donderdag 30 juni 2011

Highlights week 26

Volwassenen fictie

French, Tana. De laatste afspraak

De laatste afspraak (digitaal boek)Ruim twintig jaar geleden besloot de 19-jarige Frank uit Dublin samen met zijn vriendinnetje Rosie weg te lopen van huis, weg van zijn verschrikkelijke, asociale familie. Maar Rosie kwam niet opdagen op de afgesproken plaats en Frank nam aan dat ze zonder hem was vertrokken. Niemand heeft ooit meer iets van haar vernomen. Nu, hij is inmiddels undercoveragent bij de politie van Dublin, krijgt hij een opgewonden telefoontje van zijn zus: in een leegstaand huis in de volksbuurt waar zijn familie nog steeds woont, is Rosie's koffer gevonden, kort daarop in de kelder ook haar lijk. Frank keert voor het eerst sinds lange tijd weer terug naar zijn oude buurt en naar zijn familie om uit te zoeken wat er destijds met Rosie is gebeurd. Lang verborgen gebleven gebeurtenissen en familiegeheimen komen boven water. Een goed geschreven, sfeervolle misdaadroman waarin de ontdekkingen die de hoofdpersoon over zichzelf en zijn familie doet even belangrijk zijn als het misdaadelement. Zoals in French' vorige boeken komen heden en verleden weer samen en veranderen de toekomst definitief. Kreeg vier sterren van Crimezone, nul sterren van VN's Detective & Thrillergids. Derde misdaadroman van de schrijfster die met 'De offerplaats'* een Edgar Award voor beste debuut won. Kleine druk.Volwassenen non-fictie

Dalebout, Lizette. Mijn straat is geel

Mijn straat is geelDe auteur vertrok in 2006 samen met haar man en twee jonge kinderen naar Shanghai, de grootste havenstad ter wereld. Dalebouts man ging daar een eigen bedrijf in de scheepsbouw opzetten. De bedoeling was om een jaar te blijven, maar het gezin woont er nog steeds, de kinderen zitten er op
de Britse school. Dalebout beschrijft hun leven in de Chinese havenstad met onbevangen en frisse blik, ze observeert de Chinezen en hun gewoontes en het expatwereldje, maakt vrienden, vergelijkt en verwondert zich, maar veroordelend is ze nooit. Ook haar privéleven komt uitgebreid aan bod, de
kinderen, haar man en ouders, haar tolk, dienstmeisje, waarbij ze zichzelf met de nodige zelfspot kan bekijken, maar ook serieus kan zijn bijvoorbeeld als ze over haar gevoelens over de dood van haar broer schrijft. Geestig, vlot geschreven, heel persoonlijk en onderhoudend verslag van het leven van een Nederlands gezin in China. Met bronnenopgave. Dalebout (1966) werkte voor haar vertrek naar Shanghai als verslaggever voor
bladen als Nieuwe Revu, Marie Claire en Elegance. Het boek kreeg veel aandacht in de media.


F.J. Kok, en Broer Scholtens. Gezond eten, gewoon doen
Gezond eten, gewoon doenVlak na 'Tegenwicht'* door Jaap Seidell is dit boek, geschreven door een hoogleraar Humane Voeding, een tweede werk van gelijke strekking in korte tijd. Deze autoriteit op wetenschappelijk voedingsgebied heeft genoeg van alle dieetgoeroes en veegt ze met dit boek van tafel. Het bevat goed leesbare uitleg over (on)gezonde voeding en afvalmethodes. In de hoofdstuktitels wordt de essentie weergegeven, waarna de wetenschap volgt. Feiten en fabels worden in kleurrijke kaders besproken. De auteur heeft zelf een voedingsexperiment ondergaan om aan te tonen wat voeding doet met je lichaam. Dit wordt uitgebreid behandeld en geeft duidelijk de gevolgen van je voedingspatroon weer, waarna concrete adviezen volgen waarop te letten als je gezond wilt gaan eten. Het laatste deel bevat een aantal recepten voor de warme maaltijd, waarbij de voedingswaarde is vermeld. De foto's geven niet altijd een juist beeld van het gerecht weer: ze zien er soms niet zo aantrekkelijk uit of de portie lijkt erg klein. Het boek sluit af met uitgebreide bronvermelding. Prettige bladspiegel; kleine schreefloze druk in twee kolommen.


Emily Dickinson. Verzamelde gedichten
Verzamelde gedichtenDe helft van het boek bestaat uit ca. negenhonderd chronologisch geordende, in het Nederlands vertaalde gedichten, ruim de helft van het oeuvre van de belangrijkste Amerikaanse dichteres (1830-1886). Naast elk vertaald gedicht staat rechts op dezelfde pagina kleingedrukt het Amerikaanse origineel. Het eerste gedicht is uit 1851, het laatst gedateerde uit 1885, gevolgd door een serie ongedateerde. Dan volgt het commentaar van vertaler
Hugo Claus. De wolken
De wolkenHugo Claus, overleden in 2008, kon van alles: dichten, schilderen, schrijven, versieren. Hij zette de werkelijkheid naar zijn hand in (auto)biografische invallen, fragmenten en dagboekbladen, gelardeerd met spontane tekeningen. Hij schreef om zijn twijfels te overwinnen en overtrof zichzelf in een archief dat geheim bleef tot zijn dood. Journalist Mark Schaevers stelde uit de vele laden een chronologisch portret samen, rijk geïllustreerd met prachtige foto's en rake notities. Claus als roofvogel van zijn omgeving in emotionele expressies vol fantasie en eigendunk; zeer meeslepend. Hoe ging de schrijver te werk en wilde hij grip krijgen op van alles: in songs, filmscripts, libretto's enz., tot aan zijn overmoedige brieven en de schetsen voor zijn laatste roman, als terugblik op zijn leven: De wolken. Hugo Claus als buitensporig veelzijdig egotripper is niet diepzinnig, maar gevoelig voor allerlei indrukken die hij opslokt en uitdrukt, eerlijk over zijn tijdgenoten: schrijvers, schilders, sterren, met vaak overdreven narcisme. Een uitlaatklep, overdonderend, overtuigend en verwonderend


Alberto Manguel. De kunst van het lezen
De kunst van het lezenAlberto Manguel (1948), zoon van een Argentijnse diplomaat, groeide op in Israël, woonde lang in Canada en is nu gevestigd in Frankrijk. Hij is een hartstochtelijk liefhebben van literatuur en heeft over die passie een flink aantal boeken geschreven, die dankzij zijn enthousiasme en eruditie zeer de moeite waard zijn. Eerder verschenen van hem in een Nederlandse vertaling onder andere 'Dagboek van een lezer' (2004), 'Een geschiedenis van het lezen' (2006) en 'De bibliotheek bij nacht' (2007). Net als in zijn eerdere boeken schrijft Manguel in 'De kunst van het lezen' over zeer gevarieerde onderwerpen die met het leesproces te maken hebben, waarbij zijn hoofdgedachte is dat literatuur ons, meer dan andere kunstvormen, bewust maakt van de wereld en van de menselijke existentie. Manguel schrijft onderhoudend en doorspekt zijn essays met talrijke persoonlijke anekdotes (zo heeft hij een tijdlang de blinde Borges voorgelezen). Voor de literatuurliefhebber is zijn werk een feest om te lezen. Het boek is zeer verzorgd uitgegeven

 

Samenwerkingscollectie

Hirschfeld, Hadassa. Kernpunten van het Israelisch-Palestijns conflictKernpunten van het Israelisch-Palestijns conflict

Beschrijving van het conflict tussen Israël en het Palestijnse volk vanaf het verleden tot in het heden (2011). In vogelvlucht wordt het verleden geschetst: het onstaan van het zionisme; de oprichting van de staat Israël; de staatsinrichting en de politiek van het land; de oorlogen tussen Israël en de Arabische landen en het Palestijnse streven naar erkenning. Uitgebreid aandacht is er voor de ontwikkelingen de laatste dertig jaar: de botsingen tussen Israël en de Palestijnen tijdens de intifada's en de vredesprocessen tussen Israël, de Palestijnen en de Arabische landen (Egypte, Syrië, Jordanië). Het boek eindigt met het beschrijven van obstakels op weg naar de vrede en hun rol. In heldere bewoordingen wordt het conflict neergezet. Eenvoudige zwart-witkaartjes ondersteunen de tekst. Achterin een jaartallenlijstje en een overzicht van literatuur en websites. De auteur studeerde geschiedenis en werkte als docente geschienis en was verbonden aan het CIDI. Dit laatste is te merken door de gedetailleerdheid aan informatie over Israël en de benadering van het conflict. Bij het boek hoort een lesbrief bestemd voor havo en vwo.

Christopher B. Krebs. Het gevaarlijke boek

Het gevaarlijke boekEind eerste eeuw publiceerde de Romeinse historicus Tacitus 'Germania', een etnografische studie over de barbaarse volkeren ten noorden van de Rijn. De humanisten die in de vijftiende eeuw zijn tekst aan de vergetelheid ontrukten, beschouwden (geheel ten onrechte) de Germanen als voorouders van de Duitsers. Behalve nare gewoonten als mensenoffers, dobbelen en drinkgelagen, kende Tacitus aan de Germanen ook nobele eigenschappen toe als moed en dapperheid, oprechtheid, trouw aan het gegeven woord en kuisheid. 'Germania' begon daarom een rol te spelen in het groeiende Duitse natiebesef; het boek rechtvaardigde als het ware het Duitse verlangen naar politieke en culturele eenheid. Gaandeweg veranderden in de Duitse perceptie die positieve eigenschappen in raskenmerken, en in de vroege twintigste eeuw ontstond een racistische ideologie, het nationaal-socialisme. De auteur, classicus, brengt de receptiegeschiedenis van Tacitus' geschrift overtuigend en niet gespeend van humor over het voetlicht. Hij verduidelijkt hoe het mogelijk was dat de nazi's het bijna tweeduizend jaar oude geschrift misbruikten voor hun rassenwaan. Met talrijke eindnoten en enkele illustraties in zwart-wit


Jeugd fictie

Hek, Youp van 't . De gelukkige olifant
De gelukkige olifantOlifant is zo verdrietig dat het meer bijna overstroomt van zijn tranen. Wanneer hij in het water kijkt, vindt hij zichzelf erg lelijk met zijn dikke kont, stomme slurf en rare oren. Het jongetje Lars besluit hem te helpen en gaat samen met de andere dieren op zoek naar een beter spiegelbeeld. Vervelend voor olifant is dat er een plagende aap is die de lelijkheid van olifant er voortdurend inwrijft. Gelukkig komt alles goed met olifant en wordt aap op originele wijze op zijn nummer gezet. Het verhaal begint droevig, maar kent een vrolijk happy end. De vele kleurrijke illustraties versterken het verhaal en geven er een extra dimensie aan. Het boek is geschreven in een eenvoudige en toegankelijke stijl en blijft dicht bij de belevingswereld van jonge kinderen. Het heeft negen hoofdstukken en bevat vijf toegankelijke gedichten die gaan over vreugde en verdriet. Op hetvrolijke omslag staan feestende dieren samen met Lars. Tweede kinderboek van de bekende cabaretier*. De verhalen zijn oorspronkelijk verzonnen voor zijn kinderen.
Geschikt om voor te lezen vanaf ca. 4 jaar.*'Sinterklaas en het Hoogtevreespietje', 2010-50-3501 (2011/07).


Stevenson, Steve. Iedereen aan boord
Iedereen aan boord!De kinderen Jim, Anton, Ondina en de tweeling Bakboord en Stuurboord vormen samen het team van de zeewolfjes op de piratenschool. Hun eerste lessen krijgen ze op het oude piratenschip van kapitein Hangmat. Door een ongelukje met een zwaard komt het schip los van het anker en raakt op drift. De kinderen moeten iets verzinnen om een groot ongeluk te voorkomen. Eenvoudig, populair geschreven verhaal over de belevenissen van vijf kinderen die piraat willen worden. De hoofdpersonen worden aan het begin van het boek op een uitnodigende manier voorgesteld en tot besluit is er een hoofdstuk 'Basisprincipes van de piraterij' met daarin o.a. soorten schepen, knopen leggen en de taakverdeling aan boord. Het boek, dat enigszins doet denken aan de boeken van Stilton, is voorzien van afwisselend kleine en paginagrote, wat cartooneske kleurenillustraties.
Aansprekende kleurrijke omslagillustratie. Duidelijke druk. Door de wat moeilijke woorden en het rechts uitlijnen van de tekst, wat voor veel afbrekingen zorgt, is het niet zo geschikt voor moeilijke lezers, maar het is wel zeer geschikt voor kinderen die niet graag lezen. Tweede deel uit de serie 'De piratenschool'*. Vanaf ca. 8 jaar. *zie a.i.'s deze week voor het eerste deel: 'Het Kwalleneiland'.


Jeugd non-fictie

Letterie, Martine . Mijn tweede van Dale: naar school
Mijn tweede Van DaleVan Dale heeft voor 4-6 jarigen een zich steeds verder uitbreidende reeks woordenboeken ontwikkeld: gewone woordenboeken, luisterwoordenboeken, interactieve woordenboeken en themaboekjes. Dit 'voorleeswoordenboek' uit de zesdelige reeks 'Mijn tweede Van Dale themaboekjes'* telt 21 alfabetisch geplaatste woorden, soms abstract van aard, rond het thema 'Na schooltijd' ofwel vrijetijdsbesteding. De woorden zoals de dans, logeren, jarig etc. zijn bepalend in de kleine fantasierijke en humoristische voorleesverhalen en -versjes die steeds in een duidelijke schreefloze letter op de linkerpagina staan. Ze zijn geselecteerd op basis van onderzoek naar taalverwerving door kinderen; de 'Streeflijst oordenschat voor zesjarigen' (1999) was bij de keuze maatgevend. Rechts staat een grappige, ietwat gestileerde tekening in acryl-, pen- en krijttechniek, opzettelijk met weinig details, waardoor de essentie van het behandelde woord verbeeld wordt. Bij de illustratie staan verhelderende zinnetjes en denkvragen over situaties waarin het woord aan de orde kan komen. Die helpen bij het onthouden van de woordbetekenis en bouwen de woordenschat verder uit. In de inleiding staan enkele tips voor opvoeders om hun voorleeskwaliteit te vergroten. Vanaf ca. 4 tot 6 jaar. *zie a.i.'s deze week voor nog vijf deeltjes uit de reeks 'Mijn tweede Van Dale themaboekjes'.


Zevenberg, Herman . De fossielen ontdekgids
De fossielen ontdekgidsFossielen vind je niet alleen in verre landen, maar ook in Nederland en België. In dit boekje wordt beschreven hoe en waar fossielen ontstaan zijn en waar zij nu te vinden zijn. Voor Nederland en België, alsmede voor enkele andere Europese landen worden vindplaatsen aangegeven. In Nederland kun je fossielen vinden op het strand, in het oosten van Nederland in groeven en in Noord-Nederland in zwerfstenen van kalk. De auteur vond als jongen van 8 jaar zijn eerste fossiel. Hij wil hedendaagse kinderen stimuleren fossielen te zoeken en te herkennen. Hier en daar gaat de tekst dieper in op de geologie: bouw en ontwikkeling van de aarde. Het boek eindigt met tips voor het aanleggen van een eigen fossielenverzameling en het herkennen van fossielen in natuursteen op straat, het kopen van fossielen (met tips voor het herkennen van namaak). Tot slot adressen van geologische musea en verenigingen. Heldere tekeningen in zachte kleuren (o.a. van fossielen, maar ook van groeven waar fossielen te vinden zijn) ondersteunen de tekst. Met register. Een prachtig boekje, waarin de auteur de doelgroep rechtsreeks aanspreekt in eenvoudige taal.Vanaf ca. 11 jaar.


Luisterboeken

Zon, zee, zand: zomer met Nijntje!

Zon, zee, zand: zomer met nijntje!Acht verhaaltjes met Nijntje en een aantal bekende Bruna-figuurtjes zoals Nina, Aagje, Boris en Barbara. Ook opa en oma Pluis en tante Trijn spelen een rol in de belevenissen van Nijn. Ze beleeft samen met haar familie en vriendjes allerlei kleine avonturen. Zo gaat ze naar het strand, krijgt ze van Opa een zelfgemaakte step, gaat ze spelen in de speeltuin, gaat ze uit logeren, krijgt ze zelf een logee en gaat ze vliegen met oom vliegenier. De rustig voorgelezen verhaaltjes worden voorafgegaan en afgesloten door steeds hetzelfde Nijntjesliedje en duren elk vijf minuten. Tijdens het verhaaltje speelt een muziekje op de achtergrond mee en soms klinken er vogelgeluidjes. Een plezierige luister-cd om in de vakantie naar te luisteren, thuis, in de auto, in de tent of voor het slapengaan. Vanaf ca. 2 jaar.

Superdetective Blomkwist
Superdetective BlomkwistIntegrale weergave van het gelijknamige boek*, voorgelezen door Ron Brandsteder. De 13-jarige amateurdetective Kalle 'superdetective' Blomkwist vormt samen met vriend Anders en vriendin Eva-Lotta de Bende van de Witte Roos. Kalle vindt dat er te weinig spannende dingen gebeuren in zijn dorp. Hij fantaseert over spectaculaire misdaden die hij als detective kan oplossen. Wanneer onverwachts een ver familielid van Eva-Lotte op bezoek komt, vertrouwt Kalle de man niet. Door zijn omgeving met een knipoog bekeken, lost Kalle ondertussen toch maar een echte juwelendiefstal op. Geestig en spannend verhaal met veel actie en rake typeringen en soms wat ironie over alles wetende boekendetectives. Dit boek behoort tot het eerste werk van de schrijfster. Vanaf ca. 10 jaar.


Bart Moeyaert leest De Melkweg

De melkwegIntegrale weergave van het boek 'De Melkweg'*, voorgelezen door de auteur zelf. De zomer is bijna voorbij. Oskar (ik-figuur), zijn oudere broer Bossie en hun vriendin Geesje zitten in hun clubhuis boven op de muur. Het clubhuis heeft geen dak en geen muren. Ze hebben zicht op de Melkweg, een rustige straat waarin een bejaarde vrouw elke dag haar stokoude teckel uitlaat. Er lijkt nooit iets te gebeuren. Dan stelt Bossie een weddenschap voor. Plotseling zijn de dingen en de mensen niet meer zoals ze waren. Een subtiele, sfeervolle roman van een veelvuldig bekroonde Vlaamse auteur, die een meester is in het onopvallend en slim ineenvlechten van verhaallijnen. De levendige taal (prachtige worstelpartijen!) en fantasievolle beelden tonen de wereld door de ogen van de kinderen. Moeyaert laat ruimte voor eigen invulling. Een verhaal over familiebanden, afwezigheid van geliefden (moeder), de relativiteit van dingen en je plek zoeken in de onmetelijke werkelijkheid. Een roman die nazingt in je hoofd. Begeleid door een sfeervol, beeldend thema, speciaal voor dit luisterboek gecomponeerd door de Vlaamse muzikant Bart Voet, bekend van Tres Tigres Tristes. Vanaf ca. 12 jaar.

Saskia en Jeroen uit logeren
Saskia en Jeroen - Uit logerenIntegrale weergave van het gelijknamige boek*. De tweeling Saskia en Jeroen organiseert een poppenkastvoorstelling voor een goed doel, redt de hoed van een mijnheer uit het water, gaat logeren, krijgt een broertje en verzorgt het huishouden als hun moeder ziek is. Ze vormen een pittig stel, vol ideeën en met de beste bedoelingen. Geschreven in goed modern Nederlands. Het verhaal kent de traditionele rolpatronen. Actrice, scenarioschrijver en regisseur Gwen Eckhaus leest de avonturen van de tweeling levendig voor; ze maakt regelmatig gebruik van verschillende stemmetjes. Voor de beoogde doelgroep, kleuters, ligt haar voorleestempo wel vrij hoog. Vanaf ca. 4 jaar.

DVD speelfilms

Winter's bone

Winter'S BoneDe tweede speelfilm (2010) van de Amerikaanse regisseuse Debra Granik speelt zich af in een afgelegen en armoedige streek van Missouri waar de 17-jarige Ree voor haar jongere broer en zusje en zieke moeder zorgt. Haar vader, die zich bezighoudt met drugsfabricage, is verdwenen. Wanneer ze door schulden van haar vader uit hun huis gezet dreigen te worden, onderneemt Ree een wanhopige zoektocht naar hem. Bij familie en relaties stuit ze op een muur van wantrouwen. De film is goed ontvangen. Joost Broeren (Filmkrant december '10): '(...) een betoverende mengeling van realisme en gestileerdheid (...) de spaarzame gesprekken hebben ook iets gekunstelds; het is geen natuurlijke dialoog. (...)' Jann Ruyters (Trouw 25-11-'10): '(...) Een zorgvuldig gestileerde film die rauw en melancholiek klinkt (...) grimmig en sfeervol (...)'. Rob Veerman (Movie2movie,i) geeft 4 1/2 ster (van 5): 'Zowel de arthouse als de mainstream liefhebber zal zich hier uitstekend vermaken. 'Thrilling' en zinderend, een absolute aanrader!' De film kreeg vier Oscarnominaties, waaronder die van 'Beste actrice' voor hoofdrolspeelster Jennifer Lawrence. Kijkwijzer: 12 jaar, drugs- en/of alcoholmisbruik, geweld, grof taalgebruik.


The adjustment bureau
Adjustment BureauAmerikaanse romantische komedie/science fictionfilm uit 2010, debuut van George Nolfi, met Matt Damon en Emily Blunt. Licht gebaseerd op The Adjustment Team van K. Philip Dick uit 1954. Aankomend politicus David Norris komt er op een dag achter dat in de coulissen van de wereld een groep grijze mannetjes met gleufhoeden druk bezig is te zorgen dat alles verloopt volgens plan. De Voorzitter van Het Grote Plan heeft daartoe een hele bureaucratie opgetuigd. Toch gaat er veel mis, want hoewel de vrije wil is afgeschaft, blijft de menselijke natuur eigenzinnig en gooit de liefde roet in het eten. Norris wordt verliefd op danseres Elise Sellas, maar moet kiezen. Dana Linssen (NRC 23-3-'11) geeft 3 (van 5) balletjes: 'The adjustment bureau is best aardig, ergens tussen het noodlotsgevoel van de Griekse mythologie en de Hollywoodse bluf van de romantische komedie.' Daphne Blokhuis (Metro 24-3-'11) geeft 4 (van 5) balletjes: 'Matt en Emily zijn een leuk koppel. De bijdehante opmerkingen van Emily zorgen naast de dilemma's in de film voor humor.' Kijkwijzer: 9 jaar, angst. Zie ook rubriek Blu-ray.

Legendes uit Bikinibroek
SpongeBob SquarePants - Legendes Uit BikinibroekAmerikaanse cartoonserie, uitgezonden door Nickelodeon. De vierkante zeespons die op de bodem van de zee in een ananas woont is een optimistisch, naïef, tolerant mannetje dat vol energie en levensvreugde in het leven staat. Samen met zijn buurman Octo Tentakel bakt hij krabburgers in de zeebodemstad Bikinibroek. Zijn beste vriend, Patrick de zeester, wijkt niet van zijn zijde. Het onderwatergebeuren levert geestige surrealistische grappen op. Deze dvd bevat zes afleveringen waarin de vrienden geconfronteerd worden met diverse monsters en rampen, zoals een vulkaanuitbarsting en het mysterie van de Bikini-Driehoek. Verder een bonusaflevering van Fanboy & Chum Chum, 'Tovertijd'. Hoewel gericht op kinderen (vanaf circa zes jaar) spreken de avonturen ook veel tieners en studenten aan.


Het grote leeuwenavontuur
Go Diego Go - Het Grote LeeuwenavontuurHoofdpersoon in deze oorspronkelijk Amerikaanse animatieserie voor jonge kinderen is de achtjarige Latino-jongen Diego, het neefje van Dora. De serie is een spin-off van de serie 'Dora the explorer' en kent dezelfde opzet. Diego is dierenredder en natuurexpert. Samen met zijn elfjarige zusje Alicia en een babyjaguar beleeft hij avonturen, geholpen door onder meer Klik de camera. Elke aflevering verloopt volgens een vast patroon en bevat veel herhalingen en een aantal liedjes. Ook zitten er elementen in van een computerspel, bijvoorbeeld een muisaanwijzer die op het juiste antwoord of voorwerp klikt. De nadruk ligt op het leren kennen van allerlei wilde dieren. Daarnaast leren de kinderen ook Engelse woordjes, tellen en kleuren. Samenwerking en vriendschap zijn altijd belangrijk. De kijkers worden aangespoord actief mee te doen: antwoord geven, meebewegen, iets zoeken of roepen. De serie wordt uitgezonden door Nickelodeon. Deze dvd bevat vier afleveringen waarin steeds één dier centraal staat: de leeuw, de ringelrob, het nijlpaard en de orang-oetan. Als bonus is een aflevering van Dora toegevoegd. Vanaf ca. 3 jaar.


DVD non-fictie

Butterflies go! : van St. Petersburg naar Casablanca

Ook sommige vlinders migreren. In deze film worden de atalanta, een dagvlinder, en in mindere mate de gamma-uil (nachtvlinder), gevolgd op hun reis door Europa, richting Marokko. De reis blijkt er een vol ontberingen, en vormt een soort estafette: de vlinder die in Sint-Petersburg vertrekt is niet dezelfde die in Marokko aankomt, de afstand wordt door ettelijke generaties overbrugd. Na aankomst vertrekt er weer een nieuwe generatie die de hele reis in omgekeerde volgorde zal afleggen. De film bevat mooi, soms poëtisch beeldmateriaal, met vaak typerende beelden van het landschap. Speciaal voor deze film gecomponeerde muziek begeleidt het verhaal. De begeleidende tekst is naar keuze in het Nederlands en Engels ingesproken. Het geheel vormt een ode aan het doorzettingsvermogen van een fragiel dier, dat zich door niets laat weerhouden zijn instinct te volgen. Hoewel in de film niet altijd ingegaan wordt op de wetenschappelijke achtergronden van deze trek zullen natuurliefhebbers met genoegen naar deze film kunnen kijken.


Bluray

Little Fockers

Little Fockers (Blu-ray+Dvd Combopack)Amerikaanse komedie uit 2011, vervolg op 'Meet the parents' (2000) en 'Meet the Fockers' (2004), van Paul Weitz (American Pie; About a boy). Met min of meer dezelfde cast bestaande uit Ben Stiller, Robert DeNiro, Dustin Hoffman, Barbra Streisand en met nieuwkomers Jessica Alba, Laura Dern en Harvey Keitel. Greg Focker moet nog steeds zijn uiterste best doen om een beetje respect te krijgen van zijn schoonvader, de oud-CIA-agent Jack Byrnes. Dit keer moet hij nog één proef doorstaan: hij moet bewijzen dat hij het in zich heeft om de volgende 'Godfocker' (Godfather) van de familie te worden. André Waardenburg (NRC 23-12-'10) geeft 2 (van 5) balletjes: 'De rek is er flink uit (...) De strijd tussen de stuntelende, maar goed bedoelende mannelijke verpleger Greg (Stiller) en zijn conservatieve schoonvader (DeNiro) (...) lopen op zijn laatste benen. (...) een komedie staat of valt met de kwaliteit van de humor en die is veel te mager.' Albert Kok (Algemeen Dagblad 23-12-'10) geeft 3 (van 5) sterren: 'Flauw? Voorspelbaar? Ja. En toch is het moeilijk om weerstand te bieden aan het zichtbare plezier waarmee Robert DeNiro als steile ouwe bok en Ben Stiller als de tot wanhoop gedreven schoonzoon hun ongelijke strijd uitvechten.' Kijkwijzer: 12 jaar, seks, grof taalgebruik. Zie ook rubriek Dvd. De dvd staat op de 26e plaats op de Dutch Charts, week 21. Bevat blu-ray en dvd.


Flipper
FlipperAmerikaanse jeugdfilm uit 1996 van Alan Shapiro, een remake van de film uit 1963 die de inspiratie was voor de televisieserie Flipper (1964-1967). Sandy, een veertienjarige jongen uit de stad, brengt vanwege de scheiding van zijn ouders zijn zomervakantie door bij een onbekende oom op een eiland voor de kust van Florida. Hij ontmoet een meisje, leert zijn oom waarderen en wordt vriendjes met de dolfijn. Samen komen ze op het spoor van een lokaal milieuschandaal. In de hoofdrollen Elijah Wood (Frodo uit In de ban van de ring) en Paul Hogan (Crocodile Dundee). Parool (24-7-'96) vindt de dolfijn nog steeds leuk en aaibaar en concludeert: 'Waar Flipper wel last van heeft, is een onduidelijke doelgroep: fans van de Red Hot Chili Peppers krijgen een kinderlijk en voorspelbaar ecologisch verhaaltje voorgezet, terwijl de kleintjes het risico lopen door een enge haaienaanval getraumatiseerd te raken. (...) Als de haai weg is kunt u samen rustig verder genieten van deze fijne familiefilm, het loopt gelukkig allemaal goed af.' Vanaf ca. 10 jaar. Kijkwijzer: 6 jaar, geweld.

0 reacties:

Collectieteam

Mijn foto
Provinciaal Collectioneren Utrecht
Het collectieteam bestaat uit elf medewerkers
Mijn volledige profiel weergeven

Volgers