerbarstige humor, en bij Roald Dahl. (...) een film voor fijnproevers.' Gerard Busch (VPRO nr. 17, 2010) geeft 4 (van 5) sterren: 'Droogkomisch en heel volwassen dialogen; Charmante, ouderwetse animatiefilm met soms adembenemende mooie beelden (...).' Cinema.nl: '(...) de droogkomische dialogen en situaties werken hier op verschillende niveaus, ook voor kinderen.' Vanaf circa 8 jaar. V/J-Aanbieding. Kijkwijzer: 6 jaar, geweld, angst. Wordt niet opnieuw aangeboden. Zie ook rubriek Blu-ray. *2006-25-1-631. release: 28-7-'10 VOA Redactie


DVD non-fictie


Spiral galaxy: de melkweg ontrafeld
2010-29-565 Nederlandse sterrenkundigen hebben door de eeuwen heen altijd een belangrijke rol gespeeld in de astronomie. De professoren Adriaan Blaauw, Hugo van Woerden, Kees de Jager en technicus Arie Hin vertellen over de zoektocht naar onze plaats in het heelal: een kaart van het Melkwegstelsel. De documentaire toont deze speurtocht aan de hand van voorspellingen, technische berekeningen en doorzettingsvermogen van Nederlandse sterrenkundigen van 1886 tot 1952, het jaar waarin het nieuwe beeld van ons heelal gereed kwam. In de extra's op deze dvd halen de professoren herinneringen op aan hun werk en wordt aangegeven wat de invloed van de plattegronden was op de astronomie en de wereld daarbuiten. Een fraaie documentaire met heldere uitleg. Kijkwijzer: alle leeftijden. John Kost


Bluray

Millennium 3: Gerechtigheid
2010-29-589 Zweedse thriller uit 2009 van Daniel Alfredson, gebaseerd op de bestseller* van Stieg Larsson (1954-2004). Laatste deel van de verfilmingen van de Millennium trilogie (dl.1 Mannen die vrouwen haten**; dl. 2 De vrouw die met vuur speelde***). Lisbeth Salander, die een levensbedreigende aanslag heeft overleeft, wordt gezocht voor moord en wordt door de media neergezet als een psychopaat, moordenaar en satanist. Alleen Blomquist is overtuigd van haar onschuld. Hij ontdekt de relatie tussen de vrouwenhandel, het verleden van Salander en de Zweedse geheime dienst. Coen van Zwol (NRC 24-3-'10) geeft 3 (van 5) sterren: '(...) een waardig besluit van een filmserie die na het sfeervolle, lugubere eerste deel van regisseur Oplev middelmatig werd voortgezet door Alfredson.' Merike Woning (Metro 25-3-'10) geeft 4 (van 5) balletjes en vindt 'de spanning om te snijden.' Arjen Dijkstra (Movie2movie,i) geeft 4 1/2 (van 5) sterren: 'Misschien is dit wel het beste deel van de drie. (...) Deel 2 was minder dan deel 1 en deel 3 maakt het weer goed. (...) Een goed doortimmerd en spannend verhaal, waarin (...) nu eens niet al dat vreselijke geweld de boventoon voert.' Kijkwijzer: 16 jaar. *2010-11-3482 (2010/16) . **2009-40-5112 (2009/51); ***2010-15-0018 (2010/24). Zie ook rubriek Dvd. Wordt niet opnieuw aangeboden. release: 31-8-'10 VOA Redactie


Games

Toy Story 3
2010-29-522 De game volgt de avonturen van Buzz en Woody, die met veel ander speelgoed worden achtergelaten in het kinderdagverblijf van het ziekenhuis. Het leuke aan deze game is dat de verhaallijn volledig los staat van de film*. Natuurlijk is er wel het feest der herkenning en zien we dingetjes uit de film terug, maar de kracht schuilt in het feit dat je als speler een heel nieuwe verhaallijn mag bedenken. Vooral in de Toy Box-modus is dit fantastisch uitgevoerd. De Toy Box is eigenlijk een hele grote speelgoedkamer, die je zelf kan vormgeven als speler en waarin je jouw eigen avonturen kan beleven. Elk avontuur, of 'missie' volgens Buzz, levert weer speelgoedgeld op. Met dit speelgoedgeld kun je weer nieuw speelgoed kopen om de wereld in Toy Box uit te breiden. Op die manier creëer je op een hele makkelijke en intuïtieve wijze een wereld met huisjes, bewoners en allerlei speelgoed dat je kunt inzetten voor nieuwe avonturen. De goed vormgegeven hulp-functie daagt je spelenderwijs uit om verder te spelen. Vanaf ca. 9 jaar oud is deze game goed te spelen en erg uitdagend en bovendien leerzaam. PEGI: 7 jaar, geweld. *Toy Story 3 is vanaf juni 2010 in de bioscoop te zien. 7de plaats op de Dutch Charts, week 26. Mede naar gegevens van TGS.eu

2 reacties:

Gerda zei

Ziet er weer leuk uit. Mijn intrigeert 'en dan was jij het kind'. Als liefhebber van scandinavische thrillers kende ik deze auteur nog niet. Ik zal dus eerst het vorige boek maar eens proberen.

Gerda zei

Ook voor de eerste moet ik nog geduld hebben... Geen wonder dat ik deze nog niet kende! :-)

Collectieteam

Mijn foto
Provinciaal Collectioneren Utrecht
Het collectieteam bestaat uit elf medewerkers
Mijn volledige profiel weergeven

Volgers