vrijdag 26 augustus 2011

De samenwerkingscollectie

De samenwerkingscollectie bestaat uit materialen die niet door en voor de regiobibliotheken worden aangeschaft, maar die wel binnen het provinciaal netwerk gewenst zijn. De samenwerkingscollectie is afgestemd op de basiscollecties van de bibliotheken in de provincie.
Deze inzet leidt tot een kwalitatief betere collectie voor de inwoners van de provincie Utrecht.

Collectie
Er wordt gecollecionteerd op basis van het provinciale collectieprofiel. Dit profiel, en het collectiebeleid, worden opgesteld in het provinciaal collectieteam. Voor de samenwerkingscollectie wordt vooral voor de hoger opgeleide burger en op HBO en HBO+ niveau aangeschaft. Deze collectie is voor een groot deel gehuisvest in de Centrale Bibliotheek van Bibliotheek Utrecht en voor een klein deel in Bibliotheek de Zonnehof in Eemland. Bibliotheek Zeist krijgt speciale titels voor het collectieonderdeel 'Antroposofie'. De keuze voor deze locaties is mede ingegeven door het uitgangspunt dat de samenhang in het aanbod van deze collectie op deze manier bewaard blijft. 
De collectie bevat voor 95% non fictie boekmaterialen.
 
Belangrijke aandachtsgebieden bij het selecteren zijn:
Massamedia
Filosofie, zingeving
Management, marketing
Psychiatrie, geestelijke volksgezondheid, geneeskunde (paramedisch)
HBO wis- en natuurkunde, informatica, bouwkunde
Fotografie
(Moderne) kunst
Mode
Bijzondere reisgidsen in vreemde talen

Plusbibliotheken
Een aandachtspunt bij het collectioneren van de provinciale samenwerkingscollectie is de ontwikkeling binnen Plusbibliotheken (voorheen WSF) naar een top Collectie Nederland, die gevormd wordt door alle collecties van de openbare bibliotheken.

Bij de aanschaf van materialen voor de samenwerkingscollectie wordt rekening
gehouden met functie en invulling van digitale etalage en zwaartepuntcollecties in de provincie Utrecht. In Eemland is de 'culinaire etalage' ontwikkeld en in Bibliotheek Utrecht wordt gebouwd aan zwaartepuntcollecties 'fotografie en mode'. Deze collecties bieden een toegevoegde waarde aan de Collectie Nederland.

Selectiebronnen
Als selectiebronnen worden het NBD weekaanbod en het wekelijkse AI+ aanbod gebruikt. AI+ is een aanbod naast het 'gewone' aanbod.

Titels hiervoor worden door met name Plusbibliotheken aangemeld bij NBD/
Biblion. De NBD stelt op basis van deze aanmeldingen een weekaanbod samen, waaruit alle bibliotheken in Nederland kunnen bestellen.
Het provinciaal collectieteam meldt ook titels aan voor deze service. Er worden
vooral titels geselecteerd uit de Bibliografische lijst van de Koninklijke bibliotheek met een selectie van titels die niet in het reguliere weekpakket van NBD/Biblion worden opgenomen. Er worden ook (buitenlandse) titels aangemeld waaraan in dag- en weekbladen veel aandacht wordt besteed.


g.koedam@bibliotheek-utrecht.nl

0 reacties:

Collectieteam

Mijn foto
Provinciaal Collectioneren Utrecht
Het collectieteam bestaat uit elf medewerkers
Mijn volledige profiel weergeven

Volgers