donderdag 26 januari 2012

Highlights 04 2012


Volwassenen fictie


Marjan Berk. Kafka leeft: verhalen
Kafka leeft'Geschiedenissen waarin de boel uit de hand loopt'. Zo omschrijft Marjan Berk zelf haar verhalenbundel 'Kafka Leeft'. De verhalen beginnen realistisch genoeg, maar alle hoofdpersonen maken uiteindelijk iets mee dat in meer of mindere mate absurd is. Zoals het oude dametje dat haar koffer kwijtraakt op Schiphol. Of de rijles die eindigt in een erotisch avontuurtje. Fijne verhalenbundel met grappige, ontroerende verhalen met stuk voor stuk een raar staartje.


Meghan O'Rourke. Het onvermijdelijke verlies
Het onvermijdelijke verliesDeze roman bestaat uit drie delen: in het eerste deel beschrijft de auteur de ziekte en het overlijden van haar relatief jonge (55 jaar) moeder, van wie zij zeer veel hield. Deze dochter was gescheiden en had geen kinderen. In het tweede deel denkt, leest en schrijft zij meer over de dood in het algemeen; ze praat er met andere mensen over; over hun angsten en (waan-)denkbeelden; het wel of niet accepteren van tijdelijkheid; de uiteenlopende reacties van mensen na het overlijden van een geliefde en ze verdiept zich in de uitgebreide literatuur over het gegeven. In het derde gedeelte gaat zij uitvoerig in op haar leven na de dood van haar moeder. Vergeefs probeert zij erachter te komen waar haar moeder nu is, of er nog sprake is van een voortbestaan. De auteur geeft een uitgebreide boekenlijst, die volgens haar mensen misschien kunnen helpen verlies door de dood beter te begrijpen.Een interessante, autobiografisch getinte roman voor mensen die evenals de schrijfster dikwijls bezig zijn met het raadsel dood. 


Annie M.G. Schmidt. Het grote poezenboek van Annie M.G. Schmidt
Het grote poezenboekAlle poezenverhalen, poezengedichten en fragmenten met poezen uit andere verhalen van Annie M.G. Schmidt bijeen in een dikke verzamelbundel. De poes was Annies lievelingsdier en poezen komen dan ook haar hele schrijversloopbaan voor in haar werk. Het zijn vaak heel eigenwijze en soms ook menselijke poezen die vaak een echt stempel op een tekst hebben gedrukt. Denk maar aan de kat van Ome Willem, Ibbeltje en Minoes. In deze verzameling staan naast de complete teksten van Minoes en Ibbeltje fragmenten met poezen uit Otje, Jip en Janneke, Pluk van de Petteflet (Flattekat) en de gedichten en korte teksten die in 2008 al verschenen in het kleine boekje 'Poes, poes, poes'*. Met zwart-witfoto's van allerlei katten. Een sieraad voor de kattenboekenverzameling met een inhoud die o.a. door de kenmerkende humor vrijwel geen verouderingsverschijnselen vertoont. 


Volwassenen non-fictie


David Brooks. Het sociale dier
Het sociale dierDe sociale psychologie leert ons veel over de diepste drijfveren van de mens. De Amerikaanse journalist Brooks heeft het initiatief genomen om deze verzamelde kennis op een originele manier samen te vatten. Hij vertelt het levensverhaal van Erica en Harold, twee doorsnee Amerikanen, die elkaar ontmoeten, trouwen, kinderen krijgen, oud worden, sterven - steeds vanuit sociaal-psychologisch perspectief, dus met aandacht voor de biologische en hormonale veranderingen, voor de ingebakken evolutionaire reacties, voor de invloed van de sociale omgeving op ons gedrag en onze interacties. Door deze originele manier van vertellen is een interessant boek ontstaan dat veel inzicht geeft in de onbewuste aspecten van ons gedrag. Brooks heeft hiermee ook een bijbedoeling: als we ons van deze aspecten bewust zijn, kunnen we het ook sturen en gelukkiger, evenwichtiger mensen worden. Een dikke pil, maar vlot geschreven, soms wat houterig door de overgang tussen vertelling en wetenschapstaal. Een positief, informerend boek om met anderen over door te praten, dat aansluit bij de populaire psychologie-trend. 


Klaas Jung. 100% succesvolle IT-projecten
100% succesvolle IT-projectenIn dit boek draait het om de vraag waarom zoveel IT-projecten (automatiseringsprojecten) falen. Mét de conclusie dat vele investeringen op niets uitlopen. Om de slagingskansen te verhogen wordt aangegeven dat het doel beter geformuleerd dient te worden, zo ook de IT-architectuur, de communicatie, samenwerking, planning en een beter begrip van de complexiteit. De auteurs raken de problematiek in de kern: bij organisaties (ook bij de overheid!) mislukken belangrijke IT-projecten en hiermee gepaard gaande (on)kosten zijn torenhoog. Managers blijven kostbare fouten maken. In dit boek wordt er nog eens extra gewaarschuwd, terwijl de aanwijzingen zeer zinvol zijn. Het boek is toegankelijk, zowel voor het management van grotere als kleinere ondernemers. Zo wordt er bijvoorbeeld aangedrongen op het creëren van draagvlak, het (correct) benoemen van belanghebbenden en het specifiek afstemmen van bedrijfsproblemen. De aanwijzingen zijn helder er niet te technisch, vooral zeer praktisch toepasbaar en derhalve, bij het opvolgen van de aanwijzingen, zeer kostenbesparend. Prima werk voor kleinere en grotere ondernemers. 


Céline Rutten. Gesprekken met Dick Bruna
Gesprekken met Dick BrunaCeline Rutten interviewde voor de kranten van de Wegenerpers elke veertien dagen een opvallend persoon. Na het gesprek met tekenaar en schrijver Dick Bruna (Utrecht, 1927) had ze het gevoel dat er nog zoveel meer te vragen was. Het klikte ook tussen haar en Bruna. Zo ontstond dit boek met gesprekken. Op huiselijke toon wordt verteld hoe aardig Dick en zijn vrouw Irene zijn, hoe zijn atelier eruit ziet en uit wat voor boeiende familie Bruna stamt. Hij heeft zelf ook een tijdje bij het familiebedrijf (Uitgeverij Bruna) gewerkt, maar allengs voelde hij zich daar niet op zijn plaats. In deze gesprekken vertelt de inmiddels wereldberoemde Bruna over het ontstaan van Nijntje, zijn jeugdliefdes, over sterauteur Havank. Tijdens de vriendelijke voortkabbelende gesprekken komt duidelijk tot uiting hoe gewoon Bruna is gebleven, met een eigen museum in Japan en met fans vanuit de hele wereld die hem om een handtekening vragen. De korte hoofdstukken zijn opgeluisterd met een kleine zwart-witillustratie uit zijn werk. Portret van de tekenaar dat wellicht als opmaat kan dienen voor een serieuze studie. Voor onder meer geïnteresseerden in jeugdliteratuur. V/J-AANBIEDING. Voor o.a. vakcollecties jeugdliteratuur


Jozien J. Driessen. Knip dan, toe dan!
Knip dan, toe dan!Tegelijk met de afronding van het zevendelige Verzameld Werk van Karel van het Reve verscheen een fotoboek. Honderddertig pagina's Karel: als jongetje dat kampeert, als student, als echtgenoot, als vader en tijdens publieke optredens. De foto waarop Karel met zijn broer Gerard staat nadat Gerard hem voor Het Parool heeft geinterviewd, in 1958, is ontroerend. Karel wordt door zijn blije broer op het Centraal Station van Amsterdam opgewacht na een verblijf in Moskou. Uit dit boekje blijkt ook dat de altijd ernstig kijkende Karel vaak etentjes had met familie en vrienden. Het huis van Eva en Maarten Biesheuvel was daarbij favoriet. De bijschriften zijn citaten uit het werk van Karel zelf, ironisch en droogkomisch verklaart hij wat we zien.


Richard Hoving. Het 'foute' kamp
Het 'foute' kampHet beruchte concentratiekamp Amersfoort krijgt al snel na het einde van de Tweede Wereldoorlog een nieuwe bestemming. Een deel wordt gebruikt als repatriëringskamp en een deel wordt gebruikt om collaborateurs te interneren. Op 6 augustus 1945 is de stroom repatrianten opgedroogd en vertrekt het Rode Kruis. Kamp Laan 1914 wordt daarna volledig gebruikt voor het interneren van landverraders, NSB-ers en Nederlandse SS-ers die uit Amerikaanse krijgsgevangenschap naar Nederland worden getransporteerd. De onbeschrijfelijke toestanden die in het kamp heersen, doen vaak niet onder voor de Duitse situatie tijdens de oorlogsjaren. In september 1946 wordt het kamp plotseling opgeheven. Over het dagelijkse leven in het kamp en de geschiedenis van deze zwarte jaren is weinig bekend. In de eerste wetenschappelijke studie over Kamp Amersfoort uit 2003 is slechts een alinea gewijd aan deze periode en in het huidige bezoekerscentrum van Kamp Amersfoort is geen enkele verwijzing terug te vinden over de jaren 1945-1946. Historicus en journalist voor de AD Amersfoortse Courant Richard Hoving brengt met dit boeiende boek voor de eerste maal een nagenoeg onbekend deel van de Nederlandse geschiedenis onder de aandacht van een breed publiek. Geïllustreerd met zwart-witfoto's. Met register. Eerste publicatie over dit onderwerp.


Detlev van Heest. Het verdronken land: terug naar Japan
Het verdronken landIntelligent, droogkomisch en bovenal goudeerlijk dagboek dat door de laagdrempelige schrijfstijl elke lezer moeiteloos weet te boeien. Ruim tien jaar na zijn jarenlange verblijf in Japan keert Detlev met een nieuwe vriendin terug naar vrienden en plaatsen die hem na aan het hart liggen. In het tweede gedeelte van het boek bezoekt Detlev op zijn eentje tijdens twee andere reizen het rampgebied rondom Fukushima. Van Heest gebruikt weerom zijn beproefde recept van anekdotische beschrijvingen en quasi letterlijk genoteerde conversaties om een inzicht te geven in het denken en handelen van de mens. Tegelijkertijd is hij niet mals voor zijn eigen leven: de doffe relatie met zijn nieuwe vriendin, het - vaak teleurstellende - weerzien met oude vrienden en vooral de vernielingen na de aardbeving van 2011 geven het boek, meer nog dan in vorig werk, een droefenis die doorloopt tot in de ziel van de auteur. Van Heests werkwijze misleidt bewust: ondanks de komische toon en de ogenschijnlijke banaliteit heeft de schrijver een wereldbeeld geschilderd waarin eenzaamheid en onmacht tot echte vriendschap onvermijdelijk lijken. Evenals de romans is ook dit dagboek uitmuntende literatuur. Kleine druk. Sluit aan bij de romans 'De verzopen katten en de Hollander' en 'Pleun'.


Samenwerkingscollectie


Friso Lammertse.De Vermeers van Vermeegeren
De Vermeers van Van Meegeren / druk 1In 1937 kocht het Museum Boijmans van Beuningen te Rotterdam 'De Emmaüsgangers', een schilderij van Johannes Vermeer (1632-1675). Een jaar later werd de aanwinst, toen beschouwd als de 'Nachtwacht van Rotterdam', aan het publiek voorgesteld. Weer zeven jaar later gaf de Nederlandse kunstschilder en kunstvervalser Han van Meegeren (1889-1947) toe dat deze en andere Vermeers van zijn hand waren: een kunstfraudezaak van de eerste orde begon zich af te tekenen. Het bijna meeslepende relaas in deze geïllustreerde publicatie is deels vanuit de kennis van toen geschreven. Het maakt navoelbaar hoe een handvol experts -verblind door ambitie- de mist inging, iets wat vanuit het nu bezien onvoorstelbaar lijkt. Het boek behandelt eveneens de gebruikte trucs, materialen en vervalsingstechnieken -inclusief resultaten uit wetenschappelijk onderzoek- en besluit met een notenapparaat, literatuurlijst en index. Uitgave in de reeks Boijmans Studies, een reeks met wetenschappelijke publicaties van Museum Boijmans van Beuningen over de eigen collectie. Een gedegen en leesbare publicatie, geschikt voor een publiek uiteenlopend van kenners tot geïnteresseerden.


D.Kampman. Kritische beschouwingen over collaberatie
Kritische beschouwingen over collaboratie / druk 1Collaboratie in Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog is nog altijd een beladen begrip. Socioloog Dick Kampman, zelf een kind van 'foute ouders', geeft in deze studie een uitgebreide kritische beschouwing over dit onderwerp. Zijn onderzoek gaat uit van de gedachte dat in een selectie van de naoorlogse literatuur over collaboratie een beeldvorming over de collaborateurs tot uitdrukking komt, die nogal afwijkt van wat het feitelijke bronmateriaal laat zien. Na een theoretische inleiding vanuit sociologisch en filosofisch denken over stereotypering, ontleent hij passages aan de genoemde categorie literatuur op het terrein van geschiedenis, sociologie en essayistische literatuur. Centraal in de studie staat de rol van de leden van de Nationaal Socialistische Beweging in Nederland. De auteur tracht stereotypering te ontsluiten. Conclusies en resultaten worden in een nieuwe ordening samengevat. De studie wordt afgesloten met een poging om de uitkomst van de voorafgaande hoofdstukken te verbinden met een voorstel voor een vernieuwde theorie over collaboratie en aanverwante aspecten. De auteur concludeert dat collaboratie een paradoxale voortzetting is van vrije meningsuiting. Een bijdrage aan de discussie over collaboratie.


Jeugd fictie


Dodd, Emma . Jij
Jij...Lief, vierkant prentenboek waarin een papa- of mama-aap genegenheid en liefde betuigt aan een kind-aapje. De korte tekst op rijm geeft commentaar op wat er op de illustraties te zien is. Deze beslaan meestal twee naast elkaar liggende pagina's, een enkele keer zijn het twee aparte illustraties naast elkaar. Ze zijn op mat papier uitgevoerd in aquarel in gedempte kleuren (veel aardetinten), met stoere zwarte lijnen en accenten in glittergoud. De goed vertaalde tekst bevat woorden die niet alle kinderen al zullen kennen (kruin, streken, gefrons, warboel). Dit is echter geen bezwaar: de uitgave leent zich prima voor interactief voorlezen, waarbij meteen de woorden verduidelijkt kunnen worden. Het omslag is uitgevoerd in vrolijk oranje en groen met eveneens gouden accenten en toont twee apenkoppen. In dezelfde opzet verscheen 'Ik...'*. Vanaf ca. 3 jaar.


Ruiter, Elsbeth de . Wroooaaaaah!
Wroooaaaaah!Teuntje gaat met papa naar de dierentuin, ze kan amper wachten in de rij. Ze rent naar de leeuw in een kooi. De leeuw ligt stil: slaapt hij of is ie dood? Leeuwen zijn toch woest? Teuntje roept, kietelt de leeuw met een takje en petst hem op zijn billen. De leeuw brult en Teuntje en de leeuw krijgen een standje. Papa en de oppasser snappen er ook niks van! Teuntje en de leeuw brullen er op los. Bijzonder en mooi prentenboek. De sterke tekeningen zonder veel achtergrond zijn sterk verhalend en beslaan steeds twee pagina's. Anekdotische details verrijken de illustraties. De prent van de grote brul is een juweeltje: geschrokken vogels en mensen buitelen door de lucht terwijl Teuntje geniet. De bondige tekst staat in de illustraties. De auteur/illustrator ontving voor dit boek de Key Coloursprijs 2010. Een inspirerend beeldverhaal over de regels aan je laars lappen en lekker woest brullen. Wat erin zit, moet eruit. Voor bengels vanaf ca. 4 jaar.


Kemp, Anna . Echte neushoorns eten geen pannenkoeken
Neushoorns eten geen pannenkoekenHeb jij wel eens het gevoel dat je ouders niet luisteren? Dat heeft Maartje ook. Maartje zit aan het ontbijt als een enorme paarse neushoorn binnen komt wandelen. Ze waarschuwt haar moeder en vertelt het haar vader maar zoals altijd luisteren ze niet. De paarse neushoorn zit boven, in de tuin, op de wc en eet het liefst pannenkoeken. Als Maartje als verrassing naar de dierentuin gaat, blijkt dat er een grote paarse neushoorn wordt vermist die van pannenkoeken houdt... Geestig prentenboek, met een mooie draai aan het eind, van de auteurs van 'Honden doen niet aan ballet'*. De kleurrijke illustraties zijn levendig met speelse, krasserige lijnen en in gemengde techniek. De tekst staat in de prenten in een duidelijk lettertype. Bij uitroepen wordt een vetgedrukt, groot lettertype gebruikt of hoofdletters. Fijn prentenboek voor kleuters over fantasie en drukke ouders. Eerder werd de Engelse editie, 'Rhinos don't eat pancakes'**, aangeboden. Vanaf ca. 4 jaar.


Engelen, Theo. Ontsnapt!
Ontsnapt!Niels' vader is hoofdaanklager in een proces tegen Crombach, de leider van een misdaadsyndicaat. De zaak krijgt veel aandacht in de pers (radio, televisie, kranten). De bende van Crombach zit echter niet stil en stelt alles in het werk om het gezin van hoofdofficier Willems te bedreigen, onder druk te zetten en zelfs uit te schakelen. Op een dag ontploft er een bom in het huis van het gezin Willems. Er vallen gewonden en de gezinsleden worden per direct op geheime adressen ondergebracht. Niels wordt na een korte herstelperiode in het ziekenhuis op het vliegtuig gezet naar Californië, waar hij zal gaan wonen bij oom Peter. Vanaf dat moment zetten alle elementen van een goede thriller zich in werking: Niels wordt begeleid door infiltranten; de bende van Crombach blijkt een wereldwijd netwerk te hebben en deinst nergens voor terug. Deze vlot vertelde jeugdthriller kent een eigentijdse plot. Er komen veel beelden voorbij uit de reële wereld van misdaad, hoofdofficier van justitie, permanente beveiliging, dubbelspel, bedreiging, geweld en afpersing. Ook het politieapparaat en de gang door de instituties van de rechtbank komen realistisch aan bod. Een uitermate spannend en onderhoudend verhaal dat qua spanning past bij de eerdere titels van deze auteur. Vanaf ca. 11 jaar.


Glaser, Marianne . De Bokkenbrigade
De BokkenbrigadeMickey en haar vrienden redden op hun manier een mogelijk met de dood bedreigde geit (enge mensen hebben last van het gemekker). De kinderen verstoppen geit Jojo eerst op een bouwplaats en willen haar later naar het bejaardentehuis brengen waar een grote tuin is. De bejaarden zijn er voor, maar struikelen over nieuwe strenge regels. Op de bouwplaats kan Jojo niet blijven, want de bouwvak is voorbij en bovendien zwerven er een paar boeven rond. De verschillende verhaallijnen zijn goed te volgen en komen aan het einde op een wensvervullende manier bij elkaar. Subtiel worden enkele maatschappelijke problemen (huurachterstand, regels in het bejaardentehuis, dieren-in-nood) aangekaart via de ik-persoon Mickey: een daadkrachtig meisje dat zich hierbij betrokken voelt. De schrijfstijl is direct met veel dialoog, maar ook met heldere observaties van natuur en mensen, via de 'ogen' van Mickey (wel vreemd dat naar de geit steeds met 'hem' wordt verwezen). De apart getitelde hoofdstukken geven wat rust in de hoeveelheid gebeurtenissen en tekst. Er zijn geen tekeningen in het boek, behalve het geitje boven elke hoofdstuktitel. De illustratie op het omslag is grappig en aantrekkelijk. Geslaagd actieverhaal voor kinderen vanaf ca. 9 jaar.


Gregg, Stacey . Blaze en het gouden schild
Pony Club Geheimen - Blaze en het gouden schildIssie (13) en haar vriendinnen nemen deel aan een belangrijke ponywedstrijd. Issie is vastbesloten om met haar pony Blaze voor de overwinning te gaan. Dan wordt er met de uitrusting en de voeding geknoeid. Issie en haar vriendinnen besluiten om uit te zoeken wie de schuldige is. Haar vorige pony Mystic helpt haar hierbij. Deze verschijnt o.a. in haar dromen. Het verschijnen van Mystic is een fantasie-element, maar verder komt in dit paardenverhaal liefde voor paarden (het verzorgen, berijden etc.) op een realistische manier aan bod. Het boek is het tweede los te lezen deel in de serie 'Pony club geheimen'*, met uitdagende avonturen met paarden in de hoofdrol voor meiden met een vleugje romantiek. Het boek gaat over vriendschap en over de diepere band die je kunt hebben met een paard. Zelfs als het paard er niet meer is. Een paardenverhaal boordevol gevoelens, spanning en humor. Het boek is ingedeeld in hoofdstukken met groot gedrukte tekst en voorzien van een foto-omslag. Het verhaal is vlot en populair geschreven en zal paardenmeisjes zeker prikkelen. Vanaf ca. 10 jaar.


Hunter, Erin . Vuurproef
Vuurproef / 6 VuursterZesde deel in de spannende serie 'Warrior Cats'* over elkaar op leven en dood bevechtende kattenclans. Vuurster, de nieuwe leider van de DonderClan staat voor de bijna onmogelijke taak om zijn clan te verdedigen tegen de nietsontziende veroveringszucht van Tijgerster, ooit DonderClan (zie deel vijf) en nu de zich van alle (on)geoorloofde middelen bedienende, dood en verderf zaaiende leider van de SchaduwClan. Terwijl alle ontwikkelingen wijzen op een adembenemend bloedig treffen tussen de clan van Vuurster (die de WindClan aan zijn zijde weet) en de clan van Tijgerster (die de RivierClan aan zijn zijde weet), beslist het lot anders. Een spannende vertelling over macht, machtsmisbruik, leiderschap en eenzaamheid, clanorganisatie, mentorschap, zorgzaamheid, trouw en ontrouw, samenwerking en partnerschap en de negen levens van Sterkatten. Het gedrag van de kattenclans lijkt op het altijd maar weer op gebiedsuitbreiding, invloed uitoefenende, of op machtuitbreding gerichte gedrag van menselijk leiders. Wat die zienswijze betreft toont het schrijverscollectief dat schuilgaat achter de auteursnaam zich niet van zijn zonnigste kant. Maar het is een levensecht verhaal waarin veel te leren valt over leven en overleven, vriend- en vijandschap, wijsheid en leiderschap. Vanaf ca. 10 jaar.


Rood, Lydia . Kus me kus me niet
Kus me, kus me nietEen jaar uit het leven van de 11-jarige Marike, die naar de brugklas gaat en vijf geheimen met zich meedraagt, waardoor volgens haar vriendschap onmogelijk is. Een jaar lang speelt ze toneel om erbij te horen en pas als ze Samir leert kennen, beseft ze dat je pas echt geaccepteerd wordt als je jezelf bent. Bundel van de zes Marike-boeken uit de Vlinder-serie, eerder verschenen onder de titel 'De vijf geheimen van Marike'*. Heerlijk meidenboek vol herkenbare onderwerpen als verliefdheid, onzekerheid, uiterlijk, seks, erbij willen horen, veranderingen in je lijf etc. Met veel vaart en openheid geschreven. Nieuw aantrekkelijk foto-omslag. Een boek waar meiden vanaf ca. 12 jaar van zullen genieten en misschien iets van kunnen opsteken.


Lore, Pittacus . De kracht van zes
De Kracht Van ZesNu de drie oudste kinderen van de Garde zijn vermoord, is John (15) als Nummer Vier de volgende die risico loopt. Samen met Zes vlucht hij voor de FBI, maar ook voor hun moordende vijand: de Mogadoren. In Spanje wil Marina (Nummer Zeven) meer weten over haar afkomst van de planeet Loriën. De jongeren hebben elk een geheimzinnig kistje en zijn oud genoeg om hun kistje te openen. John en Marina vertellen in de ik-vorm en om de twee hoofdstukken wisselt het perspectief (herkenbaar aan de lettertypes). In hoofdstuk twintig komen de verhaallijnen bij elkaar en ontstaat er vaart en spanning. Daarvóór gaat het vooral over de vragen wanneer ze de kistjes kunnen openen en of de Mogadoren hen vinden. Tweede deel uit een serie. Het eerste deel, 'Ik ben Nummer Vier'*, is verfilmd. De auteur, pseudoniem van James Frey en Jobie Hughes, schrijft in het voorwoord dat het verhaal echt is. Frey is omstreden in de VS door een autobiografie met feitelijke onjuistheden. De lezers zullen echter slim genoeg zijn om te weten dat dit superspannende sf-verhaal fictie is. Vanaf ca. 15 jaar.


Jeugd non-fictie


Slee, Carry . Megacool opkikkerboek van Britt en Masja
Megacool opkikkerboek van Britt en MasjaRond Britt, de hoofdpersoon uit de serie 'Dat heb ik weer', is een doe-boek samengesteld om 'dipjes' of 'depri'-gevoelens te bestrijden. Allerlei 'opkikker' tips als troostrecepten, romantische kleurplaten, horoscopen, grappige testjes (Kun jij goed flirten?), een BF (Best Friend) spel, zijn aan elkaar gepraat met vlotte babbels van Britt. Woorden als hunk, mega, vet, egt en nix worden veelvuldig gebruikt. Het hoofdverhaal over de band van Britt waarbij een hond een belangrijke rol speelt, is van Carry Slee en de kleurplaten zijn getekend door kunstenares Masja van den Berg, die eerder een kleurboek voor tieners uitbracht. De inhoudsopgave geeft structuur aan de drukke pagina's met (eventueel zelf in te kleuren) zwart-wittekeningen, kaders en teksten. Bij het verzorgde, grote vierkante boek wordt een kleurplaat* op afficheformaat geleverd. Britt heeft een eigen website www.dathebikweer.com. De bezigheden van Britt, de geboden tips en het met een overdaad aan hedendaagse woorden doorspekte taalgebruik, heeft een hoog Hyves-gehalte en richt zich op meisjes van ca. 11 jaar en ouder. *wordt niet meegeleverd. Bevat een uit te knippen spel en zwart-wittekeningen die je eventueel zelf kunt inkleuren.


Carney, Elizabeth . Grote dierentrek : walvissen, gnoes, vlinders, olifanten en andere bijzondere beesten op pad
De grote dierentrekDeze oblong uitgave van National Geographic Junior over de dierentrek in het wild, gebaseerd op de tv-serie 'Great Migrations' (National Geographic Channel), bespreekt de trek van twaalf diersoorten. Olifanten, monarchvlinders, legermieren of potvissen, al deze dieren hebben hun eigen variant van het heen en weer migreren over de aarde. De dieren worden in korte hoofdstukken van vier pagina's besproken. De lezer krijgt eerst een of meerdere indrukwekkende kleurenfoto(s) ter grootte van een dubbele pagina. Vervolgens een introductie, een routekaart van de trek, een weetje en een aantal feiten zoals de gevaren, waarom de dieren deze reizen maken en hoeveel dieren er aan de reis meedoen. De tekst staat, in verschillende lettergroottes en -kleuren, steeds in drie kolommen verspreid over de dubbele pagina. De beknopte informatie is helder en alleen gerelateerd aan de dierentrek. Het boek sluit af met een nawoord van de filmproducent en voorbeelden van Nederlandse dierentrek. Er is wel een inhoudsopgave, maar geen register opgenomen. Een mooi educatief boek vol boeiende informatie en prachtige foto's. Voor kinderen van ca. 9 t/m 12 jaar. Een van de weinige recente jeugdboeken over de dierentrek.


Luisterboeken/Daisyrom/Hoorcollege


Dit wordt jouw jaar! / auteur en presentator: Ben Tiggelaar
Dit wordt jouw jaar luisterboekLuisterboek naar het gelijknamige boek*, ingesproken door de auteur. Centraal bij persoonlijke ontwikkeling staan de stellingen: 'richting + actie = succes' en 'experimenteren + evalueren = leren'. Volgens de auteur is succes alleen mogelijk als je heldere keuzes maakt (en formuleert) met betrekking tot doel en middelen en die ook uitvoert, en daarbij risico's neemt door nieuw gedrag op effectiviteit te testen. Inhoudelijk is er enige overlap met zijn bestseller 'Dromen, durven, doen' (2006)**, waarin de nadruk lag op het risico's durven nemen. In deze uitgave ligt de nadruk meer op het kiezen van doel en middelen. Daarvoor moet je weten, wat je wilt, wat je dierbaren van je verwachten, en ook weten waar je goed in bent (en erin geloven). Duidelijk legt de auteur uit dat leiding geven (koers bepalen) en management (uitvoeren) twee aspecten zijn van verandering die niet buiten elkaar kunnen. Duidelijk opgebouwd motiverend verhaal met veel praktische handreikingen om je werk- en privéleven aan te pakken. Voor een breed publiek.


DVD speelfilms


Irene Huss 2
Irene Huss - Seizoen 2Zes Zweedse televisiefilms uit 2011, gebaseerd op boeken van Helene Tursten. Hoofdpersoon Irene Huss (Angela Kovács) is rechercheur bij de politie in Göteborg en houdt zich met haar team bezig met het oplossen van geweldsmisdrijven. Huss is net veertig, energiek, geëmancipeerd en gelukkig getrouwd en volgt vaak haar intuïtie. Ook haar privézaken komen aan de orde, evenals maatschappelijke kwesties. De titels van de afleveringen zijn: The hidden watcher, The treacherous net, The man with the small face, Ring of silence, Protected by shadows en The hunted witness. Mark Moorman (Parool 21-6-'10) vindt de serie 'iets te glad', maar ook 'fraai gefilmd, met uitstekende acteurs'. Ab Zagt (Algemeen Dagblad 22-5-'10): '(...) Hoofdrolspeelster Angela Kovács, die eerder een bijrol vertolkte in de eerste Wallander-serie, weet van haar personage een vrouw te maken zonder opsmuk, kwetsbaar en soms onzeker over haar rol als moeder. (...)'


Midnight in Paris
Midnight In Paris (Dvd)Een romantische komedie uit 2010 van Woody Allen met in de hoofdrollen Owen Wilson (Hall pass; Marley & me) en Rachel McAdams (Morning glory). Opvallend in een kleine bijrol is Carla Bruni. Een aankomend schrijver is met zijn rijke verloofde en haar ouders op vakantie is in Parijs. Hij is meteen verliefd op de stad, maar twijfelt aan zijn uitgestippelde toekomst. Tot zijn verbazing en geluk belandt hij 's nachts in het Parijs van de jaren twintig van de twintigste eeuw en ontmoet mensen als Gertrude Stein, Luis Buñuel en F. Scott Fitzgerald. Erik Kroon (Telegraaf 15-9-'11) schrijft: '(...) fijne, genoeglijke vertelling, badend in het nostalgische licht van het verleden zoals we ons dat willen herinneren. (...)' Pauline Kleijer (Volkskrant 15-9-'11): '(...) Voor liefhebbers van zijn meer zwartgallige oeuvre is 'Midnight in Paris' wellicht iets te zoet. Ook wie heel wat verwacht van de ontmoetingen met culturele kopstukken als Hemingway en Picasso, komt bedrogen uit: ze vormen geestige intermezzo's, maar hebben verder weinig om het lijf. Allens nieuwste film is vooral een charmant, romantisch feestje; een ode aan een stad, en aan het leven, hoe lastig dat soms ook is. (...)' Genomineerd voor vier Golden Globes.


The adventures of Merlin
Adventures Of Merlin - Serie 2Seizoen 2* (2009) van de Britse avonturenserie met in de hoofdrollen voornamelijk onbekende jonge acteurs, waar onder Colin Morgan, Bradley James, Angel Coulby en Katie McGrath. In seizoen 1 is de jonge Merlijn aangekomen in de stad Camelot waar hij vanwege zijn magische krachten als leerling in dienst treedt bij hofchirurgijn Gaius. Bij toeval wordt hij dienstknaap bij de troonopvolger en toekomstig koning, de jonge en arrogante Arthur. Zijn mentor Gaius helpt hem om zijn magische krachten verder te ontwikkelen, hoewel koning Uther magie streng verboden heeft. Vaak zoekt Merlijn hulp bij de draak Kilgharrah. Andere personages zijn Morgana, pleegdochter van de koning en haar dienstmeisje Gwen. Merlijn beleeft spannende avonturen met gevechten, soms magie, humor en een klein beetje romantiek. Eric Koch (Telegraaf 15-8-'09) schreef over seizoen 1: '(...) De mooi aangeklede BBC-serie neemt tijd om op gang te komen, maar de realistische alledaagsheid van de legendarische figuren mengt zich wonderwel met de magische aspecten.' Uitgezonden door Zapp. Er zijn vier seizoenen gemaakt. Vanaf ca. 12 jaar.


Hoe overleef ik... 
Hoe Overleef IkNederlandse televisieserie gebaseerd de populaire jeugdboekenserie van Francine van Oomen. Al eerder werd de jeugdfilm 'Hoe overleef ik mezelf'*, geregisseerd door Nicole van Kilsdonk, uitgebracht. Deze televisieserie, onder regie van Remy van Heugten, bestaat uit twaalf afleveringen die wekelijks worden uitgezonden op Zapp vanaf 30 oktober 2011. Hoofdpersoon is de dertienjarige Rosa (deze keer gespeeld door Roos Wiltink). Zij beleeft elke aflevering een andere avontuur dat draait om een onderwerp waar zij erg tegenop ziet en dat ze weer moet zien te overleven. Zoals: mijn eerste schooldag, kleffe mensen, een vriendinnentest, een verhuizing, verliefd zijn, een fout vriendje, mijn eerste date. Op de website www.hoeoverleefik.avro.nl staan allerlei activiteiten. Vanaf ca. 11 jaar.


DVD non-fictie


Invisible worlds
Invisible WorldsBBC-documentaire in drie delen over de wereld die onzichtbaar is voor het menselijk oog. Dankzij hypermoderne apparatuur op het gebied van fotografie/film met een vertraging van 300x, microscopie, infrarood- en uv-lichtmeters kunnen wetenschappers dieper in de leefwereld om ons heen en in de ruimte waarnemen. Dit om ook het leven van ons te verbeteren, veiliger te maken (bv. het opsporen van kortsluitingen in hoogspanningskabels). De beelden zijn vaak verrassend en opzienbarend. Zo zijn o.a. te zien in deel 1: bliksemonderzoek; de vlucht van de vleermuis en de hommel; schokgolven van explosies; de verwoestende kracht van waterdampbellen. Deel 2: licht dat ons oog niet ziet maar o.a. insecten wel waarnemen, zoals de woelmuis en de bij die uv-licht zien; radiogolven, ook in relatie tot astronomisch onderzoek. Deel 3: de microwereld van plankton; mijten; sneeuwkristallen/lawines; het effect van een niesbui in een volle trein. Leerzame films met bijzondere beelden.


Bluray


Warrior
WarriorEen vechtdrama uit 2011 van Gavin O'Connor (Miracle; Pride and glory) met in de hoofdrollen Nick Nolte (Cape Fear), Tom Hardy en Joel Edgerton. Twee broers die van elkaar vervreemd zijn trainen zonder dat van elkaar te weten voor het zelfde toernooi in gokstad Atlantic City: een 'mixed martial arts'-toernooi (kooigevechten) met een hoog prijzengeld. De jongste is marinier en vraagt zijn vader, een gewelddadige ex-alcoholist, hem te helpen. De oudste broer is leraar en wordt getraind door een oude makker. Beide hebben hun eigen reden om aan het toernooi deel te nemen. De reacties zijn zowel postitief als negatief. Erik Kroon (Telegraaf 6-10-'11) ziet 'voorspelbare lijnen en beduimelde emotionele knoppen'. Belinda van de Graaf (Trouw 6-10-'11) ziet 'een prima sportspektakel', met weliswaar de nodige clichés en sentimenten, maar ook 'een soort oud-testamentische vertelling over verzoening, vergeving en wedergeboorte' en een 'prachtrol voor Hollywood-veteraan Nick Nolte'.


Games


Move fitness
Move Fitness (Playstation Move Required)Fitnessgames worden steeds populairder sinds het uitkomen van de Kinect voor de XBOX 360 en de Move voor de PlayStation 3. In dit dans- en fitnessspel combineer je verschillende oefeningen om je lichaam te trainen. Oefeningen bestaan o.a. uit: springen, basketballen gooien, kickboksen, ballen ontwijken, boksbal stoten, sparren en strekoefeningen. Het is daarbij uiteraard de bedoeling om het spel voor een langere periode te spelen, zodat de oefeningen resultaat hebben. Jouw persoonlijke trainer voorziet je van advies. Ook is het mogelijk met drie vrienden te spelen. Je speelt dan om de beurt om elkaars scores te verbeteren. Wel heb je twee Move-controllers nodig, in elke hand een. Een zeer aantrekkelijk spel om te sporten in je eigen huiskamer. PEGI: 12 jaar, geweld, online.


My fitness coach : get in shape
My Fitness Coach, Get In Shape WiiFitnessgames worden steeds populairder op de Wii. Natuurlijk zijn ook de normale controllers te gebruiken voor deze game, maar ook het Wii Balance Board kan gebruikt worden. In de game krijg je een virtuele persoonlijke trainer die je helpt je doelen te stellen en om deze uiteindelijk te behalen. Met door iedereen toegankelijke choreografieën die slechts een korte spelduur kennen wordt je aan de hand genomen, en worden je vorderingen en inspanningen allemaal geregistreerd. Wellicht is het minder een spel als een intensieve workout die je op verschillende manieren kunt samenstellen. Je coach houdt je bewegingen in de gaten en zorgt dat deze altijd correct uitgevoerd worden. Tel hier opzwepende muziek bij op, en je hebt een aardige fitnessgame die voor wat sportieve uurtjes garant staat.

0 reacties:

Collectieteam

Mijn foto
Provinciaal Collectioneren Utrecht
Het collectieteam bestaat uit elf medewerkers
Mijn volledige profiel weergeven

Volgers