donderdag 14 juni 2012

highlights week 23

Volwassenen fictie


S.J. Bolton. Zielsgeheim
Zielsgeheim (digitaal boek)Lacey Flint, politieagente in Londen, houdt zich bezig met slachtoffers van seksueel geweld. Op een avond leunt er een vrouw bloedend over Flints auto, ze sterft in haar armen. Er worden meer vrouwen gruwelijk vermoord, op straat en thuis. Er lijkt geen motief voor te zijn. Als een journaliste en de politie in bloed geschreven brieven ontvangen, denken ze, gezien de data en 
de omstandigheden aan een Jack the Ripper-copycat. Omdat Flint het eerste slachtoffer vond én een Ripper-expert is, wordt zij gewantrouwd door een collega, tot wie zij zich desondanks erg voelt aangetrokken. Er volgt een escalatie van spannende gebeurtenissen die te maken heeft met geheimen uit Flints verleden. Korte hoofdstukken. Spannende, knap gecomponeerde psychologische thriller, die deels teruggrijpt op de Ripper-moorden uit de negentiende eeuw. Er zijn veel twists, zodat de lezer tot het einde toe om de tuin wordt geleid. Het slot is ontroerend en triest. Vierde thriller van de Engelse schrijfster, die debuteerde met het goed ontvangen 'Offerande'. 


Lawrence Hill. Iets uitzonderlijks groots
Iets Uitzonderlijk GrootsEen jonge zwarte man, door zijn ambitieuze vader voorzien van de naam Mahatma, keert na zijn studietijd zonder veel idealen terug naar zijn geboortestad Winnipeg. Hij krijgt een baan als verslaggever bij The Winnipeg Herald. Daar krijgt hij te maken met onder andere een op sensatie beluste hoofdredacteur, een uitgebluste oudere verslaggever, een gehaaide concurrent van een andere krant, een Afrikaanse stagiair en een om aandacht vragende man die strijdt tegen onrecht hem door de sociale dienst aangedaan. Geleidelijk groeit bij Mahatma het vuur om een goede journalist te worden en wordt hij zich bewust van het onrecht tegen de zwarte bevolking dat ook zijn vaders leven heeft getekend. Het verhaal speelt in 1983, als de Frans-Engelse taalstrijd in Canada escaleert, een zaak waarmee Mahatma zich uiteindelijk als journalist profileert. De Canadese schrijver (1957) maakte naam met 'Het negerboek' (2007, vertaling 2011). Deze eerste roman, uit 1992, is een sociale satire vol zwarte humor die boeit door de levendige plot en de aansprekende personages en de wereld van de media flink op de hak neemt. Kleine druk.


Carla de Jong. Gebroken wit.
Gebroken wit (digitaal boek)De auteur, die Nederlands en sociale wetenschappen studeerde, publiceerde een drietal literaire thrillers, waarvan er een werd voorgedragen voor de Gouden Strop ('Serpent', 2009). Ze is tevens adviseur bij een organisatie in de gezondheidszorg en dat betekent dat de thematiek van deze nieuwe roman haar vanuit haar werkervaring bekend is. Een ziekenhuis in opspraak is een bekend, regelmatig terugkerend fenomeen in de pers. In deze roman disfunctioneert de maatschap gynaecologie dusdanig dat patiënten het slachtoffer worden, met als direct gevolg de dood van een baby en van een jonge vrouw. We krijgen een inkijkje in de bestuurlijke en personele verhoudingen en in actuele thema's zoals kwaliteitsmanagement. Wanneer de doofpot zich langzaam opent, verschuiven de machtsverhoudingen in het stoffige ziekenhuisbestuur. De schrijfster is een goed observator van intermenselijke verhoudingen en beschrijft de karakters van haar hoofdpersonen van binnen uit. Een vlot en plezierig geschreven,spannend boek. Een page-turner met diepte die het genre literaire thriller een nieuwe dimensie geeft.


Val McDermid. Moment van afscheid.
Moment Van AfscheidDe 25e roman van deze schrijfster en de 8e met klinisch psycholoog Tony Hill in de hoofdrol, bekend uit de televisieserie 'The wire in the blood'. De mede door zijn toedoen en dat van zijn losvaste partner Carol Jordan veroordeelde seriemoordenaar uit een eerdere aflevering Jacko Vance is uit de gevangenis ontsnapt en wil wraak nemen op iedereen die hij als schuldig aan 
zijn veroordeling beschouwt. Hij schuwt geen enkele vorm van geweld. Complicerende factor is dat er even tevoren drie prostituees vermoord zijn. De afdeling zware criminaliteit dreigt overbelast te raken. Uiteindelijk gaat het om een tweestrijd tussen Tony Hill en Jacko Vance, twee scherpe geesten, maar wie is het scherpst? De serie staat voor degelijk vakwerk: goed vertelde, goed opgebouwde en met sterke personages bevolkte romans. Daar doet dit deel niet voor onder. Toch bekruipt de lezer wel eens het gevoel: nee toch, niet weer een seriemoordenaar. Alle mogelijke gruwelijkheden en alle mogelijke ontledingen van hun zieke geesten kennen we nu wel. Voor wie dat gevoel (nog) niet heeft, is dit boek zeker het lezen waard. 


Edzard Mik. Mont Blanc
Onderwerp van het boek is een conflict tussen vader en zoon, dat is ontstaan tijdens een bergsportvakantie waarbij hun neef om het leven is gekomen. Verteller is de 50-jarige vader, een hoge functionaris bij de VNO, rusteloos op zoek naar de juiste vrouw en vol schuldgevoel over het ongeluk dat hij altijd heeft verdrongen. Vijftien jaar later, als de zoon volwassen is geworden en grote bekendheid heeft gekregen als alpinist, keren beiden terug naar de plek des onheils. De spanning ontstaat door de vraag wat er precies is gebeurd. In de tussentijd maken we kennis met beider levens: hun werk, hun liefdesverhoudingen, hun ambities. Tijdens het verblijf in Chamonix bereikt het verhaal hoog in de bergen tussen de gletsjers van de Mont Blanc zijn climax. Veel meer dan een roman over de bergsport is het een krachtig geschreven, boeiende psychologische roman over volwassen worden, inzicht en vergeving. Normale druk.


Esther Verhoef. Tegenlicht
TegenlichtRomandebuut van thrillerschrijfster Verhoef [1968], ook bekend als coauteur van Escober. Deze psychologische roman gaat over fotografe Vera Zagt. Vanwege traumatische ervaringen in haar jeugd heeft ze een beschadigd zelfbeeld. Ze is twintig jaar getrouwd met Lucien en haar leven lijkt stabiel. Als haar huwelijk onder druk komt te staan, vlucht ze in een buitenechtelijke relatie. Deel één van deze lijvige roman heeft twee verhaallijnen die elkaar consequent om het hoofdstuk afwisselen. De ene gaat over de jonge Vera en de andere over de 38-jarige Vera. Als enig kind groeit ze op tussen een ongevoelige beroepsmilitair (vader) en een depressieve moeder die regelmatig in psychiatrische inrichtingen verkeert. In het tweede deel komen beide verhalen samen. De opbouw doet soms wat te geconstrueerd aan, maar geeft diepgang. Het geheel is in eenvoudige stijl geschrevenen, en, zoals we van een thrillerschrijfster kunnen verwachten, met veel spanning opgebouwd. Van alle verhaallijnen wil de lezer de afloop weten. Een echte pageturner voor een groot (vrouwelijk) publiek. Normale druk.


Volwassenen non-fictie


Heinz Polzer. Drs. P. compilé complé
Tekstschrijver, componist en zanger Drs. P (H.H. Polzer, 1919) is de laatste jaren de eer ten deel gevallen die hem toekwam: verzameld proza, verzameld light verse, verzamelde ollekebollekes en de officiële erkenning van zijn meesterschap en zijn literaire betekenis. In de daaraan voorafgaande decennia was hij vooral een curieuze cultfiguur, in de marge van theater en literatuur, ten onrechte. De uitgave van zijn verzamelde plaat- en cd-opnames bekroont de canonisatie van dit oeuvre, dat voor jonge generaties een openbaring zal zijn. Fonkelend taalplezier, muzikaal vernuft en vooral een eigenzinnige humor en stijl kenmerken dit werk, dat zich uitstrekt over een periode van meer dan 50 jaar. De acht cd's zijn technisch voortreffelijk, ook de extra cd met nooit uitgebrachte live-opnames. Aanstormend talent Michèl de Jong schreef een deskundige en onderhoudende inleiding. Dat de inmiddels hoogbejaarde P gerekend wordt tot de grootste taalvirtuozen van de 20ste eeuw vindt in dit lees- en luisterboek in elk van de 180 nummers zijn bevestiging. Rijk en relevant geïllustreerd.


Rob de Wijk. 5 over 12
Vijf Over Twaalf (5 Over 12)Welvaart en veiligheid zijn nauw met elkaar verweven, maar worden bedreigd door machtsverval, mondiale machtsverschuivingen en de huidige financiële crisis. Simplistische oplossingen als populisme en nationalisme zijn niet toereikend voor de complexe internationale problemen. De meeste politici hebben weinig kennis van internationale monetaire problemen. De Wijk, wetenschapper, onderzoeker met veel internationale ervaring ter plekke, geeft een helder beeld van de mondiale verschuivingen, China als opkomende macht, de werking van het populisme in verschillende landen, de afzwakking van de Verenigde Staten, het belang van een goede defensiemacht. De Occupy-beweging typeert hij als marginaal en de voormalige DDR typeert hij als een zinloze heilsstaat. De suggestieve titel van dit boek en de verontrustende feiten maken het tot een onheilsprofetie, met slechts enkele 'lichtpuntjes' op het einde. Hij pleit voor verstandige politiek gebaseerd op de feiten. Al heeft hij gelijk: politici brengen nu eenmaal de boodschap, de emotie waarmee ze stemmen kunnen trekken. Bevat noten, geen literatuurlijst. Een heel interessant boek voor politici, beleidsmakers en studenten internationale betrekkingen. Maar wel met iets teveel thema's.


Suzan Cain. Stil
StilHoe leven, denken en handhaven introverte mensen zich in een samenleving die extraverte mensen hoger waardeert? In de Amerikaanse samenleving hebben extraverte mensen de meeste invloed en dat leidt tot oppervlakkigheid, dadendrang en ondoordachte keuzes. De kredietcrisis zou niet plaatsgevonden hebben als introverte mensen het voor het zeggen hadden gehad. De Amerikaanse juriste en adviseur houdt in het boek een pleidooi voor meer aandacht voor de kwaliteiten van introverte mensen. De auteur onderbouwt haar visie met voorbeelden en veel onderzoeksmateriaal. De Amerikaanse overwaardering van extraversie en de gevolgen daarvan krijgen er stevig van langs. Door de gemêleerde samenstelling van de bevolking, zoals Amerikanen van Europese, Aziatische en Afrikaanse herkomst, kan de auteur een goede vergelijking maken tussen de karakterstructuren van introverte en extraverte mensen. Een boeiend en spannend boek voor iedereen die geïnteresseerd is in menselijk gedrag. Over het thema introversie houdt Susan Cain workshops en lezingen.


Margriet Brandsma. Het mirakel Merkel
Het Mirakel MerkelDe bekende journaliste en NOS-correspondente Margriet Brandsma volgde de afgelopen jaren de gangen van Angela Merkel, sinds 2005 bondskanselier van Duitsland. Ze begint met een psychologisch portret van de gelijkmatige maar ook optimistische Merkel en vertelt haar levensverhaal, dat begon met haar geboorte in Hamburg in 1954. Na drie maanden verhuisde Angela met haar ouders naar de DDR waar haar vader predikant was. Na een wetenschappelijke loopbaan belandde ze in het herenigde Duitsland in de politiek, waar ze na verschillende ministerschappen partijleider van de CDU en opvolger van Kohl werd. Haar politieke macht en aanzien komt voor het voetlicht evenals haar buitenlandpolitiek, waaronder de eurocrisis en haar omgang met buitenlandse leiders als Obama en Sarkozy. De uitgave is gebaseerd op literatuur, interviews in Duitse media, archieven van CDU en Bondsdag, gesprekken en eigen waarnemingen van Merkel in de Duitse politiek. Zwart-witfoto's, een bronnenlijst en register completeren dit vlot geschreven boek met een actuele evaluatie van de politieke positie van Angela Merkel.


Renë Laurentin. Lourdes
LourdesDe theoloog (Marialoog) en historicus begon in 1954 op verzoek van de bisschop van Lourdes een grondig archiefonderzoek naar wat daar nu precies gebeurde in 1858: verschijningen van Maria aan Bernadette. In 1966 verscheen van dit meest gezagvolle en gedocumenteerde werk een uitgave voor gewone lezers. In 1974 verscheen de Nederlandse uitgave die zijn waarde bewezen heeft (ook nu nog trouwens), maar nu te plechtstatig, soms zelfs archaïsch aandoet. De nieuwe vertaling is ook nu met liefde tot stand gebracht en afgestemd op een hedendaags publiek, levend in een geseculariseerde wereld en minder vertrouwd met religieus taalgebruik. Een geslaagde poging. Duizenden mensen uit ons land onder wie vele zieken bezoeken jaarlijks Lourdes: uit nieuwsgierigheid, om zich door de hemel te laten raken, te drinken uit de bron, te bidden bij de grot en bij Maria hoop en troost te vinden. Wie Bernadette Soubirous was, wat ze zag en hoorde en wat dit teweeg bracht in Lourdes in 1858 wordt verteld van dag tot dag, soms van uur tot uur, door een gezaghebbende auteur. Zijn precieze reconstructie van gesprekken en gebeurtenissen geeft de lezer de gewaarwording er zelf bij te zijn. Als theoloog geeft hij een indrukwekkende betekenis aan de achttien verschijningen. Voorzien van eenvoudige illustraties. Hét standaardwerk over het bedevaartsoord Lourdes.


Houshang Asadi. Brieven aan mijn folteraar
Brieven Aan Mijn FolteraarIn februari 1983 werd de auteur, adjunct hoofdredacteur van de Kayhan, de grootste krant van Iran, gearresteerd. Zes jaar gevangenschap en vreselijke martelingen volgden. Asadi werd onder meer ervan beschuldigd in dienst te zijn van de CIA. Na zijn vrijlating werd hij weer actief, maar na de komst van president Ahmadinejad vluchtte hij Iran uit. In Parijs besloot hij zijn verhaal te schrijven in de vorm van 26 brieven aan zijn folteraar Broeder Hamid. Omdat hij vrijwel steeds geblinddoekt was, zag Asadi zijn folteraar in al die jaren maar drie keer. De praktijken die deze man gebruikte, waren gruwelijk en uiterst wreed. Zo wordt Asadi geregeld ondersteboven opgehangen aan het plafond, moet hij eerst blaffen als een hond voor hij iets zegt, worden zijn voeten kapotgeslagen en moet hij zijn eigen ontlasting opeten. De brieven gaan naast het leven in de gevangenis ook over Asadi's jeugdjaren, journalistieke werk en de Iraanse revolutie en politiek. Met een voorwoord van Afshin Ellian; bevat noten. Een indrukwekkend relaas dat enige aandacht in de media kreeg. http://hooshangasadi.com Waargebeurd verhaal.


Samenwerkingscollectie


W.Schinkel. De nieuwe democratie
De Nieuwe DemocratieEen links-intellectuele aanklacht tegen het 'museale' en regressieve denken in Nederland. Willem Schinkel, veelgeprezen socioloog (1976), zoekt, evenals in zijn vorige boeken, naar andere vormen van politiek. Met tegenzin schetst hij een pessimistisch beeld van de Nederlandse samenleving en in het bijzonder van onze parlementaire democratie. Politieke partijen zijn naar zijn mening inhoudelijk samengesmolten en hun verschillen zijn miniem geworden. Scherp analyseert hij de vervlakking in het politieke debat. Zeer uitvoerig en met veel historische verwijzingen gaat Schinkel in op het populisme, het verschijnsel Wilders, het neoliberalisme en opnieuw op het begrip integratie. Nederland noemt hij 'een beursgenoteerde staat'. Zijn ideeën over nieuwe vormen van politiek (onder andere een nieuwe Raad van State met een agenderende macht) zijn boeiend en origineel, maar verdrinken volledig in oeverloos wetenschappelijk jargon en niet relevante uitweidingen. Daarmee ondergraaft hij zijn intentie om te schrijven voor iedereen die de 'jeugdigheid van geest' heeft. Interessant boek, maar veel te breedvoerig en voor een kleine academische elite.


Jeugd fictie


Freeman, Mylo kan niet slapen
Kan Niet SlapenStan kan niet slapen. Zijn moeder zegt dat hij aan leuke dingen moet denken, want dan valt hij vanzelf in slaap. Maar dat is lastig en zijn moeder mag hij niet roepen. Uiteindelijk lukt het Stan aan heel veel leuke dingen te denken, maar hij valt pas in slaap als hij een heel groot leuk ding heeft bedacht. Leuk, herkenbaar prentenboek voor peuters en kleuters over niet in slaap kunnen vallen. De sfeervolle illustraties in intense kleuren waterverf passen goed bij het verhaal. Overzichtelijke lay-out met aan de linkerkant tekst en aan de rechterkant de illustraties. De eenvoudige tekst is gedrukt op wisselend gekleurde ondergrond in mooie groene, blauwe en paarse tinten. Het verhaal speelt zich voor een groot deel in de illustraties af. Kleuters moeten dus goed naar de illustraties kijken. Mooie uitgave gedrukt op stevig, glad papier met twee afgeronde hoeken. Aantrekkelijk omslag. De auteur is o.a. bekend van de prentenboeken over prinses Arabella. Vanaf ca. 3 jaar.


Neefjes, Annemiek. Ik kan fietsen
Ik Kan FietsenKleuter Polle beschouwt zijn fiets, maar dan wel zonder zijwieltjes, als een paard en zichzelf als een cowboy. Zijn ouders en grote zus bieden hun hulp aan, maar Polle wil helemaal zelfstandig leren fietsen. Dat lukt niet zo goed, totdat de met een gek accent pratende buitenlandse fietsenmaker Jazik hem een geheim verklapt. Zo wordt Polle fietskampioen, met de mooie medaille van Jazik om zijn nek. Dit grote rechthoekige prentenboek geeft een originele variant op het leren fietsen, waarin leeftijdsgenoten zich zullen herkennen. De actie spat van de vrolijk gekleurde illustraties af, die soms vanuit vogelperspectief, soms uit kikkerperspectief zijn getekend. De platen tonen veel grappige details, zoals de schaduw van Polle op zijn fiets die eruit ziet als een cowboy op z'n paard. De vrij uitgebreide, maar vlot leesbare, humoristische tekst staat boven of onder de prenten of in lege vlakken erin, volgt de fietsperikelen, maakt gebruik van herhaling en laat zich prettig voorlezen. Aan de voorzijde zit in het omslag een uitneembare medaille* en op het voorste schutblad kan een fietsdiploma worden ingevuld. Een absolute aanrader, zeker voor kleuters die willen leren fietsen. Vanaf ca. 4 jaar.

0 reacties:

Collectieteam

Mijn foto
Provinciaal Collectioneren Utrecht
Het collectieteam bestaat uit elf medewerkers
Mijn volledige profiel weergeven

Volgers