maandag 22 augustus 2011

Het winkelconcept: onze opvoeding voorbij

In regiobibliotheek Lek & IJssel wordt de collectie gepresenteerd volgens het winkelconcept. Het collectieteam collectioneert ook volgens het winkelconcept voor deze regiobibliotheek
(bibliotheken IJsselstein, Houten, Vianen, Lopik en Benschop).

Welopgevoed
Als ervaren collectioneurs hebben wij zo onze opvattingen over wat een goede bibliotheekcollectie is. Een goede bibliotheekcollectie bevat de populaire titels, maar ook de genomineerden voor literatuurprijzen. Een goede bibliotheekcollectie bevat de kinderboekenreeks 'Geronimo Stilton', de 'Zilveren Griffels', boeken die in de Libelle worden besproken en de 'hoeratitels' van het NRC. Goed opgevoede
collectioneurs kopen natuurlijk geen boeken die inhoudelijk of kwalitatief niets toevoegen aan de collectie. Wij bouwen aan evenwichtige collecties. Maar onze opvoeding, ervaring en ontwikkeling kunnen op een zijspoor, want bibliotheekland omhelst het

Winkelconcept


De bibliotheekcollectie wordt vraaggericht.

De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat nog nooit een aspirant bibliotheeklid sprak:
"U heeft toch wel een evenwichtige collectie, hoop ik?"”

Nimmer sprak een klant: "Wat fijn dat u zoveel boeken heeft waar ik niet naar zoek!" Maar wel: "Yes, het boek dat ik reserveerde, is er nu al!" en "H
é, jullie hebben de laatste 'Aardkinderen' en 'Mam, mag ik Dora?' "


Teruglopende ledenaantallen en uitleningen, veranderende markt en krimpende budgetten noodzaken bibliotheken hun financiële middelen anders in te zetten. De collecties moeten renderen. Gescoord moet er worden. En dat betekent dat je in bibliotheken die vraaggericht collectioneren stapels van veelgevraagde titels aantreft. Maar vergeefs zul je er zoeken naar genomineerden voor de 'Debutanten-
prijs' of naar 'Zilveren Griffels'. Die titels halen geen uitleenfrequentie van 7 keer per jaar. Pech voor ons, collectiebouwers, want we willen zo graag diversiteit en spreiding.

Dit betekent niet dat het minder gevraagde boek helemaal niet meer beschikbaar is. Met die minder gevraagde boeken wordt nu juist de

samenwerkingscollectie
opgebouwd (hierover meer informatie verderop in de nieuwsbrief). Op het moment dat de samenwerkingscollectie de vraag naar een titel niet aankan (of een titel past niet in de samenwerkingscollectie), zou het boek voor de grotere vestigingen
aangeschaft moeten worden. Ook als de collectie daardoor uit balans raakt. Dat is namelijk het laatste waarover een lener zich zorgen zal maken.
Yes, het boek dat ik reserveerde, is er nu al!Werk 

Dit alles maakt het werk van de collectioneurs niet eenvoudiger. Bij elke aangeboden titel moet de inkoper zich afvragen of een dergelijk boek aftrek zal vinden. Dat betekent voor vrijwel elk boek zoeken in de catalogus naar de uitleencijfers van vergelijkbare uitgaven. Je inuïtie blijkt een weinig betrouwbaar instrument. De nullijst is dat wel. Hierop staan media die de afgelopen twee jaar niet uitgeleend geweest zijn. Op grond daarvan zijn voor de collectieonderdelen schemaatjes als deze te maken:

Non fictie jeugd:
WEL
Populaire onderwerpen voor werkstuk en spreekbeurt
aantrekkelijk en ruim geillustreerd aantrekkelijke omslag
pop-up, flappen en geluid
heel stoer of superlief
modieuze onderwerpen, knutselen,
sporten, Romeinen, WOII
NIET
boeken met weinig info over veel onderwerpen
verhalende non fictie, veel tekst
WWW-serie, onaantrekkelijke uitgaven
te kinderachtig of te hoog gegrepen
te ruime onderwerpen:godsdienst, feesten
impopulaire onderwerpen: gezondheid,

ontwikkelingslanden, milieu, bijen

e.vernooij@biscutrecht.nl

0 reacties:

Collectieteam

Mijn foto
Provinciaal Collectioneren Utrecht
Het collectieteam bestaat uit elf medewerkers
Mijn volledige profiel weergeven

Volgers