donderdag 7 oktober 2010

Highlights week 38

 Volwassenen fictie

Linda Chaikin. Geliefd door Eden
Eden, een jonge verpleegster, wordt herenigd met haar vader, die aan de leiding staat van een medisch team dat op zoek is naar het geneesmiddel voor de ziekte lepra. Om zijn respect te winnen, besluit ze zich aan te sluiten bij het team. Haar verloofde Rafe kan zich totaal niet in Edens beslissing vinden, omdat hij de missie te risicovol vindt voor haar gezondheid. Hun verhouding wordt nog meer op het spel gezet wanneer Eden een baby in quarantaine moet brengen, die gevonden is door Rafe en inmiddels door hem wordt verzorgd als zijn eigen zoon. Deze historische roman, die zich afspeelt in het Hawaï tegen het einde van de 19e eeuw, is beeldend en meeslepend geschreven. De thema's politiek, geloof en liefde zijn in het verhaal ruim vertegenwoordigd. De auteur is trouw gebleven aan de rijke historie die het eiland Hawaï kent en heeft daarbij ook een lijst van historische personages, een verklarende woordenlijst en een plattegrond van het eiland toegevoegd; verder bevat het boek ook een stamboom van de fictieve families Derrington en Easton. Eerste deel van een trilogie; het verhaal is overigens goed apart leesbaar. Eerder schreef de auteur een trilogie die zich afspeelt in Zuid-Afrika. Paperback met kleine druk. Geschikt voor een breed, wat ouder, vrouwelijk lezerspubliek. 7 Daniela Koelema

Karin Fossum. De waarschuwer
Tiende psychologische thriller van de Noorse schrijfster met de sympathieke inspecteur Konrad Sejer in de hoofdrol. In deze roman krijgt hij samen met zijn jonge assistent James Skarre te maken met een ongewoon misdrijf. In een rustig Noors stadje worden de mensen opgeschrikt door een aantal afschuwelijke, misselijk makende grappen, die het leven van de slachtoffers drastisch op z'n kop zetten. De grappen zijn het werk van een 17-jarige jongen, die een hekel heeft aan zijn zwaar alcoholistische moeder en zich wreekt op mensen, die het prettig hebben in de wereld. Uiteindelijk loopt er iets gruwelijk mis, maar er blijft twijfel, wie daarvoor verantwoordelijk is. Dit is geen normale politieroman, waarin een misdrijf wordt opgelost, maar een psychologisch verhaal over verwaarlozing en eenzaamheid. De schrijfster maakt ook duidelijk, hoe gemakkelijk normale mensen door onverwachte, nare gebeurtenissen het vertrouwen verliezen en de angst toelaten. De verschillende karakters zijn heel geloofwaardig en menselijk neergezet. Een vlot leesbaar aangrijpend verhaal voor een groot publiek. Paperback met normale druk. 8 Ria Scholten-Boswerge

Heather Gudenkauf. In stilte gehuld
Om en om wordt vanuit het standpunt van zes hoofdpersonen verteld hoe op een heel vroege ochtend in augustus twee hechtbevriende Amerikaanse meisjes van zeven jaar verdwijnen. Calli Clark, kind van een spontane, vrolijke moeder en een drankverslaafde vader die met drank op vaak agressief is, praat sinds een traumatische ervaring op haar vierde niet meer, vriendin Petra is meestal haar stem. Petra Gregory is enig kind van een hoogleraar economie en zijn veel jongere vrouw. Petra's vader ontdekt dat ze weg zijn en belt hulpsheriff Louis, een oude vlam van Calli's moeder en dan start een grootschalige zoektocht. Als eerst Calli en dan Petra zijn gevonden, is de vraag: zal Calli praten over wat ze heeft gezien? Dit debuut van de Amerikaanse alfabetiseringspecialist was een bestseller in de VS. De uitstekend opgebouwde, goed vertaalde roman heeft vaart, verdiept zich in de korte hoofdstukken erg goed in de psyche van de twee meisjes en hun familie, is spannend en neemt een verrassende en ook logische wending. Paperback met normale druk. 8 Drs. Madelon de Swart

Loes den Hollander. Vluchtgedrag
Lotte Vondel, ik-figuur, vormt samen met haar man Jan het succesvolle schrijverskoppel Jalot en lijkt haar leven aardig op orde te hebben. Maar vanaf het moment dat Jan haar verlaat voor een ander loopt alles mis. Ze blijkt zwanger zonder dat ze zich herinnert met iemand gevreeën te hebben. Ook worden mensen uit haar naaste omgeving vermoord of mishandeld. Als ze er uiteindelijk achter komt wie haar dit aandoet, durft ze zich niet te verzetten omdat ze zelf een geheim met zich meedraagt. Deze ingrediënten leveren een pageturner op die steeds weer een andere onvoorspelbare wending krijgt en daardoor blijft boeien vanaf het intrigerende begin tot aan de verrassende ontknoping. Doordat de schrijfster de onvoltooid tegenwoordige tijd hanteert, wordt de lezer meegezogen in de gevaarlijke vicieuze cirkel waarin Lotte verkeert. Het tiende boek van deze auteur die pas sinds 2001 publiceert en inmiddels een groot lezerspubliek aan zich heeft weten te binden. Ook nu is ze er weer in geslaagd een meeslepende vrouwenthriller te schrijven. Paperback met ruime bindmarge, vrij kleine druk. 9 Roelie Prins-Meijer

Faye Kellerman. De blinde man
Als een blinde man in de rechtbank een gesprek opvangt over de moorden op een rijk gezin die haar man onderzoekt, raakt Rina, de echtgenote van inspecteur Peter Decker, bij de zaak betrokken. Peter zoekt zowel in de familie zelf als bij de vreemde groep gewapende bewakers van het landhuis van de gedode zakenman (verscheidene van deze bewakers zijn ex-gevangenen). Als het net zich om de moordenaars sluit, proberen zij de getuigen te doden en komt ook het leven van Rina, die juryplicht heeft, in gevaar. Nieuwste deel uit de serie over het joodse gezin Decker waarin traditiegetrouw niet alleen een moordonderzoek centraal staat, maar ook het huiselijke leven van de Deckers met hun joodse rituelen. Valkuil bij zo'n vast stramien is dat de verhalen weliswaar onderhoudend, maar niet altijd even verrassend zijn. Het laatste geldt voor dit verhaal, een dertien in een dozijn vertelling dat nogal voorspelbaar en stroperig verloopt en aan het einde zelfs wat wordt afgeraffeld. Het taalgebruik is niet moeilijk, de karakters bekend en sympathiek waardoor er een vaste doelgroep is voor deze reeks die al vele jaren loopt. Paperback met vrij kleine druk. 7 Mac Steenaart

Mario Vargas Llosa. Wie heeft Palomino Molero vermoord?
Twee gebundelde romans waarin brigadier Lituma de verbinding vormt. In de eerste lost hij de moord op een dienstplichtige bard op, Als 'dank' voor de oplossing van de zaak wordt Lituma overgeplaatst naar een gehucht in de Andes. In deel twee wordt hij op die post geconfronteerd met drie mysterieuze verdwijningen. Hoewel ze in 'bevrijd' gebied zijn, blijken de strijders van Sendero Luminoso daar niet de hand in te hebben. De Peruaanse schrijver (1936) is een van de belangrijkste Spaans-Amerikaanse auteurs naast Allende en Marquez. Recente bestsellers zijn 'Het feest van de bok' en 'Het ongrijpbare meisje'. Niets is wat het lijkt in deze twee romans. Wat lijkt te gaan over crime passionel in de eerste roman, blijkt op een dieper niveau de donkere kant van de mens in Peru te tonen, inclusief racisme. In het vervolg blijkt onder de moderne westerse beschaving een totaal andere rituele wereld verborgen te zitten, waarin mensenoffers moeten worden gebracht om moeder natuur gunstig te stemmen. Beide boeken zijn een genot om te lezen, waarbij spanning en humor in evenwicht zijn. Paperback; kleine druk. 6 Drs. Michael A. Vissers M.Ed.

Volwassenen non-fictie

Scott O. Lilienfeld. De vijftig grootste misvattingen in de psychologie
In vele populaire bronnen over psychologie, van boeken tot en met internet, staan allerlei mythen en misverstanden. Deze wijdverbreide opvattingen zijn in tegenspraak met de uitkomsten van psychologisch onderzoek en andere opvattingen zijn overdrijvingen of verdraaiingen van beweringen die een kern van waarheid bevatten. Na een overzicht van de omvangrijke wereld van de populaire psychologie en een beschrijving van de tien belangrijkste bronnen van deze mythen, worden vijftig algemeen bekende misvattingen behandeld. Bij elke misvatting wordt aangegeven wat de gangbaarheid bij het grote publiek is, worden illustratieve voorbeelden gegeven en worden mogelijke bronnen genoemd. Vervolgens wordt met behulp van resultaten van psychologisch onderzoek aangegeven wat wel waar is. Elk hoofdstuk eindigt met een lijst van andere misvattingen die nader onderzocht zouden moeten worden. Voor een breed publiek, zowel voor studerenden als geïnteresseerde leken, geschreven boek dat mede door de heldere taal en alle herkenbare voorbeelden een bijdrage levert aan de demythologisering.

Norman Mailer. Moonfire
Het werd de belangrijkste gebeurtenis van de 20e eeuw genoemd: de landing van twee astronauten op de maan op 20 juli 1969. Meer dan tien jaar werd eraan gewerkt, door zo'n 400.000 mensen, de totale kosten waren $24 miljard en miljoenen mensen over de hele wereld volgden de reis. Norman Mailer werd in die tijd door het blad Life gevraagd verslag te doen van deze historische maanreis. Dit verslag, waarin hij op onnavolgbare wijze ingaat op de euforie, de techniek en de culturele en filosofische betekenis van deze belangrijke gebeurtenis, wordt nu gecombineerd in deze schitterende uitgave in groot formaat met honderden spectaculaire en soms niet eerder gepubliceerde foto's uit de archieven van de NASA, tijdschriften en collecties van privé-personen.

A.Mills.Bedreigde Dieren
Een kleurrijk en informatief overzicht op groot formaat van diverse bedreigde diersoorten. Het boek beperkt zich tot de gewervelde dieren waarbij voornamelijk zoogdieren en vogels worden behandeld. In de inleiding wordt kort ingegaan op het ontstaan en het verdwijnen van soorten op aarde. Daarnaast worden summier termen als evolutie, genetische drift en genetische flessenhals behandeld en de factoren die een rol spelen bij de uitroeiing van diersoorten. Vervolgens worden per afzonderlijke klasse (vissen, amfibieën, reptielen, vogels en zoogdieren) verschillende families en bijbehorende soorten beschreven, waarbij de auteurs ook ingaan op de reden van de bedreiging of achteruitgang. Hierbij wordt aanvullend specifieke soortinformatie verschaft waardoor de verschillende hoofdstukken 'body' krijgen. Afsluitend wordt in tabelvorm een overzicht gegeven van de bedreigde diersoorten uit de hele wereld alsmede een verklarende woordenlijst. Het boek is voorzien van honderden schitterende kleurenfoto's met informatieve bijschriften. Ook geschikt als naslagwerk voor bijv. de bovenbouw van het voorgezet onderwijs. Met register.

Allen Parton. Een held van een hond
Een eigen pagina op Wikipedia, tal van onderscheidingen, internationale media-belangstelling, een documentaire, en een film in de maak. Dat is niet voor iedere hond weggelegd. Labrador Endal is ook niet zomaar een hond. Als hij als hulphond in het leven van zijn baasje stapt, gaat de zon langzaam weer schijnen. Door een ongeluk tijdens de Golfoorlog heeft Allen Parton ernstig letsel opgelopen, met grote gevolgen, fysiek en mentaal. Allen is blijvend gehandicapt, heeft geheugenverlies, geen empathie meer voor zijn naasten en ziet het leven somber in. Zijn gezin is totaal ontwricht. Endal geeft zijn baasje weer bewegingsvrijheid, zelfvertrouwen en leert hem voelen wat houden van is. De strijd, het verdriet, Endals heldendaden en het veranderingsproces daarna, zijn in dit boek - door zijn baasjes Allen en Sandra - aangrijpend en aandoenlijk verwoord, ieder vanuit eigen perspectief. Een waargebeurd verhaal dat makkelijk leest en veel hondenliefhebbers zal aanspreken. Met katern kleurenfoto's.

Samenwerkingscollectie

Als muren konden praten: bijzondere gebouwen
Dit boek gaat over het behoud van Friese monumentale gebouwen door ze een nieuwe functie te geven. Het oude Beursgebouw in Leeuwarden is nu bijvoorbeeld de Openbare Bibliotheek. Ook de volgende projecten worden uitgebreid behandeld: de Blauwe Stoep, het Post- en Telegraafkantoor, Ossekop 11 en de Blokhuispoort in Leeuwarden; de Sint Johannes de Doperkerk in Huizum; het raadhuis in Raerd; Walburga State in Sexbierum; Epema State in Ysbrechtum; de Stoomzuivelfabriek Hemelum; De Eendracht in Burdaard; het Karmelklooster in Drachten; de Pleats in Burgum; It Ponkje van Woudsend; de Landbouwwinterschool in Dokkum; de vuurtoren van Harlingen; de Sneker watertoren; de Factorij in Franeker; Zuivelfabriek Freia en El Dorado in Veenwouden. Daarnaast geven architecten en vaklieden uit de restauratie- en renovatiebouw hun visie op de dilemma's waarmee zij te maken hebben. Met inleiding van schrijver en radiopresentator Klaas Jansma. Aardig boek over architectonische recycling, voor een ruim publiek.

Rudi Jansma. Handboek Hindoeïsme
Hindoeïsme is een religie die ontstaan is uit de Indiase Vedische (kennis) traditie. De zogenaamde 'Veda's' bevatten de fysische en metafysische kennis van het heelal. De bevrijding van illusies en het bereiken van het Goddelijke is het uiteindelijke doel. Achthonderd miljoen mensen zijn hindoe. Geweldloosheid, een aards leven en vegetarisme vormen de peilers en belangrijkste levenshoudingen van de hindoe. Er is een God en dat is Brahman: het 'ene'. Uit Brahman komt alles voort, in Brahman bestaat alles en tot Brahman keert alles terug. In het hindoeïsme zijn er vele goden, maar ze zijn slechts aspecten van Brahman. Men gelooft in Samsara, die de cyclus van geboorte en dood vormt, in Karma, dit vormt de oorzaak en het gevolg van acties in het leven en men gelooft in geweldloosheid en onsterfelijkheid. De auteur woont en werkt in India. Teksten worden in cursief weergegeven. Bevat onder andere; kleurenfoto's van heiligen en symbolen, de festivals en hun betekenissen, uitspraken van wijzen binnen het hindoeïsme, afbeeldingen van Avatara's en een uitgebreid register. De auteur, die een proefschrift schreef over universele filosofische en ecologische begrippen, werkt al jaren in India. Het meest complete boek over het hindoeïsme, goed toegankelijk.

Jeugd fictie

Gillingham, Sara . Bij mij thuis in de vijver
Een visje laat zien wat hij allemaal doet en ziet in zijn vijver, maar ook wat hij het fijnste vindt. Een eenvoudig, lief boekje met als hoofdfiguur een klein gekleurd vilten visje. Vierkant, hardkartonnen prentenboek met twee afgeronde hoeken; uit de pagina's en het omslag is een ovaal in de vorm van een vijver gestanst, dat naar achteren toe steeds kleiner wordt, waarin een vilten visje, een vingerpopje, te zien is. In de achterpagina is een klein gaatje waarin een vinger past om het visje te laten bewegen. Op de rechterpagina staat steeds een eenvoudige regel tekst. De bijpassende illustraties zijn spreads, sfeervol en zachtgekleurd; er is een gemengde druktechniek gebruikt. De illustraties versterken de tekst. Deel uit een vierdelige serie boekjes, bedoeld voor kinderen vanaf ongeveer 1,5 jaar om samen te bekijken.

Kemp, Anna . Honden doen niet aan ballet
Roef is niet zoals andere honden. Hij houdt niet van hondendingen, maar wel van ballet. In zijn hart is hij een prima ballerina. Hij volgt zijn bazinnetje (ik-figuur) dan ook stiekem naar balletles, maar de balletjuf zet hem aan de deur: honden doen immers niet aan ballet. Roef is erg verdrietig: hij eet niet meer en slaapt niet meer. Wanneer zijn baasje naar een dansvoorstelling gaat, volgt Roef haar weer. En gelukkig maar. De prima ballerina struikelt en valt, maar Roef staat klaar om de voorstelling te redden. Zal hij erin slagen om het kritische publiek voor zich te winnen? Roef is een hond die kinderharten zal doen smelten. Hij is leuk en grappig, danst in een roze tutu de ziel uit zijn lijf en jaagt zijn dromen na, ook al vindt de rest van de wereld hem niet normaal. De prenten bij dit mooie verhaal zijn kleurrijk (veel roze) en expressief en zitten vol details die de aandacht vasthouden. De korte tekst laat zich goed voorlezen. Schitterend afgewerkte vormgeving. Een prentenboek om keer op keer te lezen of voor te lezen. Vanaf ca. 4 jaar.

Marcolin, Marina . Aan de andere kant van de zee
Luuk woont met zijn vader in een vuurtoren. Hij speelt op het strand met dat wat de zee aanspoelt en vraagt zich af wie er aan de andere kant van de zee woont. Via flessenpost probeert hij contact te krijgen en pas na een heel lange tijd komt hij te weten wie daar, in Engeland, woont. Hij leert zelfs wat Engelse woorden. Een schilderachtig, oblong prentenboek over ontdekken, geduld, vertrouwen, volharding en vriendschap. De meestal twee paginagrote aquarellen geven mooie, soms wat dromerige, sfeerbeelden van het leven bij zee, waarbij de warme zand- en blauwkleuren overheersen en op vreemde plaatsen vissenvormen te zien zijn. Door het gebruik van losjes neergezette contourlijnen is er ook de nodige stevigheid. De tekst staat goed leesbaar in of naast de tekening, waarbij je vanzelf uitgenodigd wordt om ook enkele Engelse woorden te leren. Vanaf ca. 5 jaar.

Mitton, Tony . Ridder Lolbroek
Ridder Lolbroek ziet eruit als elke dappere ridder in zijn maliënkolder, met schild en zwaard. Maar deze ridder bestrijdt een vreselijke draak, een boze reus en een kwaadaardige heks op zijn eigen manier: met de slappe lach. Geen vijand kan zijn onbedaarlijke lachbuien weerstaan. Bovendien vindt Ridder Lolbroek in de toren van de heks net zo'n giebel als hijzelf. Een jolig prentenboek met geestige en kleurige illustraties in pen/inkt/verf. De prenten zijn afwisselend paginagroot dan weer passend in onderdelen overgenomen uit middeleeuwse handschriften zoals de vierpas, kaderversieringen en versierde kapitalen. De tekst op rijm staat tussen de illustraties in wisselende lettergrootten; het rijmwerk is niet bijzonder. Mooie druk met harde kaft, op voor- en acherplat goudgele gekrulde ranken tegen een rode achtergrond. De auteur schreef ook een vierdelige serie ('Machtige Machines') voor peuters. Een vermakelijk prentenboek vooral dankzij de illustraties. Vanaf ca. 4 jaar.

Pearson, Mary E. Mijn bavianenhart en andere leugens
De 17-jarige Destiny (ik-figuur) 'hopt' al sinds haar zevende van de ene naar de andere kostschool. Destiny die niet in toeval gelooft en gek op cijfers is, besluit 19 oktober uit te roepen als de dag van de 'rechtvaardigheid' door samen met drie vrienden in een gejatte auto een 'roadtour' te maken. Zijn deze dag en de afloop toeval of niet? In eerste instantie leest het boek als een gewone tienerroman, maar gaandeweg het verhaal komen stukjes en beetjes van de echte Destiny naar voren en leer je iemand kennen, die zich onder geen beding wil binden aan iets of iemand, bang om teleurgesteld te worden. Het einde is ronduit verrassend, maar vult perfect de vragen rondom het gedrag van Destiny en haar vrienden in. Vlot leesbare tekst. Van de auteur verscheen eerder 'Het leven van Jenna Fox'*. Prima uitgewerkt verhaal over een thema waarover niet echt veel geschreven is en dat zeker een aanbeveling waard is. Vanaf ca. 14 jaar.

Jeugd non-fictie

Parker, Steve . Alles over techniek
In acht overkoepelende hoofdstukken komen verschillende facetten van de techniek aan de orde. Onderwerpen uit de industrie, de medische wereld, de sport, communicatie, fun en games, thuis, kracht en snelheid en het heelal vormen de inhoud van dit kloeke boek. Uitgelegd wordt dat we in een tijdperk leven waarin er sprake is van een technologische revolutie. De ontwikkelingen gaan in een razendsnel tempo en de vraag wordt beantwoord wat de verwachtingen zijn voor de toekomst. Natuurlijk is het onmogelijk om over zo'n uitgebreid onderwerp volledig te zijn. Per hoofdstuk worden enkele items besproken en dan nog zeer summier. Vele foto's, tekeningen en schematische voorstellingen zorgen voor visuele ondersteuning bij de tekst. De vormgeving oogt in het begin wat rommelig, maar doordat de verschillende lettertypes en bladindeling consequent worden weergegeven, krijg je toch wel een gestructureerde bladindeling. De uitleg over de diverse technische onderwerpen is duidelijk, maar niet altijd even gemakkelijk. Moeilijke woorden worden meestal eerst uitgelegd. Bovendien is er een verklarende woordenlijst en een register. Deze aantrekkelijke uitgave heeft het karakter van een encyclopedie, waarin vooral veel weetjes staan. Het kan bijdragen tot interesse voor techniek. Vanaf ca. 9 jaar.

Jones, Rob Lloyd . Meer weten over beroemde gebouwen
Uitgave met hardkartonnen bladzijden over beroemde gebouwen in de wereld. Enige wonderlijk mooi gelukte voorbeelden uit de architectuur door de eeuwen heen passeren de revue. Er is aandacht voor geschiedkundig belangrijke bouwwerken, maar ook voor kerken en moskeeën, paleizen en kastelen, gevangenissen, operahuizen en theaters, musea en wolkenkrabbers. Zo zwerft de kijk-lezer van piramide naar toren van Pisa, van het paleis van Versailles naar de Tower van Londen, of van het Empire State Building naar de Eiffeltoren. Bijzonder is ook de Sultan Ahmetmoskee (Istanbul) en het Himejikasteel (Japan). Bij elk voorbeeld is er informatie over typische kenmerken, vormgeving, historische details, bouwaspecten, gegevens over gebruik en omvang. In de kartonnen pagina's zitten tal van klepjes verwerkt (en soms zelfs een klepje ónder een klepje), waardoor er niet alleen kennisgemaakt kan worden met de buitenkant van een gebouw, maar ook met details over de binnenzijde. Uitnodigend boek dat besluit met een uitklappagina over fenomenale wolkenkrabbers en nog meer beroemde gebouwen. Er zijn veel kinderen die grote interesse hebben in ruimtelijk-esthetische vormgeving. Voor die kinderen is deze prachtig uitgevoerde, maar enigzins kwetsbare, uitgave. Vanaf ca. 8 t/m 10 jaar. Enigszins kwetsbare uitgave door vele flapjes. Tekst en illustraties beginnen/eindigen op de binnenkant van het omslag

Wie . Wie heeft hier met verf lopen smijten
Ted van Lieshout, fervent pleitbezorger voor de betere (jeugd)poëzie, heeft in dit derde poëziespektakel bijna 150 gedichten verzameld. Het tweede deel 'Ik wil een naam van chocola'* is bekroond met een Vlag en Wimpel. De meeste uiteenlopende onderwerpen komen aan bod; ze zijn enigszins gerubriceerd. Vele prominente dichters en schrijvers werkten mee, zoals Joke van Leeuwen en Bart Moeyaert. De titel - evenals het omslag (een verfspetterende bonte vogel) - is een mooie metafoor voor de vele kleurrijke schilderijen in woord. Strofe van het eerste gedicht (van Tim Gladdines) is treffend voor deze bundel: 'Huis van woorden, dak van taal, lees maar lang en wees gelukkig'. Smaakvol vormgegeven in zwart en blauwtinten. Soms oogt deze combinatie somber. Op een viertal momenten worden de gedichten onderbroken. De illustratoren (29 in getal, met ook veel bekende namen, maar eveneens ontluikend talent) verhalen over hun liefde voor gedichten, hun favoriete kleur, hun werkwijze en stellen zich voor via miniportretjes. Deze bundel, die binnen het thema van de Kinderboekenweek 'beeldtaal' past, is voor jongeren vanaf ca. 10 t/m 14 jaar.
Thema Kinderboekenweek 2010. *2009-20-1869 (2009/42). Zelfde hoge kwaliteit als de eerste twee bundels. 6

Luisterboeken

Het grote Sinterklaas versjes en verhalenboek
2010-38-279 Luisterboek om helemaal in de stemming voor Sinterklaas te komen. Bas kan niet slapen. Vanwege morgen. Dan komt Sinterklaas. Hij heeft het Piraat, Muis en Beer vanavond uitgelegd. Zijn knuffels luisterden met open mond. Bas legde alles uit, over Sinterklaas en de Zwarte Pieten, de stoomboot en alle pakjes. De auteur schreef ontroerende, spannende en vrolijke sinterklaasverhalen, die afgewisseld worden met bekende sinterklaasliedjes. Jeroen Kramer, de vrolijke verslaggever uit het Sinterklaasjournaal, leest de verhalen. De liedjes worden gezongen door (stem)actrice/presentatrice/zangeres Julika Marijn. De verhaaltjes en liedjes komen uit het gelijknamige boek*, dat verscheen in 2009. * 2009-2629-58 (2009/48). Sinterklaas. Naar uitgeversinformatie. Wordt niet opnieuw aangeboden. Release oktober 2010 VOA Redactie

DVD speelfilms

Win/win
2010-38-305 Nederlandse speelfilm uit 2010, debuutfilm van Jaap van Heusden. Met Oscar Van Rompay, Halina Reijn, Leon Voorberg en Hans Kesting. Als de 24-jarige Ivan tijdens de financiële crisis in 2008 een bliksemcarrière maakt in de dealing room lijkt alles hem voor de wind te gaan. 's Nachts slaapt hij echter niet meer en de eenzaamheid slaat toe. De pers is positief. Jann Ruyters (Trouw 20-5-'10): 'Regisseur Van Heusden (...) bewijst met zijn speelfilmdebuut Win/win opnieuw dat hij een mooie, verwonderde blik op de wereld in treffende beelden weet te vertalen.' Dana Linssen (NRC 19-5-'10) geeft 3 (van 5) balletjes: 'Van Heusden verschaft ons inzicht in de kick en de verslaving van succes. Dankzij het beeldend vermogen van Van Heusden en het ingeleefde en intelligente spel van Oscar van Rompay als Ivan en Phi Nguyen als de mysterieuze Paul stijgt Win/win uit boven z'n soms wat naïeve rechttoe-rechtaan-scenario en productionele oorsprong als telefilm.' Rick de Gier (VPRO Gids nr. 20, 2010) geeft 4 (van 5) sterren: 'Prachtig in beeld gebracht, subtiel verteld, rake dialogen - een sterk bioscoopdebuut (...)'. Kijkwijzer: niet vermeld. Wordt niet opnieuw aangeboden. release: 18-10-'10 VOA Redactie

DVD non-fictie


2010-38-309 Het maritieme evenement SAIL Amsterdam wordt sinds 1975 elke vijf jaar gehouden in het Amsterdamse havengebied. Op en rond het IJ geven een indrukwekkende vloot van tall ships, varend erfgoed, moderne schepen, marineschepen en replica's acte de présence. Dit dvd-pakket geeft een overzicht van hoogtepunten uit voorgaande jaren tot en met 2005. Zo bevat dvd 1 bijvoorbeeld beelden van Tall ship races zoals de Cutty Sark Tall Ships Race uit 1980 en de race van oude zeilschepen van Londen naar Amsterdam in 1985. Verder uitgebreide impressies van de SAIL-IN parades uit de verschilllende jaren. Dvd 2 bevat beelden van de pieremachocheltochten en spiegelgevechten, portretten van verschillende schepen, overzichten van het admiraalzeilen en de vlootschouwen en nog meer impressies van de SAIL-IN Parades met imposante schepen als de Amerigo Vespucci, de Sedov en de Stad Amsterdam. Als bonusfilm is toegevoegd een impressie van de allereerste editie van SAIL in 1975. Kijkwijzer: alle leeftijden. Redactie

Bluray

2010-38-321 Britse biopic uit 2009 van Michael Hoffman, met Helen Mirren en Christopher Plummer in de hoofdrollen. Verder spelen mee James McAvoy, Anne-Marie Duff e.a. Vertelling over het latere leven van Leo Tolstoy en zijn vrouw die hem dertien kinderen schonk. Leo Tolstoy, schrijver van meesterwerken als Oorlog en vrede en Anna Karenina, en zijn vrouw hebben een innige liefdesrelatie ondanks hun afwijkende idealen. De pers is positief tot zeer enthousiast. André van Waardenburg (NRC 24-2-'10) geeft 3 (van 5) balletjes: 'Alle acteurs spelen vet aangezet, waardoor het toch al melodramatische gegeven wel erg uitgemolken wordt.' Ab Zagt (Algemeen Dagblad 25-2-'10) geeft 4 (van 5) sterren: 'Het spel van Mirren en Plummer is grandioos en een acteerduel op het hoogste niveau!.' Barbara Plasmans (Movie2movie,i) geeft zelfs alle 5 sterren: 'Wat een stijve film had kunnen worden over het laatste jaar uit het leven van de wereldberoemde Russische schrijver, is door Michael Hoffman omgetoverd in een krachtig, explosief drama vol humor en subtiliteiten.' Kijkwijzer: 6 jaar, angst. Zie ook rubriek Dvd. Wordt niet opnieuw aangeboden. release: 13-10-'10 VOA Redactie

Games

2010-38-272 Scooby Doo en zijn vriend Shaggy laten de harten van de liefhebbers van de tekenfilm sneller kloppen. Het zijn dan ook de fans van de tekenfilm die deze game echt zullen waarderen. Een minpuntje is wellicht het ontbreken van een duidelijke verhaallijn. In de tekenfilms bestaat de rode draad altijd uit Scooby en zijn vrienden die een mysterie rond enge monsters moeten oplossen, waarbij die enge monsters achteraf altijd slechte mannen blijken te zijn die in pakken rond lopen. In de game is dat niet zo. Je kunt als speler in de huid van de verschillende personages kruipen en al spelend de slechteriken van je af meppen. Ieder personage heeft zijn eigen vaardigheden, waarbij het bemachtigen van vermommingen met speciale krachten een leuke draai geeft aan het spel. Vanzelfsprekend zijn de levels allemaal eng op een manier zoals we die kennen vanuit de tekenfilms met enge kermissen en griezelige kastelen. Het spel leent zich uitstekend voor de Wii en geeft de spelers de mogelijkheid van "pick-up-and-play"; door een Wiimote te pakken kan iedereen vanaf elk punt meedoen met een co-op spel en er ook weer uitstappen wanneer hij wil. Een leuk spel voor ouders en kinderen. V/J-aanbieding. PEGI: 7 jaar, geweld, angst. TGS.eu
Scooby-Doo
The last station

0 reacties:

Collectieteam

Mijn foto
Provinciaal Collectioneren Utrecht
Het collectieteam bestaat uit elf medewerkers
Mijn volledige profiel weergeven

Volgers