maandag 22 augustus 2011

Voortgang Provinciaal Collectioneren

Mij is gevraagd een bijdrage te leveren aan deze nieuwsbrief en dat doe ik met veel plezier. Het project 'provinciaal collectioneren' ligt mij na aan het hart. Het is een innovatief project, er moet veel ontdekt worden en het raakt
aan de kern van de bibliotheek. Als lid van de stuurgroep en portefeuillehouder in de SUB heb ik minder zicht op alle
details maar weet dat het veel vraagt van alle projectgroepleden. Een mooie gelegenheid om hier mijn waardering voor hetgeen bereikt is uit te spreken.
De omvang van het project blijkt ook uit de projectevaluatie die is uitgevoerd door PieterJan Huysse. Hij is er in geslaagd een gedegen rapport te schrijven op basis van een audit waar door velen hard aan is gewerkt. De presentatie in de SUB op 14 april was duidelijk en kernachtig. De conclusies
worden onderschreven en daarmee is het rapport als zodanig vastgesteld. Afgesproken is dat er een
beslismemo wordt opgesteld. Hierin moeten de aanbevelingen uit het rapport worden omgezet in concrete stappen ter verbetering.
'Verzakelijking' is daarbij een sleutelwoord (doelen, meetbaarheid, rapportages, sturing) en een ander gewichtig onderwerp is de voortgang van het projectteam. De stuurgroep zal in nauw overleg met Hanneke van Duin en PieterJan Huysse in een adviesrol, deze memo voorbereiden. Wij werken er naar toe dat deze memo in de SUB vergadering van juni op de agenda staat. Voor de zomer moet dan
duidelijk zijn wat de voortgang van het project en de toekomst van het team is.
Ik zal daar in ieder geval mijn uiterste best voor doen.
Erno de Groot, portefeuillehouder Provinciaal Collectioneren. Directeur Bibliotheken Eemland.

0 reacties:

Collectieteam

Mijn foto
Provinciaal Collectioneren Utrecht
Het collectieteam bestaat uit elf medewerkers
Mijn volledige profiel weergeven

Volgers