donderdag 9 februari 2012

Highlights 06 2012


Volwassenen fictie


Leif Davidsen. Aan de vooravond
Aan de vooravondNet terug uit de VS reist Magnus Meyer onder de dekmantel van journalist naar Spanje waar zijn jongere broer Mads als vrijwilliger is gaan vechten in de Spaanse Burgeroorlog. Daar is hij getuige van de verschrikkingen maar ook het idealisme en de intriges die voortvloeien uit de bemoeienis van zowel Franco, Hitler als Stalin. Als Magnus verliefd wordt op een Russische fotografe, brengt dit hem zelfs naar Moskou waar hij getuige is van de wreedheid van het Russische regime. Prachtig vertelde politieke roman die mede door de spanningsmomenten altijd boeiend blijft. Door in te zoomen op het mede door het politiek gekonkel veroorzaakte menselijk leed word je als lezer in het onderhoudend vertelde verhaal met de historische context van de vooravond van de Tweede Wereldoorlog gezogen. De doelgroep moet voorbereid zijn op deze combinatie van politiek, historie en spanning, maar krijgt waar voor zijn geld. Het taalgebruik is niet moeilijk, de inhoud soms pittig om de context aan te geven, maar uiteindelijk wel goed te volgen, de karakters zijn echt, de gebeurtenissen meeslepend en soms gruwelijk. Vrij kleine druk.


Jennifer Close.Wit is het nieuwe zwart
Wit Is Het Nieuwe ZwartEen groepje vriendinnen van in de twintig in New York, Boston en Chicago probeert er na hun studie op werk- en vooral liefdesgebied het beste van te maken. Zoals bijvoorbeeld Isabella die moeite heeft om een geschikte vriend te vinden. Genoeg kandidaten, maar die verdwijnen ook allen weer na verloop van tijd om vaak onduidelijke redenen. Na haar zoveelste optreden als bruidsmeisje lijkt de ware gevonden, al is ze dan zo ongeveer dertig jaar en moet ze daarvoor uit haar geliefde New York naar Boston verhuizen. In deze vaardig geschreven debuutroman beschrijft de auteur op soms humoristische, maar vaak ook wrange wijze hoe moeilijk het is om uit deze Sex and the City-achtige leefwereld (veel drank en oppervlakkigheid) te komen en iets serieus op te bouwen. Door de veelheid aan personen is er weinig karaktertekening en diepgang mogelijk, zodat de lezeres zich niet echt met een bepaald personage zal identificeren. Het verhaal leent zich goed voor verfilming en de rechten zijn dan ook al verkocht aan een Amerikaans tv-station. Normale druk en ruime marges. 


Mark Allen Smith. Manipulatie
ManipulatieGeiger had in de VS allerlei banen en ontdekte toen dat hij een talent had mensen informatie te laten geven en vooral de waarheid te laten spreken, met subtiele, zo nodig minder subtiele methodes, desnoods door mensen te martelen. Van dat talent maakte hij geregeld nietsontziend gebruik in een eigen informatiehandel, samen met zijn partner Harry Boddicker. Maar als deze met cliënt Robert Hall aankomt, die in plaats van een gevluchte kunstdief, diens zoon Ezra (12) wil laten aanpakken, weigert hij de jongen te ondervragen en gaat hem helpen. Geiger vlucht met Ezra en wil hem terugbrengen naar zijn moeder. Maar daar is Hall het niet mee eens. De voormalige Amerikaanse producer en regisseur debuteert met deze goed besproken thriller. In het spannende, uitstekend opgebouwde verhaal met veel onverwachte wendingen gebeurt heel veel, vaak ook met flink wat geweld, en worden de hoofdpersonen overtuigend neergezet. Daardoor is dit een geslaagd, goed vertaald thrillerdebuut dat vooral mannen en stevige vrouwen zal aanspreken. Kleine druk.


Volwassenen non-fictie


Yvette Huijsman. Basisgids Werken met uw iPad
Basisgids - Werken met uw iPadDe Apple iPad is het bekendste tablet, een draagbare computer bestaand uit een plat scherm waarvoor geen toetsenbord of muis nodig is. Deze basisgids geeft een goed overzicht van de toepassingsmogelijkheden van de iPad. Na een algemene uitleg over het gebruik en instellen van de internetverbinding gaat elk hoofdstuk in op een specifieke functie. Zo is er aandacht voor e-mail en surfen op internet, het werken met contactpersonen, agenda en kaarten, het downloaden van nieuwe toepassingen via de App Store, en het bekijken, beluisteren en bewerken van foto's, muziek en video's. Het boek op A4-formaat is geschreven volgens de Visual Steps methode, waarbij een groot aantal schermafbeeldingen voorzien worden van stap-voor-stap-instructies in duidelijke letter. De stapjes zijn klein en worden achterin genummerd samengevat als geheugensteun. De opmaak is aantrekkelijk en volledig in kleur. Geschikt als introductie voor beginnende iPad-gebruikers die extra steun in de rug nodig hebben om de mogelijkheden van dit tablet te ontdekken. Het boek is geschikt voor iPad 1 en 2. Dit product staat momenteel erg in de belangstelling, maar de informatie in het boek kan snel verouderen. 


Pauline Dirven. Leven met eczeem
Constitutioneel eczeem is een aandoening die zich vaak al in het eerste levensjaar manifesteert. Het is een jeukende, erfelijke huidziekte, die meestal een chronisch beloop heeft. Het eerste hoofdstuk van dit boek gaat in op de verschijnselen, de diagnostiek en de relatie met astma, hooikoorts en allergie. De volgende hoofdstukken handelen over de oorzaken, beloop en complicaties, de sociale aspecten, de therapie en hoe ermee om te gaan. Omdat eczeem juist in de kindertijd zo'n grote impact heeft op patiënt en gezin, ligt veel nadruk op deze levensfase. De auteurs zijn dermatoloog en huisarts. In veel gevallen kan de huisarts behandelen. Andere disciplines die een rol spelen, zijn die van de consultatiebureauarts, de dermatologieverpleegkundige, de psycholoog en de bedrijfsarts. Tegenwoordig kan de huisarts ook met de dermatoloog overleggen aan de hand van digitale foto's die deze naar de dermatoloog stuurt. Het boek is vooral bedoeld voor ouders van jonge patiëntjes. We vinden veel actuele informatie over de behandeling. De kleurenfoto's geven een goede illustratie hoe de ziekte zich kan manifesteren.


Samenwerkingscollectie


Peter A. Levine. De stem van je lichaam
De Stem Van Je LichaamVoortzetting en verrijking van de eerdere boeken van de auteur over het helen van trauma's (zoals 'De tijger ontwaakt'*) door ook vooral naar de biologisch ingebakken verdedigingmechanismen van het lichaam te kijken en die te ontwikkelen. De auteur, medisch bioloog die al veertig jaar klinische ervaring met getraumatiseerde cliënten heeft (NASA), hanteert in tegenstelling tot de psychologische modellen tot verklaring van trauma's het verstarren van het lichaam (de zogenaamde tonische immobiliteit) als biologisch-neurologische grondslag en basis van heling. Door naar deze laatste met compassie te luisteren en de vaak ermee gepaard gaande angst en hulpeloosheid ervan los te koppelen, kunnen langdurige, schadelijke effecten van trauma's worden voorkomen. Deze 'afwikkeling' van angst, die veelal met veel vrijgekomen energie en agressie gepaard gaat, moet langzaam en gefaseerd door een therapeut worden begeleid. Deze Somatic Experiencing Technique werkt hij op kundige en goed te volgen wijze uit in een wetenschappelijk onderbouwd ([neuro-]biologie en lichaamsgerichte therapie) theoretisch en een praktisch deel met beschrijvingen en oefeningen. Een rijk en nuttig boek voor een ieder die professioneel of persoonlijk met trauma's van doen heeft. Literatuuropgave in noten. 


Sally M. Pacholok. Is het misschien vitamine B12-tekort?
Vijf jaar na de eerste uitgave van 'Could it be B-12?' geschreven door een verpleegkundige en een arts, wordt er eindelijk meer aandacht besteed aan de giftige ziekte die een vitamine B12-tekort veroorzaakt, waarna deze, enigszins bewerkte, tweede druk is verschenen*. Hierin wordt de aanhoudende onwetendheid omtrent dit vitaminetekort en de foute diagnoses die daarvan het gevolg zijn, aan de kaak gesteld. Slachtoffers van deze ziekte zijn mensen van alle leeftijden en uit alle geledingen van de maatschappij hoewel een extra kwetsbare groep genoemd wordt, o.a. ouderen en veganisten. De opzet is gedegen, resultaten uit onderzoeken, cases van patiënten die door een simpele kuur (vitamine B12-injecties) genezen of verdere afbraak van de gezondheid kan tegenhouden. Noten, register en uitgebreide appendices waarin een overzicht van de belangrijkste punten staat, getuigen van een goed onderbouwde studie die een aanrader is voor mensen die werken in de gezondheidszorg, maar ook leken, voor wie de meeste medische terminologie verklaard wordt, kunnen er hun voordeel mee doen.


Jeugd fictie


Bos, Chris. Het geheim van de magische muis
Op een dag krijgt de 10-jarige Max van zijn oom als aardigheidje een computermuis waarop wat onduidelijk 'danger' staat. Als Max die activeert wordt hij steeds vaker en verder een computerspel 'ingezogen'. Hij komt dan in een vreemde wereld terecht, waarin 
Het geheim van de magische muishij urenlang moet vechten met afschuwelijke monsters. Na afloop heeft hij vaak de nodige moeite tot de werkelijkheid terug te keren. Het is voor hem erop of eronder met dit bizarre spel. Hij wordt steeds agressiever en het geheel gaat een beetje op een verslaving lijken. Max raakt vaak letterlijk buiten zichzelf. Ook vriend Luuk wordt erbij betrokken. Kunnen zij op den duur nog 
wel naar hun echte leefwereld terugkeren? De soms paginagrote illustraties, die goed bij het verhaal passen, zijn uitgevoerd in zwarte gewassen inkt. Dit is deel 42 in de reeks 'Geheim'. Aan de conceptfase leveren kinderen vaak een bijdrage. Zo is dit verhaal bijna een metafoor voor spelverslaving geworden. Vanaf ca. 8 jaar.


Vries, Fenna de . Vals spel
Leroy en Danny zijn gezworen vrienden. Als de beeldschone Pearl haar intrede doet op school, slaat de vriendschap om in haat, want beide jongens willen Pearl in hun hart sluiten. Hun controverse gaat van kwaad tot erger, totdat Pearl zelf een duidelijk standpunt inneemt en de jongens confronteert met hun gedrag. Eenvoudig uitgegeven boekje op grauw papier voorzien van het keurmerk Makkelijk Lezen. De tekst is onderverdeeld in 36 korte hoofdstukjes die alle de naam van een hoofdpersonage dragen. Vanuit hun perspectief wordt het verhaal belicht. Rustige bladspiegel met veel wit en korte tekstblokken. Veelal enkelvoudige zinnen. Herkenbare thematiek voor de doelgroep. Door de beperkte omvang krijgt het wensvervullend einde wel snel vorm. Deel uit de uiteindelijk uit twintig boeken bestaande reeks 'BoekenBoeien'*. In elk boek staan circa tachtig woorden - in dit deel behorend bij de categorie Mens en Maatschappij - van de in totaal zestienhonderd woorden uit de Basislijst 
Schooltaalwoorden vmbo. Achterin staat een woordenlijst. Voor vmbo'ers die niet graag of moeizaam lezen. Ook geschikt voor NT2-onderwijs. Vanaf ca. 13 jaar.


Letterie, Martine . Hanna's reis
Hanna's ReisAmsterdam, januari 1942. De 15-jarige Hanna is een tegendraadse puber. Als ze haar vriendin Anneke tegenkomt, dagen ze elkaar uit wie de grootste durfal is. Hanna belandt op het politiebureau en wordt na drie overtredingen geplaatst in het tehuis Paedagogium Achisomog, onderdeel van de Joodse psychiatrische inrichting Het Apeldoornsche Bosch. Het lijkt een veilige haven voor Joodse kinderen, want in Amsterdam worden talloze Joden gedeporteerd, maar in januari 1943 wordt het tehuis in één nacht ontruimd. De reddingspoging van Jan - spoorwegemployé en heimelijk verliefd op Hanna - heeft geen kans van slagen. In het noodzakelijke nawoord wordt het abrupte en kille einde - de trein vertrekt naar Auschwitz - toegelicht. De schrijfstijl is vlekkeloos, veel levendige dialogen. De stukken over joodse riten en gebruiken zijn het lastigst te lezen, moeilijke woorden worden onder aan de pagina  uitgelegd. Deel uit van de serie 'Levende geschiedenis',een subreeks van 'Vergeten oorlog' over vergeten aspecten van de Tweede Wereldoorlog. De schrijfster schreef al veel jeugdromans, ook in de genoemde reeks: 'Verzet tegen de vijand' en 'Bommen op ons huis'*. Een somber maar waardevol verhaal. Vanaf ca. 12 jaar.


Jeugd non-fictie


Kuiper, Karin. Tranenpotjes en geluksarmbanden : kinderen in de rouwTranenpotjes En Geluksarmbanden
Het is nu meer dan zes jaar geleden dat de vader van Bobbie, Noa en Dante (de bekende auteur Karel Glastra van Loon) gestorven is. Na 'Je mag me altijd bellen'* (2008) over de eerste 1001 dagen van rouw, is dit het tweede boek: hoe gaat het nu met het gezin Glastra van Loon? Hoe gaat het met een gezin, na de eerste jaren van rouw? Wat betekent dit voor (jonge) kinderen? Hoe gaan zij om met het verlies en alle gevoelens en herinneringen daarbij? Verandert er iets in dit verlies na verloop van jaren? In korte columnachtige verhaaltjes delen Bobbie, Noa en Dante en hun moeder hun ervaringen met de lezer. Ieder in een eigen deel, op 
een eigen manier, gebaseerd op de herinneringen die ze wel/niet aan hun vader hebben, vertellend en tekenend. Daarna volgt het gedeelte van het gezin; hierin gaat het vooral over de ervaringen van een gezin met één ouder, over Moederdag en Vaderdag, over oppassen en 'het papaboek'. Het laatste deel bestaat uit een kort, informatief gedeelte voor ouders, over hoe om te gaan met verdriet van kinderen. Mooie uitgave met enige zwart-witillustraties over rouw en doorgaan met leven. Voor lotgenoten, ouders/opvoeders, familie en vrienden. Kan ook selectief gebruikt worden om aan kinderen vanaf ca. 9 jaar voor te lezen en over te praten.Luisterboeken/Daisyrom/Hoorcollege

Baldacci, David. Hells corner
Hell'S CornerVerkorte weergave van het gelijknamige boek*, voorgelezen door de Amerikaanse acteur, toneelschrijver en auteur Ron McLarty en de Amerikaanse actrice Orlagh Cassidy. Net op het moment dat de Britse premier had moeten buitenkomen ontploft een bom in het park voor het Witte Huis. Ex-agent Oliver Stone is toevallig aanwezig daar vindt een goed voorbereide aanslag die de mist in gaat zonder doel te treffen verdacht zodat hij gevraagd wordt om het onderzoek op zich te nemen. Hij krijgt hulp van de Britse MI6-geheim agente Chapman en ondervindt hoe langer hoe meer dat er inderdaad een complot en een uitgekiend plan achter de aanslag zit en dat de bom maar een afleidingsmanoeuvre was. Maar waarvoor en door wie? Daarvoor moet hij al zijn deductietalent uit de kast halen. Het twintigste boek al van de Amerikaanse bestsellerauteur begint wat conventioneel maar wordt al snel een meeslepende zoektocht naar een ingenieuze terroristenoperatie waarbij zowel de jager als de prooi tot het uiterste gaat. De groeiende spanningsboog met veel cliffhangers mondt uit in een spectaculaire climax. Baldacci moet het niet hebben van oppervlakkig vuurwerk maar biedt een absoluut topboek met goede karaktertekeningen en een fabuleuze plot.
*2010-44-2117 (2010/50), paperback; 2011-44-2583 (2011/52)

DVD speelfilms

Bortko, Vladimir. De idioot
Idioot, DeEen tiendelig Russisch kostuumdrama uit 2003 naar de beroemde roman van Dostojevski, geschreven in 1868, met in de hoofdrollen bekende Russische acteurs. Het verhaal speelt in Sint-Petersburg, eind 19e eeuw. De ernstig aan epilepsie lijdende prins Mysjkin (Yevgeny Mironov) heeft jarenlang doorgebracht in een Zwitsers sanatorium. Bij zijn terugkeer naar Sint-Petersburg wordt hij door de society meewarig bekeken. Hij ontmoet de mooie Natasja Filippovna, die voorbestemd lijkt tot een huwelijk met de protégé van een generaal, maar ook andere aanbidders heeft. Mysjkin wordt aangetrokken door een andere vrouw, Aglaja, maar om Natasja te verdedigen tegen haar belagers doet hij haar een aanzoek. De filosofische en morele problemen die aan de orde komen zijn belangrijker dan het verhaal. De makers van de serie hebben veel aandacht besteed aan de aankleding en sfeer en volgen nauwgezet het verhaal van het boek. Mironov werd door deze rol zeer beroemd in Rusland en won een Gouden Adelaar (de Russische versie van de Golden Globe). Geen extra's. Kijkwijzer: 16 jaar, drugs- en/of alcoholmisbruik.


Drive
Drive (Exclusive Special Edition) (Dvd)Amerikaanse actiefilm uit 2011 van de Deense regisseur Nicolas Winding Refn (Pusher-trilogie; Valhalla Rising), met Ryan Gosling (Blue Valentine), Carey Mulligan e.a. Driver (Gosling) is stuntcourier in Hollywood die bijverdient als bestuurder van vluchtauto's in het criminele circuit. Hij wordt verliefd op zijn mooie buurvrouw Irene, een jonge moeder die wordt meegesleept in de onderwereldpraktijken van haar man, de ex-gedetineerde Standard. Wanneer een klus gruwelijk fout gaat, moet Driver alles op alles zetten om Irene en haar zoontje te redden. VPRO Gids (nr. 45/2011) geeft 4 (van 5) sterren: 'Strakke regie, fraai camerawerk en een sexy, jaren tachtig techno score zorgen voor een herkenbare stijl. Hoofdrolspelers Gosling en Mulligan hebben duidelijk chemie, en de bijrollen worden uitstekend ingevuld (...)'. Belinda van de Graaf (Trouw 3-11-'11): 'De Deense Hollywood debutant Nicolas Winding Refn, eerder dit jaar in Cannes bekroond met de prijs voor beste 
regie, maakte een van de opwindendste films van het jaar - niet in de laatste plaats door het optreden van de nieuwste Hollywood-ster Ryan Gosling die het werk van de Deen kende en bewonderde (...). Ryan Gosling laat de passie ervan afspatten, als de zacht fluisterende held in zijn jasje van zilverkleurig satijn.' Kijkwijzer: 16 jaar, geweld, grof taalgebruik. Zie ook rubriek Blu-ray. Wordt niet opnieuw aangeboden. 3e plaats op de Top 100 Volkskrantlezers. Release: 5-3-'12


Mijn Franse tante Gazeuse : het dagboek van Katootje
Mijn Franse Tante GazeuseKinderfilm uit 1997, gemaakt onder regie van Ben Sombogaart (Kruistocht in spijkerbroek; Pluk van de Petteflet) en Joram Lürsen (Otje; Het geheim), gebaseerd op de dertiendelige televisieserie van de AVRO. De achtjarige Katootje woont met haar familie in Droogbaak, het netste dorpje van Nederland. Het hele dorp doet mee aan de wedstrijd voor de netste familie van Nederland, met als hoofdprijs een theevisite van de koningin. De buurman van Katootje speelt echter vals en als de slordige tante Gazeuse en haar vriend onverwacht op bezoek komen loopt alles in het honderd. Voor elke aflevering schreef Tamara Bos een liedje, waarin Katootje haar fantasie de vrije loop laat. Net zoals in 'The singing detective' van Dennis Potter wordt de handeling bevroren en zetten de acteurs hun spel om in zang en dans. In de hoofdrol Afroditi Piteni Bijker (Abeltje; Hertenkamp) en verder onder meer Nelly Frijda, Loes Luca en Willeke van Ammelrooy. Cinema.nl schrijft: '(...) heeft geestige momenten. Maar de verbale grapjes rond ouderwetse Nederlandse uitdrukkingen zijn niet aan alle (jonge) kijkers besteed.' Vanaf ca. 7 jaar. Kijkwijzer: alle leeftijden. Wordt niet opnieuw aangeboden. Release: 21-2-'12.


De avonturen van Kuifje : het geheim van De Eenhoorn
Avonturen Van Kuifje, De: Het Geheim Van De Eenhoorn (Dvd)Animatiefilm van Steven Spielberg en Peter Jackson, gebaseerd op drie albums uit de Kuifje-reeks van Hergé: 'De krab met de gulden scharen', 'Het geheim van de Eenhoorn' en 'De schat van Scharlaken Rackham'. De film is gemaakt met de 'motion-capture'-techniek die de bewegingen van de spelers omzet in computeranimatie, zoals ook in onder meer 'Avatar' en 'The lord of the rings'. In de hoofdrollen spelen Jamie Bell (Billy Elliot; Dear Wendy) als Kuifje en Andy Serkis als kapitein Haddock. Journalist Kuifje koopt op een rommelmarkt een schaalmodel van het zeilschip De Eenhoorn. Het is het begin van een zoektocht over de hele wereld naar de schat van een verre voorvader van Haddock, maar er zijn 'kapers op de kust'. Het verhaal speelt zich ergens in de jaren dertig en veertig af. Belinda van de Graaf (Trouw 27-10-'11) ziet 'een hightech achtbaan'. Fritz de Jong (Filmkrant november '11): '(...) voortdenderend scenario (...) bewonderenswaardig dat de makers in hun film de klare lijn van Hergé wisten te vertalen naar een heldere en eenduidige visie, terwijl het pure filmmakersplezier in elk shot van het scherm spat. (...)' Voor kinderen vanaf ca. 10 jaar en voor Kuifjefans van alle leeftijden. V/J-aanbieding. Kijkwijzer: 6 jaar, geweld, angst, grof taalgebruik. Zie ook de rubriek Blu-ray. Wordt niet opnieuw aangeboden. Release: 27-2-'12


Bluray


Johnny English reborn
Johnny English RebornBritse komedie uit 2011 van Oliver Parker (Dorian Gray), met Rowan Atkinson, Gillian Anderson, Pierce Brosnan e.a. Een nieuw avontuur, parodie op James Bond, van geheim agent Johnny English die het opneemt tegen een groep internationale huurmoordenaars die het op de Chinese premier hebben voorzien. Dana Linssen (NRC 5-10-'11) geeft 3 (van 5) balletjes: '(...) zijn unieke rubberen mimiek en slapstickmotoriek zijn ook nu zijn antiheld grijzende slapen heeft gekregen nog helemaal intact.' Marco Weijers (Telegraaf 6-10-'11) geeft 3 1/2 ster (van 5): 'Het vervolg op Johnny English (2003) is dan ook aanzienlijk grappiger en spannender. Die winst is te danken aan een beter script en aan het door regisseur Oliver Parker gehanteerde ritme. De conventies van de spionagethriller mogen dan om flitsende actiescènes op aansprekende locaties vragen, toch geeft hij zijn hoofdrolspeler geregeld de tijd om zijn fysieke humor tot in de finesses uit te spelen.' Kijkwijzer: 6 jaar, geweld, angst. Zie ook rubriek Dvd. Wordt niet opnieuw aangeboden. Release: 8-2-'12


De avonturen van Kuifje : het geheim van De Eenhoorn
Avonturen Van Kuifje, De: Het Geheim Van De Eenhoorn (3D Blu-ray)Animatiefilm van Steven Spielberg en Peter Jackson, gebaseerd op drie albums uit de Kuifje-reeks van Hergé: 'De krab met de gulden scharen', 'Het geheim van de Eenhoorn' en 'De schat van Scharlaken Rackham'. De film is gemaakt met de 'motion-capture'-techniek die de bewegingen van de spelers omzet in computeranimatie, zoals ook in onder meer 'Avatar' en 'The lord of the rings'. In de hoofdrollen spelen Jamie Bell (Billy Elliot; Dear Wendy) als Kuifje en Andy Serkis als kapitein Haddock. Journalist Kuifje koopt op een rommelmarkt een schaalmodel van het zeilschip De Eenhoorn. Het is het begin van een zoektocht over de hele wereld naar de schat van een verre voorvader van Haddock, maar er zijn 'kapers op de kust'. Het verhaal speelt zich ergens in de jaren dertig en veertig af. Belinda van de Graaf (Trouw 27-10-'11) ziet 'een hightech achtbaan'. Fritz de Jong (Filmkrant november '11): '(...) voortdenderend scenario (...) bewonderenswaardig dat de makers in hun film de klare lijn van Hergé wisten te vertalen naar een heldere en eenduidige visie, terwijl het pure filmmakersplezier in elk shot van het scherm spat. (...)' Voor kinderen vanaf ca. 10 jaar en voor Kuifjefans van alle leeftijden. Dit is de 3D-versie. V/J-aanbieding. Kijkwijzer: 6 jaar, geweld, angst, grof taalgebruik. Zie ook de rubriek Dvd-video. Wordt niet opnieuw aangeboden. Release: 27-2-'12


Games


Ridge Racer unbounded
Ridge Racer Unbounded Limited EditionEen nieuwe editie in de serie 'Ridge racer' die al dateert van 1993. Het racen gebeurt nog steeds in arcadestijl: gas geven en gaan. Ook is het 'driften' gebleven: door dwars door de bochten te sturen verkrijg je extra snelheid. Het draait in het spel om agressief rijden, tegenstanders van de baan duwen en letterlijk door gebouwen heen raggen. Een nieuw element is de 'City creator': met kant-en-klare onderdelen maak je je eigen parcours,dat je ook met vrienden kunt delen. Naast de singleplayermodi zijn er verschillende multiplayermodi waarin je het opneemt tegen online-tegenstanders. intheGame (i) concludeert: 'een leuk 
parcours in elkaar draaien, uploaden en met je vrienden over het asfalt driften alsof je leven er vanaf hangt. Ridge Racer Unbounded komt verrassend goed uit de hoek.' Vanaf ca. 15 jaar.V/J-aanbieding. PEGI: 7 jaar. 


0 reacties:

Collectieteam

Mijn foto
Provinciaal Collectioneren Utrecht
Het collectieteam bestaat uit elf medewerkers
Mijn volledige profiel weergeven

Volgers