vrijdag 26 augustus 2011

Provinciaal collectioneren in het kort

Er wordt voor 75 vestigingen gecollectioneerd.

Het mediabudget voor 2011 bedraagt  €2.700.000,-.
Daarvoor wordenvolgens de planning in de collectieprofielen 192.000 media gekocht. Dit is 11.1% van het gezamenlijke SUB bezit van 1.733.000 materialen.

Dit jaar worden door het collectieteam 54.200 romans, 25.600 non-fictie boeken voor volwassenen (waarvan 2450 voor de samenwerkingscollectie), 76.800 leesboeken voor de jeugd, 16.800 non-fictie boeken voor de jeugd, 16.000 audiovisuele media en 2.600 muziek media geselecteerd.

Vorig jaar hebben de SUB bibliotheken samen 250.950 materialen afgeschreven, 14,5% van het totale bezit.

De gemiddelde uitleenfrequentie van de totale SUB collectie is 5.1. Dat betekent dat de media gemiddeld vijf keer per jaar uitgeleend worden. In 2009 was de uitleenfrequentie 4.9.

De collectie is in 2010 iets vaker uitgeleend. Er wordt naar gestreefd om de uitleenfrequentie jaarlijks hoger te laten worden door goed in te kopen.

Voor elke inwoner van de provincie is 1,6 materiaal beschikbaar.
Voor elk ingeschreven lid zijn 7.2 materialen.

Het mediabudget per inwoner van het SUB verzorgingsgebied bedraagt €2,72
.

0 reacties:

Collectieteam

Mijn foto
Provinciaal Collectioneren Utrecht
Het collectieteam bestaat uit elf medewerkers
Mijn volledige profiel weergeven

Volgers