donderdag 17 februari 2011

Highlights week 7

Volwassenen Fictie

Perihan Magden. Twee meisjes
De auteur (Istanbul, 1960) is in Turkije bekend om haar pleidooi in een krant voor een dienstweigeraar; zij werd daarop vervolgd voor een poging tot aantasten van de eenheid van de Turkse staat. Inmiddels staan vier romans op haar naam. Deze roman is ook verfilmd. Behiye en Handan, twee meisjes van zestien, ontmoeten elkaar, zijn meteen gek op elkaar en proberen het leven gezamenlijk het hoofd te bieden. Behiye lijdt aan hevige stemmingswisselingen, bij het ziekelijke af. Ze is ontevreden over haar lichaam, overweldigende angsten spelen haar parten. Zij pikt geld en verlaat haar ouderlijk huis (vader, moeder en broer) en trekt in bij Handan, die met haar alleenstaande moeder leeft. Behiye kan koken en koekjes bakken, zij brengt een zekere huiselijkheid met zich mee. De meisjes koesteren ieder op eigen wijze hun onrealistische dromen. Ruzies en onenigheden zijn heftig, variëren van poeslief sentiment tot lugubere uitbarstingen van razernij. De lijken van drie jonge mannen worden gevonden. Illustreren zij de haatgedachten en onlustgevoelens van Behiye, die met een vlijmscherpe bistouri op zak loopt en de aandacht van Handan voor jongens moeilijk kan verkroppen? Meeslepende beschrijving van de emotionele turbulentie van tienermeisjes. Paperback; kleine druk.
 Jeffery Deaver. Onder druk

Onder drukAgent Corte is belast met het beschermen van rechercheur Keesler en zijn gezin tegen een beruchte 'lifter' (misdadiger) die uit is op informatie die hij altijd verkrijgt door het slachtoffer ernstig te martelen. Gaandeweg wordt echter niet duidelijk wie van het gezin nu gezocht wordt, maar de lifter gaat over lijken om zijn doel te bereiken. Er ontspint zich een strategisch spel met een gewelddadig eind. pannend verhaal waarin de lezer voortdurend op het verkeerde been wordt gezet en het verhaalperspectief regelmatig verandert. De karakters zijn aantrekkelijk waardoor de doelgroep, lezers die van een spannende puzzel houden, zich betrokken blijft voelen. Bijzonder is het gegeven dat Corte zijn strategisch handelen baseert op de strategieën van verschillende (bord)spellen die ook in Nederland bekend zijn. Het taalgebruik in deze thriller van de populaire auteur is niet moeilijk.


Helen FitzGerald. Ex
ExDe labiele Schotse Catriona (34) gaat vlak voor haar huwelijk met Joe nog eenmaal langs bij drie van haar vier ex-vriendjes, wat uitdraait op seks. Maar als de drie allemaal kort erna sterven met afgesneden penis en ze bij het identificeren van de derde van de zenuwen moet lachen, verdenkt de politie Catriona van de moorden. Ze wordt gearresteerd; in voorarrest in de gevangenis merkt ze hoeveel aandacht de zaak trekt, er wordt zelfs een biografie over haar geschreven. Als ze in haar cel het concept leest, verbaast ze zich niet alleen over de vreemde interpretaties en conclusies, maar denkt ook na over haar leven. De vierde in het Nederlands vertaalde roman van de Australische, in Schotland wonende vroegere reclasseringsambtenaar (1966). Het is een heel originele, wel wat macabere, maar ook geestige en spannende thriller met een plot die vaak onverwachte wendingen neemt en een heel onverwacht, maar toch ook logisch eind heeft.


Zoe Fishman. De zaterdagochtendyogaclub
De zaterdagochtendyogaclubOp een reünie van de middelbare school worden vier schoolvriendinnen weer met elkaar herenigd. De dames hebben allen wat met elkaar gemeen: ze verlangen ernaar om hun echte dromen uit te laten komen. Charlie heeft dat al voor elkaar gekregen door haar eigen yogaclub op te zetten. Naomi zou dolgraag haar fotografiepassie weer laten herleven, Sabine heeft als wens om haar eigen boek te schrijven en Bess wil liever diepgaande verhalen schrijven in plaats van roddeljournalistiek bedrijven. Op initiatief van Charlie beginnen de vriendinnen een yogaclub, die hun de inspiratie en kracht geeft om hun dromen te verwezenlijken. Debuutroman van de Amerikaanse auteur, die ook werkzaam is bij een uitgeverij. Het boek heeft alle ingrediënten van een prima chicklit: humor, romantiek, vriendschap en een goede spanningsboog. In elk hoofdstuk staat een van de vier hoofdpersonages centraal, zodat de lezer regelmatig een andere verhaallijn voorgeschoteld krijgt. Dit zorgt voor een goede verhaal dynamiek en houdt de lezersaandacht vast. Voor een brede,vrouwelijke doelgroep. 8

Volwassenen non-fictie
Kevin Tildsley. Sterren

Dit boekje is in de eerste plaats een handleiding voor het observeren van sterren, planeten en de maan. Bij elk sterrenbeeld is er een omschrijving van de mythologische betekenis van de naam, maar de nadruk ligt op de sterrenkaarten, waarin staat aangegeven welke bijzondere sterren en sterrenstelsels te zien zijn. Zo kan men eenvoudig vinden wat men interessant vindt, als men 's avonds met een kijker naar de sterrenhemel kijkt. Per planeet is er een schema van de posities waar hij in de loop van het jaar te vinden is. De kraters van de maan die zichtbaar zijn, staan op grote overzichtsafbeeldingen vermeld. Naast deze praktische informatie in het begin van het boekje korte meer theoretische inleidingen over het zonnestelsel, wat kometen zijn, en waar een ster uit bestaat. De tekstjes zijn kort en bondig, de tekeningen, kleurenfoto's en schema's zijn vaak nogal klein, maar wel duidelijk. Al met al een handige, praktische handleiding voor wie naar de sterren wil kijken.


Joanna Kortink. Uit de ban van emotie-eten
De auteurs hebben beiden hun sporen verdiend op het gebied van de begeleiding van mensen met eetproblemen. Kortink is ervaringsdeskundige en schreef eerder 'Uit de ban van eetbuien'*. Bij het centrum voor eetstoornissen Artiva geeft zij begeleiding en cursussen zowel aan cliënten als aan hulpverleners, onder wie diëtisten. Noordenbos is psychologe gespecialiseerd in eetstoornissen; momenteel werkzaam bij de universiteit van Leiden. Dit zelfhulpboek is gebaseerd op de recentste psychotherapeutische inzichten, zoals mindfulness en ACT ( waarin cliënten wordt geleerd zich te richten op zaken die ze direct kunnen beïnvloeden (gedrag) en emoties en gedachten te accepteren in plaats van ze te bevechten). Het is een werkboek met veel oefeningen, waarvan een gedeelte te beluisteren is op de meegeleverde cd. Enkele illustraties. Geschikt voor iedereen die last heeft van onevenwichtig eetgedrag en serieus tijd wil stoppen in gedragsverandering. Maar ook bedoeld als leidraad voor de therapeut die een cliënt met een eetstoornis begeleidt. Met noten en literatuuropgave.


Bijbel: herziene Statenvertaling
De Statenvertaling, oorspronkelijk verschenen in 1637, heeft in de protestantse kerken in Nederland een belangrijke positie verworven. Vooral vanwege de gehanteerde vertaalprincipes: brontekstgetrouw en concordant. In opdracht van de Gereformeerde Bond van de Nederlandse Hervormde Kerk (nu PKN), de Christelijke Gereformeerde Kerken en de Gereformeerde Gemeenten is de Stichting Herziening Statenvertaling in 2002 begonnen met haar taak de Statenvertaling aan de huidige tijd aan te passen en zij hoopt daarbij de huidige en komende generaties voor de Statenvertaling te behouden. Deze volledige editie van de Herziene Statenvertaling (HSV) is geen nieuwe vertaling, mede gebaseerd op nieuwe bronteksten, maar een herziening waarbij slechts de spelling is aangepast, een aantal verouderde woorden vervangen en zinnen vereenvoudigd tot goed hedendaags Nederlands. Het doel is vooral de taalbarrière op te heffen en de oorspronkelijke interpretatie en bedoelingen van de Statenvertaling te handhaven. Wel zijn nieuwe tekstverwijzingen en voetnoten toegevoegd. De losse bijlage bevat een beknopte geschiedenis van de Nederlandse bijbelvertalingen, het ontstaan van de SV en toelichtingen op uitgangspunten, achtergronden en keuzes bij de HSV.


Philipp Blom. Het verdorven genootschap
In de tweede helft van de zeventiende eeuw begonnen filosofen (Descartes, Spinoza) zich te onttrekken aan theologisch bepaald gedachtegoed. Hun kritiek kreeg navolgers en al spoedig ontbrandde een discussie over kwesties als de gelijkheid der mensen, mensenrechten zoals vrijheid van meningsuiting, de rol van de kerk en godsdienst etc. Een van die plekken waar die discussies werden gevoerd, was de Parijse salon van baron d'Holbach, waar verlichte denkers regelmatig samenkwamen om van gedachten te wisselen. Daaronder waren Diderot, Hume en Rousseau, maar ook vele anderen. Blom beschrijft de gang van zaken tijdens die discussies, het gedachtegoed van de afzonderlijke filosofen, hun persoonlijke relaties en ook de persoonlijke conflicten die soms daaruit voortvloeiden. Rousseau keerde zich tenslotte af van de ratio en gaf de voorkeur aan het geboel, de emotie als leidraad. Ook de beroemde Encyclopedie van Diderot en d'Alembert komt aan de orde. Met enkele illustraties in zwart-wit, eindnoten, biografische schetsen, bronvermelding en een register. Het boek is opvallend prettig leesbaar, dus geschikt voor een in de Verlichting geïnteresseerd publiek voor wie de boeken van Jonathan Israel over de Radicale Verlichting iets te zwaarlijvig zijn. Voor een redelijk brede lezersking


Karen Armstrong. Compassie
Religiehistorica Karen Armstrong is bekend door haar lijvige studies over de grote godsdiensten. In 2008 won zij een grote prijs van de particuliere non-profitorganisatie TED. De winnaar mocht een wens doen voor een betere wereld. Haar wens was om een Charter of Compassion op te stellen: een handvest onderschreven door vooraanstaande denkers uit diverse religies met compassie als middelpunt van het religieuze en morele leven. In dit relatief korte boek presenteert Armstrong een persoonlijk twaalf-stappenplan, een empathische visie die meer op inlevingsvermogen dan op logica is gebaseerd, en waarmee de lezer het begrip compassie verder uitdiept en in praktijk brengt. Een zelfhulpboek, vol anekdotes uit verschillende religies, maar vooral gestoeld op het boeddhisme, beginnend in de privé-sfeer met meditatieoefeningen en uitdijend naar een visie waarbij de lezer zich actief moet inspannen voor het welzijn van de (armere) medemens. Voor liefhebbers van Armstrongs overige oeuvre een erg afwijkend en idealistisch boek, jammerlijk formeel vertaald. Met noten en index. Een eigenaardig 'zelfhulpboek' dat afwijkt van Armstrongs overige werken.


M.A.P. Bovens. Diplomademocrartie
De politiek in Nederland is van oudsher lekenbestuur. De auteurs beschrijven op welke wijze politiek en bestuur inmiddels worden bevolkt door burgers met de hoogste diploma's. Daarmee zijn de laagopgeleiden uit de politiek verdwenen. In een goed gedocumenteerd en ook democratisch-theoretisch gefundeerd betoog beschrijven zij de gevolgen van deze ontwikkeling. Gevolgen daarvan zijn onder andere een participatiekloof tussen hoger en lager opgeleiden, een onevenwichtige belangenvertegenwoordiging en afnemende legitimiteit. In die zin zullen de auteurs de komst van de nieuwe politieke partij 50+ verwelkomen. De voorgestelde remedies overtuigen niet allemaal. Vaker is al gebleken dat relatief simpele participatievormen niet tot eenduidige en uitgebalanceerde besluitvorming leiden. De auteurs beschrijven op evenwichtige wijze de voors en tegen van de mogelijkheden. Of daarmee de benodigde sense of urgency voor actie wordt gecreeerd is de vraag. Concluderend biedt het boek een uitstekend handvat voor verdere discussie over dit belangrijke onderwerp. Een uitgebreide literatuurlijst is bijgevoegd.

Samenwerkingscollectie

Elaine Aron. Hoog sensitieve personen en psychotherapie

Ieder mens heeft een aangeboren temperament. Daarnaast kan men hoogsensitief zijn: bijvoorbeeld oog hebben voor subtiele details, snel geïrriteerd raken door lawaai of drukte en heftig en emotioneel reageren op situaties. Twintig procent van de mensen schijnt hoogsensitief te zijn, maar in behandelcentra is dit vijftig procent. Wat is nu eigenlijk hoogsensitiviteit? Hoe kan men dit onderscheiden van andere gelijkende ziektebeelden en wat kan de hedendaagse psychotherapie voor deze patiënten betekenen? Volgens de auteur is het geen stoornis, maar een persoonlijkheidskenmerk. Drie veel voorkomende problemen kunnen zijn: een laag gevoel van eigenwaarde, verkeerde leefwijze en overgevoeligheid voor kritiek. Verschillende vormen van hulp komen aan bod in dit boek, bijvoorbeeld bij relaties, werkgerelateerde problematiek en persoonlijkheidsvariaties. De auteur heeft diverse boeken over dit onderwerp geschreven. Bevat een voorwoord, dankwoord, een uitvoerige bibliografie en aanhangsels waarin onder andere een zelftest en onderzoeken over het begrip hoogsensitiviteit staan. Informatief handboek voor psychotherapeuten en patiënten.

Jeugd fictie
Helga Warmels. De boot
Michiel (ca. 11/12, ik-figuur) wil graag een echte boot om op de waterplassen in de omgeving te varen. Maar het is moeilijk om zijn liefste wens voor elkaar te krijgen. Dit komt vooral door geldgebrek thuis en doordat hij wordt gepest door twee jongens.
Als Michiel vriendschap sluit met het zusje van een van de jongens, komt een oplossing dichterbij. De ontknoping is gedeeltelijk wensvervullend en origineel. Jammer is, dat de
ouders van Michiel zo streng zijn en niet goed naar hem luisteren, waardoor hij niet durft te vertellen over zijn problemen. Gelukkig is er een oom waar hij wel terecht kan. Het
boek is spannend, zowel door de avonturen als door de dreiging van de pesters. De korte hoofdstukken zullen kinderen aanmoedigen om door te lezen. Het karakter van de ik-persoon is goed uitgewerkt en ontwikkelt zich. Michiel wordt weerbaarder en kiest
voor wat hij belangrijk vindt. De enkele ondersteunende potloodillustraties in zwart-wit zijn wat somber en donker. De auteur heeft een (klein) aantal kinderboeken geschreven, voor verschillende leeftijdsgroepen. Vanaf ca. 9 jaar.Duffhaus, Marijke . Lotte wil een hondje
Zoals zovele kinderen wil Lotte graag een hondje, maar haar mama vindt hondjes lastig. Boos loopt Lotte weg het park in, waar ze een tak ziet die op een hondje lijkt. Touwtje eromheen en huppelen maar met Tarzan, tot pret van haar schoolvriendjes, die een streek uithalen. Gelukkig trekt buurjongetje Luc haar mee in zijn fantasiewereld. Aandoenlijk voorleesverhaaltje waarbij de begrijpelijke, bondige twee- tot zesregelige tekst van voornamelijk enkelvoudige zinnetjes steeds op de linkerpagina staat, in een bruine, duidelijke letter. Rechts de aansluitende, goed getypeerde en herkenbare aquareltekeningen in bruinschakeringen met rood als steunkleur. Vrolijke roestbruine binnenplatten met hondjes uitlatende figuurtjes. Verzorgde, gebonden, een beetje nostalgisch ogende uitgave in oblongformaat met zwaar wit papier. Handzaam, aardig prentenboek dat de soepele fantasie van kinderen in hun spel laat zien, ondanks tegenslag. Vanaf ca. 4 jaar.

Clarke, Jane . Harko is een held
De haai Harko en zijn vriendin Rosa (een remora) spelen in het water samen met Finn, het kleine broertje van Harko. Net als bij mensen ervaren ze dat niet elk spelletje geschikt is voor Finn. Het is lastig om zo'n kleintje bij je te hebben. Als de gevaarlijke orka verschijnt, proberen Harko en Rosa Finn in veiligheid te brengen. Finn ziet de vlucht als een nieuw spel: verstoppertje. De prenten zijn duidelijk; paginagrote en kleine prentjes tussen de summiere tekst. De dieren zijn goed herkenbaar, voornamelijk zwart en grijs in een blauw-groene zee. De dieren zijn getekend met menselijke trekjes als spelen, lachen en huilen.Vanuit verschillend perspectief: overzicht in de grote zee en ook van zeer dichtbij een close-up, passend bij de bedreigende situatie in het verhaal. Boven het colofon staan drie alinea's met informatie over de witte haai en remora's. Mooi sfeervol prentenboek, weliswaar over haaien maar vergelijkbaar met mensen. Vanaf ca. 4 jaar

 

Duijne, Isabel . Door een roze bril
Sem en Emma worden dikke vrienden na een ontmoeting in het park. Daar vinden ze ook een klein hondje, dat ze besluiten om samen stiekem te gaan verzorgen. Emma woont alleen met haar vader, Sem alleen met zijn moeder. De beide ouders weten niets van het hondje, totdat ze er gelijktijdig achterkomen. Het verhaal wordt verteld in tien korte getitelde hoofdstukjes in duidelijke druk. De tekst, waarin veel dialoog gebruikt wordt, bestaat uit korte zinnen die telkens op een nieuwe regel beginnen, met een-, twee- of gemakkelijke drielettergrepige woorden, AVI-M4. De tekst wordt opgesierd met veel kleurige stripachtige tekeningen in diverse formaten, die goed bij de tekst passen. Ruime bladspiegel. Een aantrekkelijk stevig gebonden boekje uit de leesserie 'Giraf'* met een onderwerp dat kinderen zal aanspreken. Vanaf ca. 7 jaar.

MacCall Smith, Alexander . Het grote boek van Akimbo in Afrika
Omnibus over Akimbo, zoon van een opzichter in een Afrikaans wildpark. In de drie verhalen (‘Akimbo en de olifanten’, ‘Akimbo en de leeuwen’ en ‘Akimbo en de krokodillenman’) beleeft Akimbo allerlei avonturen met de wilde dieren in het natuurreservaat. Zo gaat hij de strijd aan met een bende olifantenstropers, helpt hij zijn vader met het vangen van een leeuw die het vee van een boer opeet en gaat hij op stap met een krokodillenexpert om krokodilleneieren te zoeken. De spannende avonturen lezen lekker weg. De auteur heeft wel de neiging te veel gedachten en emoties te beschrijven, waardoor er weinig ruimte overblijft voor de fantasie van de lezer. De vele zwart-wittekeningen die de verhalen verrijken, zijn vaak erg grappig. De verhalen zijn opgedeeld in zeven à acht hoofdstukken. De Schotse auteur heeft vele kinderboeken geschreven, maar is in Nederland vooral bekend van een detectiveserie voor volwassen. Voorlezen vanaf ca. 6 jaar, zelf lezen vanaf ca. 8 jaar.

Veen, Herman van . De wonderlijk avonturen van Alfred J. Kwak
Alfred Jodocus Kwak startte als muziekfabel in 1976. Ruim tien jaar later kwam er een gelijknamige tekenfilmserie van. De 52 verhalen van deze animatieserie (die in 48 landen is uitgezonden) staan in het boek beschreven. De eend Alfred Jodocus Kwak verliest op jonge leeftijd zijn ouders, broertjes en zusjes. Hij groeit op bij Henk de Mol. Hij beleeft de spannendste avonturen met zijn vrienden en vijanden. In tegenstelling tot de animatieserie, waarbij de beelden het verhaal interessant voor kinderen maken, kun je de vraag stellen of het boek wel voor kinderen geschikt is. Woorden en onderwerpen zijn vaak moeilijk: er wordt een groot aantal maatschappelijke en politieke problemen aan de kaak gesteld. De kraai Dolf evolueert al gauw in een evenbeeld van Adolf Hitler. Ook de apartheid in Zuid-Afrika, het conflict in het Midden-Oosten, het milieu, de armoede en de walvisvaart worden aan de kaak gesteld. Er is wel geprobeerd dit op een kinderlijke manier te doen. Na ieder verhaal staat een klein gekleurd plaatje uit de animatieserie van een of meer personages uit het verhaal. Verder zijn er geen illustraties. Volle bladspiegel met veel tekst op een pagina. Bij deze uitgave wordt een rode sjaal aangeboden*. Zie ook: www.alfredjodocuskwak.com. Voorlezen vanaf ca. 7 jaar.

Jeugd non-fictie

Mattern, Joanne . Hagedissen
In de serie 'Dierenfamilies'* heeft dit deel hagedissen als onderwerp. De delen zijn geschreven door verschillende auteurs. Daardoor kunnen de behandelde thema's enigszins verschillen. De lay-out is soms ook iets anders. De mooie, paginagrote kleurenfoto's vormen de grootste aantrekkingskracht. Eerst wordt kennisgemaakt met de hagedis. Vervolgens wordt aandacht besteed aan onder andere de kenmerken, de verdediging, de levenscyclus, het dagelijks leven van een hagedis en de bedreigingen. Tussendoor zijn opgenomen een kleurentekening met het uitwendige lichaam van een hagedis en een overzicht met hagedissoorten. De informatie, gebracht in een verhalende stijl, is verdeeld over vijf wat langere hoofdstukken. Er zijn geen tussenkopjes. Weetjes zijn te vinden in gekleurde kaders. Het papier schijnt wat door. Volle bladspiegel; het lettertype is in verhouding tot het formaat van het boek wat groot. Het taalgebruik is niet echt aangepast aan jonge lezers: in de tekst staan soms lange zinnen en moeilijke woorden. Wel zijn aanwezig een verklarende woordenlijst, register en Nederlandstalige internetlinks. In dit aantrekkelijk vormgegeven, uit het Engels vertaalde, boek wordt geen aandacht besteed aan hagedissen in Nederland. Vanaf ca. 11 jaar.

Horst, Milou van der . Vrijheid
Na 'Mijn allerliefste vijand' (2008, genomineerd voor de Prijs van de Jonge Jury 2010) en 'Zwaartekracht' (2009)* is dit het laatste deel van de Femke-trilogie. Hoofdpersoon Femke is een flink eind op weg in haar strijd tegen anorexia, maar heeft moeite om deze ziekte, die vele jaren van haar bestaan gevuld heeft, los te laten en haar problemen op gevoelsmatig vlak onder ogen te zien. Een kennis wijst haar op het bestaan van paardentherapie. Zij gaat op zoek en het lukt haar om fondsen te vinden die de therapie vergoeden. Door de omgang met paarden (en andere dieren) onder leiding van een therapeut lukt het haar om haar emoties beter te leren kennen, zelfvertrouwen te ontwikkelen en haar grenzen te ontdekken en te leren aangeven. Het boek is vlot geschreven en leest gemakkelijk. Het geeft een goede inkijk in de gedachten van de hoofdpersoon en de manier waarop deze therapie werkt. Geschikt voor meisjes in de middelbare schoolleeftijd die direct of indirect met anorexia te maken hebben, maar ook voor hun moeders. Vanaf ca. 12 jaar.


DVD speelfilmsBored to death / Jason Schwartzman
Bored To Death - Seizoen 1Amerikaanse komische serie uit 2009 met in de hoofdrol Jason Schwartzman (I heart Huckabees; Rushmore) als Jonathan Ames, een jonge schrijver uit Brooklyn. Zijn vriendin heeft hem laten zitten, zijn tweede roman wil niet lukken, vaak neemt hij zijn toevlucht tot witte wijn en hasj. Om de sleur te breken biedt hij zich aan als privédetective en komt zo in bizarre situaties terecht, geholpen door zijn vrienden, de striptekenaar Ray Hueston (Zach Galifianakis) en tijdschriftenuitgever George Christopher (Ted Danson). Tim Goodman (San Francisco Chronicle,i) noemt de serie 'charmant, bizar en grappig', 'een juweeltje'. Uitgezonden door Comedy Central. De dvd-set bevat de acht afleveringen van seizoen 1 (2009) en een aantal extra's. Kijkwijzer: 9 jaar, grof taalgebruik, angst.

Ajami / a film by Yaron Shani and Scandar Copti
AjamiIsraëlisch sociaal/misdaaddrama uit 2009 van de Joodse Yaron Shani en de Arabische Scandar Copti, met Fouad Habash e.a. De belevenissen van agenten, burgers en criminelen in Ajami, een door misdaad geplaagde wijk in de buurt in Tel Aviv waar moslims, joden en christenen naast elkaar wonen. Nasri's familie heeft dringend geld nodig om wraak af te kopen, Malek probeert geld bij elkaar te sprokkelen om een operatie voor zijn moeder te kunnen betalen en een Israëlische politieagent probeert de verdwijning van zijn broer te verwerken, terwijl hij op een drugsdeal wordt afgestuurd. Jelle Schot (VPRO Gids nr. 21/2010) geeft 4 (van 5) sterren): 'Intelligent scenario dat steeds weer nieuwe inzichten biedt; levensechte personages; uitgekiende combinatie van spanning en sociaal engagement; maar komt nogal traag op gang.' Coen van Zwol (NRC 26-5-'10) geeft ook 4 (van 5) balletjes: 'In onopgesmukte, semi-documentaire schoudercamerastijl biedt deze film een misdaaddrama verstoken van sentiment, gesitueerd in de 'Mean Streets van de arme multiculturele wijk Ajami in havenstad Jaffa, vlak onder Tel Aviv. Winnaar van vele filmprijzen en inzending voor Beste Buitenlandse film (vijf nominaties). Als extra een interview met de regisseurs. Kijkwijzer: 12 jaar, geweld, angst, discriminatie, grof taalgebruik. 41e plaats op de Volkskrant Top100 (Beste films 2010 volgens Volkskrantlezers).

Katyn / dir. Andrzej Wajda
KatynIn dit oorlogsdrama uit 2007 van Andrzej Wajda wordt het verhaal verteld van de duizenden Poolse officieren die na de Sovjetinval in september 1939 gevangen werden genomen en later in opdracht van Stalin door de geheime politie werden vermoord in de bossen bij Katyn. We zien de gebeurtenissen door de ogen van een aantal personages, zoals een Poolse officier en zijn vrouw en dochter. Tot 1989 - de val van het communisme in Polen - was dit verhaal taboe in Polen. Wajda (geboren 1926) is een van de belangrijkste Poolse filmregisseurs en maakte onder meer De man van ijzer, As en diamand, Danton en Pan Tadeusz. Ook zijn vader werd vermoord bij Katyn. André Waardenburg (NRC 4-3-'09): '(...) een bezoek aan het filmhuis meer dan waard. (...) Hoewel het voor Wajda hierdoor een zeer persoonlijk verhaal is, blijft hij bewonderenswaardig terughoudend. In het eerste uur toont hij op bijna droge wijze de historische feiten, netjes vergezeld van data en plaats. (...) Wajda eindigt zijn indrukwekkende film met een reconstructie van de kille executies. Huiveringwekkend.' de film kreeg een Oscarnominatie voor Beste buitenlandse film. Kijkwijzer: 16 jaar, geweld, angst, grof taalgebruik. Wordt niet opnieuw aangeboden.

Sherlock / Benedict Cumberbatch, Martin Freeman ... [et al.] ; dir. by Paul McGuigan
Sherlock (S.E.)Britse televisieserie gestart in 2010 en gecreëerd door Steven Moffat en Mark Gatiss. In de hoofdrollen Benedict Cumberbatch als Sherlock Holmes en Martin Freeman als Doctor John Watson. Deze Sherlock Holmes-serie is een reïnterpretatie van de verhalen van Conan Doyle (1859-1930) en speelt zich af in het heden. Dit betekent dat Holmes gebruik maakt van mobiele telefoons, computers en het internet. Ook rookt hij geen pijp, maar gebruikt hij nicotinepleisters. Daarnaast is hij niet gekleed zoals Holmes meestal wordt afgebeeld. Enkele elementen zijn wel bewaard gebleven, zoals het adres van Holmes' en Watsons woning en de aanwezigheid van Moriarty als antagonist. Watson, gewond geraakt in Afghanistan, keert terug naar Londen waar hij Holmes ontmoet. Samen trekken zij op tegen de misdaad, veelal als geniale hulpen van de politie. Deze dvd bevat de eerste drie afleveringen van het eerste seizoen en is uitgezonden door de KRO. Het tweede seizoen is in productie en zal in de herfst van 2011 op de Britse televisie worden uitgezonden. Kijkwijzer: 12 jaar, geweld, angst. Zie ook rubriek Blu-ray. Wordt niet opnieuw aangeboden.

DVD non-fictie

The universe
Universe - Seizoen 2Seizoen 2* (2007-2008) van de televisieserie over het heelal, gemaakt voor History Channel. Aan de orde komen onderwerpen als kosmische gaten (zwarte gaten, witte gaten, wormgaten), zwarte materie, astrobiologie, zwaartekracht en supernovas. Door middel van computeranimatie, uitleg door wetenschappers en foto's van telescopen wordt een spectaculair en boeiend beeld gegeven van de kosmos. Er werden vijf seizoenen gemaakt, de dvd-set bevat 18 afleveringen en als extra de documentaire 'Backyard astronomers'. Kijkwijzer: alle leeftijden. * Seizoen 1: 2010-42-0583 (2010/51). Zie ook de rubriek Blu-ray. Seizoen 2

How the earth was made
How The Earth Was Made - Seizoen 1Hoe heeft de aarde zijn huidige uiterlijk gekregen, met een afwisseling van gebergtes, (diep)zeeën, vulkanen en woestijnen? Hoe werken de uiteenlopende grote krachten die deze vormen hebben gemaakt en die nog altijd actief zijn, zoals vulkanisme, erosie, schuivende continenten en tsunami's? In deze 13-delige serie van History Channel komt dit alles aan bod. In documentaires van ieder ca. 45 minuten wordt het onderwerp in prachtige beelden, soms aangevuld met korte computeranimaties, verduidelijkt. Wetenschappers komen aan het woord om in heldere taal de actuele stand van zaken toe te lichten. Tussentijdse korte - schematisch weergegeven - samenvattingen zorgen voor optimale duidelijkheid, zonder in hinderlijke doublures of saaie wetenschappelijke verhandelingen te vervallen. De serie is een vervolg op een special uit 2007*. Met alle prachtige natuuropnames een absolute aanrader voor wie nog immer gefascineerd en geïmponeerd is door de schoonheid van de aarde. Kijkwijzer: 12 jaar, angst. *Zie de rubriek Blu-ray (niet op dvd verkrijgbaar).

Dinosaur secrets
Dinosaur Secrets - Seizoen 1Educatieve, populair-wetenschappelijke productie op het gebied van paleontologie/geologie/klimatologie over de soortenrijkdom, lichaamsbouw, voedsel, jaagtechnieken, leefgebieden van het rijk der succesvolle dinosauriërs in met name het Krijttijdperk. Aan de hand van levensechte animaties, interviews, laboratoriumonderzoek, veldwerk, parallellen met de huidige fauna, wordt een excellent beeld gecomponeerd van deze vaak imposante beesten, bijv. de T-Rex. Het gaat vooral om de strijd van het overleven, dus in deze producties wordt veel gebruld, aangevallen, verslonden en vloeit het bloed rijkelijk! Indrukwekkend is de uitbeelding van de laatste dagen van de dinosauriërs, toen een asteroïde 65 miljoen jaar geleden insloeg bij Yucatan. Het hele 'systeem Aarde' raakte zo heftig in beroering, dat ondermeer de dinosauriërs het niet overleefden. Basiskennis van geologie is aanbevolen. Via hoofdmenu's kunnen deelthema's apart bestudeerd worden. Dit dvd-pakket bevat twaalf afleveringen met bonusmateriaal van het eerste seizoen, uitgezonden op History Channel. Bruikbaar in de bovenbouw van het voortgezet onderwijs bij algemene natuurwetenschappen, biologie en aardrijkskunde.

Bluray

Shakespeare in love
Britse romantische komedie uit 1998 onder regie van John Madden, met o.a. Gwyneth Paltrow, Joseph Fiennes en Judi Dench. Deze film won 7 Oscars, waaronder die voor beste film, beste vrouwelijke hoofdrol (Gwyneth Paltrow) en kostuums (Sandy Powell). De jonge toneelschrijver Will Shakespeare (Fiennes) werkt aan een komedie maar krijgt geen letter op papier, bovendien wordt het theater met sluiting bedreigd. Hij valt voor de beeldschone Lady Viola (Paltrow) die echter op bevel van Koningin Elizabeth (Dench) al uitgehuwelijkt is. Obstakels te over dus, maar alle verwikkelingen leveren uiteindelijk wel de nodige inspiratie op voor de tragedie Romeo en Juliet. Belinda van de Graaf (Trouw 25-2-'99): 'Uiterst fantasievolle romantische komedie.' De blu-ray heeft o.m. als extra: making of-documentaire, audiocommentaar van regisseur en van cast en crew, documentaire over de bekroonde kostuums en een aantal fragmenten die niet gebruikt zijn.

Games

Sonic free riders
Sonic Freeriders - KinectVoor deze actieve Sonic-race is een Kinect-sensor bij de Xbox 360 nodig. Deze registreert de bewegingen van de staande speler en hierdoor beweegt het poppetje op het scherm op precies dezelfde wijze. De speler heeft hierbij niets in de handen, zoals bij een Wii. De speler kiest zijn eigen 'avatar', zoals Sonic of mister Eggman, om op een board door tal van parkoersen te springen en draaien in een steeds wisselende omgeving met verschillende valkuilen. Onderweg kunnen bowlingballen en raketten gepakt worden om als verdediging te gebruiken. Het spel is Engelstalig en heeft Nederlandstalige teksten. Vooral geschikt voor jongetjes die het leuk vinden om te racen. Het spel kan ook online gespeeld worden en is voor een tot twee spelers. Vanaf ca. 6 jaar onder begeleiding van een volwassenen, vanaf ca. 10 jaar zelfstandig. PEGI: 3 jaar, online.

0 reacties:

Collectieteam

Mijn foto
Provinciaal Collectioneren Utrecht
Het collectieteam bestaat uit elf medewerkers
Mijn volledige profiel weergeven

Volgers