donderdag 4 augustus 2011

Highlights week 31

Volwassenen fictieJohn Connolly. Stille handel
Stille handelBij de plundering van het Nationaal Museum in Bagdad tijdens de Irakoorlog in 2003 wordt ook een kistje met een heel bijzondere 'fluisterende' inhoud gestolen.Jaren later houdt een groepje oorlogsveteranen zich in de bossen van Maine, op de grens tussen Canada en de VS, bezig met het smokkelen en verhandelen van kostbare museumstukken uit Irak. Als de smokkelaars zich een voor een steeds vreemder gedragen en zelfmoord plegen, wordt gedacht aan posttraumatische stressstoornis. De vader van een van hen gelooft dat echter niet en huurt privédetective Charlie Parker in om de zaak te onderzoeken. Parker krijgt te maken met kwade smokkelaars, een griezelige figuur genaamd Herod en ook zijn vrienden, het voormalige huurmoordenaarsduo Louis en Angel, en zijn grote vijand de Verzamelaar zijn weer van de partij. Dit deel uit de Charlie Parker-serie is een beurtelings in de eerste (Charlie Parker) en derde persoon geschreven, spannende thriller noir met bovennatuurlijke aspecten die voor een mooie, griezelige sfeer zorgen. De Ierse auteur (1968), woonachtig in Amerika waar zijn verhalen zich ook afspelen, sleepte diverse prijzen in de wacht voor zijn werk. Zie ook johnconnollybooks.com. Vrij kleine druk.


Elizabeth Edmondson. De tuinen van Landrake Hall
De tuinen van Landrake HallEen oude Engelse adellijke familie en hun landgoed Landrake staan centraal in deze feelgoodroman. Cleo, een jonge modeontwerpster, raakt erbij betrokken door het huwelijk van haar moeder met de landheer. Een verwante journalist vertelt haar over het verleden van het huis, met accent op het rampjaar 1919. Deze familieroman, die speelt in 1934, gaat ook over chantage, om geld en macht. Cleo verdiept zich hierin met opvallende gevolgen. Hierdoor krijgt het verhaal ook elementen van een detective. De herinneringen worden deels in flashbacks verteld. Het perspectief wisselt tussen de diverse hoofdpersonen (leden van de uitgebreide familie), steeds in de derde persoon. De Engelse schrijfster, nu ook wonend in Italië, schreef eerder romans over het landleven, een populair genre, zoals 'Het huis aan het meer'. De roman, die slechts drie dagen beschrijft, biedt een heerlijk en soms spannend historisch beeld van het Engelse landleven en zijn adel.


Karin Slaughter. Gevallen
GevallenAls special agent Faith Mitchell van het Georgia Bureau of Investigation haar babydochtertje bij haar moeder gaat ophalen, belandt ze in een nachtmerrie. Op de deurknop een bloederige handafdruk, haar baby huilend in het afgesloten schuurtje, in het huis een dode man en twee indringers, maar haar moeder is spoorloos. Samen met haar partner Will Trent, hun chef Amanda Wagner en kinderarts/lijkschouwer Sara Linton (allemaal bekend uit eerder werk van Slaughter) gaat Faith op zoek naar haar moeder. Heeft haar moeders vroegere baan bij de narcoticabrigade er iets mee te maken? Bijzonder spannende, goed gecomponeerde thriller uit de Georgia-reeks, met een interessante plot waarin het privéleven van de - goed uitgewerkte - hoofdpersonen een belangrijke rol speelt. Het werk van deze topmisdaadauteur is meestal goed voor vier sterren in VN's Detective & Thrillergids. Slaughter droeg dit boek op aan alle bibliotheekmedewerkers ter wereld - 'namens de kinderen die dankzij jullie tot schrijvers zijn uitgegroeid'. Zie ook de online community slaughter-house.nl live. Normale druk.


Simone van der Vlugt. In mijn dromen
In mijn dromenDe kapster Rosalie Wesselink (ik-figuur) heeft van jongs af aan voorspellende dromen. Haar streng gelovige ouders willen daar niets van weten en Rosalie praat er niet meer over tot ze tijdens een vakantie in Marokko droomt over een vliegtuigongeluk. Haar echtgenoot wil zijn vlucht niet omboeken en verongelukt. Als Rosalie daarna droomt over een terroristische aanslag tijdens een evenement in Amsterdam, neemt de politie haar ook niet serieus. Ze voelt zich verantwoordelijk en is ten einde raad. In een eenvoudige, toegankelijke stijl vertelt Rosalie haar verhaal. De hoofdstukken worden regelmatig onderbroken door het levensverhaal van een Marokkaanse Nederlander die door politieke gebeurtenissen en vijandigheid in de maatschappij zich aansluit bij een fanatieke islambeweging. Op duidelijke wijze worden de verschillende kanten van deze problematiek belicht door o.a. de hechte vriendschappen van Rosalie met allochtonen. Onderhoudende thriller over paranormale gaven en actuele kwesties van de winnares van de NS Publieksprijs 2010.


Volwassenen non-fictie


Birgit Krols. Accidental inventions that changed our lives
Een prachtig kijk- en bladerboek. Het thema is serendipiteit: het verschijnsel dat allerlei uitvindingen bij toeval worden gedaan. Dit boek geeft zestig voorbeelden van uitvindingen, voornamelijk uit de 19e en eerste helft 20e eeuw, van ijslolly's, theezakjes en pindakaas tot lucifers, teflon en noppenfolie, maar ook medische uitvindingen zoals penicilline, de stethoscoop, Viagra etc. De formule is simpel: op de linkerpagina staat steeds een korte uitleg in drie talen, Nederlands, Frans en Engels, en op de rechterpagina een paginagrote foto in kleur of zwart-wit. De weetjes zijn leuk om te weten, maar het zijn vooral de foto's die het boek zijn meerwaarde geven: een en al prachtig vormgegeven nostalgie. Kleine dr.

Herta Müller. De rokkenjager en diens bijdehante tante
De rokkenjager en diens bijdehante tanteProductief als Herta Müller (1953, Nobelprijs 2009) is als schrijfster van romans en essays, daarnaast maakt ze voor haar plezier ook nog tekstcollages, waarvan nu een verzameling is vertaald. De uit kranten, boeken en tijdschriften geknipte woorden - geen zinnen, zelfs nauwelijks zinsdelen - bieden achter elkaar geplakt op zich al een verrassende, kleurige bladspiegel. De combinaties leveren vaak heel verrassende zinnen op, cryptisch en inderdaad soms onverwacht poëtisch. Maar er zit meer lijn in dan in de vergelijkbare surrealistische taalspelletjes waarin men veronderstelde dat het onbewuste aan het woord kwam. De verrassende wendingen bij Müller zijn soms vondsten die ze door toeval geschonken krijgt, maar ook daar is een zoekende blik voor nodig. Al met al vindt zij misschien niet wat ze precies zocht, maar wel verrassingen omdat ze er oog voor had - daardoor ziet zij dan iets in de zin die de titel werd: 'de rokkenjager en diens bijdehante tante'. De meeste gedichten worden begeleid door een beeldcollage. Een boek dat uitnodigt tot nadoen.


Eva Wald Leveton. Eva's Berlijn
Eva's BerlijnEva heeft lang de herinneringen aan haar jeugd in Berlijn in Wereldoorlog II weggestopt, tot ze 1998 wordt ingehaald door dat verleden. Ze is in 1934 geboren als enig kind van een joodse arts en zijn niet-joodse vrouw in Munster. Vanwege de toenemende jodenhaat reizen ze in 1938 naar Amsterdam, om van daaruit te emigreren naar de VS. Maar als alleen de joodse vader asiel krijgt in ons land, keren moeder en Eva terug en trekken in bij moeders ouders in Berlijn. Zij mogen niet emigreren, vader vertrekt in 1939 naar de VS. Hoewel Eva als halfjoods kind een gevaar voor haar omgeving is, overleven zij en haar moeder de oorlog. In 1946 voegen zij zich alsnog bij vader in de VS, maar ook daar laat de oorlog zijn sporen na. De Amerikaanse psychotherapeute (1934) schreef eerder twee boeken over haar vak en dichtbundels. In dit ontroerende verslag van ingrijpende jaren verplaatst ze zich erg goed in het kind van toen en maakt raak duidelijk hoe het nazisme het halfjoodse kind een gevaar voor haar omgeving maakte. Redelijke vertaling. Vrij kleine druk.


Thera Coppens. Sophie in Weimar
Sophie in WeimarOver prinses Sophie (1824-1897), dochter van koning Willem II en Anna Paulovna, is weinig geschreven. En dat terwijl zij toch naam maakte door de complete werken van Johann Wolfgang von Goethe uit te geven (de 'Sophienausgabe') en in Weimar het Goethe-Schillerarchief liet bouwen. Ze gaf bovendien haar vader in 1848 het advies in te stemmen met een nieuwe grondwet. Later zou ze haar schoonzus koningin Emma met raad en daad terzijde staan. Bovendien ontving ze in Weimar, waar ze na haar huwelijk was gaan wonen, mensen als componist Franz Liszt en schrijver Hans Christian Andersen. Het belangwekkende leven van deze culturele prinses van Oranje is beschreven in deze lijvige en zeer goed gedocumenteerde, goed leesbare maar wel enigszins geromantiseerde biografie. De hele (culturele) negentiende-eeuwse context waarin Sophie opgroeide en leefde, wordt (soms iets te) uitgebreid geschetst. Mede ook dankzij de 43 illustraties die in een apart fotokatern zijn opgenomen, geeft het boek een treffend beeld van prinses Sophie en van de monarchie én het culturele leven in Nederland en Weimar in de negentiende eeuw. Het boek voorziet in een lacune: niet echt wetenschappelijk verantwoord, deels geromantiseerd, maar wel goed gedocumenteerd en zeer leesbaar.

Aniek X Smit. 'Mijn vader had een Afro!'
Mijn vader had een Afro (digitaal boek)Dit onderzoek beschrijft hoe Marokkaanse migranten in Nederland zich kleden sinds de jaren zestig. De kleding van moslimmigranten in Nederland is de laatste tijd vaak onderwerp van discussie. Men spreekt over traditionalisering of zelfs islamisering. Hoe 'Marokkaanser' gekleed, hoe minder geïntegreerd, lijkt het. Aan de hand van foto's en interviews met de verschillende generaties schetst Smit een beeld van de ontwikkeling van het kleedgedrag van Marokkaanse migranten in Nederland in de periode 1965-2010. Zij legt een verband met andere studies over de integratie van deze groep, over de wijze waarop migranten zich identificeren en over hun maatschappelijke positie. In tegenstelling tot eerdere studies blijkt dat er weinig sprake is van een traditionalisering of islamisering. Een direct verband leggen tussen kleedgedrag en integratie blijkt onmogelijk. Factoren als gender, leeftijd, herkomstgebied en het modeaanbod spelen een grote rol. Aniek Smit voerde dit onderzoek uit als onderdeel van haar studie Sociale Geschiedenis aan de Universiteit van Leiden.


Adri den Boer. Geschiedenis van het Groene Hart
Geschiedenis van het Groene HartHet thema van dit boek is de regionale geschiedenis van het Groene Hart van Holland, het relatief open weidegebied tussen de grote steden Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht en met als hoofdplaatsen Gouda, Woerden en Alphen aan den Rijn. De historische ontwikkelingen komen in twaalf thema's en hoofdstukken aan de orde en zijn geschreven door verschillende auteurs, namelijk over het landschap en de waterstaat, de landbouw, tuinbouw, industrie als aardewerk, hout, textiel enzovoort, turfwinning, steen- en pannenbakkerijen, het openbaar bestuur, geloofsleven, oorlog, verkeer en ten slotte sport en amusement. Allerlei kaderteksten over diverse thema's wisselen de hoofdstukken af. Het boek is rijk geïllustreerd met historische foto's, kaarten, tekeningen, schilderijen enzovoort, zowel in kleur als zwart-wit. Helaas ontbreken een literatuuropgave en register. Het boek is de omgewerkte versie van een zeventiendelige serie boekjes, 'De kleine geschiedenis van het Groene Hart' (2008-2010)*. *niet op a.i. aangeboden.


Sedat Cakir. Sultan's Trail gids
De Sultan's Trail is volgens de auteur een alternatief voor de 'overlopen weg naar Santiago'. Deze Trail loopt van Wenen naar Istanbul. Het deel, dat hier beschreven wordt, ligt in Thracië het westelijke en Europese deel van Turkije en is 330 km lang. De route is op de overzichtskaart ingetekend en van west naar oost beschreven en over de gehele lengte met borden gemarkeerd. Bij trajecten, de tussenstops en bezienswaardigheden staan GPS coördinaten. De beschrijving is van het eenvoudige links-rechts type. De doelgroep wordt gevormd door Hollandse en Vlaamse wandelaars die op stap willen en niet opzien tegen ongebaande paden. De beschrijving is soms verwarrend, 'een meanderende beek moet worden overgestoken, terwijl beide oevers begaanbaar zijn'. Een gedetailleerde kaart is raadzaam en mogelijk ter plaatse verkrijgbaar. De etappepunten zijn met openbaar vervoer goed bereikbaar. Een beetje Turks of een 'Wat en Hoe'-gids is handig. De wandelaar kan onderweg stempels in het routepaspoort verzamelen als bewijs van de prestatie. Een nieuwe gids die je naar historische plaatsen brengt in een onontdekt deel van Europa dat we alleen uit de Griekse oudheid en de Romeinse geschiedenis kennen. Met vermelding van horecavoorzieningen. Kleine druk, met kleurenfoto's.


Peter Godwin. De beul van Zimbabwe
De beul van ZimbabweDe auteur, een Britse jurist en journalist, gaat met zijn zuster terug naar Zimbabwe, hun geboorteland. Zij bezoeken hun ouderlijk huis, de scholen en de kerk uit hun jeugd, het graf van hun ouders. De ware reden is echter een onderzoek naar het meedogenloos wrede bewind van president Mugabe. Nauwkeurig worden gesprekken met slachtoffers van martelingen, verkrachtingen en intimidaties vastgelegd en gedocumenteerd. Tussen deze huiveringwekkende passages zijn er reportages van de verkiezingen in 2008, die Mugabe verloor, maar waarvan hij de uitkomsten vervalste om aan de macht te kunnen blijven, de reacties van de ZANU-partijleiding, die de repressie verzwaart en de oppositie probeert uit te schakelen. De oppositieleider krijgt een 'verkeersongeluk' en raakt zwaar gewond, diens echtgenote overlijdt. Dit boek is geschreven door een internationaal vermaarde journalist, zeer betrokken bij het lot van Afrika (getuige ook zijn eerdere boeken). Het is een uitermate belangrijk boek, helder geschreven, goed onderbouwd, met een indringende boodschap aan de hele wereld.


Gerjanne Dirksen. BeinLink voor ouders
BreinLink voor oudersDe hersenen van de mens zijn maakbaar; je kunt ze door training verder ontwikkelen. Voor schoolgaande kinderen en hun ouders is het van belang dat zij inzien dat de juiste aanpak leidt tot betere schoolprestaties. Dit boek biedt aan ouders een helpende hand als zij hun kinderen willen helpen bij het leren. Na enkele inleidende hoofdstukken over de werking van het brein, leermotivatie en de betekenis van feedback worden de zes breinprincipes voor huiswerkbegeleiding behandeld. Dit zijn de focus, emotie, herhaling, creatie, voortbouwen en zintuiglijk rijk (het inzetten van zoveel mogelijk zintuigen bij het leren). Zij worden apart behandeld, met onderbouwing en praktische tips. Tot slot is er een samenvatting van alle tips en werkvormen om een kind bij het huiswerk te begeleiden. Voor kinderen van 10 tot 14 jaar is een apart boekje toegevoegd over het brein en met huiswerktips. Bij elk hoofdstuk zijn praktijksituaties, samenvattingen en tips om uit te proberen opgenomen. Met veel foto's en tekeningen in kleur; lay-out met blauwe steunkleur. Met verwijzingen naar literatuur en websites. Voor ouders met schoolgaande kinderen geeft dit boek nuttige en praktische tips om betere huiswerkbegeleiding te geven. V/J-AANBIEDING. Geschikt voor speciale collecties voor opvoeders.


Fiona Stoop. Twitter werkt
Twitter werkt!In dit boek over Twitter, een van de meest actuele social networks van dit jaar, wordt eerst uitgelegd wat Twitter is, hoe je het gebruikt en een account aanmaakt. Vervolgens wordt uitgelegd welke soorten tweets er zijn, hoe je je kunt profileren, welke verschillende stadia er zijn om werk te vinden via Twitter. Er wordt een aantal Twitter-adressen gegeven om vacatures te vinden en tot slot wordt ingegaan op de hulpbronnen die je nodig hebt, zoals andere social media sites en sites waar je handige Twittertools kunt vinden. Met een vragenlijst (met ruimte voor het invullen van de antwoorden) voor het vaststellen van je profiel. De auteur is zelf fanatiek Twitteraar en heeft vanaf de opkomst van Twitter (sinds 2009) een account. Ze is zelfstandig ondernemer en gebruikt actief Twitter voor het vinden van opdrachtgevers, het onderhouden van contacten met cliënten en het doen van onderzoek naar gedrag en behoeften van werkgevers en werknemers op Twitter. Dit boek heeft een leuke lay-out en is prettig geschreven. Het is een absolute aanrader voor iedereen die wat met Twitter wil gaan doen, maar niet goed weet waar te beginnen. De invulruimte vormt geen belemmering voor bibliotheekgebruik.


W.J.B. van Ingen Schenau. Slinkend brein
Kan dementie alleen een schrikbeeld zijn of mogen we - op basis van wetenschappelijk onderzoek en praktijkervaringen - ook gerechtvaardigde positieve verwachtingen hebben van de ouderdom van onszelf en van onze dierbaren? De auteur (arts en zestigplusser) publiceerde al in 1983 een boek over dementie en was daarna medeoprichter en -redacteur van het tijdschrift Denkbeeld. Terugkijkend op zijn verpleeghuiswerk geeft hij veel, uitstekend toegankelijke informatie over de verschillende vormen van dementie, wat bekend is over het ontstaan en hoe het zich kan ontwikkelen. Tevens schetst hij een realistisch beeld van verpleeghuizen, waar niemand heen wil, maar waar het vaak toch veel beter toeven is dan menigeen veronderstelt. De medische dementiekennis anno 2011 komt aan bod, en er zijn leefstijltips voor zestigplussers. Hij zegt ook: als er dementie komt, dan hoeft er heus niet alleen somberheid troef te zijn. Een klein deel van de ruim dertig hoofstukken is eerder gepubliceerd in Denkbeeld. Een zinnig boek met grote actualiteitswaarde.


Samenwerkingscollectie


Renilde Vervoort. "Vrouwen op den besem en derghelijck ghespoock"Vrouwen op den besem en derghelijck ghespoock / druk 1Handelsuitgave van een dissertatie over heksenvoorstellingen in de beeldende kunst tot ongeveer 1700. Vóór 1600 waren het er maar weinig (zestien), nadien meer (129). In haar gedegen studie belicht Vervoort de oorsprong van het geloof in (vrouwelijke en mannelijke) heksen en gaat zij nauwkeurig na hoe dit zich ontwikkelde. Heksen werden sociaal, economisch en godsdienstig als een bedreiging gevoeld. Vandaar de heksenprocessen vanaf circa 1425. Twee prenten van P. Bruegel de Oude zetten de toon voor de symboliek en beeldtaal van de voorstellingen na hem. Het boek verschaft de lezer veel interessante, nieuwe informatie. Een uitgave waaraan men niet kan voorbijgaan. Heel bruikbaar ook is de catalogus, waarin alle voorstellingen zijn beschreven en fotografisch geduid. Grotere foto's, voor zover nodig in kleur, illustreren de uitgave. De kleur zwart is bepalend: de pagina's zijn zwart omrand. De inkt is waarschijnlijk de oorzaak van de penetrante geur die het boek afgeeft. Nadeel is ook dat de rode letters en cijfers bij de afbeeldingen op zwarte ondergrond moeilijk te lezen zijn. Verder duidelijke druk


Marcus Du Sautoy. De getalmysteries
De getalmysteriesMarcus du Sautoy is hoogleraar wiskunde en hoogleraar Public Understanding of Science in Oxford. Twee vakken die moeilijk te combineren zijn: het begrijpen van wiskunde lijkt immers voor het grote publiek niet weggelegd. Maar Du Sautoy heeft op dit gebied inmiddels een reputatie, en die maakt hij in dit boek meer dan waar. Er zijn immers tal van wiskundige wetenswaardigheden die geen enkele voorkennis vereisen. Hij verdeelt zijn vele voorbeelden over vijf gebieden: getallen, vormen, reeksen, codes en voorspellingen. Voorbeelden, raadsels, spelletjes, grote onopgeloste problemen, het leest allemaal als een trein. Een literatuurlijst ontbreekt, maar in plaats daarvan verwijst de schrijver naar een aantal websites en apps die bij dit boek horen. Naast hoogleraar is Du Sautoy ook bekend als presentator van de BBC-serie 'The Story of Maths'. Afbeeldingen in zwart-wit; kleine druk.


Jeugd fictie
Enquist, Per Olov. Opa en het geheim van de smokkelaars

Opa en het geheim van de smokkelaarsMarcus logeert tijdens de zomervakantie bij zijn opa en oma, samen met zijn neefjes en nichtjes. In hun (en opa's) hang naar avontuur willen ze graag weer op expeditie naar de Berg met de Drie Grotten. Dat avontuur dient zich al snel aan als ze op een eenzame plaats een vreemde tent vinden. Maar als ze de politie erbij halen, is de tent verdwenen en vertrekken de agenten mopperend. Toch vertrouwt opa het niet en vertrekt hij samen met Marcus, Gabriel en Mina naar de Drie Grotten. Daar wordt het al snel erg gevaarlijk. Vervolg op 'Met opa op expeditie'*, het avontuur dat ze drie jaar eerder met elkaar beleefden en waar vaak naar terugverwezen wordt. De opa-figuur is opnieuw gemodelleerd naar de auteur zelf die, met de nodige zelfspot en autobiografische details, het verhaal zodoende ook aantrekkelijk maakt voor voorlezende ouders. Met rake en lichthumoristische beschrijvingen van de gedachtegangen van opa en de kinderen weet dit verhaal enerzijds te ontroeren, en werkt het anderzijds ook toe naar een spannend, maar wens-vervullend slot, waarbij de geloofwaardigheid nog maar net intact blijft. Een mooi geschreven, grappig, spannend en onderhoudend verhaal, dat wel een lange aanloop nodig heeft. Voorlezen vanaf ca. 7 jaar, zelf lezen vanaf ca. 9 jaar.

Rood, Lydia. Feest
Feest!Sinds Myrna verkering heeft gekregen met Michiel (16) is haar oude vriendschap met boezemvriendin Nad verwaterd. En nu is Myrna uitgenodigd voor een ruig feest bij Yona, het populairste meisje uit de klas. Omdat Michiel er geen zin in heeft, twijfelt ze of ze moet gaan, maar ze twijfelt ook over haar relatie met Michiel. Is hij niet wat te braaf? Uiteindelijk komen ze beiden toch op het feest terecht. Het verhaal schetst (de aanloop naar) een noodlottig feest waarin een aantal egocentrische, maar ook onzekere jongeren anderen veelal uitsluitend paait of afstoot. Drank, drugs en vrije seks helpen het feest verder om zeep. Elk nieuw hoofdstuk beschrijft de gebeurtenissen vanuit een ander persoon. Door de levendige en directe verteltrant wordt de lezer een verhaal ingezogen dat niet meer loslaat. Bijna vanaf het begin wordt duidelijk dat het verkeerd afloopt, maar de vraag blijft: hoe? De op de achterflaptekst voorspelde dode valt pas laat in het verhaal, zodat de spanning tot het einde blijft bestaan. Vanaf ca. 15 jaar.


Habbekrats, Amsterdam. Rabat
Rabat - het boek van de filmDrie jonge Nederlandse mannen van Marokkaanse en Tunesische afkomst rijden door België, Frankrijk en Spanje naar Rabat in Marokko om de oude taxi van de vader van een van hen, Nadir, daar af te leveren bij familie. Onderweg praten ze over carrièreplannen, voetbal en familie en bij Lyon pikken ze een
liftster op. Deze liftster is onderweg naar Barcelona waar ze naar de verjaardag van een homoseksuele vriend gaat. Ze neemt de jongens mee. Ondertussen raakt Nadir verliefd op haar, terwijl hij nog niet eens verteld had, dat hij in Rabat eigenlijk zijn toekomstige vrouw gaat ontmoeten. Het boek is duidelijk snel in elkaar gezet. De druk is niet echt helder en er staan nog fouten in. Daarnaast is het verhaal niet echt spannend en sprankelend
geschreven. Dat alles neemt niet weg dat de personages sympathiek
zijn en het gegeven boeiend is. Voeg daarbij de relatie met de leuke gelijknamige film* waar het boek een schriftelijke weergave van is en je hebt een mogelijke hit onder middelbare scholieren, die met literatuur echter niets van doen heeft. Vanaf ca. 15 jaar. V/J-AANBIEDING. *de film 'Rabat' draait sinds 9 juni 2011.
 Luisterboeken


Het geheim van het verdronken dorp / Thomas Ross
Het geheim van het verdronken dorp2011-31-426 Integrale weergave van het gelijknamige boek, voorgelezen door Magali de Frémery. Lang geleden liep een dorp tijdens een storm onder water. Het bevindt zich op de bodem van een meer, in een uniek natuurgebied waar een Amerikaan een toeristencentrum van wil maken. Twee kinderen raken min of meer ongewild betrokken bij het verzet tegen de plannen en weten deze uiteindelijk te voorkomen. Aardig is de mengeling van fantasie en werkelijkheid: het verhaal is realistisch (met verwijzingen naar Harry Potter-boeken en Klokhuis) waardoor de geloofwaardigheid van het avontuur in het verdronken dorp toeneemt. Open blijft of Nicolien alles maar gedroomd heeft, of dat het toch echt gebeurd is. Een leuke manier om jonge kinderen kennis te laten maken met een maatschappelijk probleem en hen daarover aan het nadenken te zetten. Dit verhaal verscheen in een serie boeken die geschreven zijn in het kader van een schrijfwedstrijd voor kinderen (www.geheimvan.nl).


Het geheim van de muziek / Haye van der Heyden ... [et al.]
Het geheim van de muziekIntegrale weergave van het gelijknamige boek*, voorgelezen door Joep Dorren en Magali de Frémery. Vier verhalen van bekende kinderboekenauteurs, waarin muziek in de ruimste betekenis van het woord, centraal staat. Kenmerk van ieder verhaal is een geheim dat de hoofdpersoon verbindt met een andere persoon (vader, vriendinnetje, buurvrouw). Deze 'geheimen' zijn uit het dagelijks leven van een ca. tienjarig meisje of jongen gegrepen. De gevoelens van deze leeftijdsgroep zijn goed beschreven. De stijl is eenvoudig en makkelijk te lezen. Het woord 'geheim' in de titel is misschien teleurstellend voor degenen die een spannend boek willen lezen. Dit verhaal verscheen in een serie boeken die geschreven zijn in het kader van een schrijfwedstrijd voor kinderen (www.geheimvan.nl). Luisterboek met toch een leuke verzameling verhalen.


DVD speelfilms


The secret diaries of miss Anne Lister
Secret Diaries Of Miss..Britse televisiefilm uit 2010 van regisseur James Kent, met Anna Madeley en Maxine Peake. Gebaseerd de de dagboeken van Anne Lister. In Yorkshire eind 18e eeuw leidt de rijke landgoedeigenares Anne Lister een geheim leven want ze leeft samen met haar minnares Mariana. Anne schrijft in haar dagboeken in een codetaal gedetailleerd en openlijk over haar liefdes en leven. Moira Sullivan (Movie Magazine International,i) vindt dat hoewel het een historische film is het onderwerp nog steeds actueel is omdat homoseksualiteit nog steeds niet in alle sociale kringen en landen geacepteerd is. Brits kostuumdrama met een actueel thema. Als extra de documentaire The real Anne Lister (60 min.).


Get low
Get LowAmerikaans-Duits-Poolse coproductie uit 2010 van Aaron Schneider, met Robert Duvall, Bill Murray en Sissy Spacek. In de jaren dertig in de outback van Georgia meldt kluizenaar Felix Breazeale zich in de stad bij de begrafenisondernemer. Hij wil een begrafenis met zoveel mogelijk mensen er bij, die allemaal een verhaal over hem te vertellen hebben. En ... hij wil daar zelf, levend, bij aanwezig zijn. Cinema.nl geeft 3 (van 5) sterren: 'Voor de hand ligt hij niet, de combinatie van de gevaarlijke Duvall en de tussen-de-regels-door-ironie van Murray. Get Low brengt ze samen in een film, waarbij ze niet alleen allebei volstrekt op hun plek zijn, maar elkaar ook versterken. Door Murray valt de spottende twinkeling in de ogen van Duvall meer op; Duvall onderstreept de verborgen tragiek van Murray. (...) Provenzano (red./scenarioschrijver) weet de informatie knap te doseren: hij weet hoe je de nieuwsgierigheid geprikkeld houdt, zonder te veel weg te geven. Al duurt het hele proces wat lang. Maar wie stoort zich daaraan, met acteurs als Duvall en Murray, die dialogen laten voelen als een amusant pingpongspel? Het duo weet meerdere oneffenheden glad te strijken. Murrays droge humor compenseert het als debuterend regisseur Aaron Schneider iets te veel afdwaalt op het pad van melodrama.'

Docklands
DocklandsNederlandse achtdelige jeugdserie van Ties Schenk en mederegisseur Jessie van Vreden. Hoofdpersonen zijn de tweeling Arend (Sam van Velzen, 12 jaar) en Zus (Lobke de Boer, 12 jaar) die wonen bij hun pleegouders, de familie Hamel, die nog twee kinderen hebben. Vader Hamel runt een autosloperij. Met hun vriendenclub speelt de tweeling veel op het oude NDSM-terrein, de voormalige scheepswerf in Amsterdam-Noord, en beleeft allerlei avonturen. Hun echte moeder is inmiddels afgekickt van de drugs en wil graag haar kinderen weer zien. De serie focust op de ontwikkelingen in de vriendengroep en de gevoelens van de tweeling bij de ontmoeting met hun moeder. Thema's zijn o.a. opgroeien, grenzen opzoeken, vriendschap en identiteit. De serie draaide op Cinekid 2010 maar in 2005 maakte Schenk samen met vijf filmacademiestudenten als afstudeerproject al twee pilotafleveringen van Docklands waarmee ze de Gouden Cinekid Kinderkast won. De serie is uitgezonden door de VPRO. Colin van Heezik (VPRO gids, 16-22 okt. '10): 'Docklands is een stoere serie, waarin veel gestoeid wordt en kleerscheuren niet gek zijn.' Voor kinderen vanaf circa 8 jaar. Kijkwijzer: alle leeftijden, grof taalgebruik.


Midsummer dream = Droomland
DroomlandSpaanse animatiefilm uit 2005 van Angel de la Cruz en Manolo Gómez, makers van 'Het levende bos'*. Het verhaal is een vrije bewerking van het beroemde toneelstuk van William Shakespeare. Het tienermeisje Helena (met de stem van Kim-Lian van der Meij) gaat in het dromenrijk op zoek naar de elfenkoningin Titania, de enige die haar zieke vader kan genezen. Haar vader, hertog Theseus, droomt van onmogelijke bouwwerken, zoals een paleis zonder pilaren. Zijn dochter is een nuchter meisje dat niet in sprookjes gelooft. Op haar reis wordt ze vergezeld door de jonge sympathieke uitvinder Lysander en door de oneerlijke bankier Demetrius, die om haar vriendschap strijden. Ze ontmoeten koning Oberon, het trolletje Puck, heksen en feeën. De recensenten zijn verdeeld. Jan Pieter Ekker (Volkskrant 21-6-'06) schrijft: '(...) houterig (...) warrige tocht naar het dromenrijk (...) veel te lange liedjes (...)'. Sharon Vonk (movie2movie, i): '(...) toch een leuke, vriendelijke film om naar te kijken. Het is zeker voor kinderen een film om door betoverd te raken.' De film won een Goya (de belangrijkste Spaanse filmprijs) voor Beste animatiefilm.


DVD non-fictie

Amazing plants : discover the variety of the worlds most amazing floraDat de plantenwereld net zo boeiend is als het leven van de dieren, is te zien in deze documentaire. Het blijkt dat planten veel minder statisch zijn dan menigeen vermoedt. In talloze voorbeelden wordt onder meer getoond dat planten met ether 'in slaap' kunnen raken, gevaar kunnen voelen en ruiken, hun eigen voedsel vangen, hun eigen gifstoffen inzetten om zich tegen vraat te beschermen, insecten gebruiken om zich tegen andere insecten te verdedigen, en zelfs lijken te reageren op klassieke muziek. De oorspronkelijk Duitse film is voorzien van Engels commentaar. In de tekst worden reacties van planten soms vergeleken met menselijke gevoelens, hetgeen sommige kijkers wellicht onterecht vinden. De getoonde beelden zijn van goede kwaliteit en geven een interessant beeld van de vele onderzoeken die naar het functioneren van planten gedaan worden. Omdat veel van de beelden versneld opgenomen zijn, geeft het geheel een levendige indruk van een boeiende en dynamische wereld en wordt de kijker geconfronteerd met heel verrassende ontdekkingen.


Bluray

David Attenborough's first life
BBC Earth - First LifeOp een paar te verwaarlozen kleinigheden na, is dit een grandioze tweedelige BBC-documentaire, gepresenteerd door David Attenborough. Stap voor stap wordt aan de hand van fossiele overblijfselen de ontwikkeling van dierlijk leven gevolgd. Vanaf de eerste primitieve in water levende vormen, tot aan de eerste dieren die op het land leven (een soort duizendpoten) en in de lucht (libelle-achtigen). Unieke vindplaatsen en de gevonden fossielen worden bekeken. Waar mogelijk worden lijnen naar huidige dieren belicht. Wat werkelijk ongelofelijk is, zijn de zeer realistische computeranimaties. Het verleden komt daardoor letterlijk 'tot leven'! Bijzonder en opvallend is dat in het commentaar speculaties niet als waarheden worden gebracht. In het bonusmateriaal worden de werkzaamheden van de mensen achter de schermen belicht. Met name ook van David Attenborough, die vol humor en zelfspot naar zichzelf kijkt. Het bijzondere van dit programma is dat het gaat over de ogenschijnlijk minder interessante 'lagere' dieren. Ook dankzij de passie van de presentator en verteller blijkt niets minder waar! Bijzonder, accuraat en goed programma.


Games


Lego Indiana Jones 2 : the adventures continues
LEGO Indiana Jones 2: The Adventure ContinuesWaar het eerdere deel* van de game gewijd was aan de eerste drie Indiana Jones films, volgen we in LEGO Indiana Jones 2 voornamelijk de verhaallijn van The Kingdom of the Crystal Skull, het vierde deel uit de serie met de avontuurlijke archeoloog, te herkennen aan zijn hoed, leren jack en zweep. Het doel van het spel is bij elke game uit de LEGO serie gelijk: schieten en slaan op alles wat los en vast zit om zoveel mogelijk blokjes/studs binnen te halen. Tevens zijn er karakters met specifieke eigenschappen, staan er diverse voertuigen paraat om in te klimmen en is de replaywaarde zeer hoog door alle elementen die te verzamelen zijn. Dit samen met de aantrekkelijke omgeving en de soms hilarische situaties, maakt het dat dit een zeer aangenaam spel is. Voor heel wat uurtjes speelplezier. Tevens is het spel samen met een vriend(in) te spelen, door twee controllers te gebruiken. Jammer alleen dat de legopoppetjes erg klein zijn tijdens het spelen en dat het spel Engelstalig is. Voor de jonge fans zeker een aanrader.

0 reacties:

Collectieteam

Mijn foto
Provinciaal Collectioneren Utrecht
Het collectieteam bestaat uit elf medewerkers
Mijn volledige profiel weergeven

Volgers