donderdag 24 mei 2012

Highlights week 20


Volwassenen fictie


Pieter Aspe. Eiland

EilandNegenentwintigste deel in de serie politieromans rond de Brugse commissaris Van In en zijn assistent Guido Versavel, en onderzoeksrechter Hannelore Martens, het vaste trio in de misdaadromans van Pieter Aspe. Op een eilandje voor de Bretonse kust wordt op een dag een daar wonende Bruggenaar vermist. Op de plek van een voormalig klooster in Brugge, waar nu een aantal stadswoningen staat, wordt het lijk van een man gevonden. Pieter Van In wordt zo geconfronteerd met een stukje Brugge dat hij nog niet kende; de bewoners lijken collectief iets te willen verbergen. Volgens het beproefde recept geschreven policier met veel dialogen, humor, sympathieke en overtuigende, maar ook na zoveel delen wat clichématige hoofdpersonen. Van Aspe werd al meermalen genomineerd en bekroond voor zijn misdaadromans die ook verfilmd werden voor televisie. Paperback, normale druk. Zie voor de gebonden editie a.i.'s deze week.


Toni Coppens. Stil bloed

Stil BloedTwee moorden, in Oostende en in Brussel, vormen de opmaat voor deze thriller, waarin de ietwat chaotische commissaris Liese Meerhout (weer) een rol speelt. De moorden worden gevolgd door de ontvoering van de dochter van een rijke transporteur. Taai speurwerk, de hulp van een professor in de natuurgodsdiensten en de intuïtie van Liese leggen het verband tussen de drie gebeurtenissen bloot. Op de achtergrond speelt dat Liese zwanger is van haar vriend Simon de Vere, die het vaderschap niet ziet zitten. Het verhaal zit goed in elkaar en geeft een inkijkje in de wereld van de recherche, waarin afgunst en haantjesgedrag een rol spelen. Niet alleen de hoofdpersonen, maar ook de andere betrokkenen in deze zaak worden goed geportretteerd. De auteur weet de spanning tot het einde, letterlijk in een race tegen de klok, goed op te voeren. De vijfde thriller rond Liese Meerhout; verschillende kwamen in aanmerking voor nominaties. Voor liefhebbers van Sabine Thiesler, Ingrid Oonincx, Anne Holt, Esther Verhoef en Simone van der Vlugt etc. Normale druk.


Sanneke van Hassel. Ezels

EzelsSanneke van Hassel (1971) publiceerde tot nog toe twee bundels (korte) verhalen, 'IJsregen' (2005) en 'Witte veder' (2007), een roman, 'Nest' (2010), en columns in het Algemeen Dagblad. Vanaf haar debuut was de pers enthousiast en in 2008 ontving zij de BNG
Nieuwe Literatuurprijs. Naar deze derde bundel, die vijftien verhalen van uiteenlopende lengte bevat, werd met spanning uitgekeken. In alle belangrijke kranten stond, een dag na verschijning van het boek, al een lovende recensie. De verhalen beginnen ogenschijnlijk alledaags - onderwerpen zijn: gezinsleven, moederschap, huwelijk, (on)trouw-  maar kennen stuk voor stuk een omslag, waarna de gebeurtenissen in een merkwaardig daglicht komen te staan. Van Hassel heeft een heldere, enigszins verstilde stijl en bouwt haar verhalen heel zorgvuldig en precies op rond de verrassende plot. Verhalen waarin de beslommeringen van de moderne stedeling met mildheid en verbazing worden geschetst. 


Andrei Makine. Het leven van een onbekende man

Leven Van Een Onbekende Man (digitaal boek)Indertijd was hij, Sjoetov, hoopvol naar Frankrijk uitgeweken. Nu, na het vertrek van zijn jonge vriendin, keert hij als vijftiger en gedesillusioneerd als schrijver en minnaar terug naar Rusland, op zoek naar zijn jeugdliefde Jana. Het is mei 2003 en St.-Petersburg viert met veel fanfare en franje het 300-jarig bestaan. Andere tijden, andere zeden. Het tsaristische verleden weerspiegelt zich in karikaturale parades, uitbundige braspartijen bewijzen de kapitalistische doorbraak. Tsjechov verworden tot pulp! In het luxueuze appartement van Jana, eigenares van een hotelketen, treft hij de oude Volski, wiens ervaringen tijdens de oorlog en onder het repressieve regime schrille tegenstellingen laten zien. Een gevoelig, trefzeker portret van deze 'homo sovieticus', waarin liefde en leed evenwichtig staan verwoord. De Russische auteur (1957; sinds 1987 wonend en werkend in Frankrijk) vertolkt aldus eens te meer subtiel en overtuigend de waanzin van een misdadig, schandalig tijdperk, 'waarin een man elke dag opkeek naar de hemel'. Kleine druk


Walter van den Broeck. Een vrouw voor elk seizoen. 
Een Vrouw Voor Elk SeizoenZes verhalen en een toneelstuk hebben een vrouwennaam tot titel. 
Er gaat een loflied op de moeder, de geliefde en de bedachte vrouwelijke personages aan vooraf, de 'drievuldigheid' waardoor de Vlaamse schrijver (1941) is bezeten. Dit zijn verhalen over relaties. Liefde, jaloezie en verraad bepalen op cruciale 
momenten de levens van de vrouwen. En ook hoe vrouwen erdoor tot inzicht in hun situatie komen. Mannen staan er niet goed op. In de uitwerking van de dialogen en de subtiele ontknoping van de plot toont Van den Broeck zich een meester. Met een enkele zin 
zet hij de lezersverwachting op z'n kop. Of het nu gaat om twee dienstmeisjes die verliefd zijn op dezelfde Belg, om typistes die hun baas willen behagen en die zich tegen een indringster en concurrente verdedigen, of om de getrouwde Yolande die een 
afpraak heeft met haar minnaar. Ieder beseft dat in hun wereld de liefde en de romantiek, of wat zij daarvoor houden, op het spel staan. Dus uiteindelijk zijzelf. Deze stilistisch en inhoudelijk gevarieerde verhalen over kansen en mislukte mogelijkheden, 
schijn en werkelijkheid zijn boeiend. 


Volwassenen non-fictie


E. Pelzer. De 100 mooiste dorpen van Nederland

Een prachtig boek met beschrijvingen van honderd mooie dorpen (en stadjes). De plaatsen zijn verdeeld over heel Nederland en ingedeeld per provincie. Bijvoorbeeld Giethoorn en Staphorst in Overijssel, Kinderdijk en Oegstgeest in Zuid-Holland en Arcen en Elsloo in Limburg. Van elke plaats worden historie en bijzonderheden beschreven op een luchtige wijze. Soms krijgt een bijzondere gebeurtenis of gebruik extra aandacht met een gekleurd tekstblok. Een omvangrijk boek met vele prachtige foto's in kleur. De nadruk ligt op historie, maar soms (nog te weinig) wordt ook moderne schoonheid aangestipt. Al met al een mooi boek waarmee de toerist zich kan oriënteren op mooie plekjes in Nederland en daarbij ook nog een stukje (historische) achtergrond meekrijgt.


Sybe Schaap. Het rancuneuze gif
Het Rancuneuze GifWelke rol speelt rancune, ofwel ressentiment, in de politiek en maatschappij? Sybe Schaap (geboren in 1946), onder meer hoogleraar waterschapbeheer aan de TU Delft en lid van de Eerste Kamer voor de VVD, schenkt in deze uitgave uitgebreide aandacht aan dit verschijnsel. Hij heeft geconstateerd dat momenteel vele Nederlanders door boosheid gedreven worden. Een belangrijk filosoof voor hem is Friedrich Nietzsche (1844-1900), die dit verschijnsel reeds te berde bracht. Bij rancune neemt de burger zelf een slachtofferrol aan en tracht de schuld van vele misstanden in de maatschappij bij anderen te leggen. Een ideale toestand in het verleden of een betere toekomst zijn vaak het uitgangspunt. Schaap noemt allerlei stromingen zoals het fascisme, nationaal-socialisme, communisme, het neo-marxisme van de Frankfurter Schule en het populisme van de PVV van Wilders als voorbeelden. Hij beschouwt dit ressentiment als gevaarlijk en noemt middelen om dit fenomeen terug te dringen. De auteur legt wel erg de nadruk op dit verschijnsel om bepaalde politieke bewegingen te karakteriseren. Hoewel schitterende toekomstbeelden in dit boek ontbreken, kan het voor velen wellicht bevrijdend werken. Vooral bestemd voor degenen die reeds kennis van filosofie en politieke stromingen hebben. Dit boek ontving enige aandacht in de media.


Thomas L. Friedman. Wat is er mis met Amerika?
Wat Is Er Mis Met Amerika?Hoe kan Amerika het hoofd bieden aan vier grote toekomstproblemen: de globalisering, de IT-revolutie, het financieringstekort en het broeikasaffect? Schrijver/journalist Thomas Friedman (Pulitzerprize-winnaar) en hoogleraar buitenlandse politiek Michael Mandelbaum zetten in een uitvoerig exposé hun visie uiteen. Zij achten beide politieke partijen (Republikeinen en Democraten) onvoldoende toegerust en te zeer gestold in polarisatie om oplossingen te bedenken om Amerika's plaats in de wereld van morgen veilig te stellen, met name tegenover China (dat de auteurs nogal bewonderen). Met voorbeelden uit onder meer het bedrijfsleven, het onderwijs en de gezondheidszorg, veelal in reportagevorm, staven zij hun overtuiging dat koersverandering dringend nodig is. Ook komen zij met praktijkvoorbeelden van slimme innovatie en creatieve investeringen. Crux is verbetering van het onderwijspeil. Ze hopen dat een toekomstige derde presidentskandidaat, als constructieve shock, beide oude partijen kan sturen naar een toekomstgericht program. Een boek dat tot nadenken stemt en wellicht invloedrijk wordt.


Samenwerkingscollectie


Gerard Visser. In gesprek met Nietzsche
In Gesprek Met NietzscheWie eenmaal in de ban is geraakt van het denken van Nietzsche komt daar vaak moeilijk meer van los. Gerard Visser, docent cultuurfilosofie aan de Universiteit Leiden, is zo iemand. In 1987 promoveerde hij op het proefschift 'Nietzsche en Heidegger. Een confrontatie' en sindsdien is hij, via de omwegen van kunst en spiritualiteit, via denkers als Dilthey en Meister Eckhart, en via begrippen als beleving en gelatenheid, toch telkens weer bij Nietzsche terecht gekomen. Deze bundel bevat de neerslag van dat steeds hernomen gesprek: tien eerder gepubliceerde teksten uit de jaren 1980-2007, plus een uitvoerig aforistisch essay waarin Visser zijn visie op Nietzsche actualiseert. Van de lezer wordt verwacht dat hij een kenner is en zich bereid toont een tekst met veel moeilijke zinnen en weinig lijn lang genoeg te laten bezinken om in het bezinksel de goudkorrels te ontdekken. Met uitvoerig notenapparaat.


Martha C. Nussbaum. Mogelijkheden scheppen
Mogelijkheden ScheppenDe auteur, filosofe, was onder meer verbonden aan de universiteiten van Chicago, Harvard en kreeg een groot aantal eredoctoraten. Ze is de auteur van een groot aantal publicaties, waaronder 'Oplevingen van het denken' (2004) over emoties en 'Een waardig bestaan' (2007) over dierenrechten. Zij hoort tot de belangrijkste vertegenwoordigers van een groeiende groep deskundigen die het onzin vinden de ontwikkeling van een land af te meten aan economische maatstaven zoals het bruto-nationaal product, de enige maatstaven waar instellingen als de Wereldbank en het IMF - van zo een cruciaal belang voor ontwikkelingslanden - van uitgaan. De ontwikkeling van een land - of liever zijn bevolking - hangt meer af van de mogelijkheden ('capabilities') die individuen hebben, die beslissend zijn voor de kwaliteit van het menselijk leven. Dit boek gaat hier diep op in, noemt standaarden, geeft voorbeelden. Geen lichte kost, wel heel dicht bij het leven zelf. Niet alleen van belang wegens de inhoud, maar vooral vanwege de enorme invloed van dit concept op zowel ontwikkelingslanden als de ontwikkeling van de bevolking in zogenaamde ontwikkelde landen.


Jeugd fictie


Cressida Cowell. Hoe leer je draaks?


Hoe Leer Je Draaks?Stikkum en zijn beste vriend Vissepoot ontdekken dat de Romeinen een vals plan hebben om de Vikingstammen tegen elkaar op te zetten. Stikkum probeert zijn vader, de Vikinghoofdman, over de sluwe plannen van de Romeinen te vertellen. Maar dan worden Stikkum en Vissepoot zelf ontvoerd door de Romeinen. De Consul wil hen zien strijden in een arena vol gevaarlijke pierhaaien. En dat terwijl Stikkum en Vissepoot allesbehalve stoere Vikingen zijn! Gelukkig spreekt Stikkum Draaks. Derde, zelfstandig te lezen boek over Stikkum Stoere Steurkop de Derde, bekend van de film 'Hoe tem je een draak'. Een humoristisch en spannend verhaal
met kinderlijke zwart-witillustraties en nep inktvlekken. Het verhaal wordt achteraf verteld door een inmiddels volwassen Stikkum, afgewisseld met bladzijden uit Stikkums handboek over 
draken, met beschrijvingen van draken en grappige voorbeelden van Drakentaal. Voorin een spread met illustraties van de belangrijkste personages. Gezien de vergelijkbare, onhandige 
hoofdpersoon een aanrader voor liefhebbers van de serie 'Het leven van een loser'. Vanaf ca. 9 jaar.


Jeugd non-fictie


Marlies Slegers. Soci(a)l kids: je kind op social media


Social KidsDit interessante en basale boek met een aantrekkelijke lay-out biedt opvoeders op praktische wijze een begrippenkader en informatie over het gebruik van sociale media. Het leert je hoe 
je kinderen op dit punt beter kunt begrijpen, ondersteunen en reguleren. Ouders kunnen op dit gebied namelijk twee kapitale fouten maken: je niet ervoor interesseren of het (overigens 
vruchteloos) proberen te verbieden. Sociale media hebben negatieve en zelfs gevaarlijke kanten, maar ze vormen ook een verrijking voor jeugdigen, zelfs al vanaf een jaar of acht. Na 
een algemene beschouwing over deze media en de digitale en virtuele wereld, volgen delen over de omgang met Hyves en Facebook; chatten op msn, Twitter, gamen en YouTube. Ook minder bekende platforms als Instagram (nu Facebook!) en Foursquare krijgen aandacht. In het boek staan interviews met gebruikers, jong en oud, die tips, adviezen en leessuggesties geven. Aan het slot biedt het boek, naast een bundeling voetnoten, een overzicht
van relevante bronnen, leessuggesties, zowel voor kinderen als ouders en websites over 'kinderen en internet'.


Luisterboeken


Mirjam Oldenhave leest Mees Kees de rekenrap

Mees Kees De RekenrapLuisterversie van het boek 'De rekenrap'*, voorgelezen door Mirjam Oldenhave zelf. De klas waar mees Kees, een stagiair die het allemaal nog moet leren, invalt, zal aan het slot van het jaar de musical verzorgen. Mees Kees bedenkt een leuk alternatief voor de musical, maar dat mag de directrice niet weten. Daarnaast gaat het gewone schoolleven natuurlijk ook door en bedenkt hij allerlei (rap)spelletjes om moeilijke woorden te leren en om de hoofdbrekens voor hoofdrekenen te lijf te gaan. Derde luisterboek* over de belevenissen van stagiair mees Kees en zijn vrolijke klas. Het verhaal wordt verteld vanuit Tobias (ik-figuur), die helemaal weg is van mees Kees. Het verhaal borduurt voort op de eerdere luisterversies, maar zal voor menig luisteraar toch weer erg aantrekkelijk zijn. Humoristisch verhaal waarbij het taalgebruik goed is aangepast aan de beoogde doelgroep en de opbouw duidelijk is gestructureerd. Met muziek 
uit 'De grote mees Kees show', een wervelende muziektheatervoorstelling waarmee Mirjam Odenhave begin dit jaar op tournee ging. Vanaf oktober zal de Nederlandse familiefilm 
'Mees Kees' in de Nederlandse bioscopen te zien zijn. Vanaf ca. 7 jaar.


DVD speelfilms


Moordvrouw


Moordvrouw - Seizoen 1In de Nederlandse politieserie 'Moordvrouw' is presentatrice en actrice Wendy van Dijk te zien in haar eerste hoofdrol als rechercheur Fenna Kramer die uit Rotterdam is overgeplaatst naar Leeuwarden. Fenna heeft hart voor de zaak, maar is impulsief en chaotisch en brengt daardoor soms zichzelf en haar collega's in gevaar. Per aflevering zijn er een of meer verhaallijnen en daarnaast is er een doorlopende verhaallijn waarin meer duidelijk wordt over het verleden van Fenna. Teamchef Carla Vreeswijk wordt gespeeld door Renée Soutendijk, verder zien we onder meer Thijs Römer, Porgy Franssen, Chava voor in 't Holt en Achmed Akkabi. Jean-Pierre Geelen (Volkskrant 23-1-'12) vindt de dialogen houterig en het script onwaarschijnlijk. Willem Pekelder(Trouw 30-1-'12) echter schrijft: '(...) Het is niet Van Dijks eerste acteerrol en ze brengt het er behoorlijk van af (...) 'Moordvrouw' is een eigentijdse krimi. Niet alleen door actuele maatschappelijke issues, zoals bankfraude, maar ook omdat het om meer gaat dan sec het oplossen van de misdaad. (...) Een snelle, vaak spannende serie, waarvan het verhaal lineair is en eenvoudig te volgen.' De serie werd gemaakt met subsidie van het Samenwerkingsverband Noord Nederland (SNN). Seizoen 1 (2012) 


Tyrannosaur


TyrannosaurBrits drama uit 2011 regiedebuut van Paddy Considine (acteur in Dead man's shoes en In America), met Peter Mullan, Olivia Colman, Eddie Marsan e.a. Joseph wordt geplaagd door zijn drang naar geweld en eindeloze woede, zelfdestructie lijkt het enige doel. Als hij op een dag de liefdadigheidswinkel van de christelijke Hannah binnenvlucht komen zij nader tot elkaar. Maar ook Hannah draagt een geheim met zich mee. Marco Weijers (Telegraaf 5-1-'12)
geeft 4 (van 5) sterren: 'In Tyrannosaur is hoop een bleek streepje aan de horizon. Even lijkt er een ontspannen opleving te zijn, als in een roes. De emotionele bagage die Joseph en Hannah
met zich meeslepen, laat zich echter niet gemakkelijk dumpen in dit indringend geacteerde noodlotsdrama.' Bor Beekman (Volkskrant 5-1-'12) geeft 4 (van 5) sterren: 'Tyrannosaur, het verbluffend zelfverzekerde regiedebuut van de Britse acteur/scenarist Paddy Considine, laat de kijker pendelen tussen ontroering en afgrijzen. Het rauwe, intelligente spel van Mullan botst op het kwetsbare gelaat van Colman, die een al even grootse rol speelt als de door jarenlang huiselijk geweld geconditioneerde Hannah. En ook de bijrollen zijn ijzersterk.' Considine mengt kitchen sink-realisme handig met thrillerlementen en voert de spanning gaandeweg op.'
Kijkwijzer: 16 jaar, geweld, grof taalgebruik. 

Bluray


Neverland


Neverland (Dvd)De Iers-Britse avonturenfilm van Nick Willing (Alice; Tin man) vertelt wat er voorafging aan de verhalen over Peter Pan die we kennen uit het boek van J.M. Barrie en via diverse films. In 
Londen, 1906, maakt de ongeveer 14-jarige weesjongen Peter Pan deel uit van een groep jongens die onder leiding van leermeester Jimmy (James) Hook aan de kost komt door zakkenrollen. Wanneer de jongens een kostbare kristallen bol stelen uit een antiekzaak, 
belanden ze door een plotselinge lichtflits allemaal in het wonderbaarlijke land Neverland. Jimmy krijgt een relatie met kaperkapitein Elizabeth Bonny die de macht in het land wil 
veroveren, terwijl Peter en de jongens avonturen beleven met Tinker Bell en de andere elfen, de piraten, de reuzenkrokodil en de indianen. In de hoofdrollen Rhys Ifans (Anonymous) als Hook, Charlie Rowe (Never let me go) als Peter en Anna Friel (Pushing daisies) als Elizabeth. Matt Springer (Common Sense Media) schrijft dat de film bekende fantasy-elementen, bekende figuren en veel actie mengt tot een onderhoudend, maar niet vernieuwend 
geheel, dat echter niet in de schaduw kan staan van het klassieke verhaal.
V/J-aanbieding. Kijkwijzer: 16 jaar, angst, geweld.0 reacties:

Collectieteam

Mijn foto
Provinciaal Collectioneren Utrecht
Het collectieteam bestaat uit elf medewerkers
Mijn volledige profiel weergeven

Volgers