woensdag 4 augustus 2010

Highlights week 30

Volwassenen fictie


Marelle Boersma. De babymakelaar

Nadat ze een ernstige ziekte heeft overwonnen, lijkt het leven Femke van Dam weer toe te lachen. Ze heeft een rol in een belangrijke musicalproductie en ergens op de wereld is er een vrouw die draagmoeder is van haar eerste kind. Maar dan verongelukt haar man op geheimzinnige wijze en ontdekt ze dat hij bedreigd werd. Als ze een bericht in de krant leest dat in Poznan zwangere vrouwen worden vermoord en vervolgens van hun baby ontdaan, besluit ze, Agnes, haar draagmoeder, te gaan redden. Deze thriller schetst een huiveringwekkend scenario waarin illegale babyhandel gemeengoed dreigt te worden. Ondanks de dramatiek komt het leven van Femke soms wel erg lichtvoetig en oppervlakkig over. Gelukkig kennen de gedeeltes over de draagmoeders in Poznan meer diepgang. De schrijfster ging ook in eerdere boeken in op ongunstige bijverschijnselen in de maatschappij die aan de kaak gesteld moeten worden. Het levert ook nu een met vaart geschreven thriller die kan rekenen op een vast lezerspubliek. Paperback met vrij kleine druk.

Daphne Deckers. Laat maar waaien
Deze bundel bevat een aantal columns die eerder zijn verschenen in De Telegraaf VROUW en Reader's Digest. Het zijn vooral humoristische beschouwingen van de schrijfster over haar leven enrelatie, vrouwenemancipatie, opvoeding, lijstjes (honderd dingen waar ik van hou, twintig dingen die niemand van mij weet) enzovoort. De columns lezen prettig; ze zijn allemaal vanuit de schrijfster zelf geschreven, maar zeer herkenbaar voor vrouwen (en mannen) in allerlei situaties. De soms zeer persoonlijke verhalen (gezinsperikelen) worden afgewisseld met herkenbare overdenkingen (zal ik een elektrische auto kopen en waarom niet?). Kortom een bundel die veel ontspanning biedt en soms ook stof tot nadenken. Paperback, kleine druk.

Carla Guelfenbein. De rest is stilte
De twaalfjarige Tommy is geen doorsnee kind: hij heeft een aangeboren hartkwaal waardoor hij overbeschermd wordt opgevoed. Op jonge leeftijd heeft hij zijn moeder verloren. Wanneer hij op een familiefeest weer eens onder tafel een gesprek afluistert, verneemt hij dat zijn moeder van joodse afkomst was en dat ze zelfmoord heeft gepleegd. Het is voor Tommy het begin van een onderzoek naar de leugens en waarheden in zijn leven. Al snel ontdekt hij meer dan hem lief is, maar hij is niet de enige die op vreselijke ontdekkingen stoot. Het dramatische einde is tegelijkertijd louterend en hoopvol. De Chileense schrijfster (1959) is een meesterlijke vertelster die weinig kunstgrepen nodig heeft om haar verhaal aangrijpend te over te brengen. Het wisselende vertelstandpunt biedt inzicht in de gevoelens en drijfveren van alle hoofdpersonages. Het is echter de stem van Tommy die het meeste bijblijft, met zijn vertederende, maar ook ontnuchterend realistische kijk op de wereld. De tragische afloop kondigt zich in sneltreinvaart aan, en is even schokkend als onvermijdelijk. Een schitterend en meeslepend boek.

Karolina Ramqvist. De vriendin
De vriendin van de titel is Karin, de vriendin van de crimineel John, met wie zij een heftige verhouding heeft. Ondanks het feit dat zij goed weet dat hij zich bezighoudt met afpersing, drugshandel en andere misdrijven, blijft ze hem trouw, ook al weet ze dat hij niet zo trouw aan haar is. Ze probeert van haar leven te genieten, ze waardeert de luxe van het mooie huis dat hij gekocht heeft en waar ze veel tijd alleen doorbrengt. Een leeg bestaan, beseft ze, waarbij ze volkomen van haar partner afhankelijk is en toch wil ze niet anders. Morele bezwaren voelt ze niet wat de activiteiten van haar vriend betreft. Een opmerkelijke roman, omdat er feitelijk nauwelijk een plot is en er niets gebeurt. De gedachten van Karin vormen de hoofdmoot, haar dagelijkse beslommeringen en het wel en wee van familie, vriendinnen en bekenden een achtergrond. Psychologisch raak getroffen. Het geheel verschaft inzicht in de psyche en het doen en laten van vrouwen die zich tot misdadigers aangetrokken voelen. Paperback, vrij kleine druk.

Volwassenen non-fictie

Bram Bakker. Zucht
In het eerste deel van het boek worden de begrippen zucht, leidend tot mateloosheid, en verslaving, leidend tot afhankelijkheid, nader uitgewerkt. Aan de orde komen onder andere co-verslaving (partner van de verslaafde), de mogelijke behandelmethoden en omgevingsfactoren. In het tweede deel zijn persoonlijke getuigenissen opgetekend van verslaafden aan bijvoorbeeld drank en harddrugs, maar ook van koopzieken of eetverslaafden. Zij beschrijven hoe de verslaving tot stand gekomen is en op welke wijze zij trachten de verslaving het hoofd te bieden. Het zijn persoonlijke en aangrijpende verhalen die voor menig verslaafde en partner/kennis van de verslaafde herkenning zullen opleveren. De informatieve teksten die in kaders zijn geplaatst, onderbreken het grotere verhaal en geven informatie over bijvoorbeeld GHB, sportverslaving en comorbiditeit. Samengevat is het een informatief boek geworden vanuit professionele en vanuit persoonlijke ervaringen. Voor allen die bij de behandeling van verslaafden betrokken zijn, maar ook voor de verslaafde zelf en zijn omgeving een inzichtverschaffend boek.


Jan Vorstenbosch. Voetbalgek
De auteur is filosoof en docent aan de universiteit van Utrecht. Daarnaast is hij een verdienstelijke amateurvoetballer (studentenkampioen van Nederland in 1975). In dit boek onderzoekt hij de aantrekkingskracht van het voetbal. Allereerst beschrijft hij zijn eigen kennismaking met de sport en het ontluiken van zijn passie. Vorstenbosch onderzoekt de techniek en de schoonheid van het spel en breekt een lans voor het door de meeste mensen zo veronachtzaamde lichaamsdeel: de voet. Vervolgens bespreekt hij de bal als vorm en object, de wedstrijd als strijdtoneel en de eeuwige strijd tussen tactiek en techniek, het individu en het collectief. Ten slotte laat hij zijn licht schijnen over de toekomst van vooral de professionele sport. Vorstenbosch doet originele observaties en doorspekt zijn betoog met verwijzingen uit literatuur en filosofie. Door de culturele, fysiologische, filosofische en literaire invalshoek een bijzonder voetbalboek. Met literatuurlijst.

Nieuw realisme: 159 kunstwerken uit de collectie van het voormalige Scheringa Museum voor Realisme
Vanwege het faillissement van de DSB bank legt de ABN Amro in oktober 2009 beslag op de collectie van het Scheringa Museum voor Realisme te Spanbroek. Het museum had 12,5 jaar publiek getrokken met een almaar groeiende collectie van realistische kunst: werken van kunstenaars die in de 20ste en 21ste eeuw het realisme een nieuw gezicht gaven en geven. De collectie bevat bijzondere werken en is een aanvulling op het Nederlandse openbaar kunstbezit. In deze publicatie worden 159 werken prachtig in beeld gebracht. Het boek is te zien als een oproep om de collectie bijeen te houden en ooit toch een Museum voor Realisme te openen. Het bevat een inleiding, vervolgens 159 mooie kleurafbeeldingen van de werken en een aantal verdiepende hoofdstukken over de ontwikkeling van de realistische kunst, sinds het interbellum. Een monumentje voor een collectie waarvan het voortbestaan aan een zijden draad hangt.

Marijke van den Heuvel. Fabrieken!
De helft van de beroepsbevolking van de stad Utrecht in de periode voor en na de Tweede Wereldoorlog was werkzaam in de industrie. Dat heeft veel sporen nagelaten in de vorm van gebouwen uit die bloeiperiode. In dit boek worden vijfhonderd industriële monumenten beschreven. Na een hoofdstuk over de periode 1850-1975 volgen hoofdstukken naar industriële categorie: bouw, metaal, vervoer, nutsvoorsieningen etc. De ondertitiel suggereert wellicht een sterke concentratie op de resterende vijfhonderd gebouwen, maar het aardige van het boek is dat er ook ruime aandacht is voor de in de gebouwen gevestigde bedrijven zelf. De auteur studeerde in 2006 af in Kunstgeschiedenis en Monumentenzorg. De kracht van het boek is zijn compleetheid, bereikt door focus op een beperkt terrein. Het ziet er ook aantrekkelijk uit, met veel kleurenfoto's, kaarten en historische foto's in zwart-wit. Lezers moet men zoeken onder geïnteresseerden in de recente (industriële) geschiedenis, industrieel erfgoed en wellicht onder de Utrechtse oud-werknemers.

Aernout Borms. Centsprenten
Centsprenten (ook wel 'kinderprenten') danken hun naam aan het feit dat ze indertijd (vanaf de 17e eeuw) voor een cent te koop waren. Wie tegenwoordig zo'n prent wil kopen, zal een veelvoud van die centen neer moeten tellen. Want deze stripverhaaltjes avant la lettre waren voor de onderlaag van de samenleving en voor kinderen bedoeld met als gevolg dat ze na gebruik kapot waren gelezen en werden weggegooid. Slechts een fractie ervan is bewaard gebleven. De Koninklijke Bibliotheek in Den Haag heeft er desondanks zo'n 1300. Een aantal daarvan is beschreven in dit alleraardgste boekje. De beschrijver ervan, scheikundig ingenieur, is kenner van kinderboeken. Hij laat zien aan de hand van vele afbeeldingen in kleur, hoe die primitieve prenten gemaakt werden, hoe ze werden ingekleurd, vaak door thuiswerkers voor een hongerloontje, en hoe ze aan de man werden gebracht. Vaak streefde men educatie na, maar vaak ging het ook over slaafse mannen thuis of vrouwen die de broek aan hadden. Al met geven ze een mooi inkijkje in de samenleving van vorige eeuwen.
Voor grote en middelgrote bibliotheken.

Bill Bryson. Een huis vol
We kennen Bryson van 'Een kleine geschiedenis van bijna alles' (2004). Nu neemt hij zijn huis, een oude pastorie, als uitgangspunt. Wie een beschrijving van dit huis verwacht, wordt aangenaam verrast, want Bryson neemt dit alleen maar als uitgangspunt voor associaties met allerlei voorvallen uit het dagelijkse leven. De paarse kamer is bijvoorbeeld het uitgangspunt voor een uitvoerige beschrijving van de bouw van Monticello door Thomas Jefferson. Zo ontstaat een geheel van fragmentarisch verstrekte kennis van Engeland - en in veel mindere mate de Verenigde Staten - uit de negentiende eeuw met wortels in de achttiende en uitlopers naar de twintigste eeuw. Mede dank zij de vele anekdotes is het boek heel boeiend geworden en doet de lezer veel kennis van het dagelijkse leven in die tijd op. Gelukkig is er een register dat het de lezer mogelijk maakt bepaalde feiten terug te zoeken. De kwaliteit van dit boek blijkt eruit dat wie het na lezing van de laatste pagina dichtslaat, toch de indruk heeft gekregen dat het een totaal overzicht van de negentiende eeuw in Engeland heeft verstrekt. Een prachtig boek dat heel veel lezers zal trekken!

Cees Nooteboom. Scheepsjournaal
Cees Nooteboom (o1933, Den Haag) beoefent meer literaire genres maar munt uit in poëzie en reisverhalen. In weerwil van de titel bevat 'Scheepsjournaal' slechts twee gedeelten die een scheepsreis als basis hebben. Samen met vijf andere delen, die de lezer meevoeren naar o.m. India, Mexico, Australië en Indonesië, betreft het deels eerder gepubliceerde verhalen met een hoge dichtheid aan informatie. Die strekt zich uit tot beschrijvingen van steden en landschappen; gedachten over de tijd en de dood; confrontaties met oude en nieuwe kunst; citaten van collega's en vooral historische feiten, die meestal teruggaan op weinig bekende, maar daarom niet minder dramatische gebeurtenissen. Het harmonieus samengaan van zoveel aspecten kan volledig op het conto van zijn bindende stijl geschreven worden, die een sterk beroep doet op de zintuiglijke waarneming, vaak zelfs overgaat in poëtisch proza. Dat het resultaat toch helder overkomt is zijn grootste verdienste. 'Scheepsjournaal', dat ook foto's bevat, is niet Nootebooms sterkste reisboek, maar kan zich nog altijd meten met het beste in het genre.

Samenwerkingscollectie

Loucas van den Berg. Kadinsky en het opbloeien van de vrije geest
Dit boek over de spirituele ontwikkeling van de kunstenaar Wassily Kandinsky (1866-1944), is geschreven door Hélène Jansen-van Bavel, kunstenares en schilderdocent, en Loucas van den Berg, psycholoog, spiritueel therapeut en helende stem therapeut. Jansen-van Bavel is opgeleid door de Zwitserse schilder Hans Hermann (1922- 2002) die na de dood van Kandinsky met de weduwe van de schilder in contact kwam. Door dit contact kreeg Hermann inzicht in de bewustzijnsoefeningen die Kandinsky zelf deed en die hij zijn studenten gaf. Jansen-van Bavel heeft hierover uit de mond van haar leraar veel opgetekend. Deze aantekeningen zijn het uitgangspunt voor dit boek waarin de bewustzijnsoefeningen van Kandinsky centraal staan. De overdadige tekst is sterk spiritueel van aard; enige beperking zou het boek ten goede zijn gekomen. Ook de bijdrage van een kunsthistoricus zou welkom geweest zijn. Doelgroep ook geïnteresseerden in de functie van kunst bij spirituele groei, bijvoorbeeld in antroposofische zin.

Noor Mens. Architectuur voor de gezondheidszorg in Nederland
Dit mooie, rijk geïllustreerde (kleur en zwart-wit) boek geeft een overzicht van de architectuur van de gezondheidszorg in Nederland, i.c. van drie hoofdtypen: ziekenhuizen, psychiatrische inrichtingen en voorzieningen van wonen en zorg voor ouderen. De auteurs, beiden specialist, benadrukken het verband tussen bestemming, opzet en vormgeving en betogen dat de relatie tussen gebouwen en het fysieke en geestelijke welzijn van mensen nergens zo belangrijk is als op dit gebied. Het boek heeft acht hoofdstukken, in chronologische volgorde, vanaf ca 1750 (ontstaansgeschiedenis) t/m 2010, met een blik naar de toekomst. Binnen elk hoofdstuk wordt een specifiek thema uitgediept en worden telkens de drie hoofdtypen d.m.v. talrijke voorbeelden toegelicht, in woord en beeld. Er is veel aandacht voor de verschuivende inzichten in de zorg en de weerspiegeling daarvan in de architectuur. De teksten zijn wetenschappelijk, up to date en zeer helder en boeiend. Met uitgebreide noten, literatuur en registers. Voor vakmensen en geïnteresseerden. Dit boek is een voortzetting van drie eerdere publicaties over dit onderwerp: De architectuur van het ziekenhuis (1999), De architectuur van het psychiatrisch ziekenhuis (2003) en De architectuur van de ouderenhuisvesting (2009).

Rik Delhaas. Pechvogels en gelukzoekers
De grote steden van Afrika groeien uit hun voegen: de infrastructuur is absoluut onvoldoende, aan de stadsranden woekeren de slums, corruptie en criminaliteit tieren welig. De auteur beschrijft in een hoofdstuk de bittere ervaringen van twee jonge dorpelingen die het wagen naar Nairobi te gaan, hun hoop en wanhoop, en hun overlevingsmechanismen. In twee andere hoofdstukken beschrijft hij mensen, gelukszoekers, in Kampala en Addis Abeba. In het hoofdstuk over Soweto staat een succesvol zakenman centraal. Tussenliggende hoofdstukken gaan over legendarische rijken van de Kuba (Congo) en Zimbabwe. Een impressionistisch beeld van urbanisatie in Afrika, gebaseerd op demografische en economische onderzoeksgegevens; ieder hoofdstuk is geschreven in een verhalende vorm. De auteur is een journalist met veel ervaring in Afrika. Zijn boek is uitermate geschikt voor mensen die een reis naar Afrika willen maken, voor ontwikkelingswerkers, jonge onderzoekers en verder voor allen die in dit werelddeel geïnteresseerd zijn.


Jeugd fictie

Lucy Christopher. Brief aan mijn ontvoerder
Gemma (16, ik-figuur) schrijft achteraf, als een soort therapie, een lange brief aan Ty (25), de man die haar ontvoerde en haar onbereikbaar voor de buitenwereld midden in de Australische woestijn voor zich alleen had. Ze beschrijft zijn gekte, zijn angsten en zijn goede kanten, haar boosheid, haar eigen angst en het soms toch iets aan hem toegeven. Hoe kan het toch dat hij zoveel van haar weet? Alomtegenwoordig is de woestijn met zijn gevaren. Sterk is ook het uitzichtloze: elk initiatief smoort in zand en hitte. Het vangen en temmen van een dromedaris vertoont angstwekkende parallellen met het leven van Gemma in haar gevangenschap. Ontstaat er toch toenadering? Of is het pure wanhoop? V/J-AANBIEDING. *2009-26-2524 (J) / 2010-01-0222 (V) (2010/05). 7 D.J. Hoenink


Matthijs Immink. Amsterdamsedingen
Dit vierkante, hardkartonnen prentenboek met twee afgeronde hoeken bevat eerste woordjes. Weliswaar niet de gemakkelijkste woorden, maar wel interessante en ook voor jonge kinderen herkenbare. Het boekje laat typisch Amsterdamse monumentale hoogtepunten zien en, misschien nog wel belangrijker, details die kinderen opvallen. Spannende foto's vanuit kinderlijk oftewel kikvorsperspectief genomen, van een lantaarnpaal, duif, gracht tot de Bijlmermeer, Artis, Westertoren enzovoort naar een fietsflat, amsterdammertje en hondenpoep. Op elke pagina is een eigentijdse kleurenfoto te zien met eronder in schreefloze, ronde letters zonder kapitalen de naam van het afgebeelde item. Het boekje heeft een trendy, strakke vormgeving. De foto's zijn humoristisch en actueel: zo staat het Rijksmuseum in de steigers, en zie je voor het Centraal Station een grote bouwput. Deze Dingen-serie bestaat inmiddels uit vijf titels, waarvan de eerste, 'Binnendingen'*, in 2009 werd bekroond met een Vlag & Wimpel en geselecteerd voor de Best Verzorgde Boeken. Onlangs volgden 'Vervoersdingen'** en een Engelse editie van Amsterdamse dingen. Voor gebruik thuis, in peuterspeelzaal en kinderopvang; voor volwassenen vooral leuk als hebbeding of souvenir uit Amsterdam. Vanaf ca. 2 jaar. *2008-35-0-256. **wordt z.s.m. op a.i. aangeboden. Tekst en illustraties beginnen/eindigen aan de binnenkant van het omslag. 7 Rineke van Teeseling


Rebecca James. Schitterend kwaad
Na de moord op haar jongere geniale zusje verhuist de 17-jarige Katherine van Melbourne naar Sidney, in een poging te ontsnappen aan de media, aan haar zeer verdrietige ouders en aan haar eigen schuldgevoelens. In Sidney raakt ze bevriend met de mooie en charismatische Alice. Alice blijkt echter een geestelijk zeer beschadigde jonge vrouw te zijn, die er enkel op uit is om de levens van de mensen om haar heen te vernietigen. Het verhaal wordt verteld vanuit het perspectief van Katherine (ik-verhaal), en speelt zich afwisselend af in drie verschillende periodes: de avond van de moord op haar zusje als Katherine nog maar 15 jaar is, de schoolperiode in Sidney waarin ze nieuwe vrienden leert kennen, en vijf jaar later als ze eindelijk het verleden een plekje kan geven. Een mooi opgebouwd verhaal waarin langzaam steeds meer duidelijk wordt, wat er werkelijk gebeurd is met Katherine's zus, en wat haar rol was in die gebeurtenis. Boeiende, soms ontroerende, psychologische roman met een verrassende ontknoping, geschikt voor jongeren en volwassenen. Debuutroman van Australische schrijfster. De uitvoering van deze editie is gericht op volwassenen (op het omslag de aanduiding 'literaire thriller'); er is ook een editie die qua uitvoering meer gericht is jongeren*. Vanaf ca. 14 jaar. V/J-AANBIEDING. *zie a.i.'s deze week. 8 Ria Scholten-Boswerger


Netty van Kaathoven. Waar is thuis?
Ilke gaat met haar familie op vakantie naar Turkije, het thuisland van haar ouders. Oom Osman vaart met zijn boot toeristen over het grote meer. Ilke, haar broer Serhan en haar moeder mogen mee. Dankzij Serhan doet oom Osman goede zaken. Oom Osman wil wel dat Serhan in Turkije blijft en het bevalt Serhan zelf ook goed. Net als mama; zij voelt zich ook thuis. Ilke maakt zich ongerust: moet zij alleen met papa terug naar hun huis in Nederland? Deel uit de serie 'Samenleesboeken'*. Tekst in grotere letter, AVI-E4, samen met een stukje in kleinere letter, AVI-E4. In dit deel verschilt de moeilijkheidsgraad tussen de teksten nauwelijks. Achterin staat informatie over samen lezen, met tips voor gebruik. Vijftien getitelde hoofdstukken. De schrijfster geeft en passant veel informatie over Turkije, de streek waar opa en oma wonen en de leef- en eetgewoonten. Onder elk hoofdstuk staat een vraag, om na te denken en na te praten. Zeer verzorgde uitgave: glanzend papier, ingebonden, inhoudsopgave. Tekst/illustraties staat voor een derde op witte ondergrond, een derde op oranje en een derde op blauw. De tekeningen (gemengde techniek) geven de sfeer van het verhaal uitstekend weer en passen voortreffelijk bij de tekst. Vanaf ca. 7,5 jaar. *zie a.i.'s deze week voor nog vier delen in de serie 'Samenleesboeken'. 7 A.H. Prade-Bijl

Joachim Krause. Waar is de kleine dino?
Een kijk- en zoekboek met zeven illustraties van twee pagina's groot vol met dinosaurussen in alle kleuren, vormen en formaten. Het hardkartonnen prentenboek met twee afgeronde hoeken bevat geen verhaal, maar laat Dino Daan, een kleine dinosaurus, zien in de speeltuin, op de markt, bij het meertje, op de bouwplaats, in het museum, in het circus en bij de kermis. Op alle pagina's is een aantal vormen uitgesneden, waardoor er doorzicht naar de vorige of volgende pagina ontstaat. Een leuk, maar geen verrassend effect. De dino's doen dingen die mensen ook zouden doen. Op de kleurige afbeeldingen zijn veel details te zien. De teksten staan in de afbeelding en geven een beeld van de situatie. Soms wordt er een vraag gesteld om de plaat beter te bekijken. De rode draad is om Dino Daan in iedere afbeelding te vinden. In dezelfde uitvoering verscheen 'Waar is de rode ridderhelm?'*. Voor kinderen vanaf ca. 4 jaar een leuk kijkboek. *2009-25-1217 (2010/03). Tekst en illustraties beginnen/eindigen aan de binnenkant van het omslag. Felix Meijer


Elle van Lieshout. Mejuffrouw Muis krijgt muisjes
De charmante Mejuffrouw Muis, al bekend uit vier eerdere prentenboekjes, is samen met haar dokter en levenspartner in blijde verwachting. Beiden maken zich een voorstelling van hun kindje: zij wil een meisje met een strikje in haar staart om op het strand hartsgeheimen mee te delen, hij een flinke jongen om boomhutten mee te bouwen. En ook hondje Lucebert heeft zo zijn dromen over de nieuwe baby. Uiteindelijk komt ieder aan zijn trekken! Wederom een piekfijn boekje in oblong, vol humor, vooral in de illustraties. Dat begint al op de schutbladen waarop Mejuffrouw Muis maar liefst 24 keer is afgebeeld met haar dikke buik, in steeds een andere outfit, bezig met de (on)gemakken van de zwangerschap. Op de illustraties over steeds twee pagina's vallen ook vele, leuke, priegelige details te ontdekken. De no-nonsense tekst op rijm leest prettig voor. Mooi verzorgd omslag, uitgevoerd in zacht geel met linnen rug. Het auteurskoppel heeft al vele kleuterboeken geschreven, vaak op rijm. De illustrator won de Gouden Penseel 2010 met `De boomhut'. Geslaagde uitgave voor kinderen vanaf ca. 4 jaar. Julienne van den Heuvel


Inez van Loon. Twee meisjes en het geluk
Het Chinese meisje Mei woont op het platteland in China vlak na 1900. In deze tijd mogen vrouwen niet werken en worden hun voeten afgebonden. Maar Mei droomt ervan om pottenbakster te worden. Aan het begin van de 21e eeuw woont haar achterkleindochter Lin in Nederland. Hoewel ze zich Nederlands voelt, blijft haar Chinese cultuur ook voelbaar. De perspectieven tussen de twee meisjes worden om en om in aparte hoofdstukken beschreven; de hoofdstukken van de Chinese Mei staan cursief. Duidelijk wordt dat door de jaren heen veel is veranderd, maar dat sommige dingen hetzelfde zijn gebleven. Het omslag is tweezijdig en lijkt daardoor twee covers te hebben: een met Lin en een met Mei. Achter in het boek zijn noten opgenomen, waarin Chinese woorden of gewoonten worden toegelicht. Mooi geschreven en toegankelijk kinderboek, verschenen in de reeks 'Girls only', over de Chinese cultuur. Vanaf ca. 12 jaar.Wendy Buenen


Stephenie Meyer. Het korte tweede leven van Bree Tanner
Bree Tanner (ik-figuur) is als 15-jarige, weggelopen tiener gerekruteerd voor een leger van vampiernieuwelingen, dat geleid wordt door Riley. Helaas komt Bree er te laat achter dat hij de boel belazert. Deel uit de serie 'Twilight', waarin Bree heel kort in het derde boek 'Eclips'* naar voren komt. Dit boek is geheel gewijd aan Bree als vampier, hoe ze overleeft en wat een vampier kan, overgoten met een vleugje romantiek. Als lezer heb je niet het idee dat Bree heel slecht is; ze dood mensen om te overleven, maar je hebt eerder medelijden met haar als het niet goed gaat. Heb je niets uit de serie gelezen dan is het boek redelijk te volgen en heeft het een open einde. Heb je 'Eclips' gelezen dan ben je meer op de hoogte van de achtergronden en weet je hoe het met Bree afloopt. Vlot taalgebruik. Perfect bij het verhaal passend omslag (zwart met rood). De 'Twilight'-serie en de verfilmingen zijn een grote hit bij tieners. Dit wat kortere boek zal daar zeker geen uitzondering op zijn. Vanaf ca. 14 jaar. V/J-AANBIEDING. *2010-08-5820 (V) / 2010-24-4982 (J) (2010/27). 8 Didi Klijnsma-de Boer


Jeugd non-fictie

Tirtsa Ehrlich. ADDaisy
De 9-jarige Daisy vertelt waarom ze groep vier nog een keer doet: ze heeft ADD. Dat is ADHD, zonder de H. Ze kan zich niet zo goed concentreren en niet zo goed opletten. Dat is soms lastig, op school maar ook thuis. Gelukkig weten haar ouders en de juf nu dat ze ADD heeft. Dat helpt. Daisy heeft een rijmpje dat haar helpt en ze heeft de voor- en nadelen van ADD opgeschreven. Want er zijn ook voordelen! Lezers kunnen in het boek dan ook invullen waar ze wel goed in zijn en de avonturen die ze hebben beleefd met ADD. Met de luister-cd kunnen kinderen het boek zelf 'lezen' en genieten van het ADD-lied. De tekst ervan is in het boek opgenomen. Achterin zijn internetlinks te vinden. Een handig en informatief boek, niet alleen voor kinderen, maar ook voor leraren en ouders. De illustraties zijn echt meisjesachtig met veel bloemetjes en pastels. Gelukkig is er ook een soortgelijke uitgave voor jongens met ADD, namelijk 'ADDavid'* uitgegeven. De auteur is werkzaam als GZ-psycholoog. Vanaf ca. 9 jaar. Ongewijzigde heruitgave. *zie a.i.'s deze week. Uitgave met cd en invulpagina. 8 H Drs. Sasja E.A. Nicolaï


Luisterboeken

Nico Dijkshoorn. De dichter draait door
2010-30-476 Cd met liedjes en gedichten van en door de Nederlandse columnist, dichter en schrijver. Hij is ook bekend als huisdichter van het tv-programma De Wereld draait door. De liedjes en gedichten zijn voor publiek opgenomen in het Bonbontheater van uitgeverij Rubinstein. Wordt niet opnieuw aangeboden. Release 19-08-2010 VOA Redactie
DVD speelfilms


Henning Mankell. Wallander
2010-30-506 De laatste zeven afleveringen van een serie van zesentwintig Zweedse misdaadfilms. De scenario's zijn geschreven door Henning Mankell, hoofdpersoon is evenals in zijn Wallander-boeken de melancholische en cynische inspecteur Kurt Wallander (Krister Henriksson), werkzaam bij het politiecorps van het Zweedse havenstadje Ystad. In elke aflevering lost Wallander een misdaad op, daarnaast zijn er verwikkelingen in zijn persoonlijke levenssfeer. In 'Het lek' (Läckan) wordt een geldtransport overvallen en vermoedt Wallander een lek in de organistatie. Verder onder meer een zaak rond een jonge sluipschutter en rond mensenhandel. Zowel de boeken als de televisiefilms zijn zeer populair. Er zijn geen extra's. Kijkwijzer: 16 jaar, angst, geweld. vol. 4 Redactie

Michael Cuesta. Dexter
2010-30-495 De Amerikaanse televisieserie Dexter (gestart in 2006) gaat over de forensisch onderzoeker Dexter Morgen, gespeeld door Michael C. Hall (Six feet under). Hij werkt op de afdeling moordzaken bij de politie in Miami, maar is zelf ook seriemoordenaar met een fascinatie voor bloed. Hij vermoordt echter alleen mensen die het verdiend hebben, zoals moordenaars en verkrachters. Via de voice-over deelt hij zijn gedachten. De serie is gebaseerd op de boeken van Jeff Lindsay. Ron Rijghard (NRC 28-11-'08) vond Michael C. Hall de perfecte acteur. 'Dat levert een prachtig psychologisch portret op van Dexter, in een serie die ook een adembenemende, bijna 11 uur durende psycho-thriller is. De spanning wijkt geen moment in de uitputtende slag die Dexter levert met zijn evenknie, een seriemoordenaar die zijn lijken bloedeloos achterlaat.' De serie won een keur aan televisieprijzen en Hall kreeg een Golden Globe Award 2010 (Best actor Tv drama). Dit 4-dvd-pakket bevat de twaalf afleveringen uit het derde seizoen. Met extra's. Kijkwijzer: 16 jaar, geweld, angst. 4e plaats op de Dutch Charts, week 26. third season Redactie

The book of Eli
2010-30-494 Amerikaanse actiefilm/thriller uit 2010 van de tweeling Albert en Allen Hughes (Menace II Society; Dead presidents), met Denzel Washington, Gary Oldman, Mila Kunis e.a. In de nabije toekomst is Amerika een kaal en verlaten niemandsland geworden waar criminelen op de loer liggen. Als Eli na jaren rondgezworven te hebben in een kleine gemeenschap in Californië aankomt, raakt hij in conflict met de daar heersende dictator Carnegie. De pers heeft de film zeer wisselend ontvangen. Jann Ruyters (Trouw 4-3-'10): 'Lukt het je om deze lelijke, clichématige, gewelddadige film uit te zitten dan stuit je op een verrassend einde. Maar echt de moeite is het niet.' Kevin Toma (Volkskrant 4-3-'10) geeft 4 (van 5) sterren: '(...) de gebroeders Hughes hebben een indrukwekkende parabel gemaakt, die actie, sfeer en moraal veel beter in balans houdt dan de drukke trailer suggereerde.' André Waardenburg (NRC 3-3-'10) geeft 3 (van 5) sterren: '(...) De constante spanning levert in de handen van de Hughes-broers enkele prachtig gestileerde gevechten op. (...) door zijn schaamteloze christelijke propaganda in de climax laat de film uiteindelijk een nare smaak achter.' Kijkwijzer: 16 jaar, geweld, grof taalgebruik. Zie ook rubriek Blu-ray. Wordt niet opnieuw aangeboden. release: 19-8-'10 VOA Redactie

Nanny McPhee 2 : De vonken vliegen eraf
2010-30-533 Tweede avontuur* van de strenge Nanny Macphee, gespeeld door Emma Thompson, met verder Maggy Gyllenhaal, Maggy Smith etc. Emma Thompson speelt wederom niet alleen de hoofdrol maar schreef ook het scenario, gebaseerd op de in Engeland populaire boeken van Christianne Brand over Nurse Mathilda. Nanny McPhee, een strenge gouvernante met wratten, knobbelneus en hazentanden, komt tijdens de oorlog naar de boerderij van de alleenstaande mevrouw Green, waar ze toezicht houdt op de ondeugende kinderen en hun neefje en nichtje. Met haar toverkunst weet ze de kinderen in het gareel te krijgen, en de kinderen nieuwe lessen te leren. Zowel Engels als Nederlands gesproken met stemmen van o.a.: Chantal Janzen en Robert ten Brink. Ab Zagt (Algemeen Dagblad 25-3-'10): 'Naarmate Nanny McPhee, de lelijke nicht van Mary Poppins, minder in het verhaal voorkomt, verliest de film iets van zijn magie. De kinderachtige slapstick, zoals met de ontmanteling van een bom, doet erg geforceerd aan. Maar voor de heel jonge kinderen is het vermoedelijk spannend genoeg. Andre Waardenburg (NRC 24-3-'10): '(...) met de komst van Nanny krijgt de film vertrouwen in zijn eigen toon en wordt het aangenaam om naar de avonturen van het hele gezin te kijken.' Kijkwijzer: 6 jaar, angst, geweld. Zie ook de rubriek Dvd. Wordt niet opnieuw aangeboden. *Dl. 1: 2010134769 (v) / 2010-20-2696 (j). Release: 19-8-'10. VOA Redactie


DVD non-fictie


Salvador Dalí : the 4th dimension
2010-30-513 Salvador Dalí (1904-1989) werd negen maanden na de dood van zijn broer die ook Salvador Dalí heette, geboren en zijn hele leven lang zou hij het gevoel hebben een tweede leven te leven. Als tienjarige jongen kreeg hij tekenles van de impressionistische kunstschilder Ramon Pichet. Na zijn studie in Madrid ging hij in 1929 naar Parijs waar hij Picasso en Breton leerde kennen. Hij sloot zich aan bij het surrealisme en werkte o.a. met cineast Luis Buñuel. In 1940 verhuisde hij naar de Verenigde Staten en keerde 25 jaar later terug naar Spanje. Naast schilderijen maakte Dalí ook kunstjuwelen. In deze documentaire wordt het leven en het werk van Dalí behandeld, waaronder de relatie met zijn vrouw en muze Gala Diakonoff. Dalí stond vooral bekend als een zeer excentrieke man. Hij was gefascineerd door wetenschappelijke theorieën wat in zijn werk terug te zien is. Opnames van zijn schilderijen worden afgewisseld met opnames van Dalí zelf. Ook worden er interviews gehouden met verschillende wetenschappers over de invloed van bepaalde theorieën op de kunst van Dalí. De documentaire is geschikt voor iedereen die in kunst geïnteresseerd is. Kijkwijzer: alle leeftijden. P.J. Kreeuseler

Bluray


The road
2010-30-536 Amerikaanse thriller uit 2009 van John Hillcoat (The proposition), met Viggo Mortensen, Kodi Smit-McPhee, Charlize Theron e.a. Gebaseerd op de gelijknamige roman van Cormac McCarthy. Als Amerika door natuurgeweld volledig verwoest is, zijn er slechts enkele overlevenden (w.o. een vader en tienjarige zoon) die een veilig heenkomen proberen te zoeken, waarbij de grenzen tussen goed en kwaad zijn verdwenen. Barbara Plasmans (Movie2movie,i) geeft 4 1/2 ster (van 5): 'De combinatie van de samensmelting van de personages en het landschap, en het emotionele verhaal van een vader en zoon die moeten zien te overleven in de grauwe post-apocalyptische wereld, maakt dat je de film ingezogen wordt en zelfs vergeet dat er geacteerd wordt.' Ook Ab Zagt (Algemeen Dagblad 10-3-'10) geeft 4 (van 5) sterren: 'De compromisloze vertolking van Mortensen maakt de film tot een beklemmend schouwspel. Alleen het wat zoetige einde staat behoorlijk haaks op het voorgaande.' Rick de Gier (VPRO Gids nr. 11, 2010): geeft ook 4 (van 5) sterren: 'Overweldigend geloofwaardig doemscenario en hartverscheurend vader-zoondrama ineen. Ingehouden script, regie en acteerwerk (...).' Kijkwijzer: 12 jaar, angst, grof taalgebruik. Zie ook rubriek Dvd. Wordt niet opnieuw aangeboden. release: 17-8-'10 VOA Redactie

The lovely bones
2010-30-532 Een thriller uit 2009 van regisseur Peter Jackson, het meest bekend door zijn verfilming van de 'In de ban van de ring'-trilogie. De film is gebaseerd op de bestseller van Alice Seldon (vertaald als: De wijde hemel), hoofdpersoon is Susie (Saoirse Ronan uit o.a. City of Ember) die als 14-jarig meisje verkracht en vermoord is. Vanuit een 'tussenwereld' vertelt ze wat er gebeurd is, volgt hoe haar familieleden omgaan met hun tragische verlies en probeert hen op het spoor te brengen van de dader, zodat hij niet opnieuw slachtoffers maakt. In de andere rollen onder meer Mark Wahlberg, Rachel Weisz en Susan Sarandon. Stanley Tucci kreeg een Oscarnominatie voor zijn rol als de moordenaar. De reacties zijn verschillend. Kevin Toma (Volkskrant 25-2-'10) vindt dat de film een hart mist en voortdurend de plank misslaat. Ab Zagt (Algemeen Dagblad 25-2-'10) daarentegen: '(...) bloedspannende thriller (...) overtuigt door de sterke personages (...) Saoirse Ronan is een buitengewoon talent (...). Toch gaat Jackson over de schreef. Zijn voorstelling van het hiernamaals neigt naar kitsch. Maar dat is geen halszaak. De uitstekend gedoseerde suspense van zijn film maakt bijna alles goed.' De extra-schijf bevat een uitgebreide 'making of'. Kijkwijzer: 12 jaar, geweld, angst. Zie ook rubriek Dvd. 11e op de Dutch Charts, week 26, 1e op de Parool Toptien, week 27. Redactie

Percy Jackson and the lightning thief
2010-30-524 Avonturenfilm van regisseur Chris Columbus (die ook Harry Potterboeken verfilmde) met in de hoofdrollen Logan Lerman als Percy en grote namen als Pierce Brosnan, Catherine Keerner, Uma Thurman en Sean Bean. Het verhaal, dat zich afspeelt in het heden, steunt op de Griekse mythologie. De New Yorkse tiener Percy blijkt een godenzoon te zijn. Als de bliksemschicht van oppergod Zeus wordt gestolen, dreigt er een oorlog uit te breken tussen de goden. Percy moet het wapen opsporen om de ondergang van de wereld te voorkomen. Het verhaal is gebaseerd op de boeken van Rick Riordan* en toont allerlei overeenkomsten met Harry Potter. Zo wordt hij ook bijgestaan door twee vrienden en vecht tegen monsters, demonen en magische krachten. Floortje Smit (Volkskrant 11-2-'10): '(...) mooie special effects, relativerende humor en leuke jonge hoofdrolspelers. Maar het mist het hart dat Potter wel meteen al had. (...) een ouderwetse avonturenfilm, een opeenstapeling van actiemomenten. Naar emotionele zwaarte wordt gehengeld, maar lukken doet dat vooralsnog niet.' Barbara Plasmans (movie2movie, i) noemt de film: '(...) een aanrader. Dankzij de toevoeging van komedie is het een verrassing in het fantasiegenre. (...) Voor het tienerpubliek een leuk avontuur (...).' V/J-aanbieding. Kijkwijzer: 12 jaar, geweld, angst. Zie ook de rubriek Blu-ray. Wordt niet opnieuw aangeboden. *2009-47-0808. Release: 18-8-'10. VOA Redactie

Games

Shrek forever after
2010-30-469 Gebaseerd op de gelijknamige film* en alweer de zoveelste uit het Shrek-genre. Shrek is, net als in de film, een keurige Oger geworden. Hij tekent echter een pact met Repelsteeltje en komt zo in een alternatieve 'schaduwwereld' van Far Far Away land. Alles staat hier figuurlijk op zijn kop. Fiona kent Shrek nog niet en er wordt gejaagd op Ogers. Vanzelfsprekend is het aan Shrek om dit alles op te lossen. Hoewel dit in de filmversie allemaal erg leuk en grappig is, komt de game niet echt los. In de single-player modus is alles erg langdradig en is het vervelend voor de gameplay om telkens te moeten wisselen tussen de verschillende karakters om de puzzels op te lossen. In deco-op modus is dit al een stuk leuker. De spelers kunnen kiezen tussen vier verschillende karakters (Shrek, Ezel, de Gelaarsde Kat en Fiona). De op te lossen puzzels zijn vaak een kopie van puzzels die we kennen uit andere games en niet echt enerverend. Wel leuk is dat ieder karakter een andere kracht heeft die nodig is om tot oplossingen te komen. De vechtscènes zijn echter verbazingwekkend traag en eenvoudig en nodigen uit tot 'button bashing' en niet tot een intelligente aanval. Desalniettemin is de game de moeite waard en zullen zeker de jonge Shrek fans zich uit leven met dit spel. V/J-aanbieding. PEGI: 7 jaar, geweld. *Shrek forever after is vanaf juli 2010 in de bioscoop te zien. Mede naar gegevens van TGS.eu


 

0 reacties:

Collectieteam

Mijn foto
Provinciaal Collectioneren Utrecht
Het collectieteam bestaat uit elf medewerkers
Mijn volledige profiel weergeven

Volgers