donderdag 7 oktober 2010

Highlights week 39

Volwassenen fictie

Gerritsen, Esther. Superduif
Als enig kind van oude, erudiete ouders is de elfjarige Bonnie Mol uit Haarlem een ouwelijk meisje, dat uitsluitend oorlogsboeken leest. Het leven valt haar zwaar, elke dag wordt ze huilend wakker en wil ze haar bed niet uit. Vriendschap met de vrolijke Ine zet de deur naar een normaal, lichter leven op een kier en biedt Bonnie de kans haar vleugels uit te slaan. Maar eigenlijk is het al te laat. Prachtig van binnenuit (ik-stijl) geschreven 'psychische' worsteling van een meisje in de laatste klas van de basisschool en de brugklas van de middelbare school. Buitengewoon invoelend en gevoelig, en daarmee sterk ontroerend verhaal, een ziektegeschiedenis. Het doet denken aan 'Vanwege een tere huid' van Anton Koolhaas. Wisselen daar dieren- en mensenverhaal elkaar af, in Superduif zijn de twee verhaallijnen harmonieus geïntegreerd. Mensen hunkeren naar lichamelijk en geestelijk contact, maar de afloop is tragisch. Vierde roman van de auteur (1972) die zich hiermee definitief in de kopgroep van de Nederlandse literatuur vestigt.

Giphart, Karin. Het gouden uur
Verzameling levensverhalen opgetekend door Karin Giphart [1968], zus van Ronald en schrijfster van 'Maak me blij' en 'Iets tussen broer en zus'. Uitgangspunt is: welke herinneringen beklijven? Welke verhalen komen terug tijdens het laatste levensuur, 'het gouden uur'. Welke gebeurtenissen laten indruk achter? Hoe kunnen ervaringen als een verkrachting, een ongeluk of een bizarre samenloop van omstandigheden de levensloop bepalen? Giphart interviewde voor dit boek 23 mensen uit haar eigen omgeving en bewerkte hun verhaal tot een leesbaar geheel, waarbij fictie en werkelijkheid in elkaar overlopen. Het resultaat is een serie van 23 indringende en ontroerende levensgeschiedenissen. Het zijn hartverscheurende, intieme, persoonlijke en soms onwaarschijnlijke vertellingen. De herinneringen zijn divers en voor iedereen anders; van onbereikbare liefdes, afwezige of onbekende vaders tot traumatische ongelukken of ziektes. Een bijzonder boek met veel diepgang dat weinig lezers koud zal laten. Voor een groot publiek.

O’Connell, Carol. De thuiskomst
Een jaar na de verdwijning van zijn broer Josh wordt Oren door zijn vader naar een internaat gestuurd. Hannah Rice, de huishoudster van het gezin, verzoekt hem na twintig jaar thuis te komen omdat zijn vader ziek is. Als hij weer thuis is, ontdekt hij dat regelmatig botten van Josh op de veranda van zijn vader gelegd worden. Met behulp van zijn ervaring als rechercheur in het leger heropent hij het onderzoek en neemt zelfs eigengereid de leiding, terwijl hij beseft dat hij hoofdverdachte is: hij ging immers samen met zijn broer het bos in en kwam zonder hem thuis. Veel karakteristieke figuren uit de dorpsgemeenschap spelen een geheimzinnige rol in de zoektocht naar de moordenaar van Josh. Wat is de rol van de verminkte Swahn? Heeft de drankverslaafde Sarah een relatie met Swahn en wat weet Hannah precies? Een roman waarin de waarheid geraffineerd en strak geregisseerd boven water komt. Niet zozeer een spannende trhiller als wel een onderhoudende roman over duistere kanten van de mens. De auteur heeft verschillende thrillers op haar naam staan.

Volwassenen non-fictie

Lone Frank. De vijfde revolutie
De lezer maakt in het boek direct kennis met de auteur (neurobiologe, wetenschapsjournaliste) en haar wakkere sympathieke schrijfstijl, terwijl ze met mensenhersenen in haar handen staat in de grootste hersenbank ter wereld. Hierop volgen negen hoofdstukken waarin ze de ontwikkeling van de moderne hersenwetenschap beschrijft aan de hand van onderzoeksresultaten en interviews die door haarzelf zijn afgenomen. Hoe religie een normaal neurologisch verschijnsel is en mystieke ervaringen opgewekt kunnen worden. Over de biologie van de moraal, pillen voor geluk, de opkomst van neuro-economie, neuromarketing en dat de hersenen via een MRI altijd de waarheid spreken. Namen als Michael Persinger, Richard Davidson, Antonio Damasio en vele anderen komen langs. De tekst is ruim opgezet. De formulering is zo eenvoudig mogelijk. De korte uitleg van de hersenwerking (met illustraties in zwart-wit in kaders) is een goede ondersteuning voor de minder deskundige lezer. Een schitterend populairwetenschappelijke boek dat voor en tegen belicht van de neurowetenschap die op weg is de wereld te veroveren. Met noten en register. 7 Jacolien Zwart

M. Fennema. Geert Wilders: tovenaarsleerling.
Ongeautoriseerde politieke biografie van de oprichter en leider van de PVV Geert Wilders (1963). Met achtereenvolgens: Wilders' sollicitatie bij de VVD, zijn werk bij de VVD, vertrek bij de VVD, oprichtingvan de PVV, de ophef rond de PVV en de film 'Fitna', het proces tegen Wilders, Wilders in het buitenland, en de successen van Wilders en de PVV (tot zomer 2010). Met noten, register en een katern kleurenfoto's. De auteur is hoogleraar politieke theorie van etnische verhoudingen aan de Universiteit van Amsterdam. In een verantwoording schrijft hij dat hij Wilders nooit heeft ontmoet of gesproken en dat Wilders nooit gereageerd heeft op brief, e-mail en sms. Over Wilders verscheen eerder onder meer 'Veel gekker kan het niet worden' van Arthur Blok en Jonathan van Melle (2008). Het boek kreeg veel aandacht in de media.

Jos Berkers. Bergop in Nederland
In een toch behoorlijk vlak Nederland is het twee fietsfanate amateurs gelukt vijftig 'bergen' te selecteren die zij de steilste, de langste, de mooiste en vooral de leukste vonden. Deze bergen variëren in hoogte van 48 meter (Kopje van Bloemendaal) tot de Vaalserberg van 323 meter. Er is een aantal bekende bergen, zoals de Grebbeberg de Camerig ('de Mont Ventoux van Nederland') en de Koerheuvel, maar ook een aantal onbekende parels. De meeste liggen uiteraard in het zuiden van ons land. Elke beklimming bevat vier onderdelen: een hoogteprofiel, een kaartje, een analyse en een summiere, soms historische beschrijving. Alle beklimmingen zijn persoonlijk bedwongen, gemeten en gewogen. Een leuk overzicht dat het voor de echte liefhebbers nu mogelijk maakt de beste Nederlandse bergen te vinden.

Cees Nooteboom. Avontuur Amerika: alle reizen
In deze uitgave zijn eerder verschenen reisverhalen van de veelvuldig bekroonde literator Cees Nooteboom over zijn reizen naar en in de VS tussen 1957 en 1987 chronologisch gebundeld. Afgezien van de onomstotelijk vaststaande grote literaire kwaliteiten van de verslagen, geven Nootebooms impressies een interessant, naar tijd en plaats evoluerend tijdsbeeld van leven, denken en doen in de VS en gunnen ze de lezer een fascinerende blik op Nooteboom zelf. Waar nodig verschaft hij al even fascinerende achtergrondinformatie. Nooteboom weet met veel humor en scherpe analyses de lezer mee te voeren op zijn tochten en in de associaties en overpeinzingen die in hem opkomen. Hij schrijft poëtisch, associatief, soms met een flinke dosis zwartgalligheid en scepsis, dan weer vol verbazing en bewondering, kortom met veel liefde, perceptie en inlevingsvermogen. Het boek bevat onvertaalde citaten en, hoewel merendeels heel toegankelijk voor een breed publiek, moeilijke passages. Een genoegen om te lezen. Gebonden; vrij kleine druk.

Koen Wessing. Chili, september 1973.
Een mooie heruitgave van een gestencild fotoboek uit 1973. Koen Wessing (1942) reisde in september 1973 naar Chili vlak na de militaire staatsgreep. Als een argeloze toeschouwer liep hij daar rond in een geleend pak en fotografeerde ongehinderd op straat en in het stadion dat als gevangenis diende. Foto's van jonge dienstplichtigen met veel te grote geweren, van gevangenen die worden kortgeknipt op straat en van boeken die worden verbrand. Het zijn slechts 24 zwart-witfoto's die een kort, maar krachtig beeld schetsen van een stad in bezettingstijd. Het boek maakt deel uit van een serie heruitgaven van bekende fotoboeken van Errata Editions uit New York. Het Engelstalige nawoord van Pauline Terreehorst ("The Man in the Grey Suit") is zeer informatief en plaatst het fotoverslag in een bredere context. Ook korte informatie over de totstandkoming van de foto's en over de fotograaf.

Jeroen Krabbé. De ondergang van Abraham Reiss
Uitgave ter gelegenheid van de gelijknamige tentoonstelling in Museum de Fundatie te Zwolle van 5 september t/m 5 december 2010. Acteur en schilder Krabbé [1944] maakte een serie van negen monumentale schilderijen over zijn grootvader Abraham Reiss [1873-1943], de vader van zijn moeder. Reiss was diamantair in Amsterdam en kwam in 1943 om in Sobibor. Krabbe baseerde zich op brieven, foto's, kaarten en overgeleverde familiegeschiedenissen. Hij wil met dit werk de (joodse) erfenis doorgeven. Het is een ode aan zijn opa, de kunstwerken vertellen de sleutelmomenten van diens leven en lijden: Abraham als jonge man in het bos en op vakantie in Oostende, een laatste familieportret, de tocht naar Westerbork, zijn verblijf in de kampen en ten slotte de dood in Sobibor. Naast de schilderijen, die met gemengde technieken zijn vervaardigd, bevat dit boek een artikel over het leven van Reiss en de totstandkoming van de schilderijen. Foto's en brieven uit het familiearchief completeren het geheel. Een mooi en ontroerend portret, een stukje levende historie in woord en beeld.
Kreeg veel aandacht in de media. Voor collecties schilderkunst en/of joodse geschiedenis.

Samenwerkingscollectie

Rood . Rood water nacht : het natuurboek voor kinderen
In dit prachtig vormgegeven, kunstzinnige natuurboek voor kinderen (oblong formaat) worden de ogen van de lezer van de ene naar de andere pagina gelokt. Overal is iets te zien, te lezen, te leren, te weten, te kijken en te beleven; daarnaast wil je ook nog voelen aan de prenten en ruiken aan de woorden. Het boek heeft drie thema's en is verdeeld in drie hoofdstukken: rood, water, nacht. Ieder hoofdstuk bestaat uit een aantal prenten (o.a. druktechnieken, foto's en collages), verhalen en gedichten rondom het thema. Iedere auteur/illustrator geeft zijn of haar eigen interpretatie van het thema. Alles heeft een eigen, doordachte lay-out die telkens organisch in elkaar overloopt; sommige 'onderdelen' komen in elk van de drie thema's terug. Deze wonderschone uitgave, een initiatief van de provincie Antwerpen, past helemaal in het thema van deze tijd: milieu en duurzaamheid. Bekende auteurs en illustratoren, uit Nederland en België, laten door ieders bijdrage zien waar samenwerking toe kan leiden. En dat is wel nodig bij een thema als natuur en duurzaamheid. Vanaf ca. 8 t/m 12 jaar.

Marina de Vries. VMX architects: home.
Studieboek over de filosofie en projecten van architectenbureau VMX te Amsterdam. Per project wordt een korte toelichting gegeven met tekeningen en details. De fotografie van de gerealiseerde projecten en hun positionering in en wisselwerking met de omgeving (binnen en buiten) vormen het zwaartepunt in dit boek en geven een goed inzicht in het werk en ambities van dit architectenbureau. Dit wordt voorafgegaan door twee korte inleidende hoofdstukken, in het Engels en Nederlands, waarin alle aspecten van het werk van het bureau nader worden verklaard en samengevat. Daarop volgt een Ned/Eng hoofdstuk van gastauteur/architectuurjournalist Marina de Vries getiteld "Moderne huizen om van te houden" waarin het werk van VMX nog wat breder wordt belicht. De titel is veelzeggend en de auteur slaagt erin - ondanks het typische architectenjargon - het denken van de architect, het ontwerpproces en de interactie van de architect met zijn opdrachtgevers helder en enthousiast weer te geven. Een boek voor studenten architectuur, stedenbouwkundigen en verwante vakgenoten. Wellicht ook interessant voor aspirant opdrachtgevers/overheden al lijkt dit boek daarvoor niet in eerste instantie bedoeld. 5Jan Willem Wijnstroom

Joost de Bloois en Esther Peeren. Kernthema’s in de literatuur- en cultuurwetenschap.
'Ook in de 21ste eeuw is het aan de literatuur- en cultuurwetenschap in België en Nederland om nieuwe lezers te vormen - ook, en vooral, als zij zich niets aantrekken van traditionele opvattingen en praktijken omtrent lezen en lezers: wanneer zij eerder een beeldscherm dan een boek openslaan, migrant, vrouw of queer zijn, hun politieke betrokkenheid zowel online als op straat tonen, of de betekenis van hun leven tussen beeld en tekst zoeken.' Met deze uitsmijter besluit dit studieboek van De Bloois en Peeren, docenten aan de Universiteit van Amsterdam. Ze stellen vast dat de literatuur- en cultuurwetenschap haar toolbox vult met debatten en concepten uit een veelvoud aan disciplines. Dit compendium is bedoeld voor studenten die inderdaad een gereedschapskist krijgen aangereikt waarmee ze alles kunnen 'lezen': film, nieuwe media, strips, groepsspecifiek gedrag enzovoort. Voor niet-studenten is het boek misschien een ratjetoe, maar wellicht ook een staalkaart van het eclecticisme onder het mom van 'interdisciplinariteit'. Met eindnoten, een literatuuropgave en register. Op de voorkant Marilyn Monroe die 'Ulysses' van Joyce leest: ironie. 5 J.F. Vogelaar

Marijn Kruk. Parijs denkt: een Republiek tegen de wereld.
'Als Nederland een land is van dominees en kooplieden, dan is Frankrijk een land van ingenieurs en filosofen', dit mag rieken naar volkenkundige gemeenplaatsen. Kruk (1971), Frankrijkcorrespondent voor Trouw en De Groene, weet wel weg met de intellectuele eigenaardigheden van Parijs. Zoals de titel aangeeft gaat het inderdaad om een portret van het typisch Franse fenomeen, de mediamieke intellectueel; Kruk wijst echter ook op andere types. Geeft een inkijkje in het onderwijssysteem en een lichtironische schets van de narcistische verschillen tussen de vele trotskistische sektes. In een interview laat hij de filosoof Marcel Gauchet de intellectuele kortzichtheid bekritiseren. Onder de grote actuele kwesties belicht hij de houding van de Fransen ten opzichte van de de wereld buiten de grenzen en ten opzichte van de van elders afkomstige Fransen. Kruk is beslist niet de eerste die verslag doet van verkenningen in dat land. In duidelijke taal maakt hij zichtbaar wat in een land, waar inderdaad alles politiek is en het verleden altijd actueel, voor buitenstaanders niet meteen te zien is.
5 J.F. Vogelaar

Jeugd fictie

Plomp, Esther. Lassa gaat verhuizen
Na de verhuizing moet het kleine meisje Lassa even wennen aan haar nieuwe kamer, maar gelukkig slaapt ze in haar eigen bed. In dit vierkante prentenboek is eerst haar oude woning te zien; daarna worden alle dozen en spullen met de verhuiswagen naar het nieuwe opgeknapte huis gebracht. Behalve het in de tekst genoemde roze lappenkonijn en een steeds aanwezige oranje poes zijn geen andere figuren zoals ouders of een verhuizer te zien. De vrolijke, zwartomlijnde voorwerpen hebben een gekleurde ondergrond en zijn zonder perspectief. Bij de illustraties wordt gebruik gemaakt van de computer. Er zijn grappige details als wortels voor het konijn of het verdwenen naambordje bij de deur. Op de schutbladen zijn verhuisauto's afgebeeld. De witte linkerpagina heeft een eenvoudige tekst in schuin geschreven letters en een kleine afbeelding van een voorwerp uit de gekaderde illustratie rechts. Soms wordt een vraag gesteld door een onzichtbare verteller. Stimulerend boek voor kijken en vergelijken. Er zijn meer uitgaven over Lassa. Vanaf ca. 3 jaar.

Frith, Alex. 1001 dingen zoeken rondom Kerstmis
Dit deel uit de reeks '1001 dingen zoeken' speelt in de kersttijd. Kijk- en zoekboek volgens de bekende succesformule, waarin kinderen allerlei opdrachten krijgen, onder andere het zoeken van de pinguïn die op elke illustratie terugkomt, en de helpers van de kerstman die overal te vinden zijn. Op de dertien dubbele bladzijden staan themagewijs de diverse zoekopdrachten rondom een drukke Scarry-achtige illustratie. Onder en naast de illustraties staan dingen die je moet zoeken in de illustratie met daarbij het aantal. De opdrachten zijn in duidelijke letters gedrukt, waarbij het getal groot is afgedrukt. Op de een na laatste bladzijde een opdracht om een aantal details, de cadeaus van de kerstman, uit de tekeningen terug te vinden; de antwoordenstaan op de laatste pagina. De tekeningen in vrolijke kleuren zijn druk en wat clichématig, maar aantrekkelijk voor kinderen; ze leren hen bovendien zich te concentreren op een ding. Een stevige goed verzorgde uitgave met een gewatteerd omslag, die kinderen vanaf ca. 5 jaar uren kijkplezier kan brengen.

Keane, David J . Het mysterie van het spookschuurtje
De jonge hoofdpersoon Joe uit Kipdorp waant zich privédetective en modelleert zich daarbij graag aan zijn grote voorbeeld Sherlock Holmes. In dit eerste avontuur in de reeks 'De avonturen van Joe Sherlock'* heeft buurman Knop last van enge geluiden in zijn schuur en nog wat andere vreemde zaken. Hij huurt Joe in om daar wat aan te doen. Hoewel hij probeert om cool en zelfverzekerd over te komen, is Joe echter al bang van niets en struikelt door allerlei situaties heen. Daardoor is hij vaker metzichzelf bezig dan met het speurwerk. Joes 7-jarige zusje Flore blijkt intussen verstandiger dan hij en moet Joe meerdere keren te hulp schieten. Deze elementen zorgen voor vele vreemde voorvallen en chaotische situaties die ook kinderen die niet zo van lezen houden, zullen aanspreken. Absurdistisch en droogkomisch geschreven ik-verhaal vol beeldend en bewust overdreven taalgebruik. De gehanteerde spreektaal zorgt voor een vlotte stijl, maar de zinnen zijn soms wat lang. De laagdrempeligheid wordt verder versterkt door de beperkte hoeveelheid tekst per pagina, het grote lettertype en de vele stripachtige zwart-witillustraties. Vanaf ca. 8 jaar.*zie a.i.'s deze week voor het tweede deel in de serie 'De avonturen van Joe Sherlock' en voor deel 3, 2010-10-2361

Lord, Gabrielle. September
Callum Ormond (16) heeft nog vier maanden om een familiegeheim te ontrafelen en daarmee zijn leven te redden. Negende deel in de twaalfdelige serie 'Complot 365'*. In dit deel ziet Callum kans om zijn ontvoerde zus uit de klauwen van haar ontvoerders te bevrijden, maar raakt hij ook een van de laatste veilige plekken kwijt die hij nog had. Soms komt er hulp uit onverwachte hoek, soms ook mislukken plannen. Het verhaal wordt wat surrealistisch als hij in een woestijn gedropt wordt om te sterven. In de scénes rond de ontvoerde zus zit wat meer gevoel, voor de rest is alles gericht op vlotte actie, waarbij onwaarschijnlijkheden eigenlijk het leesplezier niet hinderen. Er wordt weinig gerefereerd aan vorige delen; zonder daar iets van gelezen te hebben is dit boek niet te snappen. Geïllustreerd met voorbeelden van brieven, plattegronden, mails en dergelijke. Serie-omslag. Vanaf ca. 12 jaar.


Jeugd non-fictie


Luisterboeken

Bommel hoorspelen
2010-39-352 Sinds begin 2007 zendt de Nederlandse radio hoorspelbewerkingen uit van 75 van de 177 verhalen over Olivier B. Bommel van Marten Toonder. Een derde selectie* van de beste verhalen is als audioboek uitgebracht. De hoofdrollen vervulden Mark Rietman (Heer Bommel) en Jacob Derwig (Tom Poes). Verder verleenden zo'n veertig andere acteurs hun medewerking. De hoorspelen bestaan voornamelijk uit dialoog; wel legt een verteller (een vrouwenstem) telkens de situatie uit. Gesproken woord wordt aangevuld en afgewisseld met geluidseffecten; scènes worden van elkaar gescheiden door de tonen van een 'dweilorkestje'. Hoewel ingekort, is de tekst van Toonder redelijk getrouw gevolgd. Wat natuurlijk ontbreekt, zijn de tekeningen, maar de muziek, geluidseffecten en intonatie van de stemmen zijn beeldend. De ironie, de humor en de magische sfeer zijn goed overeind gebleven. Toch zal dit audioboek vooral luisteraars boeien die al vertrouwd zijn met het universum van Bommel. Voor de talrijke Bommelliefhebbers dus. Aan de cd's is een boekje toegevoegd met een beschrijving van het land van heer Bommel en Tom Poes, een inleiding en samenvatting van de verhalen. Waarschijnlijk zullen alle 75 hoorspelen op den duur in deze uitvoering worden uitgebracht. * Deel 2: 2009-2015-02 (2009/27). Wordt niet opnieuw aangeboden. Release september 2010 VOA Redactie

DVD speelfilms

Alza la testa
Italiaans drama uit 2009 van Alessandro Angelini met Sergio Castellitto (Caterina va in citta) en Gabrielle Campanelli. De gescheiden vader Mero voedt vol overgave zijn zoon Lorenzo op en pusht hem om een groot bokskampioen te worden. Alles loopt zoals Mero wil totdat Lorenzo's moeder op het toneel verschijnt en Lorenzo verliefd wordt op een Roemeens meisje. Maar als Lorenzo dood gaat is Mero ten einde raad en heeft hij ook nog te maken met orgaandonatie. Trouw (22-7-'10): 'Allemaal mooi en liefdevol verfilmd, maar het heeft er veel van weg dat regisseur Angelini te veel zaken in een film aan de orde wil stellen.' Mario Wisse (Metro 22-7-'10) geeft 3 (van 5) balletjes: 'Dit was niet voor niks een grote hit in Italië; iedereen herkent het verhaal van - vooral - vaders die hun zoon op een ongezonde manier iets willen laten bereiken wat hen zelf niet gelukt is. (...) Sergio Castellitto speelt zijn rol met zeer veel overtuiging. Het verhaal neemt naar het einde toe een wat absurde wending (...).'

Robin Hood
Amerikaans-Britse historische actiefilm van Ridley Scott (Gladiator; Body of lies), met Russell Crowe (Master and commander), Cate Blanchett (Elizabeth: the golden age), Mark Strong, William Hurt e.v.a. Engeland 1200. In de hoop de hand van Lady Marion te winnen en de stedelingen te redden, brengt Robin Hood een bende bij elkaar die de rijke bovenklasse aanvalt om de armen te helpen. De pers is enthousiast. Coen van Zwol (NRC 12-5-'10) geeft 4 (van 5) balletjes: 'Glossy gefilmd, met Scotts vertrouwde flair voor veldslagen, belegeringen en charges, levert dat een zwierige actiefilm op die zijn clichés - boeren die in een brandend huis worden samengedreven - in een frisse context plaatst.' Ab Zagt (Algemeen Dagblad 12-5-'10) geeft ook 4 (van 5) sterren: 'Sir Ridley Scott maakt van Hood een stoer filmavontuur vol bloedige massascènes met pijlen die lijven doorklieven, veldslagen, belegeringen en veel vuurwerk. Crowe schiet als Robin Hood helemaal in de roos.' Ook Veronica Magazine geeft 4 sterren: 'Een slimme mix van feit en fictie, gecombineerd met Crowe's verweerde weergave van de nobele geweldenaar en Scotts weidse regie, zorgt voor een geloofwaardigheid die elke gedachte aan Robin Hood als schalkse schavuit in maillot onmiddellijk uitbant.'

Soul Kitchen
Duitse komedie uit 2009 van de Turkse regisseur Fatih Akin (Gegen die Wand; Auf der anderen Seite), met Adam Bousdoukos, Moritz Bleibtreu. De Griekse Duitser Zinos runt het eetcafé Soul kitchen in Hamburg, maar met boycottende klanten, een luie broer en een vriendin die hem verlaten heeft, heeft Zinos problemen genoeg. Dana Linssen (NRC 12-5-'10) geeft 3 (van 5) balletjes: 'Fatih Akin heeft zich de afgelopen jaren tot filmische spreekbuis van de eerste generatie in Duitsland geboren Turken opgeworpen. Met onder prijzen bedolven films 'Gegen die Wand' (2004) en 'Auf der anderen Seite' (2007) werd hij Duitslands troetelregisseur. (...) Een feelgood boodschap die hij ditmaal lichtvoetig swingend, en als in al zijn films met een soulvolle soundtrack, over het voetlicht probeert te brengen.' Veronica Magazine (8-5-'10) geeft 4 (van 5) sterren: '(...) Hilarische gebeurtenissen buitelen over elkaar heen in deze warme comedy, die op het hart mikt (en raak schiet), maar je hersenen flink op de proef stelt. Het is allemaal niet subtiel wat er gebeurt, maar het is wel enorm energiek en met veel liefde gemaakt. Excellente soundtrack ook.'Kijkwijzer: 12 jaar, geweld, seks, grof taalgebruik.release: 11-10-'10
VOA Redactie

Bluray

True legend
Chinese martial artsfilm uit 2010 van Yuen Woo-Ping (werkte ook mee aan de choreografie van Kill Bill, The Matrix en Crouching tiger hidden dragon), met Michelle Yeoh, Chia Hui Liu e.a.
Uitgedaagd door tegenslagen in zijn leven ontwikkelt Su zijn eigen Kung-fu techniek om terug te kunnen slaan. James Mudge (BeyondHollywood.com): 'Obviously, the film's main draw is its
martial arts, and it certainly does not disappoint, serving up pretty much non-stop action in one form or another. Yuen Woo Ping is on great form, and the film is kinetic, fast moving and fun,
with some very imaginative choreography marking most of its pieces. (...) True legend is definitely one of the better martial arts epics of the last few years.' Geen extra's.

Games

Return to mysterious island 2
2010-39-347 Veel mensen zullen het boek The Mysterious Island van Jules Verne nog kennen. Return to Mystery Island is hierop gebaseerd, en speelt weg als een ouderwetse adventuregame. Je kruipt in de huid van Mina, een wereldreis ondernemende zeilster die schipbreuk lijdt. In het boek vergaat het eiland door een vulkaan uitbarsting, dit is gelukkig voor Mina niet het geval in de game. Zoals we gewend zijn van adventuregames moet Mina verschillende artikelen verzamelen die op het eiland te vinden zijn. Deze moeten vervolgens weer gebruikt worden om te overleven. Gelukkig biedt het spel verschillende oplossingen voor alle gestelde problemen. Dit betekent echter niet dat het een makkelijk spel betreft. De spullen die je nodig hebt om verder te komen liggen veelal zeer goed verstopt. De raadsels die opgelost moeten worden zijn ook niet allemaal even logisch: Wanneer Mina bevriend raakt met een aapje moet deze op een gegeven moment een molen beklimmen om de verroeste onderdelen in te smeren met zeehonden vet. Aangezien Mina alleen op het eiland zit, is er weinig noemenswaardige audio in de game te beluisteren. Deze game zal waarschijnlijk niet veel zieltjes winnen voor het genre, maar fans van het boek en van adventuregames zullen blij verrast zijn. PEGI: 7 jaar, angst. Mysterious island (1): 2005-13-8-372. TGS.eu

0 reacties:

Collectieteam

Mijn foto
Provinciaal Collectioneren Utrecht
Het collectieteam bestaat uit elf medewerkers
Mijn volledige profiel weergeven

Volgers