donderdag 10 februari 2011

Highlights week 6Volwassenen fictie


Marjan Berk. Ik neem toch een hond
De oudere, alleenstaande weduwe Lena Steketee (ook al bekend uit 'Het schreien niet verleerd'*), Marjan Berks alter ego, is wat angstig geworden nadat ze beroofd is bij de pinautomaat en vele andere verhalen hoort over berovingen, overvallen en zelfs verkrachtingen waarbij oudere vrouwen het doelwit zijn. Haar wordt aangeraden weer een hond te nemen maar ze twijfelt. Ze heeft een druk leven, is veel van huis en weet nog goed hoeveel zorg haar laatste hond, die zeventien werd, in zijn laatste jaren nodig had. Ondertussen denkt ze terug aan haar leven, de mannen en relaties daarin, en mijmert ze over ouder worden, de consequenties daarvan en andere zaken. Uiteindelijk dient zich vanzelf een oplossing aan. Een met humor geschreven, vlot leesbaar, wat van de hak op de tak springend verhaal dat vooral ouderen zal aanspreken. Marjan Berk (1932) heeft ruim veertig publicaties op haar naam staan.


Wanda E. Brunstetter. Hoop doet leven
Het verhaal dat zich afspeelt in de huidige tijd binnen een Amishgemeenschap, wordt meestal verteld in de derde persoon vanuit Rachel: een jonge, vrij brave vrouw van 18 die veel van de natuur houdt en verliefd is op de verstandige Silas. Maar Silas heeft alleen oog voor Sara, Rachels oudere zus. De meer rebelse Sara breekt echter met het Amishgeloof en kiest voor een leven met haar man Reuben buiten de gemeenschap. Ze sluit zich wel weer aan bij een kerk. Rachel ziet haar kans schoon, maar kan Silas van haar houden? De karakters worden behoorlijk uitgediept. De vrouwen lezen regelmatig in de bijbel en bepaalde citaten zijn opgenomen. De lezer krijgt een goed beeld van het eenvoudige Amishleven zonder auto's, maar met koetsen, de harde werkers op het land en de vele vruchtentaarten die voor hen gebakken worden door de vrouwen. Laatste, prima afzonderlijk te lezen deel uit de vierdelige serie 'De bruiden van Lancaster County' na 'Blij van hart', 'Uitzien naar een wonder' en 'Rijk aan eenvoud'*. De auteur schreef veel boeken die zich afspelen bij de Amish. Paperback met vrij kleine druk. *2009-11-1093 (2009/32), 2009-22-3876 (2009/48) en 2009-27-4160 (2010/29). Amishromans kunnen rekenen op een trouwe, christelijke lezerskring.


Boyd Morrison. De ark
Archeologe Dilara Kenner en haar vriend ingenieur Tyler Locke raken betrokken bij een complot van een godsdienstfanaat die met behulp van een bij de ARK gevonden uiterst dodelijke bacterie een Nieuwe Wereld wil scheppen door het grootste deel van de wereldbevolking te doden. Hun strijd voert hen uiteindelijk naar de berg Ararat waar zij het geheim van de ARK ontrafelen. Zeker niet het eerste boek over de zoektocht naar de Ark van Noach, maar wel een die opvalt door de enorme hoeveelheid snel afwisselende acties. De liefhebber van spannende boeken waant zich in een wilde achtbaan in dit boek dat feitelijk een dertien in een dozijn verhaal is, maar toch boeit tot het laatste hoofdstuk. Het taalgebruik is niet moeilijk, de karakters en ingrediënten zijn voorspelbaar: helden zijn helden en boeven echte boeven die voortdurend de kogels opvangen en natuurlijk in groten getale het onderspit delven. Des te knapper dat het de auteur in dit debuut lukt om ook ervaren spanninglezers te blijven boeien. Paperback met vrij kleine druk.

 
Lori Wick. Jessie
Met de komst van Seth Redding staat het leven van de hardwerkende Jessie op zijn kop. Hij helpt haar niet alleen in haar winkel, binnen twee weken is hij zelfs haar echtgenoot. Maar dan beginnen ruzies: na de geboorte van Hannah verdwijnt Seth, om acht jaar later pas weert terug te keren. Hij is in de tussenliggende jaren tot geloof gekomen en draagt dit uit naar zijn vrouw en dochters. Zal Jessie in staat zijn om hem weer in haar leven toe te laten en haar verlatingsangst opzij te zetten? Na 'Cassidy' en 'Sabrina'* is dit het laatste deel in de Token Creek trilogie. Het verhaal speelt zich af in Montana tussen 1873 en 1890. Verschillende personen uit de voorgaande delen spelen een rol. Hoewel de auteur de historische setting goed weergeeft, zijn bepaalde gebeurtenissen tamelijk onrealistisch, wat afbreuk doet aan de geloofwaardigheid van de rest van het verhaal. De karakterontwikkeling van Seth en Jessie is goed opgebouwd. Een makkelijk leesbare roman, met als rode draad de worsteling om al dan niet de keus voor het geloof in Jezus te maken. Paperback, kleine druk en ruime interlinie.


Volwassenen non-fictie


Pieter van de Rest. Hart gezocht
Persoonlijk verslag van Pieter van de Rest die als hij 32 is een zwaar hartinfarct krijgt. Zijn hart blijkt zo beschadigd dat alleen een harttransplantatie hem nog zou kunnen redden. Er volgen jaren van wachten op een geschikte donor, zwaar ziek zijn en op het randje van de dood zweven, wat een zware wissel trekt op hem en zijn gezin. Uiteindelijk dient zich toch nog op tijd een voor hem geschikt hart aan en ondergaat hij een harttransplantatie. Langzaam maar zeker volgt herstel. Pieter hield vanaf het moment dat hij bovenaan de donorwachtlijst stond een blog bij dat ook in dit boek is opgenomen. Hij zocht later ook uit wie de donor was. Vlot, met humor en relativeringszin geschreven, waargebeurd, openhartig verhaal dat goed laat zien hoe het is om jarenlang ziek te zijn en te wachten op een donor, zowel voor de patiënt zelf als voor zijn omgeving. In kadertjes feiten, weetjes, uitleg over medische termen en extra informatie. Met katern kleurenfoto's. Achterin een pleidooi voor en informatie over donorschapregistratie en een nawoord van de thoraxchirurg die de transplantatie bij Pieter heeft uitgevoerd.


Waargebeurd verhaal. Kreeg veel media-aandacht


Ineke Wienese. Troost voor tranen
Na een voorwoord door Riet Fiddelaers (autoriteit op het gebied van rouwende kinderen en jongeren) en een inleiding door de auteur (zelf kind en man verloren) volgen verhalen van 22 jongeren uit verschillende minderheidsculturen in Nederland, die met rouw of andere vormen van verlies te maken hebben (gehad). (Aanleiding voor dit boek was een schoolproject na de moord op een docent in het toenmalige Terracollege in Den Haag.) Aan het eind van elk verhaal staat een kort stukje: een anekdote, gedicht, of beschrijving van een religieuze en andere culturele traditie, van riten of betoveringen. Voor vele jongeren spelen familie, geloof, bijgeloof en geestelijke voormannen een belangrijke rol. Achterin beschrijvingen van literatuur en (ook Belgische) websites, en een dankwoord. Er is een interactieve website met dezelfde naam, waarop jongeren hun eigen bijdragen kunnen plaatsen. De auteur is gezondheidszorgpsychologe en orthopedagoge, en schreef eerder onder meer verhalen van gescheiden Turkse vrouwen en hun dochters. Aangrijpend, ontroerend en soms - bij wraak(gevoelens), eerwraak en andere moordgevallen - onthutsend. Aanrader voor wie rouwende jongeren uit minderheidsculturen in Nederland wil leren begrijpen, en een must voor ouders, docenten, jongerenwerkers en hulpverleners.
Shamash Alidina. Mindfulness voor dummies
Het onderwerp 'mindfulness', een begrip dat in de boeddhistische filosofie niet nieuw is, namelijk aandachtig in het leven staan door middel van meditaties, wordt in dit deel van de bekende reeks uitgebreid belicht. De indeling van de hoofdstukken is herkenbaar van deze serie; dezelfde lay-out, de korte alinea's, de icoontjes die speciale paragrafen benadrukken en de tien aandachtspunten op het eind. Deze indeling is zeer toegankelijk, de toon gemoedelijk, soms een beetje populair en de praktische aanpak heeft niets zweverigs. Op de bijbehorende cd staat een aantal meditatieoefeningen, gevarieerd in lengte en opzet waarmee het begrip mindfulness als vanzelf ervaren kan worden. Lezers die onbekend zijn met dit begrip worden bij de hand genomen in een acht weken durende cursus en voor 'ingewijden' is het door de gedetailleerde inhoudsopgave eenvoudig interessante onderwerpen uit te kiezen, zoals mindfulness op het werk, in relaties, bij angst, pijn en depressies. Het laatste hoofdstuk vermeldt websites, aanbevolen boeken, cd's en films en adressen voor retraites en lezingen. Bevat zwart-witillustraties en een indexEddie van der Wereld. Doelen bereiken voor dummies

Hoe bereik je je persoonlijke doelen in je privé-leven, op je werk en dergelijke? Wat zijn je ambities? ln dit boek, een uitgave in de bekende Dummies-reeks, wordt ingegaan op onderwerpen die daarbij van belang zijn zoals passie, inzicht in jezelf, overtuigingen, talenten, het maken en gebruiken van een stappenplan, succes als mindset en het vieren van successen. Het boek richt zich niet alleen op grote doelen, maar geeft ook aanwijzingen om kleine doelen te kunnen bereiken. Zoals alle 'Dummies'-boeken bevat ook deze uitgave veel nuttige en bruikbare checklisten, overzichten en schema's, alle in begrijpelijke en gemakkelijk toegankelijke taal. Het boek bevat talloze nuttige praktijktips, voor iedereen die de effectiviteit van zijn eigen handelen wil versterken. Daarmee levert dit boek een goede bijdrage aan iederen die daarmee bezig is. De auteur is werkzaam als een internationaal trainer met een pedagogische achtergrond .


Lou Repetur. Vrijbuiters uitgebuit
De titel wekt de indruk dat weerloze minderjarige jongens door sluwe pooiers zouden worden uitgebuit. Volgens de wet moet iemand achttien jaar (binnenkort wellicht 21) zijn om zich te prostitueren. Anders zit de klant altijd fout. Maar om nu een 'probleemloze' twintigjarige homo die twee weken voor het bereiken van zijn seksuele meerderjarigheid (zestien jaar) bewust de prostitutie in is gegaan, omdat hij scheppen geld wilde kunnen uitgeven zonder daar hard voor te werken, als uitbuitingsslachtoffer te beschouwen... Vrijwel al het onderzoek, dat naar prostituees is verricht, gaat over vrouwen die mannen bedienen. Jongensprostitutie speelt zich vaak af buiten het blikveld van ouders, politie, onderzoekers en hulpverleners. In dit mooi vormgegeven en met (kuise) kleurenfoto's geïllustreerde boek worden drie soorten jongensprostitués onderscheiden. Chatrooms bieden discrete contactmogelijkheden aan verrassend veel allochtone (en soms naar eigen zeggen: heteroseksuele) jongens. Die lopen ze niet het risico 'op de baan' te worden betrapt, terwijl ze een zakcentje bijverdienen. Chapeau voor de begrippen- en signaleringslijst.


Samenwerkingscollectie

Sherwin B. Nuland. Maimonides
Maimonides, ook bekend als Rambam, was een zeer grote joodse geleerde uit de twaalfde eeuw. Hij was filosoof, Thorageleerde en arts. Hij leefde meestentijds in een islamitische wereld (Egypte). De auteur van deze biografie (hoogleraar klinische chirurgie) beschrijft het leven van Maimonides met speciale aandacht voor hem als arts. Het eerste hoofdstuk gaat over de relatie joden en de geneeskunde. Vervolgens beschrijft hij de jeugdjaren van Maimonides in Spanje en Marokko. Daarna het verblijf in Egypte, aanvankelijk Alexandrië, later Fustat bij Caïro. Een apart hoofdstuk is gewijd aan het verlies van zijn broer en de depressie waarin Maimonides terecht kwam. Tenslotte volgt een hoofdstuk over de betekenis van Maimonides als arts en als medisch auteur. Tussen deze hoofdstukken worden aparte hoofdstukken gewijd aan de belangrijkste werken die Maimonides schreef in Egypte. Gaandeweg wordt zijn veelzijdige ontwikkeling beschreven en de belangrijke positie die hij in de (joodse) wereld veroverde. Trouw aan de joodse wet (godsdienst) probeert Maimonides deze te verenigen met de wetenschappelijke uitgangspunten, gebaseerd op de Griekse en Arabische wetenschap.

 
Anton Wessels. Thora, Evangelie en Koran
Anton Wessels, emeritus hoogleraar godsdienstwetenschap (VU), onderzoekt in dit boek in hoeverre de politieke vijandschap tussen de drie wereldreligies is terug te voeren op hun heilige boeken. Hij wil de boeken in samenhang bespreken om te laten zien dat het ten diepste om een verhaal gaat. In elf hoofdstukken bespreekt hij systematisch de deels gedeelde geschiedenis en gemeenschappelijke thema's als de roeping van profeten, exodus en hidjra, (on)rechtvaardigheid en 'de laatste dagen'. Het is volgens Wessels belangrijk dat jood, christen en moslim samen elkaars heilige boeken lezen. Deze drie boeken zijn met elkaar in gesprek en moeten steeds opnieuw met elkaar in gesprek en ter sprake gebracht worden. Het resultaat is een rijkgeschakeerd boek, geschreven door een erudiet persoon die zeer goed vertrouwd is met de drie tradities. Echter, door de vele namen, jaartallen en tekstverwijzingen op elke pagina en het soms archaïsche taalgebruik is het wat lastig leesbaar. Het lijkt in eerste instantie geschikt voor mensen die reeds goed thuis zijn in de behandelde materie.M.F. van Assen. Het managementwetboek
Marcel van Assen (1969) werkt als consultant bij Berenschot waar hij verantwoordelijk is voor alle advisering rondom het thema Operational Excellence. Rondom dit thema heeft hij ook al veel gepubliceerd. In dit boek wordt op een heldere en structurele manier stilgestaan bij de diverse wetten van verschillende soorten management. Tachtig wetten passeren de revue. Volgens de auteur moeten al deze wetten bekend zijn bij het management om correcte strategische en tactische besluiten te kunnen nemen. Wat wordt verstaan onder de wet van Burns & Stalker? De wet van Poisson? Of de wet van Brooks? Bekende en ook minder bekende wetten worden grondig geanalyseerd qua inhoud en gevolg, vergeleken met andere wetten en ook kritisch benaderd. Het boek is onderverdeeld in verschillende hoofdstukken, zoals wetten voor organisatiekunde en teammanagement, wetten voor leiderschap en wetten voor innovatie en R&D-management. Dit boek overtuigt; het is niet alleen volgzaam qua wetgeving maar ook kritisch. Dit gebalanceerde boek behoort tot de standaarduitrusting van de boekenkast van een manager. De tekst en de cartoonachtige tekeningen zijn gedrukt in donkerpaars.
Erik Steijger. Your company’s got talent
Dit boek beschrijft hoe je talent binnen een bedrijf of organisatie zo goed mogelijk kunt ontwikkelen. Aan de orde komen talentmanagement en leiderschap, brillen en knoppen voor talentmanagers, het stimuleren van kennis en kunde, het optimaal motiveren van mensen, het creëren van een talentgedreven werkomgeving en tot slot een call for action. De auteurs zijn drielingbroers. Twee zijn oprichter en organisator van organisaties in het vakgebied van training en coaching en talentmanagement en verandermanagement. De derde heeft een internationale functie als commercieel directeur bij een multinational. Het boek is prettig geschreven en is onderbouwd met diverse theorieën, daarnaast bevat het een aantal praktijkvoorbeelden. Het KNOP-model: K (kennis & kunde) + N (Nut & motivatie) + O (Omgeving & omstandigheden) = P (prestatie & resultaat). Interessant voor managers en coaches die meer willen weten over het ontwikkelen van talent bij mensen om zo uit iedereen het beste naar boven te halenJeugd fictie

Castor, Harriet . Jonathan Swift’s Gullivers reizen

Reisjournaal van Lemuel Gulliver, waarin hij vertelt over zijn reizen en terechtkomt in niet eerder ontdekte landen met vreemde inwoners. Zo bezoekt hij Lilliput, waar de mensen niet groter zijn dan zijn duim, krijgt hij te maken met een Eierenoorlog, komt hij bij reuzen terecht, het Eiland van de Tovenaars en maakt hij kennis met de Yahoo apen. Het voor velen al bekende verhaal in een nieuw jasje en sterk ingekort. Prettig leesbaar, met paginavullende, kleurrrijke illustraties. Het verhaal bevat interactieve elementen: boekjes die opgemaakt kunnen worden, pop-up’s en flapjes. Met voorin ‘Wie is wie in Gullivers reizen’ en een boekje met adviezen voor de reiziger. Rustige lay-out met tekst in een kader. Mooie, stevige een aantrekkelijke uitgave. In dezelfde opzet verscheen 'Alice in Wonderland'*. Vanaf ca. 9 jaar.LaFleur, Suzanne . Liefs van Aubrey
Aubrey (11, ik-figuur) oveleeft een zwaar auto-ongeluk. Haar oma ontfermt zich over haar en neemt haar mee. Aarzelend bouwt Aubrey bij haar oma een nieuw leven op. Een nieuwe school, een nieuw vriendinnetje, een schoolpsychologe, de liefdevolle aandacht van de buren en de familie verzachten de pijn, al kan Aubrey niet over haar ervaringen praten. De brieven aan de denkbeeldige Jilly geven een plek aan haar gevoelens. Als lezer weet je meteen dat er iets gebeurd is, maar de ware toedracht verneem je pas na een aantal hoofdstukken, als ze het vertelt aan vriendin Bridget. De innerlijke strijd van Aubrey wordt helder en duidelijk neergezet. De tegenstelling tussen de voorbeeldige wereld waarin ze terecht is gekomen en de zwakte van haar moeder steekt wellicht iets te schril af. De beschrijving van het Amerikaanse leven schept een verademend evenwicht en maakt de zwaarte van het thema dragelijk. Een debuut dat aankomt.Jeugd non-fictie


Buzan, Tony . Mindmappen … voor kids
Mindmappen is een manier om informatie schematisch op papier te zetten met woorden, kleuren, lijnen en afbeeldingen. Centraal in een mindmap staat het onderwerp (de hoofdzaak). Hieruit ontstaat een informatieboom waarbij de takken de bijzaken verbeelden. De techniek helpt om beter te onthouden, te plannen en sneller te brainstormen. Tony Buzan, grondlegger van mindmappen, richt zich in dit boek speciaal op kinderen. De vormgeving is speels en kleurrijk, met veel stripachtige tekeningen, en daardoor aantrekkelijk voor de doelgroep. In heldere stappen wordt uitgelegd wat mindmappen is en hoe de techniek werkt. Gaandeweg leert de lezer de techniek toe te passen. In hoofdstuk drie staan voorbeelden voor vakken uit het voortgezet onderwijs (zoals moderne vreemde talen, wiskunde, aardrijkskunde). Door herhaling en stapsgewijze aanpak kunnen kinderen een keuze maken uit het aanbod en daar zelfstandig mee aan de slag. Met name kinderen die visueel ingesteld zijn of niet zo talig zijn, hebben baat bij het werken met mindmaps. Ondermeer vanwege de vele verschillende lettertypes is deze uitgave niet geschikt voor dyslectische kinderen zelf. Wel bruikbaar voor kinderen/jongeren vanaf ca. 11 t/m 14 jaar, maar zeker ook voor volwassenen die beroepsmatig werken met (dyslectische) kinderen.


Smid, Gioia . Fiep in vogelvlucht
De illustraties van Fiep Westendorp zijn bekend bij bijna iedereen in Nederland. Niemand is opgegroeid zonder ooit kennis gemaakt te hebben met een boek waarin haar illustraties stonden ('Pluk van de Petteflet', 'Pim en Pom' en 'Jip en Janneke'). In dit schitterend vormgegeven boek beschrijft kunsthistorica Gioia Smid de ontwikkeling van het kunstenaarschap van Fiep Westendorp. Na een boeiend informatief hoofdstuk over hoe Westendorp illustratrice werd (‘Ambitie en opleiding’) wordt in vogelvlucht de ontwikkeling van haar oeuvre geschetst, waarbij uiteraard de nodige hoogtepunten de revue passeren. De nodige aandacht wordt geschonken aan de zo karakteristieke stijl, maar ook aan de wijze waarop Westendorp samenwerkte met de auteurs waarvoor zij illustreerde. De korte, uitermate prettig leesbare hoofdstukken gaan vergezeld van een schat aan vaak nog nooit eerder gepubliceerd illustratiemateriaal (met ook aandacht voor minder bekende illustraties). Dit overzichtswerk is een lust voor het oog, en zal de nodige herinneringen weer levend maken. Een boek dat in geen enkele collectie mag ontbreken
DVD speelfilms

Haar naam was Sarah
Een Frans drama uit 2010 van Gilles Paquet-Brenner naar de succesroman van Tatiana De Rosnay. Twee verhaallijnen zijn met elkaar verweven. In juli 1942 wordt de 10-jarige Sarah met haar ouders opgepakt en met duizenden andere Joden naar het Velodrome d'Hiver in Parijs gebracht. Zij heeft ongezien haar kleine broertje in een kast verstopt en belooft hem later te bevrijden, maar Sarah wordt weggevoerd en ziet hem nooit meer terug. Zestig jaar later schrijft de Amerikaanse journaliste Julia in Parijs een artikel over deze razzia en ontdekt in de archieven een geheim van haar schoonfamilie. De recensenten prijzen het werk van Kristin Scott Thomas (Partir; Il y a longtemps que je t'aime) als Julia en de jonge Mélusine Mayance als Sarah, maar zijn verdeeld over de film als geheel. Bor Beekman (Volkskrant 28-10-'10) geeft slechts 2 (van 5) sterren en vindt het verhaal van Sarah 'aangrijpend', maar de rest van het verhaal kunstmatig, met soapachtige en ongeloofwaardige elementen. Ab Zagt (Algemeen Dagblad 28-10-'10) geeft 4 (van 5) sterren en ziet 'een beklemmend drama, pakkend en zonder vals sentiment verfilmd'. Kijkwijzer: 12 jaar, geweld, angst, discriminatie. Zie ook de rubriek Blu-ray. Wordt niet opnieuw aangeboden. Zie ook Razzia a.i.'s deze week.

Richting West
Nederlandse speelfilm uit 2010 van regisseur en scenarioschrijfster Nicole van Kilsdonk (Zadelpijn; Hoe overleef ik...). De film volgt een jaar lang het leven van de 38-jarige Claire die net gescheiden is en met haar zoontje in Rotterdam-West woont. Ze fietst heel wat af (met kinderzitje), werkt met dove kinderen, ruziet met haar ex, ontmoet een nieuwe liefde en spreekt zo nu en dan af met vrienden. Veel lof voor het overtuigende spel van Susan Vissser, beter bekend als Anouk Verschuur in de dramaserie Gooische vrouwen, die de rol van Claire voor haar rekening neemt. Verder met Koen Borkent (zoontje), Viggo Waas (ex), Stefan Rokebrand (nieuwe liefde). Jann Ruyters (Trouw 18-11-'10): '(...) een wat kabbelend drama, innemend en authentiek, maar zonder scherpe beet.' Bart Kootsenruijter (Volkskrant 18-11-'10): 'Van Kilsdonk wisselt de gewone momenten af met scènes waarin plaats is voor grote gevoelens. Daarbij zit de camera de personages nu eens dicht op de huid, dan weer trekt hij zich terug om ruimte te bieden bieden aan een zorgvuldige mise-en-scène. Zodat uiteindelijk alle losse stukjes op hun plaats vallen, zelfs dwarrelende stofkorrels.' Mark Mooman (Het Parool 17-11-'10) vindt dat er 'mooi gespeeld wordt en de authenticiteit van het verhaal in de kleine momenten zit'. Kijkwijzer: 12 jaar, seks, grof taalgebruik. Wordt niet opnieuw aangeboden.
From time to time

Britse fantasy/familiefilm in een historische setting uit 2009 van Julian Fellowes (scriptschrijver van Gosford Park), met Maggie Smith (Harry Potter films), Carice van Houten (haar Britse debuut), Hugh Bonneville e.a. In 1944 in het oude landhuis van zijn oma legt de 13-jarige Tolly, die kan communiceren met de geesten van kinderen uit een ver verleden, familiegeheimen bloot die generaties lang verborgen waren. Leanne McGrath (Eye for film,i) geeft 3 (van 5) sterren: '(...) an old-fashioned family film that will delight both kids and adults . (...) Director Julian Fellowes - who also penned the screenplay - masterfully weaves the two times together, presenting the 1940s in a bleak palette of browns and greys, while the past is in rich, vivid colours. The period detail is exquisite and there is plenty of humour and even a couple of scares for the kids.' Wouter de Boer (Movie2movie,i) geeft 4 (van 5) sterren en vindt de kwaliteit van de acteurs 'verbluffend goed': 'Uiteindelijk is From time to time een wonderschone film, die het persoonlijke drama niet schuwt. (...) En hoewel er best wat spektakel in het verhaal voorkomt (...) is het vooral de rust die de film zo adembenemend maakt. Een aanrader!' Geen extra's. V/J-AANBIEDING. Kijkwijzer: 12 jaar, discriminatie.


DVD non-fictie

Omdat wij mooi waren : documentaire over Indonesche troostmeisjes


Tijdens de Japanse bezetting van Indonesië in de Tweede Wereldoorlog werden ook hele jonge Indonesische meisjes opgeëist om seksuele dwangarbeid in Japanse bordelen te verrichten. Journaliste-antropologe Hilde Janssen en fotograaf Jan Banning hebben op Java enkele van die slachtoffers opgezocht om hun verhalen als troostmeisje vast te leggen. Oude vrouwen zijn ze nu - maar heel moedige - die schoorvoetend, beschaamd, hun levensverhaal vertellen. Indringende verhalen in het Javaans, Soendaas en Indonesisch en voorzien van goede Nederlandse vertalingen. Deze uitstekende documentaire heeft mooie, heldere beelden en geluid met gepaste achtergrondmuziek. Is eerder (2010) door de NOS uitgezonden in het kader van de Indische oorlogsherdenking. Janssen en Banning schreven ook twee boeken over deze vrouwen: 'Schaamte en onschuld'* en in het Nederlands/Engels 'Troostmeisjes/Comfort women'**. Kijkwijzer: niet vermeld. *2009-49-3417. **2009-47-0877.

Babies
De Franse regisseur Thomas Balmès volgde vier baby's in hun eerste levensjaar op vier verschillende continenten. De film laat alledaagse momenten zien uit het leven van Bayar uit Mongolië, Hattie uit Californië, Mari uit Japan en Ponijao uit Namibië. Ponijao heeft veel vrijheid, terwijl in Mongolië de kinderen vaak stevig ingepakt in een dekentje liggen. In Japan en de Verenigde Staten wordt er veel energie gestopt in stimulerende activiteiten. Balmès registreert deze verschillen in opvoeding en omgang, zonder commentaar of oordeel. Trouw (7-10-'10) noemt het 'Een schattige film waarvoor enige affiniteit met zwangerschap wel een vereiste is.' Dana Linssen (NRC 6-10-'10): 'Achter deze mix van oberverende etnografische film schuilen voor de toeschouwer ook inzichten over opvoeding, materialisme, moederschap en kinderzorg.' Pauline Kleijer (Cinema.nl, i): 'Balmès maakte een voorbeeldig antropologisch document. Hij wist fraaie, geestige momenten te vangen en heeft eindeloos respect voor zijn dappere hoofdfrolspelers.' Kijkwijzer: alle leeftijden. Wordt niet opnieuw aangeboden. Release: 9-2-'11.


Bluray

Razzia = La rafle
Frans oorlogsdrama uit 2009 van regisseuse Roselyne Bosch, met Jean Réno en Mélanie Laurent. La Fafle is gebaseerd op dezelfde historische feiten die centraal staan in de film/bestseller Haar naam was Sarah*. Aan de hand van ervaringen van verschillende families, zowel slachtoffers als daders, worden de gebeurtenissen geschetst die plaatsvonden op 16 juli 1942 in Parijs toen 13.000 Joden werden gearresteerd en vastgehouden in het Vélodrome D'hiver vanwaar ze verder werden vervoerd naar Duitse en Poolse concentratiekampen. De film die in Frankrijk ruim 3 miljoen bezoekers trok veroorzaakte veel ophef omdat dit onderwerp lang verzwegen is gebleven. Historisch Nieuwsblad (Oktober 2010): 'De Franse filmpers was niet enthousiast over deze productie, die bol staat van de melodramatische effecten. Toch maakt de film iets voelbaar van de meedogenloze werkelijkheid.' Kevin Toma (Cinema.nl 2-9-'10) geeft 3 (van 5) sterren: 'Mélanie Laurent overtuigt als de jonge verpleegster die vrijwillig met de joden naar het kamp gaat. De razzia's en de mensonterende chaos in het wielerstadion worden beklemmend en aangrijpend in beeld gebracht; minstens zo gruwelijk zijn de onderhandelingen tussen de nazi's en de Vichy-regering, waarin de etnische zuivering besproken wordt alsof het om veehandel gaat.' Kijkw.: 12 jaar, angst, geweld, grof taalgebr., discr. Zie ook rubr. Dvd. Wordt niet opnieuw aangeb. *a.i.'s deze week; boek: 2010-25-5772 (2010/45).

Games

Mountain sports
Al naar gelang de voorkeur is dit bergsportspel speelbaar met de gewone handremotes of samen met het Balance Board. Met het Balance Board erbij moet het lichaam meer meedoen, zodat het levensechter en sportiever is. Skiën, snowboarden, bobsleeën, tubing en zelfs biatlon met een handboog op de rug kan alleen of met maximaal 4 personen gespeeld worden. Behalve sneeuw is er ook nog ijspret. Gek genoeg geen schaatsen, maar wel curling, grappig maar niet perse een bergsport. Iedere speler kiest zijn eigen personage. Behendigheid met de remote is noodzakelijk, maar niet zoveel anders dan bij andere spellen. De wintersportomgeving is levensecht en ziet er leuk uit met het gebruikelijke gejuich bij de finish. Met 'career' kun je spellen vrijspelen, wat niet heel makkelijk is. Het 'baal'-gezicht met hangend hoofd als het niet gelukt is, werkt niet bepaald stimulerend. Het meegeleverde instructieboekje is summier en alleen in het Engels, evenals het spel zelf. Wel aardig (geen must) voor wintersportliefhebbers vanaf ca. 7 jaar en ook voor volwassenen. V/J-aanbieding. PEGI: 3 jaar. Optioneel met Wii Balance Board te spelen.


0 reacties:

Collectieteam

Mijn foto
Provinciaal Collectioneren Utrecht
Het collectieteam bestaat uit elf medewerkers
Mijn volledige profiel weergeven

Volgers