donderdag 28 april 2011

Om in ere te houden: Bibliotheekleden!In 2010 leenden bibliotheekgebruikers in de SUB-bibliotheken samen

8.855.236 (achtmiljoenachthonderdvijfenvijftigduizendtweehonderdzesendertig)
materialen,

284.578 meer dan bij de nulmeting in het jaar daarvoor.

Per lener waren dat er in:
Regiobibliotheek Utrecht 33.6
Regiobibliotheek AVV32.6
Regiobibliotheek Het Groene Hart40.2
Regiobibliotheek RUM43.1
Regiobibliotheek ZOUT38.0
Regiobibliotheek  Lek & IJssel31.8
Regiobibliotheek Eemland38.4

0 reacties:

Collectieteam

Mijn foto
Provinciaal Collectioneren Utrecht
Het collectieteam bestaat uit elf medewerkers
Mijn volledige profiel weergeven

Volgers