donderdag 26 april 2012

Highlights week 17

Volwassenen fictie


Jane Casey. Vergelding
VergeldingRechercheur Maeve Kerrigan van de Londense politie wordt samen met de nieuwe inspecteur Josh Derwent op een moeilijke zaak gezet. Op twee plaatsen in Londen is een man vermoord; omdat beide slachtoffers veroordeelde pedofielen zijn die zijn gemarteld, is er een duidelijk verband tussen de moorden. Nadat een derde gemartelde dode is gevonden, een oude priester veroordeeld voor seksueel misbruik, doen Maeve en Josh een ontdekking die naar de dader kan leiden. Een race tegen klok begint: kunnen ze de dader voorblijven? De in Londen wonende Ierse ex-redacteur van kinderboeken publiceerde eerder misdaadromans 'Spoorloos' en 'Brandbaar'*, de laatste met Maeve in de hoofdrol. Dit is de tweede over haar, met een spannend verhaal waarin ethische vragen goed zijn verwerkt, een iets te uitgebreide plot, vrij veel geweld en een verrassend, maar ook logisch slot. Goede vertaling. Kleine druk.

Victoira Hislop. Het kleine paradijs.
Het Kleine ParadijsAls de jonge Engelsman Dimitri in 2007 een jaar studeert in Thessaloniki, zoekt hij daar vaak zijn Griekse grootouders op. Hoewel ze moeite hebben met de vele veranderingen in de stad, kanhij hen niet overhalen te verhuizen naar Londen, waar hun zoon woont. De reden ligt in dramatische gebeurtenissen in Thessaloniki 1917-1947, waarover ze hem op een dag vertellen. Zijn opa groeide op als zoon van een kille stoffengroothandelaar en zijn warme vrouw, oma moest als kind vluchten uit Smyrna en kwam zonder moeder aan in Thessaloniki, waar zij een begaafd coupeuse werd en haar man leerde kennen. Deze vocht in de Tweede Wereldoorlog tegen de Duitsers terwijl zijn vader collaboreerde. Het verhaal van zijn grootouders beïnvloedt daarna Dimitri's toekomst. De Engelse journaliste, die reisartikelen schrijft voor'The Sunday Telegraph' debuteerde in 2005 met de bestseller 'Het eiland'*, waarvan een televisiefilm is gemaakt. Deze goedvertaalde derde roman is boeiend en aansprekend, geeft een opvallend raak beeld van de Griekse geschiedenis en een mooi tijdsbeeld.

Elsie Johansson. Gisteren is voorbij
Gisteren Is VoorbijDe ik-figuur in dit boek is de 72-jarige Marie-Louise (Marliss) Parre. Ze is een gefortuneerde weduwe, maar is eenzaam en mist tederheid en intimiteit. Het verouderingsproces ondergaat ze, maar 'ik ben nog niet op'. Beelden uit haar moeilijke jeugd en uit haar ongelukkige huwelijk hebben sporen nagelaten en ze draagt nog altijd een gebeurtenis uit haar leven mee, een patroon dat zich generaties lang herhaalt. Maar kun je jezelf vergeven? De hoofdpersoon is spiritueel ingesteld en beantwoordt vragen van haar innerlijke stem die eerlijkheid wil horen. Zo ontdekt ze hoe ze gevormd is door het leven en of je met een ouder wordend lichaam nog een nieuwe liefde aandurft. Het boek won in 2009 een Zweedse romanprijs, terecht, want alles klopt in dit boek: van het verhaal, de bespiegelingen, het kwetsbaar durven zijn tot en met de omslagillustratie. Kleine druk.

Gilles Leroy. Zola Jackson
Zola JacksonOok deze roman van de Franse winnaar van de Prix Goncourt met 'Alabama Song' speelt zich af in de Verenigde Staten. Een wat vereenzaamde zwarte vrouw, gepensioneerd onderwijzeres, wil niet
zonder haar hond geëvacueerd worden als de orkaan Katrina in 2005 in New Orleans een verwoestende overstroming veroorzaakt.Wachtend op redding voor allebei komen allerlei herinneringen boven, vooral aan haar gecompliceerde verhouding met haar inmiddels overleden talentvolle, homoseksuele zoon en diens blanke partner. De gebeurtenissen in het heden worden afgewisseld met flashbacks. Suggestieve beschrijving van de ramp en de aandoenlijke hond; bijzondere karakterschets van een zwarte vrouw in een maatschappij waarin rassenkwesties nog altijd een rol spelen.

Sarah-Kate Lynch. Dolci d'amore
Dolci D'AmoreLily heeft haar liefde gevonden in Daniël. Samen hebben ze bijna alles: een goede baan, leuke vrienden en ze wonen mooi. Helaas kunnen ze het plaatje niet completeren met een baby. Ondanks een diep gekoesterde kinderwens lukt het de twee niet om zwanger te worden. Op een dag vindt Lily haar grootste nachtmerrie: een foto waarop haar man staat met een vrouw en twee kinderen. Het verklaart een hoop; Daniël is regelmatig in Italië en zou daar dus een tweede gezin op kunnen nahouden. Ze besluit, gedreven door paniek, af te reizen naar Italië om verder onderzoek te doen. Daar ontmoet ze de bejaarde zussen Violetta en Luciana, die samen met wat andere vrouwen liefdesverdriet hebben gekend en een grote missie hebben om hun laatste jaren mee te vullen. Lily is hun volgende 'project'. Zeer sympathieke roman, die ondanks het zware thema een luchtige sfeer weet neer te zetten en de warmte en sfeer van Italië goed overbrengt. De schrijfstijl is fijn en zorgt ervoor dat je tot het einde geboeid blijft. De auteur is ook bekend van de romans 'Zoet verlangen' en 'De smaak van champagne'*.

Hakan Nesser. De man zonder hond
De Man Zonder HondTijdens een familiefeest verdwijnt eerst zoon Robert en een dag later kleinzoon Henrik. Robert kreeg landelijke bekendheid doordat hij zich tijdens een realitysoap op televisie heeft misdragen en Henrik draagt een geheim met zich mee dat hij nog niet deelde met anderen. Toch komt hun verdwijning onverwacht en inspecteur Barbarotti ziet dan ook geen verband. Hoewel het boek valt in de categorie thriller en er twee mensen verdwijnen, heeft het weinig elementen in zich die kenmerkend zijn voor een thriller. De spanning wordt vooral opgebouwd door de bijzondere (sociale) achtergronden van de individuele familieleden die uitmonden in deze familietragiek tijdens het verplichte feest. Zelfs de rol van de politie is marginaal. Als lezer moet je voorbereid zijn op deze accenten. Het taalgebruik is niet moeilijk, de karakters echt, maar tamelijk somber.Er volgen nog drie delen over inspecteur Barbarotti.

Volwassenen non-fictie

Simon Schama. Waar is de tolerantie gebleven?
Waar Is De Tolerantie Gebleven?Over de gehele wereld neemt de intolerantie tegenover afwijkende meningen en levenswijzen hand over hand toe. In dit betoog, dat heen en weer springt van verleden naar heden en van oost naar west, onderzoekt Schama de achtergronden van deze verandering. Hij komt tot de conclusie dat de intolerantie vooral het gevolg is van een opkomend religieus fundamentalisme, zowel van christelijke als van islamitische zijde. De lessen uit de zeventiende eeuw zijn blijkbaar vergeten. Toen overwon tolerantie het haat-denken van de godsdienstoorlogen en was het antwoord op de kritische houding ten aanzien van geopenbaarde kennis. De herleving van mystieke religies plaats ons voor de vraag of tolerantie en vrijheid zich ook uitstrekken tot degenen die op de vernietiging ervan uit zijn. Schama meent dat we intolerantie het best het hoofd bieden als we het aan iedereen toestaan de grote waarde van vrijheid en tolerantie openlijk in twijfel te trekken. Zijn optimisme wordt zeker niet door iedereen gedeeld.

Mary Gabriel. Liefde en kapitaal: Karl en Jenny Marx en de geboorte van een revolutie
Liefde En KapitaalJournaliste Mary Gabriel schreef een kloek boek over Karl Marx (1818-1883). Marx huwde in 1843 de adellijke Jenny van Westphalen (1814-1881). Het paar kreeg zes kinderen waarvan drie meisjes de volwassenheid bereikten. Het gezin leefde in armoedige omstandigheden en moest achtereenvolgens uitwijken naar Parijs, Brussel en uiteindelijk Londen. Het huishouden was een centrum voor allerhande ballingen, avonturiers en revolutionairen. Dankzij de financiële steun van Friedrich Engels (1820-1895) kon het gezin overleven. Jenny steunde haar man in zijn werk en bleef hem trouw ondanks de problemen en de ontrouw van Marx (hij verwekte een kind bij de huishoudster). Jenny, Karl Marx en Engels vormden een drie-eenheid. Gabriel heeft veel sympathie voor Jenny. Het succes van Marx's magnum opus 'Das Kapital' (1867) verlichtte de zorgen. Gabriels boek richt zich meer op de tragische en moeilijke gezinsleven waarin het denken van Marx zich vormde dan op het denken zelf. Hiermee geeft het boek ook een beeld van het dagelijkse leven in de negentiende eeuw. Met fotomateriaal, literatuurlijst en personenoverzicht.

Tim Weiner. Vijanden van de staat
Vijanden Van De StaatDe Amerikaanse binnenlandse veiligheidsdienst FBI bestaat ruim honderd jaar. Het grootste deel van deze periode was gewijd aan de strijd tegen het communisme. De geschiedenis van de FBI zoals die in dit boek is opgetekend door een journalist van de New York Times, die eerder de geschiedenis van de CIA beschreef, is dus vooral een geschiedenis van het Amerikaanse anti-communisme en de Koude Oorlog. En van J. Edgar Hoover, die van 1935 tot zijn dood in 1972 de leiding had en ooit de machtigste man van de Verenigde Staten is genoemd. Het is een geschiedenis waarin agenten op en over de rand van de wet opereerden met afluisterpraktijken, inbraken en diefstallen. Een aanhoudende strijd tussen de zorg voor nationale veiligheid en de burgerrechten. En een funeste competentiestrijd met andere diensten die verantwoordelijk was voor het falen bij de aanslagen van '9/11'. Het boek is gebaseerd op recent vrijgegeven documenten en ruim tweehonderd gesprekken met voormalige agenten. Een populair geschiedenisboek voor een breed publiek met meer details dan analyse, veel woordelijk weergegeven gesprekken en situatietekeningen. Met enkele zwart-witfoto's, uitgebreide eindnoten en een register.

Elif Safak. Zwarte melk
Zwarte melkDe Turkse schrijfster Elif Shafak (1971) beschrijft in dit boek de zoektocht die ze heeft afgelegd om de verschillende rollen in haar leven te verenigen. Voor en na haar zwangerschap hoorde ze stemmen en ontwikkelde een depressie. Doorspekt met kruisverbanden met de literatuur, geschiedenis en wetenschappen wordt de zoektocht beschreven. Het boek geeft een kritische blik op vrouwen in Europa. De eigen belevenissen worden op een hoger niveau getild, waardoor deze voor een breder publiek herkenning opleveren. Een ontroerend boek over de ontwikkeling van een kwetsbare vrouw. Geschikt voor iedereen met belangstelling voor de (vrouwelijke) psyche. Kleine druk

Samenwerkingscollectie

David Pinto. Canon voor participatie en diversiteit
Canon Voor Participatie En DiversiteitEen boek over participatie van migranten in de Nederlandse samenleving en diversiteitsbeleid van de overheid en het bedrijfsleven. Het is geschreven naar aanleiding van het nieuwe overheidsbeleid om een einde te maken aan het 'doelgroepenbeleid' en een door de auteur in 2010 geschreven artikel over integratie dat veel reacties opriep. De auteur verklaart hoe het komt dat het migrantenbeleid tot nog toe niet erg succesvol is. Hij geeft ook aan wat succesfactoren zijn voor participatie en geeft daarbij voorbeelden uit de praktijk. Hij presenteert de drie-stappenmethode, een methode om te communiceren vanuit inzicht in de eigen manier van communiceren en die van de ander om zo om te kunnen gaan met verschillen in waarden en normen. Vervolgens geeft hij aan hoe 'diversiteitsbeleid' binnen de overheid, het bedrijfsleven en opleidingen vormgegeven kan worden. De auteur is directeur van het Intercultureel Instituut, expertisecentrum voor Participatie en Diversiteit en is daarnaast docent, trainer, adviseur, onderzoeker en schrijver. Hij heeft eerder veertien boeken gepubliceerd op het gebied van intercultureel communiceren, participatie en diversiteit. Met trefwoordenregister.

Jeugd fictie

Mylo Freeman. Prinses Arabella en de oppas
Prinses Arabella En De OppasDe ouders van prinses Arabella willen uit, maar Arabella heeft geen zin om mee te gaan. Haar ouders stellen een oppas voor, maar dat wil ze ook niet. Dan komt Ushi, een Japanse oppas en zij blijkt heel hip en vrolijk. Arabella nodigt haar vrienden prinses
Ling, prinses Sofie en prins Mimoen ook uit en samen kijken ze wat Ushi in haar koffertje heeft. Ushi blijkt de kunst van origami te beheersen. Ze leert de kinderen hoe ze vogels moeten vouwen, maar het lukt Arabella niet. Totdat ze alleen op haar kamertje zit en dan blijkt dat haar talent groter is dan ze dacht. In dit royaal opgezette prentenboek is typisch mokkend kleutergedrag - 'Dat wil ik niet! Dat kan ik niet!' - verwoord en verbeeld in een mooi, multicultureel verhaal. De aquarellen zijn kleurrijk en bevatten ook elementen die niet in de tekst staan. Dit nodigt uit tot verder kijken en praten. In de tekst bij de eerste prent staat: 'de koning wil op restaurant', een typisch
Vlaamse woordcombinatie. Neemt niet weg dat ook dit nieuwe verhaal over prinses Arabella weer sterk tot de verbeelding van kleutermeisjes zal spreken. Vanaf ca. 4 jaar.

DVD non-fictie

Paul Rosenmöller en het populisme in Europa

Nederlandse televisieserie van de IKON waarin Paul Rosenmöller Hongarije, Italië, Frankrijk, Denemarken en Zweden bezoekt en probeert erachter te komen hoe en waarom populistische partijen (Fidesz, Lega Nord, Front National, Volkspartij en
Zweden-Democraten) die aan de macht zijn of grote invloed hebben zo'n aantrekkingskracht hebben en waarom anderen dat juist afwijzen. Hij laat zowel leden van de populistische partij, zowel op nationaal als lokaal niveau, aan het woord als ook
immigranten en Roma, op wie populistisch beleid vaak gestoeld is. Ook interviewt hij de gewone man op de straat, zowel voor als tegenstanders. De grote kracht van deze vier afleveringen is dat Rosenmöller iedereen in zijn waarde laat en laat spreken zonder
hen aan te vallen, al blijft hij wel kritisch. Zo wordt een evenwichtig beeld geschapen van de invloed van het populisme in een aantal landen waaraan de PVV zijn voorbeelden ontleent. Kijkwijzer: niet vermeld. Geproduceerd op cd-/dvd-r(w).

Bluray

Don't be afraid of the dark
Don't Be Afraid Of The Dark (Dvd)De Amerikaanse horrorfilm 'Don't be afraid of the dark' uit 2010 is het regiedebuut van Troy Nixey, maar werd geproduceerd door Guillermo del Toro, die vaker in dit genre werkte (Blade) en zelf het scenario schreef op basis van de gelijknamige televisiefilm
uit 1973. Architect Alex verhuist met zijn vriendin naar een vervallen landhuis op Rhode Island dat hij wil opknappen en verkopen. Ook zijn achtjarige dochtertje Sally komt bij hen wonen. Wanneer Sally op onderzoek gaat in de kelder van het huis bevrijdt ze per ongeluk wezentjes die slechte bedoelingen hebben. In de hoofdrollen Bailee Madison (Bridge to Therabithia) als het meisje en verder Katie Holmes en Guy Pearce. Bart van der Put (Parool 23-11-'11): '(...) de visuele rijkdom die de films van Del Toro kenmerkt, ontbreekt en de intrigerende voorgeschiedenis van het huis had uitvoeriger belicht mogen worden. Als stijlvolle en spannende spookhuisfilm overtuigt Don't be afraid of the dark echter wel en onder regie van Nixey pakt de jonge actrice Bailee Madison sterk uit in een zware hoofdrol. De bemoeienis van Del Toro met het ontwerp van de kleine monsters werpt gepast akelige vruchten af en doet naar meer verlangen. (...)' Met extra's. Kijkwijzer: 16 jaar, geweld, angst. Zie ook rubriek Blu-ray. De dvd staat 27e op de Dutch Charts, week 13. Redactie.

Games

Nickelodeon dance
Nickelodeon DanceNickelodeon nodigt de kinderen uit om met hun televisie-vrienden te dansen. Er zijn verschillende danspassen en liedjes die het kind kan nadoen. Zo kunnen ze dansen en zingen met Diego, Dora en The Backyardigans. Het doel van het spel is zo goed mogelijk de bewegingen van de danser te volgen. Hoe beter je de passen nadoet, hoe meer sterren je kunt verdienen. De bekende speelfiguren en de uitleg op niveau van de speler maken het wel extra aantrekkelijk voor kinderen. Dit spel is specifiek
ontwikkeld om kinderen meer te laten bewegen. Er is zelfs een fitness onderdeel. Kinderen kunnen alleen of met z'n tweeën spelen. Leuk actief spel voor kinderen vanaf ca. 3 jaar. PEGI: 3 jaar. Spel om kinderen te stimuleren meer te bewegen. Wii

0 reacties:

Collectieteam

Mijn foto
Provinciaal Collectioneren Utrecht
Het collectieteam bestaat uit elf medewerkers
Mijn volledige profiel weergeven

Volgers